ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร 


ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน


ทำนายฝัน วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2562

รายการเว็บ

 >>> ดูดวง

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นลิ้นดูดเลือด ทำนายฝันว่าลิ้นดูดเลือด 567
ทำนายฝันเห็นลิ้นคนขาด ทำนายฝันว่าลิ้นคนขาด 601
ทำนายฝันเห็นลิ้นคน ทำนายฝันว่าลิ้นคน 445
ทำนายฝันเห็นลิ้น ทำนายฝันว่าลิ้น 458
ทำนายฝันเห็นลิ้นขาด ทำนายฝันว่าลิ้นขาด 3421
ทำนายฝันเห็นลิ้นคนอื่น ทำนายฝันว่าลิ้นคนอื่น 1160
ทำนายฝันเห็นลิ้นคนอื่นขาด ทำนายฝันว่าลิ้นคนอื่นขาด 1204
ทำนายฝันเห็นเพื่อนยิ้มให้ ทำนายฝันว่าเพื่อนยิ้มให้ 801
ทำนายฝันเห็นคนยิ้มให้กัน ทำนายฝันว่าคนยิ้มให้กัน 736
ทำนายฝันเห็นคนยิ้ม ทำนายฝันว่าคนยิ้ม 385
ทำนายฝันเห็นคนยิ้มให้ ทำนายฝันว่าคนยิ้มให้ 1856
ทำนายฝันเห็นยิ้มหวาน ทำนายฝันว่ายิ้มหวาน 722
ทำนายฝันเห็นยิ้มสวย ทำนายฝันว่ายิ้มสวย 498
ทำนายฝันเห็นยิ้ม ทำนายฝันว่ายิ้ม 545
ทำนายฝันเห็นหัวเราะยิ้ม ทำนายฝันว่าหัวเราะยิ้ม 441
ทำนายฝันเห็นยิ้ม หัวเราะ ทำนายฝันว่ายิ้ม หัวเราะ 954
ทำนายฝันเห็นพระจันทร์ยิ้ม ทำนายฝันว่าพระจันทร์ยิ้ม 812
ทำนายฝันเห็นได้กลิ่นน้ำหอมหอมมาก ทำนายฝันว่าได้กลิ่นน้ำหอมหอมมาก 2627
ทำนายฝันเห็นได้กลิ่นน้ำหอม ทำนายฝันว่าได้กลิ่นน้ำหอม 531
ทำนายฝันเห็นน้ำหอมหก ทำนายฝันว่าน้ำหอมหก 766
ทำนายฝันเห็นน้ำหอมหกใส่ ทำนายฝันว่าน้ำหอมหกใส่ 685
ทำนายฝันเห็นน้ำหอมเยอะแยะ ทำนายฝันว่าน้ำหอมเยอะแยะ 462
ทำนายฝันเห็นน้ำหอมเยอะ ทำนายฝันว่าน้ำหอมเยอะ 750
ทำนายฝันเห็นน้ำหอมเยอะมาก ทำนายฝันว่าน้ำหอมเยอะมาก 472
ทำนายฝันเห็นน้ำหอมเยอะมากมาย ทำนายฝันว่าน้ำหอมเยอะมากมาย 494
ทำนายฝันเห็นน้ำหอมมาก ทำนายฝันว่าน้ำหอมมาก 431
ทำนายฝันเห็นน้ำหอมมากมาย ทำนายฝันว่าน้ำหอมมากมาย 466
ทำนายฝันเห็นน้ำหอมหลายขวด ทำนายฝันว่าน้ำหอมหลายขวด 4029
ทำนายฝันเห็นซื้อน้ำหอม ทำนายฝันว่าซื้อน้ำหอม 2441
ทำนายฝันเห็นพยาบาลตาย ทำนายฝันว่าพยาบาลตาย 618
ทำนายฝันเห็นพยาบาลสองคนถือแครอท ทำนายฝันว่าพยาบาลสองคนถือแครอท 467
ทำนายฝันเห็นพยาบาลตรวจร่างกายเรา ทำนายฝันว่าพยาบาลตรวจร่างกายเรา 748
ทำนายฝันเห็นพยาบาล ทำนายฝันว่าพยาบาล 987
ทำนายฝันเห็นพยาบาลสาวสวย ทำนายฝันว่าพยาบาลสาวสวย 805
ทำนายฝันเห็นได้เป็นพยาบาล ทำนายฝันว่าได้เป็นพยาบาล 1149
ทำนายฝันเห็นหมอพยาบาล ทำนายฝันว่าหมอพยาบาล 2840
ทำนายฝันเห็นน้ำท่วม ทำนายฝันว่าน้ำท่วม 959
ทำนายฝันเห็นหน้าโดนถลกหนัง ทำนายฝันว่าหน้าโดนถลกหนัง 527
ทำนายฝันเห็นตัวเองโดนถลกหนัง ทำนายฝันว่าตัวเองโดนถลกหนัง 462
ทำนายฝันเห็นหน้าตัวเองโดนถลกหนัง ทำนายฝันว่าหน้าตัวเองโดนถลกหนัง 634
ทำนายฝันเห็นถลกหนังแมว ทำนายฝันว่าถลกหนังแมว 595
ทำนายฝันเห็นถลกหนังและชำแหละแมว ทำนายฝันว่าถลกหนังและชำแหละแมว 570
ทำนายฝันเห็นถลกหนังงูออก ทำนายฝันว่าถลกหนังงูออก 1332
ทำนายฝันเห็นถลกหนังหมี ทำนายฝันว่าถลกหนังหมี 460
ทำนายฝันเห็นถลกหนังงู ทำนายฝันว่าถลกหนังงู 793
ทำนายฝันเห็นถลกหนังงูเห่า ทำนายฝันว่าถลกหนังงูเห่า 497
