ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน

ทำนายฝัน วันพุธที่ 21 มี.ค. 2561

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นว่าวจุฬา ทำนายฝันว่าว่าวจุฬา 402
ทำนายฝันเห็นใส่ชุดดำไว้ทุกข์ ทำนายฝันว่าใส่ชุดดำไว้ทุกข์ 955
ทำนายฝันเห็นใส่ชุดขาวไว้ทุกข์ ทำนายฝันว่าใส่ชุดขาวไว้ทุกข์ 1059
ทำนายฝันเห็นวิ่งคบเพลิง ทำนายฝันว่าวิ่งคบเพลิง 276
ทำนายฝันเห็นวิ่งแข่ง ทำนายฝันว่าวิ่งแข่ง 477
ทำนายฝันเห็นคนไหว้พระ ทำนายฝันว่าคนไหว้พระ 600
ทำนายฝันเห็นคนเวียนเทียน ทำนายฝันว่าคนเวียนเทียน 503
ทำนายฝันเห็นศาลาวัดพัง ทำนายฝันว่าศาลาวัดพัง 953
ทำนายฝันเห็นศาลากลางน้ำ ทำนายฝันว่าศาลากลางน้ำ 1168
ทำนายฝันเห็นศาลากลาง ทำนายฝันว่าศาลากลาง 324
ทำนายฝันเห็นศาลารอรถ ทำนายฝันว่าศาลารอรถ 322
ทำนายฝันเห็นศาลาการเปรียญยังสร้างไม่เสร็จ ทำนายฝันว่าศาลาการเปรียญยังสร้างไม่เสร็จ 460
ทำนายฝันเห็นศพลอยน้ำ ทำนายฝันว่าศพลอยน้ำ 5826
ทำนายฝันเห็นศิลาแลง ทำนายฝันว่าศิลาแลง 227
ทำนายฝันเห็นศิลาจารึก ทำนายฝันว่าศิลาจารึก 230
ทำนายฝันเห็นศาลพระภูมิสีทอง ทำนายฝันว่าศาลพระภูมิสีทอง 758
ทำนายฝันเห็นศาลพระภูมิถูกทิ้ง ทำนายฝันว่าศาลพระภูมิถูกทิ้ง 569
ทำนายฝันเห็นเศษอาหารติดฟัน ทำนายฝันว่าเศษอาหารติดฟัน 1292
ทำนายฝันเห็นเก็บกวาดโต๊ะอาหารเก็บเศษอาหาร ทำนายฝันว่าเก็บกวาดโต๊ะอาหารเก็บเศษอาหาร 292
ทำนายฝันเห็นเล่นน้ำตก ทำนายฝันว่าเล่นน้ำตก 238
ทำนายฝันเห็นเล่นน้ำทะเล ทำนายฝันว่าเล่นน้ำทะเล 428
ทำนายฝันเห็นเล่นน้ำคลอง ทำนายฝันว่าเล่นน้ำคลอง 1435
ทำนายฝันเห็นรดน้ำดำหัว ทำนายฝันว่ารดน้ำดำหัว 959
ทำนายฝันเห็นสรงน้ำพระสงฆ์ ทำนายฝันว่าสรงน้ำพระสงฆ์ 757
ทำนายฝันเห็นสรงน้ำพระพุทธรูป ทำนายฝันว่าสรงน้ำพระพุทธรูป 2489
ทำนายฝันเห็นเบียร์หก ทำนายฝันว่าเบียร์หก 257
ทำนายฝันเห็นเพื่อนกินเหล้า ทำนายฝันว่าเพื่อนกินเหล้า 391
ทำนายฝันเห็นสระผมให้คนอื่น ทำนายฝันว่าสระผมให้คนอื่น 2434
ทำนายฝันเห็นส้วมหลุม ทำนายฝันว่าส้วมหลุม 637
ทำนายฝันเห็นส้วมซึม ทำนายฝันว่าส้วมซึม 2574
ทำนายฝันเห็นนรก ทำนายฝันว่านรก 367
ทำนายฝันเห็นผู้ชายหลังค่อม ทำนายฝันว่าผู้ชายหลังค่อม 469
ทำนายฝันเห็นผู้ชายแก่ ทำนายฝันว่าผู้ชายแก่ 345
ทำนายฝันเห็นผู้หญิงหลังค่อม ทำนายฝันว่าผู้หญิงหลังค่อม 442
ทำนายฝันเห็นผู้หญิงแก่ ทำนายฝันว่าผู้หญิงแก่ 538
ทำนายฝันเห็นช่วยคนตาบอด ทำนายฝันว่าช่วยคนตาบอด 710
ทำนายฝันเห็นช่วยคนแก่ ทำนายฝันว่าช่วยคนแก่ 929
ทำนายฝันเห็นช่วยคนจมน้ำ ทำนายฝันว่าช่วยคนจมน้ำ 8376
ทำนายฝันเห็นเชิงตะกอนเผาศพ ทำนายฝันว่าเชิงตะกอนเผาศพ 339
