ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร
             
ผมเองขอใส่ประสบการณ์จริงที่จะเพิ่มพูนความรู้ที่แตกแขนงออกมาให้เห็นดังนี้ ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณจะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆนั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง  วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมายที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป
             คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน  ควรบูชาพระประจำวันเกิด เขียนชื่อ สกุล ของตนเอง ฝังไว้ใต้ฐานพระ  และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิดที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆที่รบกวนจะหายไป หรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน
ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิด  
--------------------------------

ความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ

             
หากความฝันเกิด เพราะธาตุไม่ปกติ  (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
             หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝันได้ผูกพัน กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
             หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้ายเรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝันให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
             หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
--------------------------------
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์
ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก  ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน  ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ  ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง             สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์
-------------------------------- 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า
หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
             
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน


ทำนายฝัน วันเสาร์ที่ 20 ก.ย. 2557

รายการทำนายฝัน
   หน้าแรกทำนายฝัน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   หมวดหมู่ทำนายฝัน
    รวมทุกหมวดทำนายฝัน
    ทำนายฝันหมวด ก.
    ทำนายฝันหมวด ข.
    ทำนายฝันหมวด ค.
    ทำนายฝันหมวด ฆ.
    ทำนายฝันหมวด ง.
    ทำนายฝันหมวด จ.
    ทำนายฝันหมวด ฉ.
    ทำนายฝันหมวด ช.
    ทำนายฝันหมวด ซ.
    ทำนายฝันหมวด ญ.
    ทำนายฝันหมวด ด.
    ทำนายฝันหมวด ต.
    ทำนายฝันหมวด ถ.
    ทำนายฝันหมวด ท.
    ทำนายฝันหมวด ธ.
    ทำนายฝันหมวด น.
    ทำนายฝันหมวด บ.
    ทำนายฝันหมวด ป.
    ทำนายฝันหมวด ผ.
    ทำนายฝันหมวด ฝ.
    ทำนายฝันหมวด พ.
    ทำนายฝันหมวด ฟ.
    ทำนายฝันหมวด ภ.
    ทำนายฝันหมวด ม.
    ทำนายฝันหมวด ย.
    ทำนายฝันหมวด ร.
    ทำนายฝันหมวด ล.
    ทำนายฝันหมวด ว.
    ทำนายฝันหมวด ศ.
    ทำนายฝันหมวด ส.
    ทำนายฝันหมวด ห.
    ทำนายฝันหมวด อ.
    ทำนายฝันหมวด ฮ.
    บทความทำนายฝัน แก้ฝัน แก้ฝันร้าย ความฝัน
1 2 3 4 5 6 7


 


ทำนายฝันหมวด ข.
ทำนายฝันของหาย ทำนายฝันขี่ช้าง ทำนายฝันขับรถ ทำนายฝันขึ้นเครื่องบิน ทำนายฝันขับรถตกน้ำ ทำนายฝันขี่จักรยาน ทำนายฝันขี่ม้า ทำนายฝันขับเครื่องบิน ทำนายฝันขึ้นที่สูง ทำนายฝันขึ้นบันได

ค้นหาทำนายฝันในหมวดหมู่นี้

ทำนายฝัน ทำนายฝันแม่นๆ ทำนายฝันฟรี ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันหวยเด็ด ทำนายฝันวันอาทิตย์ ทำนายฝันวันจันทร์ ทำนายฝันวันอังคาร ทำนายฝันวันพุธ ทำนายฝันวันพฤหัสบดี ทำนายฝันวันศุกร์ ทำนายฝันวันเสาร์ อ่านทำนายฝัน ทำนายความฝัน ทำนายความฝันแม่นๆ ทำนายฝันเห็นงู ทำนายฝันเห็นช้าง ทำนายฝันเห็นพระ ทำนายฝันเห็นเด็ดมากมายหลากหลายทำนายฝันที่เว็บกูสยาม http://www.Goosiam.com/ทำนายฝัน/

หน้าแรกทำนายฝัน

 จำนวนข้อความทำนายฝันที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


พบทำนายฝันทั้งหมด 128 ข้อความทำนายฝัน (ขณะนี้คุณกำลังทำนายฝันเปิดหน้าที่ 1)

