ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร 


ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน


ทำนายฝัน วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 2561

รายการเว็บ

 >>> ดูดวง

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นว่าวจุฬา ทำนายฝันว่าว่าวจุฬา 506
ทำนายฝันเห็นใส่ชุดดำไว้ทุกข์ ทำนายฝันว่าใส่ชุดดำไว้ทุกข์ 1104
ทำนายฝันเห็นใส่ชุดขาวไว้ทุกข์ ทำนายฝันว่าใส่ชุดขาวไว้ทุกข์ 1320
ทำนายฝันเห็นวิ่งคบเพลิง ทำนายฝันว่าวิ่งคบเพลิง 365
ทำนายฝันเห็นวิ่งแข่ง ทำนายฝันว่าวิ่งแข่ง 653
ทำนายฝันเห็นคนไหว้พระ ทำนายฝันว่าคนไหว้พระ 696
ทำนายฝันเห็นคนเวียนเทียน ทำนายฝันว่าคนเวียนเทียน 726
ทำนายฝันเห็นศาลาวัดพัง ทำนายฝันว่าศาลาวัดพัง 1191
ทำนายฝันเห็นศาลากลางน้ำ ทำนายฝันว่าศาลากลางน้ำ 1564
ทำนายฝันเห็นศาลากลาง ทำนายฝันว่าศาลากลาง 427
ทำนายฝันเห็นศาลารอรถ ทำนายฝันว่าศาลารอรถ 398
ทำนายฝันเห็นศาลาการเปรียญยังสร้างไม่เสร็จ ทำนายฝันว่าศาลาการเปรียญยังสร้างไม่เสร็จ 624
ทำนายฝันเห็นศพลอยน้ำ ทำนายฝันว่าศพลอยน้ำ 6459
ทำนายฝันเห็นศิลาแลง ทำนายฝันว่าศิลาแลง 291
ทำนายฝันเห็นศิลาจารึก ทำนายฝันว่าศิลาจารึก 336
ทำนายฝันเห็นศาลพระภูมิสีทอง ทำนายฝันว่าศาลพระภูมิสีทอง 1053
ทำนายฝันเห็นศาลพระภูมิถูกทิ้ง ทำนายฝันว่าศาลพระภูมิถูกทิ้ง 774
ทำนายฝันเห็นเศษอาหารติดฟัน ทำนายฝันว่าเศษอาหารติดฟัน 1697
ทำนายฝันเห็นเก็บกวาดโต๊ะอาหารเก็บเศษอาหาร ทำนายฝันว่าเก็บกวาดโต๊ะอาหารเก็บเศษอาหาร 398
ทำนายฝันเห็นเล่นน้ำตก ทำนายฝันว่าเล่นน้ำตก 317
ทำนายฝันเห็นเล่นน้ำทะเล ทำนายฝันว่าเล่นน้ำทะเล 564
ทำนายฝันเห็นเล่นน้ำคลอง ทำนายฝันว่าเล่นน้ำคลอง 2046
ทำนายฝันเห็นรดน้ำดำหัว ทำนายฝันว่ารดน้ำดำหัว 1392
ทำนายฝันเห็นสรงน้ำพระสงฆ์ ทำนายฝันว่าสรงน้ำพระสงฆ์ 963
ทำนายฝันเห็นสรงน้ำพระพุทธรูป ทำนายฝันว่าสรงน้ำพระพุทธรูป 3470
ทำนายฝันเห็นเบียร์หก ทำนายฝันว่าเบียร์หก 333
ทำนายฝันเห็นเพื่อนกินเหล้า ทำนายฝันว่าเพื่อนกินเหล้า 490
ทำนายฝันเห็นสระผมให้คนอื่น ทำนายฝันว่าสระผมให้คนอื่น 3031
ทำนายฝันเห็นส้วมหลุม ทำนายฝันว่าส้วมหลุม 803
ทำนายฝันเห็นส้วมซึม ทำนายฝันว่าส้วมซึม 3820
ทำนายฝันเห็นนรก ทำนายฝันว่านรก 464
ทำนายฝันเห็นผู้ชายหลังค่อม ทำนายฝันว่าผู้ชายหลังค่อม 627
