เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ อบต.บ้านน้ำพุ จ.สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8ตำแหน่ง 8อัตรา บัดนี้-13พ.ย.58

 
อบต.บ้านน้ำพุ จ.สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8ตำแหน่ง 8อัตรา บัดนี้-13พ.ย.58

ตำแหน่ง: 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 10,880-15,840
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบท้องถิ่น อบต.บ้านน้ำพุ(สุโขทัย) เปิดรับสมัครสอบ
ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2558

ด้วยคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2558 สังกัดองค์การบริหารส่นวตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่จะรับสมัครสอบแข่งขัน

1. สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา คือ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2 จำนวน 1 อัตรา
นายช่างโยธา 2 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,880 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าอัตราเงินเดือน 11,510 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด
2. สายงานที่เริ่มต้านจากระดับ 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา คือ

นักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน 1
นักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา
 เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,060 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด (2) ปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,060 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด
ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,840 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.บ้านน้ำพุ(สุโขทัย) : สมัครด้วยตนเอง 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอซื้อใบสมัครและคู่มือการสมัครสอบในราคาชุดละ 50 บาท และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
โทรสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-5594-7260
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 พ.ย. 2558

ดูรายละเอียดเอกสาร 1 คลิกที่นี่
ดูรายละเอียดเอกสาร 2 คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดเอกสาร 3 คลิกที่นี่
ดูรายละเอียดเอกสาร 4 คลิกที่นี่@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่