ทำนายฝันเห็นถลกหนังหนู ทำนายฝันว่าถลกหนังหนู 375
ทำนายฝันเห็นโดนถลกหนัง ทำนายฝันว่าโดนถลกหนัง 399
ทำนายฝันเห็นคนโดนถลกหนัง ทำนายฝันว่าคนโดนถลกหนัง 479
ทำนายฝันเห็นถลกหนังหัว ทำนายฝันว่าถลกหนังหัว 781
ทำนายฝันเห็นถลกหนังหัวคน ทำนายฝันว่าถลกหนังหัวคน 573
ทำนายฝันเห็นถีบสุนัข ทำนายฝันว่าถีบสุนัข 388
ทำนายฝันเห็นถีบหมา ทำนายฝันว่าถีบหมา 408
ทำนายฝันเห็นกระโดดถีบคนอื่น ทำนายฝันว่ากระโดดถีบคนอื่น 747
ทำนายฝันเห็นกระโดดถีบคน ทำนายฝันว่ากระโดดถีบคน 656
ทำนายฝันเห็นกระโดดถีบ ทำนายฝันว่ากระโดดถีบ 525
ทำนายฝันเห็นกระโดดถีบผี ทำนายฝันว่ากระโดดถีบผี 550
ทำนายฝันเห็นโรลม้วนผม ทำนายฝันว่าโรลม้วนผม 565
ทำนายฝันเห็นม้วนผมเป็นลอน ทำนายฝันว่าม้วนผมเป็นลอน 1273
ทำนายฝันเห็นหนีบผม ทำนายฝันว่าหนีบผม 1578
ทำนายฝันเห็นเครื่องหนีบผม ทำนายฝันว่าเครื่องหนีบผม 804
ทำนายฝันเห็นแปรงสีฟัน 2 อัน ทำนายฝันว่าแปรงสีฟัน 2 อัน 817
ทำนายฝันเห็นแปรงสีฟันหัก ทำนายฝันว่าแปรงสีฟันหัก 1866
ทำนายฝันเห็นกู่เจิง ทำนายฝันว่ากู่เจิง 453
ทำนายฝันเห็นเป่าปี่ ทำนายฝันว่าเป่าปี่ 663
ทำนายฝันเห็นได้เป่าแคน ทำนายฝันว่าได้เป่าแคน 807
ทำนายฝันเห็นเป่าแซกโซโฟน ทำนายฝันว่าเป่าแซกโซโฟน 571
ทำนายฝันเห็นเล่นอิเลคโทน ทำนายฝันว่าเล่นอิเลคโทน 429
ทำนายฝันเห็นเมโลเดียน ทำนายฝันว่าเมโลเดียน 514
ทำนายฝันเห็นตีกลองยาว ทำนายฝันว่าตีกลองยาว 490
ทำนายฝันเห็นรำกลองยาว ทำนายฝันว่ารำกลองยาว 1130
ทำนายฝันเห็นขบวนแห่กลองยาว ทำนายฝันว่าขบวนแห่กลองยาว 1327
ทำนายฝันเห็นฆ้องวงใหญ่ ทำนายฝันว่าฆ้องวงใหญ่ 663
ทำนายฝันเห็นอังกะลุง ทำนายฝันว่าอังกะลุง 649
ทำนายฝันเห็นฟ้อนรำโปงลาง ทำนายฝันว่าฟ้อนรำโปงลาง 409
ทำนายฝันเห็นโปงลางสะออน ทำนายฝันว่าโปงลางสะออน 595
ทำนายฝันเห็นโปงลาง ทำนายฝันว่าโปงลาง 1488
ทำนายฝันเห็นตีระนาด ทำนายฝันว่าตีระนาด 1194
ทำนายฝันเห็นเล่นพิน ทำนายฝันว่าเล่นพิน 823
ทำนายฝันเห็นพิณ ทำนายฝันว่าพิณ 826
ทำนายฝันเห็นเล่นจะเข้ ทำนายฝันว่าเล่นจะเข้ 567
ทำนายฝันเห็นสะล้อ ทำนายฝันว่าสะล้อ 599
ทำนายฝันเห็นสีซอด้วง ทำนายฝันว่าสีซอด้วง 881
ทำนายฝันเห็นสีซออู้ ทำนายฝันว่าสีซออู้ 713
ทำนายฝันเห็นสีซอสามสาย ทำนายฝันว่าสีซอสามสาย 547
ทำนายฝันเห็นเป่าทรัมเป็ต ทำนายฝันว่าเป่าทรัมเป็ต 894
ทำนายฝันเห็นเป่าฟลุต ทำนายฝันว่าเป่าฟลุต 530
ทำนายฝันเห็นเล่นเปียโน ทำนายฝันว่าเล่นเปียโน 1020
ทำนายฝันเห็นฉาบปูน ทำนายฝันว่าฉาบปูน 1343
ทำนายฝันเห็นกลองแตก ทำนายฝันว่ากลองแตก 377
ทำนายฝันเห็นกลองชุด ทำนายฝันว่ากลองชุด 478
ทำนายฝันเห็นไวโอลินคอหัก ทำนายฝันว่าไวโอลินคอหัก 456
ทำนายฝันเห็นไวโอลิน ทำนายฝันว่าไวโอลิน 378
ทำนายฝันเห็นเล่นกีตาร์โปร่ง ทำนายฝันว่าเล่นกีตาร์โปร่ง 3213
ทำนายฝันเห็นกีตาร์ไฟฟ้า ทำนายฝันว่ากีตาร์ไฟฟ้า 723
ทำนายฝันเห็นเล่นกีตาร์ไฟฟ้ากลางถนน ทำนายฝันว่าเล่นกีตาร์ไฟฟ้ากลางถนน 368
ทำนายฝันเห็นกีตาร์ ทำนายฝันว่ากีตาร์ 580
ทำนายฝันเห็นเนื้อวัวทอด ทำนายฝันว่าเนื้อวัวทอด 1150
ทำนายฝันเห็นได้ทอดหมู ทำนายฝันว่าได้ทอดหมู 698
ทำนายฝันเห็นหมูทอดเยอะมาก ทำนายฝันว่าหมูทอดเยอะมาก 1691