ทำนายฝันเห็นเชิงตะกอน ทำนายฝันว่าเชิงตะกอน 207
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับแฟนเก่า ทำนายฝันว่าชกต่อยกับแฟนเก่า 299
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับแฟนใหม่ ทำนายฝันว่าชกต่อยกับแฟนใหม่ 249
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับแฟนใหม่ของแฟนเก่า ทำนายฝันว่าชกต่อยกับแฟนใหม่ของแฟนเก่า 834
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับศัตรู ทำนายฝันว่าชกต่อยกับศัตรู 479
ทำนายฝันเห็นโดนชกต่อย ทำนายฝันว่าโดนชกต่อย 229
ทำนายฝันเห็นชกกับญาติ ทำนายฝันว่าชกกับญาติ 219
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับญาติพี่น้อง ทำนายฝันว่าชกต่อยกับญาติพี่น้อง 241
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับญาติ ทำนายฝันว่าชกต่อยกับญาติ 213
ทำนายฝันเห็นตนเองชกต่อยกับญาติ ทำนายฝันว่าตนเองชกต่อยกับญาติ 356
ทำนายฝันเห็นตนเองชกต่อยกับญาติพี่น้อง ทำนายฝันว่าตนเองชกต่อยกับญาติพี่น้อง 239
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกันกับผู้ชาย ทำนายฝันว่าชกต่อยกันกับผู้ชาย 246
ทำนายฝันเห็นได้ชกต่อยกันกับผู้ชาย ทำนายฝันว่าได้ชกต่อยกันกับผู้ชาย 302
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับผู้ชาย ทำนายฝันว่าชกต่อยกับผู้ชาย 372
ทำนายฝันเห็นได้ชกต่อยกับผู้ชาย ทำนายฝันว่าได้ชกต่อยกับผู้ชาย 402
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับพ่อ ทำนายฝันว่าชกต่อยกับพ่อ 456
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกันกับเพื่อน ทำนายฝันว่าชกต่อยกันกับเพื่อน 262
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับเพื่อน ทำนายฝันว่าชกต่อยกับเพื่อน 756
ทำนายฝันเห็นคนชกต่อย ทำนายฝันว่าคนชกต่อย 239
ทำนายฝันเห็นคนชกต่อยกัน ทำนายฝันว่าคนชกต่อยกัน 992
ทำนายฝันเห็นแฟนมีเรื่องชกต่อย ทำนายฝันว่าแฟนมีเรื่องชกต่อย 1367
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกัน ทำนายฝันว่าชกต่อยกัน 391
ทำนายฝันเห็นมีเรื่องชกต่อยกัน ทำนายฝันว่ามีเรื่องชกต่อยกัน 241
ทำนายฝันเห็นชกต่อย ทำนายฝันว่าชกต่อย 242
ทำนายฝันเห็นมีเรื่องชกต่อย ทำนายฝันว่ามีเรื่องชกต่อย 396
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับคนอื่น ทำนายฝันว่าชกต่อยกับคนอื่น 198
ทำนายฝันเห็นเชือกรองเท้าหลุด ทำนายฝันว่าเชือกรองเท้าหลุด 527
ทำนายฝันเห็นเชือกพันตัวเอง ทำนายฝันว่าเชือกพันตัวเอง 394
ทำนายฝันเห็นช้างเผือก 2 เชือก ทำนายฝันว่าช้างเผือก 2 เชือก 1675
ทำนายฝันเห็นเชือกรองเท้า ทำนายฝันว่าเชือกรองเท้า 368
