ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร 


ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน


ทำนายฝัน วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค. 2561

รายการเว็บ

 >>> ดูดวง

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นโบสถ์กลางน้ำ ทำนายฝันว่าโบสถ์กลางน้ำ 1016
ทำนายฝันเห็น ทำนายฝันว่าโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ 638
ทำนายฝันเห็นโบสถ์พัง ทำนายฝันว่าโบสถ์พัง 1469
ทำนายฝันเห็นโบสถ์ร้าง ทำนายฝันว่าโบสถ์ร้าง 1043
ทำนายฝันเห็นโบสถ์คริสต์ ทำนายฝันว่าโบสถ์คริสต์ 1392
ทำนายฝันเห็นโบสถ์สีทอง ทำนายฝันว่าโบสถ์สีทอง 1200
ทำนายฝันเห็นโบสถ์ถล่ม ทำนายฝันว่าโบสถ์ถล่ม 987
ทำนายฝันเห็นโบสถ์สวยมาก ทำนายฝันว่าโบสถ์สวยมาก 838
ทำนายฝันเห็นโบสถ์ วัด ทำนายฝันว่าโบสถ์ วัด 1857
ทำนายฝันเห็นเปลือยอกเอามือกอดอก ทำนายฝันว่าเปลือยอกเอามือกอดอก 3137
ทำนายฝันเห็นคนรู้จักกอดอก ทำนายฝันว่าคนรู้จักกอดอก 286
ทำนายฝันเห็นคนรู้จักยืนกอดอก ทำนายฝันว่าคนรู้จักยืนกอดอก 297
ทำนายฝันเห็นคนรู้จักยืนกอดอกใส่ชุดสีฟ้าสวย ทำนายฝันว่าคนรู้จักยืนกอดอกใส่ชุดสีฟ้าสวย 318
ทำนายฝันเห็นเดินกอดอก ทำนายฝันว่าเดินกอดอก 263
ทำนายฝันเห็นคนยืนกอดอก ทำนายฝันว่าคนยืนกอดอก 316
ทำนายฝันเห็นแมงมุมสีเหลืองตัวใหญ่ ทำนายฝันว่าแมงมุมสีเหลืองตัวใหญ่ 536
ทำนายฝันเห็นแมงมุมเข้าหู ทำนายฝันว่าแมงมุมเข้าหู 1213
ทำนายฝันเห็นแมงมุมตัวใหญ่วิ่งไล่ ทำนายฝันว่าแมงมุมตัวใหญ่วิ่งไล่ 1417
ทำนายฝันเห็นแมงมุม2ตัว ทำนายฝันว่าแมงมุม2ตัว 1372
ทำนายฝันเห็นแมงมุม 3ตัว ทำนายฝันว่าแมงมุม 3ตัว 680
ทำนายฝันเห็นแมงมุมยักษ์ ทำนายฝันว่าแมงมุมยักษ์ 1444
ทำนายฝันเห็นแมงมุมสีทอง ทำนายฝันว่าแมงมุมสีทอง 533
ทำนายฝันเห็นแมงมุมไต่ตามตัว ทำนายฝันว่าแมงมุมไต่ตามตัว 1417
ทำนายฝันเห็นแมงมุมตัวใหญ่สีแดง ทำนายฝันว่าแมงมุมตัวใหญ่สีแดง 461
ทำนายฝันเห็นแมงมุมตัวใหญ่ ทำนายฝันว่าแมงมุมตัวใหญ่ 1559
ทำนายฝันเห็นเป็ด ไก่ สำหรับไหว้ ทำนายฝันว่าเป็ด ไก่ สำหรับไหว้ 529
