ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร 


ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน


ทำนายฝัน วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562

รายการเว็บ

 >>> ดูดวง

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นเตาแก๊สไหม้ ทำนายฝันว่าเตาแก๊สไหม้ 449
ทำนายฝันเห็นเตาแก๊สลุกไหม้ ทำนายฝันว่าเตาแก๊สลุกไหม้ 398
ทำนายฝันเห็นเตาแก๊สจะระเบิด ทำนายฝันว่าเตาแก๊สจะระเบิด 375
ทำนายฝันเห็นเตาแก๊สหาย ทำนายฝันว่าเตาแก๊สหาย 449
ทำนายฝันเห็นเตาแก๊สรั่ว ทำนายฝันว่าเตาแก๊สรั่ว 432
ทำนายฝันเห็นจุดเตาแก๊สมีไฟติด ทำนายฝันว่าจุดเตาแก๊สมีไฟติด 946
ทำนายฝันเห็นเตาแก๊สติดไฟ ทำนายฝันว่าเตาแก๊สติดไฟ 714
ทำนายฝันเห็นเตาไฟพัง ทำนายฝันว่าเตาไฟพัง 483
ทำนายฝันเห็นเตาแก๊ส ทำนายฝันว่าเตาแก๊ส 363
ทำนายฝันเห็นเตาแก๊สไฟลุก ทำนายฝันว่าเตาแก๊สไฟลุก 381
ทำนายฝันเห็นเตาแก๊สที่มีไฟลุก ทำนายฝันว่าเตาแก๊สที่มีไฟลุก 1936
ทำนายฝันเห็นเตาไฟในครัว ทำนายฝันว่าเตาไฟในครัว 382
ทำนายฝันเห็นเตาไฟในครัวหลังบ้าน ทำนายฝันว่าเตาไฟในครัวหลังบ้าน 570
ทำนายฝันเห็นเตาไฟแตก ทำนายฝันว่าเตาไฟแตก 454
ทำนายฝันเห็นเตาไฟหน้าบ้าน ทำนายฝันว่าเตาไฟหน้าบ้าน 390
ทำนายฝันเห็นเตาไฟอยู่หน้าบ้าน ทำนายฝันว่าเตาไฟอยู่หน้าบ้าน 667
ทำนายฝันเห็นแป้งเปียก ทำนายฝันว่าแป้งเปียก 490
ทำนายฝันเห็นแป้งน้ำ ทำนายฝันว่าแป้งน้ำ 438
ทำนายฝันเห็นแป้งเย็นวางเรียงกันเยอะ ทำนายฝันว่าแป้งเย็นวางเรียงกันเยอะ 438
ทำนายฝันเห็นแป้งเด็ก ทำนายฝันว่าแป้งเด็ก 803
ทำนายฝันเห็นสปริง ทำนายฝันว่าสปริง 811
ทำนายฝันเห็นริบบิ้น ทำนายฝันว่าริบบิ้น 705
ทำนายฝันเห็นผ้าปิดจมูก ทำนายฝันว่าผ้าปิดจมูก 661
ทำนายฝันเห็นถ้วยน้ำชา ทำนายฝันว่าถ้วยน้ำชา 751
ทำนายฝันเห็นปีนขึ้นที่สูง ทำนายฝันว่าปีนขึ้นที่สูง 600
ทำนายฝันเห็นตู้ไปรษณีย์ ทำนายฝันว่าตู้ไปรษณีย์ 535
ทำนายฝันเห็นกระติบ ทำนายฝันว่ากระติบ 1127
ทำนายฝันเห็นที่เขี่ยบุหรี่ ทำนายฝันว่าที่เขี่ยบุหรี่ 655
ทำนายฝันเห็นปิ่นโต ทำนายฝันว่าปิ่นโต 3887
ทำนายฝันเห็นขันโตก ทำนายฝันว่าขันโตก 1602
ทำนายฝันเห็นขวดยา ทำนายฝันว่าขวดยา 472
ทำนายฝันเห็นขวดน้ำอัดลม ทำนายฝันว่าขวดน้ำอัดลม 809
ทำนายฝันเห็นกล่องเหล็กเก่ามาก ทำนายฝันว่ากล่องเหล็กเก่ามาก 727
ทำนายฝันเห็นกล่องเหล็กสีทอง ทำนายฝันว่ากล่องเหล็กสีทอง 519
ทำนายฝันเห็นกล่องพลาสติก ทำนายฝันว่ากล่องพลาสติก 614
ทำนายฝันเห็นสติกเกอร์ ทำนายฝันว่าสติกเกอร์ 587
ทำนายฝันเห็นกล้องโทรทรรศน์ ทำนายฝันว่ากล้องโทรทรรศน์ 504
ทำนายฝันเห็นกล้องจุลทรรศน์ ทำนายฝันว่ากล้องจุลทรรศน์ 424
ทำนายฝันเห็นแผ่นซีดี ทำนายฝันว่าแผ่นซีดี 1296
ทำนายฝันเห็นตลับเทปเพลงเก่า ทำนายฝันว่าตลับเทปเพลงเก่า 614
ทำนายฝันเห็นตลับเทป ทำนายฝันว่าตลับเทป 458
ทำนายฝันเห็นเคียว ทำนายฝันว่าเคียว 3035
ทำนายฝันเห็นขว้างลูกเบสบอล ทำนายฝันว่าขว้างลูกเบสบอล 626
ทำนายฝันเห็นนั่งบอลลูน ทำนายฝันว่านั่งบอลลูน 1323
ทำนายฝันเห็นร่มชูชีพ ทำนายฝันว่าร่มชูชีพ 671
ทำนายฝันเห็นไม้คิวแทงสนุ๊กหัก ทำนายฝันว่าไม้คิวแทงสนุ๊กหัก 567
ทำนายฝันเห็นไม้คิว ทำนายฝันว่าไม้คิว 689