ทำนายฝันเห็นผู้ชายแก่ ทำนายฝันว่าผู้ชายแก่ 433
ทำนายฝันเห็นผู้หญิงหลังค่อม ทำนายฝันว่าผู้หญิงหลังค่อม 571
ทำนายฝันเห็นผู้หญิงแก่ ทำนายฝันว่าผู้หญิงแก่ 659
ทำนายฝันเห็นช่วยคนตาบอด ทำนายฝันว่าช่วยคนตาบอด 903
ทำนายฝันเห็นช่วยคนแก่ ทำนายฝันว่าช่วยคนแก่ 1192
ทำนายฝันเห็นช่วยคนจมน้ำ ทำนายฝันว่าช่วยคนจมน้ำ 9668
ทำนายฝันเห็นเชิงตะกอนเผาศพ ทำนายฝันว่าเชิงตะกอนเผาศพ 447
ทำนายฝันเห็นเชิงตะกอน ทำนายฝันว่าเชิงตะกอน 270
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับแฟนเก่า ทำนายฝันว่าชกต่อยกับแฟนเก่า 382
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับแฟนใหม่ ทำนายฝันว่าชกต่อยกับแฟนใหม่ 305
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับแฟนใหม่ของแฟนเก่า ทำนายฝันว่าชกต่อยกับแฟนใหม่ของแฟนเก่า 985
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับศัตรู ทำนายฝันว่าชกต่อยกับศัตรู 589
ทำนายฝันเห็นโดนชกต่อย ทำนายฝันว่าโดนชกต่อย 290
ทำนายฝันเห็นชกกับญาติ ทำนายฝันว่าชกกับญาติ 273
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับญาติพี่น้อง ทำนายฝันว่าชกต่อยกับญาติพี่น้อง 300
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับญาติ ทำนายฝันว่าชกต่อยกับญาติ 274
ทำนายฝันเห็นตนเองชกต่อยกับญาติ ทำนายฝันว่าตนเองชกต่อยกับญาติ 447
ทำนายฝันเห็นตนเองชกต่อยกับญาติพี่น้อง ทำนายฝันว่าตนเองชกต่อยกับญาติพี่น้อง 305
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกันกับผู้ชาย ทำนายฝันว่าชกต่อยกันกับผู้ชาย 336
ทำนายฝันเห็นได้ชกต่อยกันกับผู้ชาย ทำนายฝันว่าได้ชกต่อยกันกับผู้ชาย 422
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับผู้ชาย ทำนายฝันว่าชกต่อยกับผู้ชาย 463
ทำนายฝันเห็นได้ชกต่อยกับผู้ชาย ทำนายฝันว่าได้ชกต่อยกับผู้ชาย 608
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับพ่อ ทำนายฝันว่าชกต่อยกับพ่อ 639
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกันกับเพื่อน ทำนายฝันว่าชกต่อยกันกับเพื่อน 363
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับเพื่อน ทำนายฝันว่าชกต่อยกับเพื่อน 1074
ทำนายฝันเห็นคนชกต่อย ทำนายฝันว่าคนชกต่อย 313
ทำนายฝันเห็นคนชกต่อยกัน ทำนายฝันว่าคนชกต่อยกัน 1506
