เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่26ม.ค.-13ก.พ.2558

 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่26ม.ค.-13ก.พ.2558


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำงบประมาณ/การจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 2. ประสานงาน อำนวยการ กลั่นกรองงาน โต้ตอบหนังสือราชการ เตรียมการประชุม จดรายงานการประชุม 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับบริการรับจองห้องประชุม ตรวจสอบ ควบคุม ระบบโสตทัศน์ เช่น ชุดเครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพฯ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา จัดเตรียมห้องประชุมและเจ้าหน้าที่สำรอง ควบคุมการใช้ห้องประชุมและโสตทัศน์ 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสถานที่บริการจัดเตรียมตกแต่งพื้นที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สนับสนุนให้ข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจำใช้ปฏิบัติราชการ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสารบรรณ งานพัสดุ การเขียนหนังสือราชการ - ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ

วันเปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่