รหัสทำนายฝัน หัวข้อทำนายฝัน คนอ่านทำนายฝัน
#00129  ฝันเห็นแขนและขาของคนขาดตกเกลื่อนกลางถนน หรือ แขนขาตนเองถูกตัด ฉบับที่ 2 4551
#00128  ฝันเห็นท่านได้เห็นเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์ หรือท่านได้สวมใส่เอง ฉบับที่ 2 2734
#00127  ฝันเห็นท่านเองขับรถหรือ นั่งรถขับไปในที่ต่าง ๆ ฉบับที่ 2 28508
#00126  ฝันเห็นท่านได้เดินขึ้นบันได หรือ ขึ้นบันไดที่สูง ฉบับที่ 2 12807
#00125  ฝันเห็นท่านได้เดินเขย่ง เขยก หรือ ขาพิการ ฉบับที่ 2 3042
#00124  ฝันเห็นท่านเองตกเขา ตกเหว ตกน้ำ หรือตกรถ ฉบับที่ 2 7817
#00123  ฝันเห็นได้นั่งเกวียนเทียม ช้าง ม้า วัว ควาย  ฉบับที่ 2 2711
#00122  ฝันเห็นท่านเองได้ขุดดินอยู่ ถ้าพื้นดินสะอาดสะอ้าน ฉบับที่ 2 3415
#00121  ฝันเห็นขโมยขึ้นบ้านของท่าน ฉบับที่ 2 5366
#00120  ฝันเห็นท่านขี่ม้า ฉบับที่ 2 3653
#00119  ฝันเห็นได้เห็นของลับของคนอื่น หรือ ของท่านเอง ฉบับที่ 2 8945
#00118  ฝันเห็นว่าต้นขนุนออกลูกเต็มต้นไปหมด ฉบับที่ 2 4542
#00117  ฝันเห็นขี้เถ้าอยู่ในเตาไฟอันร้อนระอุ ฉบับที่ 2 2102
#00116  ฝันเห็นขนตาของท่าน งอน งอกงาม ฉบับที่ 2 2257
#00115  ฝันเห็นท่านโดนถูกกักขัง ฉบับที่ 2 2778
#00114  ฝันเห็นท่านได้ขี่สัตว์ที่มีอำนาจใหญ่โต เช่น ช้าง เสือ ฉบับที่ 2 3028
#00113  ฝันเห็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ ฉบับที่ 2 15866
#00112  ฝันเห็นท่านได้จับขันน้ำตักน้ำราดอาบลงบนร่างกายของตนเอง ฉบับที่ 2 3072
#00111  ฝันเห็นขวดแก้วใส่น้ำเต็มวางเรียงรายไว้นั้น ฉบับที่ 2 2986
#00110  ฝันเห็นท่านถูกใส่ขื่อคานั้น ฉบับที่ 2 2046
#00109  ฝันเห็นท่านได้เห็นขวาน หรือ ได้จับขวาน มีดพร้า หรืออาวุธ ต่าง ๆ ฉบับที่ 2 3401
#00108  ฝันเห็นขอทาน หรือ ยาจก เข้ามาขอเงินท่าน ฉบับที่ 2 3239
#00107  ฝันเห็นขนม หรือ ได้กินขนม ฉบับที่ 2 8316
#00106  ฝันเห็นข้าวสาร หรือ ข้าวสุกที่หุงแล้วในหม้อข้าว ฉบับที่ 2 8605
#00105  ฝันเห็นขอนไม้ลอยน้ำมานั้น ฉบับที่ 2 2430
#00104  ฝันเห็นเขียนจดหมาย หรือเขียนหนังสือ ฉบับที่ 2 1109
#00103  ฝันเห็นของกิน นานาชนิด ฉบับที่ 2 1159
#00102  ฝันเห็นเขียด ฉบับที่ 2 1250
#00101  ฝันเห็นเป็นไข้ ป่วยเป็นไข้ หรือมีคนเป็นไข้ ฉบับที่ 2 1574
#00100  ฝันเห็น ไข่ หรือได้กินไข่ ฉบับที่ 2 2702
