เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านสุนทรพจน์)26ม.ค.-13ก.พ.58

 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านสุนทรพจน์)ตั้งแต่26ม.ค.-13ก.พ.2558

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุนทรพจน์)

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่นำไปกล่าวเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น คำกราบบังคมทูลถวายพระพร คำกราบบังคมทูลรายงานในพิธีต่าง ๆ คำกล่าว คำปราศรัย คำบรรยาย คำปาฐกถา โอวาท เป็นต้น 2. จัดทำสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ต้องลงนามเพื่อนำไปตีพิมพ์ในหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น คำถวายพระพรชัยมงคล สาร โอวาท คำนิยม คำนำ คำปรารภ คำมุทิตาจิต คำขวัญ คำไว้อาลัย เป็นต้น 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - ความรู้เกี่ยวกับการร่างสุนทรพจน์

ทักษะ/สมรรถนะ : -

วันเปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่