บริการดูดวงจากทีมหมอดูเว็บกูสยาม www.goosiam.com

1. บริการตั้งชื่อ  ให้เข้ากับนามสกุลปัจจุบันของท่าน   

2. บริการตั้งนามสกุลใหม่  ให้เข้ากับชื่อปัจจุบันของท่าน

3. บริการตั้งชื่อ และนามสกุลใหม่ทั้งหมด  ให้ได้เลขศาสตร์ความหมายที่เป็นมงคลในสิ่งที่ท่านต้องการ  เช่นความสุข ร่ำรวย ความสำเร็จ

ตรวจชื่อ และนามสกุลฟรีที่  คลิกที่นี่

4. บริการตรวจเลขที่บ้าน และแก้ไขเลขที่บ้านให้ได้เลขศาสตร์เป็นมงคล  ตรวจเลขที่บ้านฟรีที่  คลิกที่นี่

5. บริการตรวจทะเบียนรถ และแก้ไขเลขทะเบียนรถให้ได้เลขศาตร์เป็นมงคล   ตรวจทะเบียนรถฟรีที่  คลิกที่นี่

------------------------

ผลงานการแก้ระดับเกรด A คัดชื่อ สกุล แก้เลขที่บ้าน ทะเบียนรถให้ดีที่สุด

1. การขอตั้งชื่อใหม่  สิ่งที่ต้องแจ้ง  ค่าบริการ 299 บาท
1.1 ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน
1.2 วัน เดือน ปี เวลาเกิด โดยละเอียด หรือเอาเท่าที่จำได้
1.3 ความหมายที่ต้องการ เช่นเน้นความสุข ความร่ำรวย เน้นความรัก เน้นความสำเร็จ  เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง
หมายเหตุ โอกาสผลรวม 75-100 เปอร์เซนต์  ต้องดูด้วยว่านามสกุลปัจจุบันดีหรือไม่ ถ้ายืนยันเปลี่ยนเฉพาะชื่อ แต่นามสกุลเดิมเลขศาสตร์ไม่ดี ผลดีรวมจะอยู่ที่ 75-80 เปอร์เซนต์  แต่ถ้านามสกุลเลขศาสตร์ดีอยู่แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ก็จะได้ผลดีรวม 100 เปอร์เซนต์

2. การขอตั้งนามสกุลใหม่  สิ่งที่ต้องแจ้ง ค่าบริการ 750 บาท
2.1 ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน
2.2 วัน เดือน ปี เวลาเกิด โดยละเอียด หรือเอาเท่าที่จำได้
2.3 ความหมายที่ต้องการ เช่นเน้นความสุข ความร่ำรวย เน้นความรัก เน้นความสำเร็จ  เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง
หมายเหตุ โอกาสผลรวม 75-100 เปอร์เซนต์  ต้องดูด้วยว่าชื่อปัจจุบันดีหรือไม่ ถ้ายืนยันเปลี่ยนเฉพาะสกุล แต่ชื่อเดิมเลขศาสตร์ไม่ดี ผลดีรวมจะอยู่ที่ 75-80 เปอร์เซนต์  แต่ถ้าชื่อดีอยู่แล้วเปลี่ยนสกุลใหม่ก็จะได้ผลดีรวม 100 เปอร์เซนต์

3. การขอตั้งชื่อ และนามสกุลใหม่  สิ่งที่ต้องแจ้ง ค่าบริการ 800 บาท
3.1 ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน
3.2 วัน เดือน ปี เวลาเกิด โดยละเอียด หรือเอาเท่าที่จำได้
3.3 ความหมายที่ต้องการ เช่นเน้นความสุข ความร่ำรวย เน้นความรัก เน้นความสำเร็จ  เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง
หมายเหตุ โอกาสผลดีรวม ความหมายดีทั้งหมด 100 เปอร์เซนต์

4. การขอแก้เลขที่บ้าน สิ่งที่ต้องแจ้ง ค่าบริการ 299 บาท
4.1 เลขที่บ้าน
4.2 วัน เดือน ปี เวลาเกิด เจ้าของบ้านโดยละเอียด เท่าที่จำได้
4.3 ความหมายที่ต้องการ เช่นเน้นความสุข ความร่ำรวย เน้นความรัก เน้นความสำเร็จ  เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง

5. การขอแก้เลขทะเบียนรถ สิ่งที่ต้องแจ้ง ค่าบริการ 150 บาท
5.1 อักษร และเลขทะเบียนรถ  เช่น กข1234
5.2 วัน เดือน ปี เวลาเกิด เจ้าของรถ เอาเท่าที่จำได้
5.3 ความหมายที่ต้องการ เช่นเน้นความสุข ความร่ำรวย เน้นความรัก เน้นความสำเร็จ  เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทั้ง5บริการนี้จะมี สูตรเทคนิควิธีการต่างๆ แนบพร้อมรายละเอียดแจ้งไปด้วย

---------------

ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีต่างๆได้ดังนี้

ชื่อบัญชี นายวรันณ์ธร  มีมามา  บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 594-226533-4  ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 510-0-72358-0

ธนาคารกรุงเทพ  เลขบัญชี 293-4-23739-3   ธนาคารกสิกรไทย  เลขบัญชี 692-2-04915-5

--------------

ต้องการแก้ไขชื่อ สกุล เลขที่บ้าน ทะเบียนรถ ติดต่อทีมงานเว็บกูสยามที่

ไอดีไลน์  goosiam   หรือเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/horoscope55

--------------