เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ กรมธุรกิจพลังงาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบุคลากร ตั้งแต่ 18-22 ส.ค. 57

 
 
 
กรมธุรกิจพลังงาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบุคลากร ตั้งแต่ 18-22 ส.ค. 57
 
 
ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบุคลากร

อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท

ประเภท :     บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :   2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ การบริหารงานบุคคล กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
(2) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานดังกล่าวจากหัวหน้าหน่วยงานไม่ต่ำกว่าระดับกอง
(3) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี


เปิดรับสมัคร :   วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557


งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ  คลิกที่นี่@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่