เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ โรงพยาบาลนครปฐม เปิดรับสมัครสอบหลายตำแหน่ง บัดนี้-31ต.ค.58

 
โรงพยาบาลนครปฐม เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งนายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักกายอุปกรณ์,เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-31ต.ค.58

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักกายอุปกรณ์,เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งอื่นๆ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 6,905-15,700
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รพ.นครปฐม เปิดรับสมัครสอบ
โรงพยาบาลนครปฐมเปิดรับสมัครลูกจ้างเงินนอกงบประมาณหลายตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก/พนักงานบริการ ได้รับอัตราเงินเดือนๆ ละ 6,905 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ป.6 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 6,905 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ป.6 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35
3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 6,905 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 3 เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35
4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานพยาบาล) ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 6,905 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 3 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40
5.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยเวชกิจฉุกเฉิน) ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 6,905 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุได้ทั้งผลัดเช้า-บ่ายและดึก ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 7,105 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ป.6 เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถขับรถยนต์ รถโดยสาร หรือรถบัสได้ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด. ชั้นปีที่ 3
7.ตำแหน่งช่างเครื่องช่วยคนพิการ ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 6,905 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 3 เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 มีความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะในการทำงานด้านช่างทั่วไป เกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลงเครื่องช่วยคนพิการที่ทำด้วยไม้ วัสดุแทนไม้ ปูนปาสเตอร์ อลูมิเนียม เหล็ก โลหะอื่นๆ และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 7,105 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด และการเลขานุการ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้ สามารถพิมพ์ดีดระบบสัมผัสได้ดี
9.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้รับเงินเดือนๆละ 8,596 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
10.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 8,596 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
11.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้รับอัตราเงินเดือนๆ ละ 9,535 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสายสามัญ ปวท. หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (ปวส.) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
12.ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 15,700 บาท คุณสมบัติได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง รพ.นครปฐม :ตนเอง  ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้า อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 12-31 ตุลาคม 2558 ในวันเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.nkpthospital.com โทร 034-254285

 

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่