ทำนายฝันเห็นเชือกรองเท้าขาด ทำนายฝันว่าเชือกรองเท้าขาด 1390
ทำนายฝันเห็นดึงเชือก ทำนายฝันว่าดึงเชือก 643
ทำนายฝันเห็นเชือกคล้องช้าง ทำนายฝันว่าเชือกคล้องช้าง 438
ทำนายฝันเห็นช้างหลายเชือก ทำนายฝันว่าช้างหลายเชือก 785
ทำนายฝันเห็นเชือกติดฟัน ทำนายฝันว่าเชือกติดฟัน 319
ทำนายฝันเห็นเชือกผูกคอคนตาย ทำนายฝันว่าเชือกผูกคอคนตาย 1023
ทำนายฝันเห็นเชือกสีขาว ทำนายฝันว่าเชือกสีขาว 543
ทำนายฝันเห็นเชือกผูกคอตาย ทำนายฝันว่าเชือกผูกคอตาย 3186
ทำนายฝันเห็นเชือกสีแดง ทำนายฝันว่าเชือกสีแดง 1018
ทำนายฝันเห็นเชือกขาด ทำนายฝันว่าเชือกขาด 1387
ทำนายฝันเห็นเชือกยาว ทำนายฝันว่าเชือกยาว 236
ทำนายฝันเห็นเชือกยาวๆ ทำนายฝันว่าเชือกยาวๆ 785
ทำนายฝันเห็นเชือกฟาง ทำนายฝันว่าเชือกฟาง 608
ทำนายฝันเห็นเชือก ทำนายฝันว่าเชือก 248
ทำนายฝันเห็นฉ้อโกงบริษัท ทำนายฝันว่าฉ้อโกงบริษัท 221
ทำนายฝันเห็นข้าวเต็มยุ้งฉาง ทำนายฝันว่าข้าวเต็มยุ้งฉาง 239
ทำนายฝันเห็นไฟไหม้ฉางข้าว ทำนายฝันว่าไฟไหม้ฉางข้าว 257
ทำนายฝันเห็นไฟไหม้ยุ้งฉาง ทำนายฝันว่าไฟไหม้ยุ้งฉาง 269
ทำนายฝันเห็นไฟไหม้ยุ้งฉางข้าว ทำนายฝันว่าไฟไหม้ยุ้งฉางข้าว 473
ทำนายฝันเห็นฉางข้าวมีข้าวมาก ทำนายฝันว่าฉางข้าวมีข้าวมาก 244
ทำนายฝันเห็นฉางข้าวมีข้าว ทำนายฝันว่าฉางข้าวมีข้าว 224
ทำนายฝันเห็นฉางข้าวมีข้าวมากมาย ทำนายฝันว่าฉางข้าวมีข้าวมากมาย 221
ทำนายฝันเห็นฉางข้าว ทำนายฝันว่าฉางข้าว 208
ทำนายฝันเห็นฉัตรทอง ทำนายฝันว่าฉัตรทอง 204
ทำนายฝันเห็นฉัตรเงิน ทำนายฝันว่าฉัตรเงิน 211
ทำนายฝันเห็นฉัตรเงินฉัตรทอง ทำนายฝันว่าฉัตรเงินฉัตรทอง 323
ทำนายฝันเห็นลิงสีเหลืองฉลาด ทำนายฝันว่าลิงสีเหลืองฉลาด 488
ทำนายฝันเห็นตกปลาได้ปลาฉลาด ทำนายฝันว่าตกปลาได้ปลาฉลาด 337
ทำนายฝันเห็นตกได้ปลาฉลาด ทำนายฝันว่าตกได้ปลาฉลาด 243
ทำนายฝันเห็นตกปลาฉลาด ทำนายฝันว่าตกปลาฉลาด 216
ทำนายฝันเห็นตกปลาฉลาดได้ ทำนายฝันว่าตกปลาฉลาดได้ 247
ทำนายฝันเห็นปลาฉลาด2 ตัว ทำนายฝันว่าปลาฉลาด2 ตัว 217
ทำนายฝันเห็นได้ปลาฉลาด2 ตัว ทำนายฝันว่าได้ปลาฉลาด2 ตัว 250
ทำนายฝันเห็นได้ปลาฉลาด ทำนายฝันว่าได้ปลาฉลาด 197
ทำนายฝันเห็นจับปลาฉลาดได้ 2 ตัว ทำนายฝันว่าจับปลาฉลาดได้ 2 ตัว 517
ทำนายฝันเห็นลิงฉลาด ทำนายฝันว่าลิงฉลาด 318
ทำนายฝันเห็นเห็นลิงสีเหลืองฉลาด ทำนายฝันว่าเห็นลิงสีเหลืองฉลาด 279
ทำนายฝันเห็นเด็กฉลาด ทำนายฝันว่าเด็กฉลาด 399
ทำนายฝันเห็นปลาฉลาด ทำนายฝันว่าปลาฉลาด 299
ทำนายฝันเห็นฉลาด ทำนายฝันว่าฉลาด 232
ทำนายฝันเห็นฉลอง ทำนายฝันว่าฉลอง 261
ทำนายฝันเห็นฉลองวันเกิดคนอื่น ทำนายฝันว่าฉลองวันเกิดคนอื่น 1196
