เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัคเจ้าหน้าที่ 3ตำแหน่ง บัดนี้-16ต.ค.58

 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัคเจ้าหน้าที่ 3ตำแหน่ง บัดนี้-16ต.ค.58

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การเงินการธนาคาร การคลัง การบริหาธุรกิจ เศณษฐศาสตร์หรือพาณิชยศาสตร์
-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสังคมศาสตร์ หรือในทางที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 16 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด อาคาร 5 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 022418250 - 1


งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่