ทำนายฝันเห็นแฟนมีเรื่องชกต่อย ทำนายฝันว่าแฟนมีเรื่องชกต่อย 1705
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกัน ทำนายฝันว่าชกต่อยกัน 501
ทำนายฝันเห็นมีเรื่องชกต่อยกัน ทำนายฝันว่ามีเรื่องชกต่อยกัน 308
ทำนายฝันเห็นชกต่อย ทำนายฝันว่าชกต่อย 303
ทำนายฝันเห็นมีเรื่องชกต่อย ทำนายฝันว่ามีเรื่องชกต่อย 493
ทำนายฝันเห็นชกต่อยกับคนอื่น ทำนายฝันว่าชกต่อยกับคนอื่น 257
ทำนายฝันเห็นเชือกรองเท้าหลุด ทำนายฝันว่าเชือกรองเท้าหลุด 752
ทำนายฝันเห็นเชือกพันตัวเอง ทำนายฝันว่าเชือกพันตัวเอง 476
ทำนายฝันเห็นช้างเผือก 2 เชือก ทำนายฝันว่าช้างเผือก 2 เชือก 2181
ทำนายฝันเห็นเชือกรองเท้า ทำนายฝันว่าเชือกรองเท้า 623
ทำนายฝันเห็นเชือกรองเท้าขาด ทำนายฝันว่าเชือกรองเท้าขาด 1637
ทำนายฝันเห็นดึงเชือก ทำนายฝันว่าดึงเชือก 887
ทำนายฝันเห็นเชือกคล้องช้าง ทำนายฝันว่าเชือกคล้องช้าง 564
ทำนายฝันเห็นช้างหลายเชือก ทำนายฝันว่าช้างหลายเชือก 939
ทำนายฝันเห็นเชือกติดฟัน ทำนายฝันว่าเชือกติดฟัน 434
ทำนายฝันเห็นเชือกผูกคอคนตาย ทำนายฝันว่าเชือกผูกคอคนตาย 1237
ทำนายฝันเห็นเชือกสีขาว ทำนายฝันว่าเชือกสีขาว 771
ทำนายฝันเห็นเชือกผูกคอตาย ทำนายฝันว่าเชือกผูกคอตาย 3608
ทำนายฝันเห็นเชือกสีแดง ทำนายฝันว่าเชือกสีแดง 1341
ทำนายฝันเห็นเชือกขาด ทำนายฝันว่าเชือกขาด 1805
ทำนายฝันเห็นเชือกยาว ทำนายฝันว่าเชือกยาว 318
ทำนายฝันเห็นเชือกยาวๆ ทำนายฝันว่าเชือกยาวๆ 989
ทำนายฝันเห็นเชือกฟาง ทำนายฝันว่าเชือกฟาง 823
ทำนายฝันเห็นเชือก ทำนายฝันว่าเชือก 322
ทำนายฝันเห็นฉ้อโกงบริษัท ทำนายฝันว่าฉ้อโกงบริษัท 295
ทำนายฝันเห็นข้าวเต็มยุ้งฉาง ทำนายฝันว่าข้าวเต็มยุ้งฉาง 301
ทำนายฝันเห็นไฟไหม้ฉางข้าว ทำนายฝันว่าไฟไหม้ฉางข้าว 368
ทำนายฝันเห็นไฟไหม้ยุ้งฉาง ทำนายฝันว่าไฟไหม้ยุ้งฉาง 339
ทำนายฝันเห็นไฟไหม้ยุ้งฉางข้าว ทำนายฝันว่าไฟไหม้ยุ้งฉางข้าว 654
ทำนายฝันเห็นฉางข้าวมีข้าวมาก ทำนายฝันว่าฉางข้าวมีข้าวมาก 345
ทำนายฝันเห็นฉางข้าวมีข้าว ทำนายฝันว่าฉางข้าวมีข้าว 295
ทำนายฝันเห็นฉางข้าวมีข้าวมากมาย ทำนายฝันว่าฉางข้าวมีข้าวมากมาย 295
ทำนายฝันเห็นฉางข้าว ทำนายฝันว่าฉางข้าว 287
ทำนายฝันเห็นฉัตรทอง ทำนายฝันว่าฉัตรทอง 277
ทำนายฝันเห็นฉัตรเงิน ทำนายฝันว่าฉัตรเงิน 283
ทำนายฝันเห็นฉัตรเงินฉัตรทอง ทำนายฝันว่าฉัตรเงินฉัตรทอง 421