ทำนายฝันเห็นเลี้ยงฉลองวันเกิดคนอื่น ทำนายฝันว่าเลี้ยงฉลองวันเกิดคนอื่น 344
ทำนายฝันเห็นงานเลี้ยงฉลองวันเกิดคนอื่น ทำนายฝันว่างานเลี้ยงฉลองวันเกิดคนอื่น 256
ทำนายฝันเห็นพระสวดมนต์ ทำนายฝันว่าพระสวดมนต์ 671
ทำนายฝันเห็นไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดคนอื่น ทำนายฝันว่าไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดคนอื่น 551
ทำนายฝันเห็นสถานีรถขนส่งผู้โดยสารมีคนมาก ทำนายฝันว่าสถานีรถขนส่งผู้โดยสารมีคนมาก 212
ทำนายฝันเห็นฉลองขึ้นบ้านใหม่ ทำนายฝันว่าฉลองขึ้นบ้านใหม่ 668
ทำนายฝันเห็นสถานีอนามัย ทำนายฝันว่าสถานีอนามัย 415
ทำนายฝันเห็นสถานีรถไฟ ทำนายฝันว่าสถานีรถไฟ 531
ทำนายฝันเห็นสถานีตำรวจ ทำนายฝันว่าสถานีตำรวจ 880
ทำนายฝันเห็นสบู่เหลวหลายขวด ทำนายฝันว่าสบู่เหลวหลายขวด 299
ทำนายฝันเห็นสบู่ก้อน ทำนายฝันว่าสบู่ก้อน 872
ทำนายฝันเห็นสวนหย่อม ทำนายฝันว่าสวนหย่อม 273
ทำนายฝันเห็นเจดีย์3องค์ ทำนายฝันว่าเจดีย์3องค์ 527
ทำนายฝันเห็นสุสานฝรั่ง ทำนายฝันว่าสุสานฝรั่ง 432
ทำนายฝันเห็นสุสานไทย ทำนายฝันว่าสุสานไทย 625
ทำนายฝันเห็นสุสานจีน ทำนายฝันว่าสุสานจีน 329
ทำนายฝันเห็นไฟไหม้ห้างสรรพสินค้า ทำนายฝันว่าไฟไหม้ห้างสรรพสินค้า 921
ทำนายฝันเห็นเรือสำเภาไฟไหม้ ทำนายฝันว่าเรือสำเภาไฟไหม้ 481
ทำนายฝันเห็นแสตมป์ทองคำ ทำนายฝันว่าแสตมป์ทองคำ 240
ทำนายฝันเห็นฆ้องใหญ่ ทำนายฝันว่าฆ้องใหญ่ 282
ทำนายฝันเห็นสากไม้ ทำนายฝันว่าสากไม้ 294
ทำนายฝันเห็นด้ายดำ ทำนายฝันว่าด้ายดำ 305
ทำนายฝันเห็นด้ายแดง ทำนายฝันว่าด้ายแดง 711
ทำนายฝันเห็นานเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่ ทำนายฝันว่างานเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่ 489
ทำนายฝันเห็นสังกะสีเก่า ทำนายฝันว่าสังกะสีเก่า 301
ทำนายฝันเห็นจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่ ทำนายฝันว่าจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่ 4532
ทำนายฝันเห็นเฉลิมฉลอง ทำนายฝันว่าเฉลิมฉลอง 281
ทำนายฝันเห็นจุดพลุฉลอง ทำนายฝันว่าจุดพลุฉลอง 4323
ทำนายฝันเห็นจุดพลุเฉลิมฉลอง ทำนายฝันว่าจุดพลุเฉลิมฉลอง 723
ทำนายฝันเห็นฉลองกินเลี้ยง ทำนายฝันว่าฉลองกินเลี้ยง 284
ทำนายฝันเห็นฉลองกินเลี้ยงกัน ทำนายฝันว่าฉลองกินเลี้ยงกัน 228
ทำนายฝันเห็นฉลองเชิดสิงโต ทำนายฝันว่าฉลองเชิดสิงโต 1445
ทำนายฝันเห็นจุดประทัดฉลองเชิดสิงโต ทำนายฝันว่าจุดประทัดฉลองเชิดสิงโต 414
ทำนายฝันเห็นฉลองวันเกิด ทำนายฝันว่าฉลองวันเกิด 851
ทำนายฝันเห็นหนวดยาว ทำนายฝันว่าหนวดยาว 850
