เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ ป.ป.ช. เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่7-25ก.ย.58

 
ป.ป.ช. เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่7-25ก.ย.58

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 21,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 25 ก.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


 
สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและรัพย์สินและการดำเนินการอื่น รวมทั้งการกำหนดตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่เมติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 84-5/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดืนอที่จะได้รับ
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. อัตรา 6,000 บาท (ได้รับเม่อพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
สมัครงาน ป.ป.ช. งานราชการ ป.ป.ช. รับสมัคร สอบ ป.ป.ช.2558 สอบ ป.ป.ช. 58 ป.ป.ช. เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ป.ป.ช. : สมัครผ่านเว็บ online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 01 ต.ค. 2558

เว็บไซต์สมัครงาน คลิกที่นี่

งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 1
****://g***-**s*.*l*gs***.***/****/**/****_**.***l<*r>
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ****
แจ้งลบ
โดยคุณ ***r****g วันที่ 8 ก.ย. 2558 เวลา 13:47:53 น. [ IP : 202.28.35.247 ]


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่