ทำนายฝันเห็นลิงสีเหลืองฉลาด ทำนายฝันว่าลิงสีเหลืองฉลาด 674
ทำนายฝันเห็นตกปลาได้ปลาฉลาด ทำนายฝันว่าตกปลาได้ปลาฉลาด 444
ทำนายฝันเห็นตกได้ปลาฉลาด ทำนายฝันว่าตกได้ปลาฉลาด 315
ทำนายฝันเห็นตกปลาฉลาด ทำนายฝันว่าตกปลาฉลาด 283
ทำนายฝันเห็นตกปลาฉลาดได้ ทำนายฝันว่าตกปลาฉลาดได้ 308
ทำนายฝันเห็นปลาฉลาด2 ตัว ทำนายฝันว่าปลาฉลาด2 ตัว 292
ทำนายฝันเห็นได้ปลาฉลาด2 ตัว ทำนายฝันว่าได้ปลาฉลาด2 ตัว 357
ทำนายฝันเห็นได้ปลาฉลาด ทำนายฝันว่าได้ปลาฉลาด 269
ทำนายฝันเห็นจับปลาฉลาดได้ 2 ตัว ทำนายฝันว่าจับปลาฉลาดได้ 2 ตัว 618
ทำนายฝันเห็นลิงฉลาด ทำนายฝันว่าลิงฉลาด 400
ทำนายฝันเห็นเห็นลิงสีเหลืองฉลาด ทำนายฝันว่าเห็นลิงสีเหลืองฉลาด 374
ทำนายฝันเห็นเด็กฉลาด ทำนายฝันว่าเด็กฉลาด 521
ทำนายฝันเห็นปลาฉลาด ทำนายฝันว่าปลาฉลาด 421
ทำนายฝันเห็นฉลาด ทำนายฝันว่าฉลาด 298
ทำนายฝันเห็นฉลอง ทำนายฝันว่าฉลอง 333
ทำนายฝันเห็นฉลองวันเกิดคนอื่น ทำนายฝันว่าฉลองวันเกิดคนอื่น 1676
ทำนายฝันเห็นเลี้ยงฉลองวันเกิดคนอื่น ทำนายฝันว่าเลี้ยงฉลองวันเกิดคนอื่น 446
ทำนายฝันเห็นงานเลี้ยงฉลองวันเกิดคนอื่น ทำนายฝันว่างานเลี้ยงฉลองวันเกิดคนอื่น 340
ทำนายฝันเห็นพระสวดมนต์ ทำนายฝันว่าพระสวดมนต์ 856
ทำนายฝันเห็นไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดคนอื่น ทำนายฝันว่าไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดคนอื่น 745
ทำนายฝันเห็นสถานีรถขนส่งผู้โดยสารมีคนมาก ทำนายฝันว่าสถานีรถขนส่งผู้โดยสารมีคนมาก 287
ทำนายฝันเห็นฉลองขึ้นบ้านใหม่ ทำนายฝันว่าฉลองขึ้นบ้านใหม่ 857
ทำนายฝันเห็นสถานีอนามัย ทำนายฝันว่าสถานีอนามัย 546
ทำนายฝันเห็นสถานีรถไฟ ทำนายฝันว่าสถานีรถไฟ 727
ทำนายฝันเห็นสถานีตำรวจ ทำนายฝันว่าสถานีตำรวจ 1163
ทำนายฝันเห็นสบู่เหลวหลายขวด ทำนายฝันว่าสบู่เหลวหลายขวด 412
ทำนายฝันเห็นสบู่ก้อน ทำนายฝันว่าสบู่ก้อน 1242
ทำนายฝันเห็นสวนหย่อม ทำนายฝันว่าสวนหย่อม 343
ทำนายฝันเห็นเจดีย์3องค์ ทำนายฝันว่าเจดีย์3องค์ 670
ทำนายฝันเห็นสุสานฝรั่ง ทำนายฝันว่าสุสานฝรั่ง 570
ทำนายฝันเห็นสุสานไทย ทำนายฝันว่าสุสานไทย 839
ทำนายฝันเห็นสุสานจีน ทำนายฝันว่าสุสานจีน 416
ทำนายฝันเห็นไฟไหม้ห้างสรรพสินค้า ทำนายฝันว่าไฟไหม้ห้างสรรพสินค้า 1147
ทำนายฝันเห็นเรือสำเภาไฟไหม้ ทำนายฝันว่าเรือสำเภาไฟไหม้ 638
