เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. – 4 ส.ค.2557

 
 
 
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. – 4 ส.ค.2557


ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองนิติการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับการควบคุมมลพิษ
3. ประสานงานเกี่ยวกับคดีแพ่ง อาญา คดีปกครอง และคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กรมควบคุมมลพิษ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ และเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
๒. นำเสนอแนวคิด พร้อมจัดทำแนวทาง วิธีการต่างๆ เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ขององค์กร
๓. จัดแถลงข่าว จัดทำ Press Release
๔. ทำหน้าที่รายงานข่าว ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ
๕. ติดตาม รวบรวมข่าวสารของหน่วยงาน ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง นำมาเผยแพร่ใน Facebook คพ.เป็นข่าว หรือทางเว็บไซต์ขององค์กร พร้อมสรุปและวิเคราะห์ข่าว
๖. ประสานงานผู้บริหาร สื่อมวลชน เพื่ออำนวยความสะดวกการจัดทำข่าว พร้อมออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่
๗. จัดทำจดหมายข่าว
๘. ร่วมจัดกิจกรรม การประชุม สัมนา กิจกรรมสัญจรต่างๆ

-  สมัครงานราชการได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ถึง 4 สิงหาคม 2557 ทาง http://job.pcd.go.th/
-  ค่าสมัครสอบ 230 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว
-  ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ทาง
http://job.pcd.go.th/

 
 
งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผ่ยแพร่ คลิกที่นี่

งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ ตำแหน่งนิติกร คลิกที่นี่

 
 


@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่