ทำนายฝันเห็นเป็ดและห่าน ทำนายฝันว่าเป็ดและห่าน 408
ทำนายฝันเห็นเป็ดย่าง ทำนายฝันว่าเป็ดย่าง 860
ทำนายฝันเห็นเป็ดไล่กัด ทำนายฝันว่าเป็ดไล่กัด 607
ทำนายฝันเห็นเป็ดออกไข่เยอะมาก ทำนายฝันว่าเป็ดออกไข่เยอะมาก 1203
ทำนายฝันเห็นเป็ดลอยน้ำจำนวนมาก ทำนายฝันว่าเป็ดลอยน้ำจำนวนมาก 681
ทำนายฝันเห็นเป็ดตีเป็นเลข ทำนายฝันว่าเป็ดตีเป็นเลข 1291
ทำนายฝันเห็นเป็ดสีดำ ทำนายฝันว่าเป็ดสีดำ 557
ทำนายฝันเห็นเป็ด 3ตัว ทำนายฝันว่าเป็ด 3ตัว 777
ทำนายฝันเห็นเป็ดสีขาว1ตัว ทำนายฝันว่าเป็ดสีขาว1ตัว 1705
ทำนายฝันเห็นเป็ดสีทอง ทำนายฝันว่าเป็ดสีทอง 626
ทำนายฝันเห็นเป็ดสีขาวหลายตัว ทำนายฝันว่าเป็ดสีขาวหลายตัว 797
ทำนายฝันเห็นเป็ดพะโล้ ทำนายฝันว่าเป็ดพะโล้ 1217
ทำนายฝันเห็นเป็ดออกลูก ทำนายฝันว่าเป็ดออกลูก 660
ทำนายฝันเห็นเป็ดขาว ทำนายฝันว่าเป็ดขาว 311
ทำนายฝันเห็นเป็ดเป็นฝูงเยอะมาก ทำนายฝันว่าเป็ดเป็นฝูงเยอะมาก 2291
ทำนายฝันเห็นเป็ดตาย ทำนายฝันว่าเป็ดตาย 777
ทำนายฝันเห็นเป็ด ทำนายฝันว่าเป็ด 347
ทำนายฝันเห็นเป็ด 2ตัว ทำนายฝันว่าเป็ด 2ตัว 1864
ทำนายฝันเห็นเป็ดน้อยสีเหลือง ทำนายฝันว่าเป็ดน้อยสีเหลือง 606
ทำนายฝันเห็นห่วงคล้องคอ ทำนายฝันว่าห่วงคล้องคอ 486
ทำนายฝันเห็นห่วงทอง ทำนายฝันว่าห่วงทอง 562
ทำนายฝันเห็นม้ากินหญ้าหลายตัว ทำนายฝันว่าม้ากินหญ้าหลายตัว 458
ทำนายฝันเห็นม้าตัวใหญ่มาก ทำนายฝันว่าม้าตัวใหญ่มาก 563
ทำนายฝันเห็นม้า กลายเป็นคน ทำนายฝันว่าม้า กลายเป็นคน 572
ทำนายฝันเห็นม้าสีดำ ทำนายฝันว่าม้าสีดำ 381
ทำนายฝันเห็นม้าพูดได้ ทำนายฝันว่าม้าพูดได้ 540
ทำนายฝันเห็นม้าสีขาว2ตัว ทำนายฝันว่าม้าสีขาว2ตัว 300
ทำนายฝันเห็นม้าลอยอยู่บนฟ้า ทำนายฝันว่าม้าลอยอยู่บนฟ้า 683
ทำนายฝันเห็นม้าสีทอง ทำนายฝันว่าม้าสีทอง 947
ทำนายฝันเห็นม้ามีปีกได้ ม้ามีปีกทำนายฝันว่าม้ามีปีกได้ 335
ทำนายฝันเห็นม้ามีปีกบิน ทำนายฝันว่าม้ามีปีกบิน 260
ทำนายฝันเห็นม้าบินได้ ทำนายฝันว่าม้าบินได้ 916
ทำนายฝันเห็นม้าบิน ทำนายฝันว่าม้าบิน 744
ทำนายฝันเห็นม้ามีปีกบินได้ ทำนายฝันว่าม้ามีปีกบินได้ 568