ทำนายฝันเห็นแสตมป์ทองคำ ทำนายฝันว่าแสตมป์ทองคำ 295
ทำนายฝันเห็นฆ้องใหญ่ ทำนายฝันว่าฆ้องใหญ่ 410
ทำนายฝันเห็นสากไม้ ทำนายฝันว่าสากไม้ 377
ทำนายฝันเห็นด้ายดำ ทำนายฝันว่าด้ายดำ 442
ทำนายฝันเห็นด้ายแดง ทำนายฝันว่าด้ายแดง 1114
ทำนายฝันเห็นานเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่ ทำนายฝันว่างานเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่ 578
ทำนายฝันเห็นสังกะสีเก่า ทำนายฝันว่าสังกะสีเก่า 360
ทำนายฝันเห็นจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่ ทำนายฝันว่าจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่ 5661
ทำนายฝันเห็นเฉลิมฉลอง ทำนายฝันว่าเฉลิมฉลอง 358
ทำนายฝันเห็นจุดพลุฉลอง ทำนายฝันว่าจุดพลุฉลอง 5542
ทำนายฝันเห็นจุดพลุเฉลิมฉลอง ทำนายฝันว่าจุดพลุเฉลิมฉลอง 844
ทำนายฝันเห็นฉลองกินเลี้ยง ทำนายฝันว่าฉลองกินเลี้ยง 365
ทำนายฝันเห็นฉลองกินเลี้ยงกัน ทำนายฝันว่าฉลองกินเลี้ยงกัน 288
ทำนายฝันเห็นฉลองเชิดสิงโต ทำนายฝันว่าฉลองเชิดสิงโต 1911
ทำนายฝันเห็นจุดประทัดฉลองเชิดสิงโต ทำนายฝันว่าจุดประทัดฉลองเชิดสิงโต 524
ทำนายฝันเห็นฉลองวันเกิด ทำนายฝันว่าฉลองวันเกิด 1229
ทำนายฝันเห็นหนวดยาว ทำนายฝันว่าหนวดยาว 1156
ทำนายฝันเห็นปลากระเบนราหู ทำนายฝันว่าปลากระเบนราหู 4785
ทำนายฝันเห็นผ้าห่มขาด ทำนายฝันว่าผ้าห่มขาด 477
ทำนายฝันเห็นหน้าต่างแตก ทำนายฝันว่าหน้าต่างแตก 281
ทำนายฝันเห็นหน้าต่างกระจก ทำนายฝันว่าหน้าต่างกระจก 519
ทำนายฝันเห็นหน้าต่างไม้ ทำนายฝันว่าหน้าต่างไม้ 379
ทำนายฝันเห็นหนังสือเปียก ทำนายฝันว่าหนังสือเปียก 653
ทำนายฝันเห็นกากอ้อย ทำนายฝันว่ากากอ้อย 420
ทำนายฝันเห็นต้นอ้อย ทำนายฝันว่าต้นอ้อย 259
ทำนายฝันเห็นหมากัดนิ้ว ทำนายฝันว่าหมากัดนิ้ว 774
ทำนายฝันเห็นหมากัดขา ทำนายฝันว่าหมากัดขา 914
ทำนายฝันเห็นแมวกัดนิ้ว ทำนายฝันว่าแมวกัดนิ้ว 4034
ทำนายฝันเห็นหุ่นไล่กา ทำนายฝันว่าหุ่นไล่กา 562
ทำนายฝันเห็นฉลองปีใหม่ ทำนายฝันว่าฉลองปีใหม่ 357
ทำนายฝันเห็นไฟไหม้ป่า ทำนายฝันว่าไฟไหม้ป่า 6297
ทำนายฝันเห็นจุดไฟเผา ทำนายฝันว่าจุดไฟเผา 355
ทำนายฝันเห็นป่าสน ทำนายฝันว่าป่าสน 319
ทำนายฝันเห็นจุดไฟ ทำนายฝันว่าจุดไฟ 306
ทำนายฝันเห็นคนจุดไฟ ทำนายฝันว่าคนจุดไฟ 292
ทำนายฝันเห็นป่าสัก ทำนายฝันว่าป่าสัก 332