ทำนายฝันเห็นบูมเมอแรง ทำนายฝันว่าบูมเมอแรง 699
ทำนายฝันเห็น ทำนายฝันว่าฟันยางนักมวย 724
ทำนายฝันเห็นกางเกงนักมวย ทำนายฝันว่ากางเกงนักมวย 664
ทำนายฝันเห็นต่อยมวยบนเวที ทำนายฝันว่าต่อยมวยบนเวที 1260
ทำนายฝันเห็นเวทีมวย ทำนายฝันว่าเวทีมวย 994
ทำนายฝันเห็นนวมต่อยมวย ทำนายฝันว่านวมต่อยมวย 836
ทำนายฝันเห็นกระดานโต้คลื่น ทำนายฝันว่ากระดานโต้คลื่น 850
ทำนายฝันเห็นกระจับ ทำนายฝันว่ากระจับ 733
ทำนายฝันเห็นกินเงาะกระป๋อง ทำนายฝันว่ากินเงาะกระป๋อง 552
ทำนายฝันเห็นมีดแกะสลัก ทำนายฝันว่ามีดแกะสลัก 709
ทำนายฝันเห็นมีดปอกผลไม้ ทำนายฝันว่ามีดปอกผลไม้ 915
ทำนายฝันเห็นมีดอีโต้ ทำนายฝันว่ามีดอีโต้ 4331
ทำนายฝันเห็นมีดปลายแหลม ทำนายฝันว่ามีดปลายแหลม 502
ทำนายฝันเห็นช้อนหัก ทำนายฝันว่าช้อนหัก 942
ทำนายฝันเห็นช้อนสั้น ทำนายฝันว่าช้อนสั้น 2037
ทำนายฝันเห็นจานสกปรก ทำนายฝันว่าจานสกปรก 460
ทำนายฝันเห็นจานกระเบื้อง ทำนายฝันว่าจานกระเบื้อง 715
ทำนายฝันเห็นกระต่ายขูดมะพร้าว ทำนายฝันว่ากระต่ายขูดมะพร้าว 2861
ทำนายฝันเห็นกรวย ทำนายฝันว่ากรวย 1047
ทำนายฝันเห็นลิปสติกหลายแท่ง ทำนายฝันว่าลิปสติกหลายแท่ง 1104
ทำนายฝันเห็นลิปสติกสีชมพู ทำนายฝันว่าลิปสติกสีชมพู 1375
ทำนายฝันเห็นลิปสติกสีแดง ทำนายฝันว่าลิปสติกสีแดง 884
ทำนายฝันเห็นลิปสติก ทำนายฝันว่าลิปสติก 807
ทำนายฝันเห็นลิปสติกหัก ทำนายฝันว่าลิปสติกหัก 1793
ทำนายฝันเห็นร่มใหญ่ ทำนายฝันว่าร่มใหญ่ 729
ทำนายฝันเห็นร่มหัก ทำนายฝันว่าร่มหัก 934
ทำนายฝันเห็นจุดไม้ขีด ทำนายฝันว่าจุดไม้ขีด 504
ทำนายฝันเห็นไม้ขีดไฟ หักเป็น3ท้อน ทำนายฝันว่าไม้ขีดไฟ หักเป็น3ท้อน 423
ทำนายฝันเห็นกล่องไม้ขีด ทำนายฝันว่ากล่องไม้ขีด 756
ทำนายฝันเห็นไม้กวาดก้านมะพร้าวเหลาทำเป็นกำ ทำนายฝันว่าไม้กวาดก้านมะพร้าวเหลาทำเป็นกำ 424
ทำนายฝันเห็นไม้กวาดทางมะพร้าว ทำนายฝันว่าไม้กวาดทางมะพร้าว 940
ทำนายฝันเห็นไฟแช็ค ทำนายฝันว่าไฟแช็ค 1735
ทำนายฝันเห็นฝอยขัดหม้อ ทำนายฝันว่าฝอยขัดหม้อ 733
ทำนายฝันเห็นกรรไกรตัดเล็บ ทำนายฝันว่ากรรไกรตัดเล็บ 1639
ทำนายฝันเห็น ทำนายฝันว่าปั๊มน้ำมันระเบิด 559
ทำนายฝันเห็นปั๊มน้ำมัน ทำนายฝันว่าปั๊มน้ำมัน 779
ทำนายฝันเห็นแบตโทรศัพท์บวม ทำนายฝันว่าแบตโทรศัพท์บวม 1467
ทำนายฝันเห็นแบตเตอรี่ ทำนายฝันว่าแบตเตอรี่ 513
ทำนายฝันเห็นหัวเทียน ทำนายฝันว่าหัวเทียน 327
ทำนายฝันเห็นรถระเบิด ทำนายฝันว่ารถระเบิด 1887
ทำนายฝันเห็นระเบิดตกมาจากฟ้า ทำนายฝันว่าระเบิดตกมาจากฟ้า 1328
ทำนายฝันเห็นสนามบิน ทำนายฝันว่าสนามบิน 1714
ทำนายฝันเห็นลิฟท์แก้ว ทำนายฝันว่าลิฟท์แก้ว 681
ทำนายฝันเห็นลิฟท์ ทำนายฝันว่าลิฟท์ 9744
ทำนายฝันเห็นป้ายทะเบียนรถหาย ทำนายฝันว่าป้ายทะเบียนรถหาย 2903
ทำนายฝันเห็นป้ายทะเบียนรถ ทำนายฝันว่าป้ายทะเบียนรถ 3241
ทำนายฝันเห็นอุโมงค์รถไฟ ทำนายฝันว่าอุโมงค์รถไฟ 536
ทำนายฝันเห็นอุโมงค์รถยนต์ ทำนายฝันว่าอุโมงค์รถยนต์ 343
ทำนายฝันเห็นเรือขนสินค้า ทำนายฝันว่าเรือขนสินค้า 702
ทำนายฝันเห็นรถไฟใต้ดิน ทำนายฝันว่ารถไฟใต้ดิน 510
ทำนายฝันเห็นเรือดำน้ำ ทำนายฝันว่าเรือดำน้ำ 982
ทำนายฝันเห็นรถยก ทำนายฝันว่ารถยก 504
ทำนายฝันเห็นหุ้มเกราะ ทำนายฝันว่าหุ้มเกราะ 354

