เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบ 8ตำแหน่ง ตั้งแต่26-30ต.ค.58

 
ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งนิติกร,นักวิชาการยุติธรรม,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่26-30ต.ค.58

ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการยุติธรรม,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กทม.,นครราชสีมา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 – 30 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง 30 กันยายน 2559) เพื่อช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน ป.ป.ท. จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ รวม 11 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง อัตราว่าง และอัตราค่าจ้าง

นิติกร 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

นักวิชาการยุติธรรม 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง 1 อัตรา/ นครราชสีมา 1 อัตรา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สมัครงาน ป.ป.ท. งานราชการ กทม.,นครราชสีมา ป.ป.ท. รับสมัคร สอบ ป.ป.ท.2558 สอบ ป.ป.ท. 58 ป.ป.ท. เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ท. :ตนเอง  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร.025026670-80 ต่อ 1106,1107,1108,1110,1117 หรือ 1118
รถประจำทางที่ผ่านสาย 51,52,150,166 และ 356
ยกเว้นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา) สมัครได้ที่ อาคารที่ทำการฝ่ายและบริการลูกค้าภูมิภาค ที่ 2.2 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 118 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครรมชสีมา โทร. 044465054


งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่