ทำนายฝันเห็นจุดไฟเผาตัวเอง ทำนายฝันว่าจุดไฟเผาตัวเอง 1074
ทำนายฝันเห็นป่าดงดิบ ทำนายฝันว่าป่าดงดิบ 541
ทำนายฝันเห็นคนจุดไฟเผาตัวเอง ทำนายฝันว่าคนจุดไฟเผาตัวเอง 1359
ทำนายฝันเห็นจุดไฟเผาลูก ทำนายฝันว่าจุดไฟเผาลูก 390
ทำนายฝันเห็นอ่างดิน ทำนายฝันว่าอ่างดิน 274
ทำนายฝันเห็นจุดไฟเผาลูกตัวเอง ทำนายฝันว่าจุดไฟเผาลูกตัวเอง 846
ทำนายฝันเห็นจุดไฟเผาคน ทำนายฝันว่าจุดไฟเผาคน 2420
ทำนายฝันเห็นอ่างปูนสี่เหลี่ยมมากมาย ทำนายฝันว่าอ่างปูนสี่เหลี่ยมมากมาย 501
ทำนายฝันเห็นจุดไฟเผาคนตาย ทำนายฝันว่าจุดไฟเผาคนตาย 469
ทำนายฝันเห็นก้อนอิฐแตก ทำนายฝันว่าก้อนอิฐแตก 361
ทำนายฝันเห็นดาบซามูไร ทำนายฝันว่าดาบซามูไร 816
ทำนายฝันเห็นอาวุธปืน ทำนายฝันว่าอาวุธปืน 770
ทำนายฝันเห็นอาบน้ำหมา ทำนายฝันว่าอาบน้ำหมา 1284
ทำนายฝันเห็นอาบน้ำแมว ทำนายฝันว่าอาบน้ำแมว 1576
ทำนายฝันเห็นขี่หมู ทำนายฝันว่าขี่หมู 1104
ทำนายฝันเห็นใส่แว่นตาดำ ทำนายฝันว่าใส่แว่นตาดำ 292
ทำนายฝันเห็นยืนอยู่ตรงปากเหว ทำนายฝันว่ายืนอยู่ตรงปากเหว 711
ทำนายฝันเห็นขี่นกกระจอกเทศ ทำนายฝันว่าขี่นกกระจอกเทศ 623
ทำนายฝันเห็นว่ายน้ำข้ามฝั่งไม่สำเร็จ ทำนายฝันว่าว่ายน้ำข้ามฝั่งไม่สำเร็จ 436
ทำนายฝันเห็นนั่งเรือไปแล้วเรือล่ม ทำนายฝันว่านั่งเรือไปแล้วเรือล่ม 356
ทำนายฝันเห็นโซ่รัดคอ ทำนายฝันว่าโซ่รัดคอ 388
ทำนายฝันเห็นได้ดมกลิ่นหอมของดอกไม้ ทำนายฝันว่าได้ดมกลิ่นหอมของดอกไม้ 1834
ทำนายฝันเห็นเด็ดดอกจำปามาดม ทำนายฝันว่าเด็ดดอกจำปามาดม 348
ทำนายฝันเห็นมีเด็กคนอื่นมาดูดนมเรา ทำนายฝันว่ามีเด็กคนอื่นมาดูดนมเรา 579
ทำนายฝันเห็นเดินเข้าไปในถ้ำมืด ทำนายฝันว่าเดินเข้าไปในถ้ำมืด 375
ทำนายฝันเห็นถนนเป็นหลุม ทำนายฝันว่าถนนเป็นหลุม 654
ทำนายฝันเห็นถนนคอนกรีต ทำนายฝันว่าถนนคอนกรีต 384
ทำนายฝันเห็นถนนลาดยาง ทำนายฝันว่าถนนลาดยาง 758
ทำนายฝันเห็นถนนลูกรัง ทำนายฝันว่าถนนลูกรัง 870
ทำนายฝันเห็นขวดโลชั่น ทำนายฝันว่าขวดโลชั่น 368
ทำนายฝันเห็นข้าวหอมมะลิ ทำนายฝันว่าข้าวหอมมะลิ 395
ทำนายฝันเห็นถือมีดหันสเต็ก ทำนายฝันว่าถือมีดหันสเต็ก 433
ทำนายฝันเห็นเด็ดดอกจำปีมาดม ทำนายฝันว่าเด็ดดอกจำปีมาดม 323
ทำนายฝันเห็นช้อนส้อมหลายคู่ ทำนายฝันว่าช้อนส้อมหลายคู่ 1486
ทำนายฝันเห็นช้อนทอง ทำนายฝันว่าช้อนทอง 627