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 17 มีนาคม - 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นเก็บเงินได้ ทำนายฝันเห็นว่าเก็บเงินได้ 203
ทำนายฝันเห็นโทรศัพท์มือถือหาย ทำนายฝันว่าโทรศัพท์มือถือหาย 188
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 176
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 175
ทำนายฝันเห็นโทรศัพท์หน้าจอแตก ทำนายฝันว่าโทรศัพท์หน้าจอแตก 162
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 158
ทำนายฝันเห็นต่างหู ตุ้มหู ถ้าฝันว่าได้สวมหรือได้รับกับมือ ทำนายฝันว่าเห็นต่างหู ตุ้มหู ถ้าฝันว่าได้สวมหรือได้รับกับมือ 155
ทำนายฝันเห็นดอกบัว หรือได้จับดอกบัว ทำนายฝันว่าเห็นดอกบัว หรือได้จับดอกบัว 153
ทำนายฝันเห็นนั่งรถไฟ ทำนายฝันว่านั่งรถไฟ 148
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 141
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 140
ทำนายฝันเห็นเสือ ทำนายฝันว่าเห็นเสือ 135
ทำนายฝันเห็นตะขาบตัวใหญ่ ทำนายฝันว่าตะขาบตัวใหญ่ 135
ทำนายฝันเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ ทำนายฝันว่าเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ หรือจับต้องนาฬิกาข้อมือ ฉบับที่ 2 133
ทำนายฝันเห็นแหวนหัก แตก ทำนายฝันว่าแหวนหัก แตก 128
ทำนายฝันเห็นฟันหลุด 3 ซี่ ทำนายฝันว่าฟันหลุด 3 ซี่ 113
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 113
ทำนายฝันเห็นจระเข้ตัวใหญ่ ทำนายฝันว่าจระเข้ตัวใหญ่ 113
ทำนายฝันเห็นตัวเองได้สระผม ทำนายฝันว่าเห็นตัวเองได้สระผม ฉบับที่ 2 107
ทำนายฝันเห็นนม เต้านมของหญิงสาว ทำนายฝันว่าเห็นนม เต้านมของหญิงสาว 106


ดูดวง หวย เกมส์ ข่าว สารบัญเว็บ ฟรีเว็บบอร์ด เครื่องรางของขลัง / วัตถุมงคล / พระเครื่อง Sitemap

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 by www.goosiam.com ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

เครื่องราง / ของเสน่ห์ / บูชาแล้วรวย คลิกที่นี่