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 17 มีนาคม - 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นเก็บเงินได้ ทำนายฝันเห็นว่าเก็บเงินได้ 159
ทำนายฝันเห็นโทรศัพท์มือถือหาย ทำนายฝันว่าโทรศัพท์มือถือหาย 157
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 151
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 147
ทำนายฝันเห็นดอกบัว หรือได้จับดอกบัว ทำนายฝันว่าเห็นดอกบัว หรือได้จับดอกบัว 134
ทำนายฝันเห็นโทรศัพท์หน้าจอแตก ทำนายฝันว่าโทรศัพท์หน้าจอแตก 132
ทำนายฝันเห็นนั่งรถไฟ ทำนายฝันว่านั่งรถไฟ 130
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 128
ทำนายฝันเห็นต่างหู ตุ้มหู ถ้าฝันว่าได้สวมหรือได้รับกับมือ ทำนายฝันว่าเห็นต่างหู ตุ้มหู ถ้าฝันว่าได้สวมหรือได้รับกับมือ 125
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 121
ทำนายฝันเห็นตะขาบตัวใหญ่ ทำนายฝันว่าตะขาบตัวใหญ่ 117
ทำนายฝันเห็นเสือ ทำนายฝันว่าเห็นเสือ 113
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 112
ทำนายฝันเห็นฟันหลุด 3 ซี่ ทำนายฝันว่าฟันหลุด 3 ซี่ 102
ทำนายฝันเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ ทำนายฝันว่าเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ หรือจับต้องนาฬิกาข้อมือ ฉบับที่ 2 101
ทำนายฝันเห็นแหวนหัก แตก ทำนายฝันว่าแหวนหัก แตก 96
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 96
ทำนายฝันเห็นตัวเองได้สระผม ทำนายฝันว่าเห็นตัวเองได้สระผม ฉบับที่ 2 95
ทำนายฝันเห็นจระเข้ตัวใหญ่ ทำนายฝันว่าจระเข้ตัวใหญ่ 95
ทำนายฝันเห็นนม เต้านมของหญิงสาว ทำนายฝันว่าเห็นนม เต้านมของหญิงสาว 91


ดูดวง หวย เกมส์ ข่าว สารบัญเว็บ ฟรีเว็บบอร์ด เครื่องรางของขลัง / วัตถุมงคล / พระเครื่อง Sitemap

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 by www.goosiam.com ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

เครื่องราง / ของเสน่ห์ / บูชาแล้วรวย คลิกที่นี่