เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่11-31มี.ค.59กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่11-31มี.ค.59

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 มี.ค. – 31 มี.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีวิเคราะห์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ทั่วไปด้านเคมีวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ทดสอบการวิจัยและพัฒนา
2. ความรู้ความสามารถเรื่องระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ
3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี
รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ

--------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจุลชีววิทยา)
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจุลชีววิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับจุลชีววิทยาประยุกต์ทางด้านอุตสาหกรรม
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา
3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรับรองความสามารถบุคลากรด้านจุลชีววิทยาตามมาตรฐานสากล

--------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวัสดุศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ด้านเซรามิกที่เกี่ยวกับ วัตถุดิบ เครื่องมือและวิธีการ ใช้ในกระบวนการผลิต
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิก
3. ความรู้เกี่ยวกับประเภท สมบัติ ของผลิตภัณฑ์เซรามิก
4. ความรู้ด้านเซรามิกเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย พัฒนา และแก้ปัญหา

--------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ
2. ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์และเชิงกล
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและระบบหน่วยวัดสากล (SI Unit)
4. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่