เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการหลายตำแหน่ง รวม 211อัตรา 6มิ.ย-24มิ.ย59กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการหลายตำแหน่ง รวม 211อัตรา 6มิ.ย-24มิ.ย59

ตำแหน่ง: ครั้งที่ 2/2559 รวม 211 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: –
อัตราว่าง: 211
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ทางอินเตอร์เน็ต
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 6-24 มิถุนายน 2559 ดังนี้
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
1.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 50 อัตรา
2.เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 12  อัตรา
3.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 2 อัตรา
4.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 3 อัตรา
5.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 25 อัตรา
6.พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 15 อัตรา
7.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 2 อัตรา
8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 10 อัตรา
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน 10 อัตรา
2.นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน 15 อัตรา
3.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน 18 อัตรา
4.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน 3 อัตรา
5.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน 9 อัตรา
สำหรับรายละเอียดของตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบฯ สำนักงาน ก.ก. จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ทงเว็บไซต์

โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และสำเร็จการศึกษาตรงตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบอยู่ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัครสอบตามที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งนั้นๆ กำหนด


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online

เว็บไซต์สมัครงาน คลิกที่นี่

งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่