#00099  ฝันเห็นโขลงช้าง ช้างหลายเชือก รวมกันเป็นโขลงใหญ่ ฉบับที่ 2 23823
#00098  ฝันเห็นโขลงช้าง ช้างหลายเชือก รวมกันเป็นโขลงใหญ่ ฉบับที่ 2 2499
#00097  ฝันเห็นการเล่นโขน แสดงโขน โขนละคร ฉบับที่ 2 1583
#00096  ฝันเห็นเขื่อนกั้นน้ำ ฉบับที่ 2 1436
#00095  ฝันเห็นที่เขียบุหรี่ ฉบับที่ 2 639
#00094  ฝันเห็นเขิน เครื่องเขิน ฉบับที่ 2 710
#00093  ฝันเห็นเขม่า คราบเขม่า ฉบับที่ 2 653
#00092  ฝันเห็นเข็ม เข็มหมุด ฉบับที่ 2 1935
#00091  ฝันเห็นเข่ง เข่งใส่ของต่างๆ ฉบับที่ 2 887
#00090  ฝันเห็นการขุดดิน หรือกำลังขุดดิน ฉบับที่ 2 1300
#00089  ฝันเห็นขื่อเรือน ฉบับที่ 2 719
#00088  ฝันเห็นขิม หรือดนตรีขิม ฉบับที่ 2 1022
#00087  ฝันเห็นข้าศึก ศัตรู ฉบับที่ 2 828
#00086  ฝันเห็นข้าวสาร ฉบับที่ 2 1227
#00085  ฝันเห็นข้าวเปลือก ฉบับที่ 2 2801
#00084  ฝันเห็นหรือได้กิน ข้าวสุก ฉบับที่ 2 1068
#00083  ฝันเห็นข่า ต้นข่า ฉบับที่ 2 1439
#00082  ฝันเห็นถูกขัง หรือเห็น ห้องขัง ฉบับที่ 2 864
#00081  ฝันเห็นขยะมูลฝอย เศษขยะ ฉบับที่ 2 1938
#00080  ฝันเห็นหรือจับต้อง ต้นข่อย ใบข่อย ฉบับที่ 2 800
#00079  ฝันเห็นได้เห็น ขอนไม้ ฉบับที่ 2 732
#00078  ฝันเห็นข้องใส่ปลา ฉบับที่ 2 1269
#00077  ฝันเห็นขอเหล็ก ตะขอเบ็ด ฉบับที่ 2 1112
#00076  ฝันเห็นขวากหนาม เซี้ยนหนาม หนามแหลม ฉบับที่ 2 878
#00075  ฝันเห็นขวดเหล้า ขวดสุรา ขวดไวน์ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ฉบับที่ 2 2044
#00074  ฝันเห็นขวดยา ฉบับที่ 2 731
#00073  ฝันเห็นขลุ่ย ฉบับที่ 2 847
#00072  ฝันเห็นขโมย โจรผู้ร้าย หรือขโมยเข้ามาลักสิ่งของในบ้าน ฉบับที่ 2 6585
#00071  ฝันเห็นขมิ้น หรือได้ทาขมิ้น ฉบับที่ 2 906
#00070  ฝันเห็นเกิดมีขบถ ขึ้นในประเทศ ฉบับที่ 2 587
#00069  ฝันเห็นขี่ควาย ฝันว่าขี่ควายแล้วตกลงมา 996
#00068  ฝันเห็นเข็มเย็บผ้า ฝันเห็นเข็มเย็บผ้า หรือ ได้จับเข็มเย็บผ้า 8236
#00067  ฝันเห็นแขนขา ฝันเห็นแขนและขาของคนขาดตกเกลื่อนกลางถนน หรือ แขนขาตนเองถูกตัด 1012
#00066  ฝันเห็นขนสัตว์ ฝันว่าเห็นเสื้อผ้าทำด้วยขนสัตว์ หรือตนเองได้ในใส่เอง 822
#00065  ฝันเห็นขับรถ ฝันตนเองขับรถ นั่งรถขับไปในที่ต่าง ๆ 5538
#00064  ฝันเห็นขึ้นบันได ฝันเดินขึ้นบันได หรือ ขึ้นที่สูง 9892
