เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตั้งแต่ 3-16ก.พ.58

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตั้งแต่ 3-16ก.พ.58


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก

ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง 3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น 4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพผู้รับฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักทั้ง 5 สมรรถนะ ได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5. การทำงานเป็นทีม

วันเปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่