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 2 ธันวาคม - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นเก็บเงินได้ ทำนายฝันเห็นว่าเก็บเงินได้ 436
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 396
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 325
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 311
ทำนายฝันเห็นโทรศัพท์มือถือหาย ทำนายฝันว่าโทรศัพท์มือถือหาย 293
ทำนายฝันเห็นแหวนหัก แตก ทำนายฝันว่าแหวนหัก แตก 270
ทำนายฝันเห็นตัวเองได้สระผม ทำนายฝันว่าเห็นตัวเองได้สระผม ฉบับที่ 2 252
ทำนายฝันเห็นโทรศัพท์หน้าจอแตก ทำนายฝันว่าโทรศัพท์หน้าจอแตก 249
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 233
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 212
ทำนายฝันเห็นถอนฟันตัวเองจนหลุด ทำนายฝันว่าถอนฟันตัวเองจนหลุด 206
ทำนายฝันเห็นนม เต้านมของหญิงสาว ทำนายฝันว่าเห็นนม เต้านมของหญิงสาว 199
ทำนายฝันเห็นนั่งรถไฟ ทำนายฝันว่านั่งรถไฟ 199
ทำนายฝันเห็นได้นั่งรถ ยานพาหนะ ในรถ หรือในเรือ ทำนายฝันว่าเห็นได้นั่งรถ ยานพาหนะ ในรถ หรือในเรือ ฉบับที่ 2 186
ทำนายฝันเห็นตัดผมตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมตนเอง ฉบับที่ 2 185
ทำนายฝันเห็นต่างหู ตุ้มหู ถ้าฝันว่าได้สวมหรือได้รับกับมือ ทำนายฝันว่าเห็นต่างหู ตุ้มหู ถ้าฝันว่าได้สวมหรือได้รับกับมือ 184
ทำนายฝันเห็นย้ายบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือย้ายห้องนอนตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นย้ายบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือย้ายห้องนอนตนเอง ฉบับที่ 2 171
ทำนายฝันวันข้างขึ้น ทำนายฝันวันข้างแรม ทำนายฝันว่าวันข้างขึ้น ทำนายฝันว่าวันข้างแรม 165
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 164
ทำนายฝันเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ทำนายฝันว่าเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ฉบับที่ 2 161


ดูดวง หวย เกมส์ ข่าว สารบัญเว็บ ฟรีเว็บบอร์ด เครื่องรางของขลัง / วัตถุมงคล / พระเครื่อง Sitemap

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 by www.goosiam.com ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

เครื่องราง / ของเสน่ห์ / บูชาแล้วรวย คลิกที่นี่