ทำนายฝันเห็นปลากระเบนราหู ทำนายฝันว่าปลากระเบนราหู 3916
ทำนายฝันเห็นผ้าห่มขาด ทำนายฝันว่าผ้าห่มขาด 345
ทำนายฝันเห็นหน้าต่างแตก ทำนายฝันว่าหน้าต่างแตก 225
ทำนายฝันเห็นหน้าต่างกระจก ทำนายฝันว่าหน้าต่างกระจก 397
ทำนายฝันเห็นหน้าต่างไม้ ทำนายฝันว่าหน้าต่างไม้ 244
ทำนายฝันเห็นหนังสือเปียก ทำนายฝันว่าหนังสือเปียก 471
ทำนายฝันเห็นกากอ้อย ทำนายฝันว่ากากอ้อย 282
ทำนายฝันเห็นต้นอ้อย ทำนายฝันว่าต้นอ้อย 196
ทำนายฝันเห็นหมากัดนิ้ว ทำนายฝันว่าหมากัดนิ้ว 589
ทำนายฝันเห็นหมากัดขา ทำนายฝันว่าหมากัดขา 725
ทำนายฝันเห็นแมวกัดนิ้ว ทำนายฝันว่าแมวกัดนิ้ว 3136
ทำนายฝันเห็นหุ่นไล่กา ทำนายฝันว่าหุ่นไล่กา 410
ทำนายฝันเห็นฉลองปีใหม่ ทำนายฝันว่าฉลองปีใหม่ 278
ทำนายฝันเห็นไฟไหม้ป่า ทำนายฝันว่าไฟไหม้ป่า 5293
ทำนายฝันเห็นจุดไฟเผา ทำนายฝันว่าจุดไฟเผา 268
ทำนายฝันเห็นป่าสน ทำนายฝันว่าป่าสน 234
ทำนายฝันเห็นจุดไฟ ทำนายฝันว่าจุดไฟ 224
ทำนายฝันเห็นคนจุดไฟ ทำนายฝันว่าคนจุดไฟ 232
ทำนายฝันเห็นป่าสัก ทำนายฝันว่าป่าสัก 261
ทำนายฝันเห็นจุดไฟเผาตัวเอง ทำนายฝันว่าจุดไฟเผาตัวเอง 886
ทำนายฝันเห็นป่าดงดิบ ทำนายฝันว่าป่าดงดิบ 347
ทำนายฝันเห็นคนจุดไฟเผาตัวเอง ทำนายฝันว่าคนจุดไฟเผาตัวเอง 982
ทำนายฝันเห็นจุดไฟเผาลูก ทำนายฝันว่าจุดไฟเผาลูก 281
ทำนายฝันเห็นอ่างดิน ทำนายฝันว่าอ่างดิน 219
ทำนายฝันเห็นจุดไฟเผาลูกตัวเอง ทำนายฝันว่าจุดไฟเผาลูกตัวเอง 615
ทำนายฝันเห็นจุดไฟเผาคน ทำนายฝันว่าจุดไฟเผาคน 1985
ทำนายฝันเห็นอ่างปูนสี่เหลี่ยมมากมาย ทำนายฝันว่าอ่างปูนสี่เหลี่ยมมากมาย 405
ทำนายฝันเห็นจุดไฟเผาคนตาย ทำนายฝันว่าจุดไฟเผาคนตาย 366
ทำนายฝันเห็นก้อนอิฐแตก ทำนายฝันว่าก้อนอิฐแตก 288
ทำนายฝันเห็นดาบซามูไร ทำนายฝันว่าดาบซามูไร 574
ทำนายฝันเห็นอาวุธปืน ทำนายฝันว่าอาวุธปืน 634
ทำนายฝันเห็นอาบน้ำหมา ทำนายฝันว่าอาบน้ำหมา 821
ทำนายฝันเห็นอาบน้ำแมว ทำนายฝันว่าอาบน้ำแมว 1245
ทำนายฝันเห็นขี่หมู ทำนายฝันว่าขี่หมู 833
ทำนายฝันเห็นใส่แว่นตาดำ ทำนายฝันว่าใส่แว่นตาดำ 236
ทำนายฝันเห็นยืนอยู่ตรงปากเหว ทำนายฝันว่ายืนอยู่ตรงปากเหว 575
ทำนายฝันเห็นขี่นกกระจอกเทศ ทำนายฝันว่าขี่นกกระจอกเทศ 456
ทำนายฝันเห็นว่ายน้ำข้ามฝั่งไม่สำเร็จ ทำนายฝันว่าว่ายน้ำข้ามฝั่งไม่สำเร็จ 343
ทำนายฝันเห็นนั่งเรือไปแล้วเรือล่ม ทำนายฝันว่านั่งเรือไปแล้วเรือล่ม 281
ทำนายฝันเห็นโซ่รัดคอ ทำนายฝันว่าโซ่รัดคอ 308
ทำนายฝันเห็นได้ดมกลิ่นหอมของดอกไม้ ทำนายฝันว่าได้ดมกลิ่นหอมของดอกไม้ 1440
ทำนายฝันเห็นเด็ดดอกจำปามาดม ทำนายฝันว่าเด็ดดอกจำปามาดม 274
ทำนายฝันเห็นมีเด็กคนอื่นมาดูดนมเรา ทำนายฝันว่ามีเด็กคนอื่นมาดูดนมเรา 444
