เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งแต่27ต.ค.-16พ.ย.58

 
ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งแต่27ต.ค.-16พ.ย.58

 
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช. 
อัตราเงินเดือน: 9,400-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 16 พ.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อาศัยอำนาจตามมาตรา 85 มาตรา 87 และมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มติคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในการประชุมครั้งที่ 86-11/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสำนักงานศาลปกครองได้นำมาใช้โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรกิจปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

1.1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1.2 อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

1.3 จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :online 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 04 ธ.ค. 2558

 

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่