#00063  ฝันเห็นเขย่ง ฝันเดินเขย่ง เขยก หรือ ขาพิการ 799
#00062  ฝันเห็นเขา ฝันตนเองตกเขาหรือตกเหว ตกน้ำ ตกรถ 1195
#00061  ฝันเห็นขุด ฝันว่าตนเองขุดดิน ถ้าพื้นดินสะอาดสะอ้าน 2928
#00060  ฝันเห็นขโมย ฝันว่าขโมยขึ้นบ้าน 15418
#00059  ฝันเห็นขี่ม้า ฝันว่าขี่ม้า 5997
#00058  ฝันเห็นของลับ ฝันเห็นของลับของคนอื่น หรือ ของตนเอง 3583
#00057  ฝันเห็นขนุน ฝันเห็นต้นขนุนออกลูกเต็มต้น 3304
#00056  ฝันเห็นขี้เถ้า ฝันเห็นขี้เถ้าอยู่ในเตาไฟ 822
#00055  ฝันเห็นขนตา ฝันเห็นขนตาตนเองงอกงาม 826
#00054  ฝันเห็นขัง ฝันว่าตนเองถูกขัง 2988
#00053  ฝันเห็นขี่ ฝันได้ขี่สัตว์ที่มีอำนาจ เช่น ช้าง เสือ 3750
#00052  ฝันเห็นไข่ ฝันเห็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ 3165
#00051  ฝันเห็นขัน ฝันว่าจับขันน้ำตักน้ำราดอาบลงบนร่างกายของตนเอง 12330
#00050  ฝันเห็นขวด ฝันเห็นขวดแก้วใส่น้ำเต็มวางเรียงรายไว้ 1145
#00049  ฝันเห็นขื่อคา ฝันว่าตนเองถูกใส่ขื่อคา 778
#00048  ฝันเห็นขวาน ฝันเห็นขวาน หรือ ได้จับขวาน มีดพร้า อาวุธ ต่าง ๆ 1221
#00047  ฝันเห็นขอทาน ฝันเห็นขอทาน หรือ ยาจก เข้ามาขอเงิน 1068
#00046  ฝันเห็นขนม ฝันเห็นขนม หรือ ได้กินขนม 1379
#00045  ฝันเห็นข้าวสาร ฝันเห็นข้าวสาร หรือ ข้าวสุกที่หุงแล้วในหม้อ 1150
#00044  ฝันเห็นขอนไม้ ฝันเห็นขอนไม้ลอยน้ำมา 1062
#00043  ฝันเห็นขัน  ฉบับที่ 1 767
#00042  ฝันเห็นเข็มเย็บผ้า  ฉบับที่ 1 1184
#00041  ฝันเห็นไข่  ฉบับที่ 1 1217
#00040  ฝันเห็นเขียนหนังสือ  ฉบับที่ 1 768
#00039  ฝันเห็นขื่อคา  ฉบับที่ 1 727
#00038  ฝันเห็นขวด  ฉบับที่ 1 840
#00037  ฝันเห็นขนตา  ฉบับที่ 1 1233
#00036  ฝันเห็นแขนขา  ฉบับที่ 1 807
#00035  ฝันเห็นขนสัตว์  ฉบับที่ 1 683
#00034  ฝันเห็นขึ้นบันได  ฉบับที่ 1 1450
#00033  ฝันเห็นขอนไม้  ฉบับที่ 1 665
#00032  ฝันเห็นขวาน  ฉบับที่ 1 645
#00031  ฝันเห็นขอทาน  ฉบับที่ 1 720
#00030  ฝันเห็นข้าวสาร  ฉบับที่ 1 1097

ทำนายฝันหน้าถัดไป >>  

*** หมายเลขหน้าเรียงจากทำนายฝันใหม่ไปทำนายฝันเก่า เช่น 1 คือหน้าที่มีทำนายฝันใหม่ล่าสุด 1  2 

 

ประกาศลิขสิทธิ์ทำนายฝันผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537 ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์ทำนายฝันได้ที่ meesook9@yahoo.com