ทำนายฝันเห็นเดินเข้าไปในถ้ำมืด ทำนายฝันว่าเดินเข้าไปในถ้ำมืด 266
ทำนายฝันเห็นถนนเป็นหลุม ทำนายฝันว่าถนนเป็นหลุม 430
ทำนายฝันเห็นถนนคอนกรีต ทำนายฝันว่าถนนคอนกรีต 320
ทำนายฝันเห็นถนนลาดยาง ทำนายฝันว่าถนนลาดยาง 543
ทำนายฝันเห็นถนนลูกรัง ทำนายฝันว่าถนนลูกรัง 700
ทำนายฝันเห็นขวดโลชั่น ทำนายฝันว่าขวดโลชั่น 258
ทำนายฝันเห็นข้าวหอมมะลิ ทำนายฝันว่าข้าวหอมมะลิ 313
ทำนายฝันเห็นถือมีดหันสเต็ก ทำนายฝันว่าถือมีดหันสเต็ก 330
ทำนายฝันเห็นเด็ดดอกจำปีมาดม ทำนายฝันว่าเด็ดดอกจำปีมาดม 251
ทำนายฝันเห็นช้อนส้อมหลายคู่ ทำนายฝันว่าช้อนส้อมหลายคู่ 966
ทำนายฝันเห็นช้อนทอง ทำนายฝันว่าช้อนทอง 466

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 17 มีนาคม - 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นดอกดาวเรือง ทำนายฝันว่าดอกดาวเรือง 550
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 418
ทำนายฝันเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ 399
ทำนายฝันเห็นพระสงฆ์ ทำนายฝันว่าเห็นพระสงฆ์ 397
ทำนายฝันเห็นฟันตนเองหักหรือหลุดล่วง ทำนายฝันเห็นว่าฟันตนเองหักหรือหลุดล่วง 367
ทำนายฝันเห็นงูเผือกหรืองูสีขาว ทำนายฝันว่างูเผือกหรืองูสีขาว 355
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 326
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง 285
ทำนายฝันเห็นแฟนนอกใจ ทำนายฝันเห็นว่าแฟนนอกใจ 275
ทำนายฝันเห็นงูจงอาง ทำนายฝันว่างูจงอาง 239
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 230
ทำนายฝันเห็นงูเข้าบ้าน ทำนายฝันว่างูเข้าบ้าน 227
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 218
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 208
ทำนายฝันเห็นขี้หรืออุจจาระ ได้จับขี้ ทำนายฝันว่าเห็นขี้หรืออุจจาระ ได้จับขี้ หรือตัวเองถ่ายอุจจาระ ฉบับที่ 2 206
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 203
ทำนายฝันเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ทำนายฝันว่าเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ฉบับที่ 2 183
ทำนายฝันเห็นแหวนหัก แตก ทำนายฝันว่าแหวนหัก แตก 180
ทำนายฝันเห็นถูกหมาหรือสุนัขกัด ทำนายฝันว่าเห็นถูกหมาหรือสุนัขกัด ฉบับที่ 2 178
ทำนายฝันเห็นเพื่อนเก่าหลายคน ทำนายฝันว่าเพื่อนเก่าหลายคน 176


ทำนายฝัน

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 bywww.goosiam.comติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

ของเสน่ห์แรงๆ ทำเสน่ห์ ว่านเสน่ห์ คลิกที่นี่