ทำนายฝันเห็นม้ามีปีก ทำนายฝันว่าม้ามีปีก 316
ทำนายฝันเห็นม้าขาวบินได้ ทำนายฝันว่าม้าขาวบินได้ 273
ทำนายฝันเห็นม้าขาวบิน ทำนายฝันว่าม้าขาวบิน 315
ทำนายฝันเห็นม้าขาวมีปีกบิน ทำนายฝันว่าม้าขาวมีปีกบิน 641
ทำนายฝันเห็นม้าขาวมีปีก ทำนายฝันว่าม้าขาวมีปีก 294
ทำนายฝันเห็นม้าขาว ทำนายฝันว่าม้าขาว 283
ทำนายฝันเห็นม้าขาวมีปีกบินได้ ทำนายฝันว่าม้าขาวมีปีกบินได้ 294
ทำนายฝันเห็นม้าขาหัก ทำนายฝันว่าม้าขาหัก 446
ทำนายฝันเห็นม้าสีเขียววิ่ง ทำนายฝันว่าม้าสีเขียววิ่ง 295
ทำนายฝันเห็นม้าสีเขียว ทำนายฝันว่าม้าสีเขียว 571
ทำนายฝันเห็นม้าสีเขียวกำลังวิ่ง ทำนายฝันว่าม้าสีเขียวกำลังวิ่ง 249
ทำนายฝันเห็นม้าแคระ ทำนายฝันว่าม้าแคระ 981
ทำนายฝันเห็นม้าฝูงใหญ่ ทำนายฝันว่าม้าฝูงใหญ่ 278
ทำนายฝันเห็นแว่นตาแตก 1 ข้าง ทำนายฝันว่าแว่นตาแตก 1 ข้าง 4096
ทำนายฝันเห็นแว่นร้าว ทำนายฝันว่าแว่นร้าว 809
ทำนายฝันเห็นขาแว่นตาหัก 1 ข้าง ทำนายฝันว่าขาแว่นตาหัก 1 ข้าง 6192
ทำนายฝันเห็นได้แว่นใหม่ ทำนายฝันว่าได้แว่นใหม่ 286
ทำนายฝันเห็นใส่แว่นสายตา ทำนายฝันว่าใส่แว่นสายตา 1370
ทำนายฝันเห็นแว่นตาแตก ทำนายฝันว่าแว่นตาแตก 2347
ทำนายฝันเห็นแว่นตาดำ ทำนายฝันว่าแว่นตาดำ 342
ทำนายฝันเห็นแว่นตาหัก ทำนายฝันว่าแว่นตาหัก 4745
ทำนายฝันเห็นใส่แว่นตาอันใหม่ ทำนายฝันว่าใส่แว่นตาอันใหม่ 302
ทำนายฝันเห็นแว่นตา ทำนายฝันว่าแว่นตา 305
ทำนายฝันเห็นม้าสีขาว ทำนายฝันว่าม้าสีขาว 303
ทำนายฝันเห็นม้าฝูงใหญ่ๆ ทำนายฝันว่าม้าฝูงใหญ่ๆ 316
ทำนายฝันเห็นเจดีย์ใหญ่สีขาว ทำนายฝันว่าเจดีย์ใหญ่สีขาว 1109
ทำนายฝันเห็นเจดีย์ทราย ทำนายฝันว่าเจดีย์ทราย 404
ทำนายฝันเห็นเจดีย์เก็บอัฐิจมน้ำ ทำนายฝันว่าเจดีย์เก็บอัฐิจมน้ำ 545
ทำนายฝันเห็นเจดีย์สีดำ ทำนายฝันว่าเจดีย์สีดำ 420
ทำนายฝันเห็นเจดีย์สีทอง ทำนายฝันว่าเจดีย์สีทอง 1834
ทำนายฝันเห็นสร้างเจดีย์ ทำนายฝันว่าสร้างเจดีย์ 592
ทำนายฝันเห็นเจดีย์ผุดขึ้นกลางน้ำ ทำนายฝันว่าเจดีย์ผุดขึ้นกลางน้ำ 550
ทำนายฝันเห็นเจดีย์สามองค์ ทำนายฝันว่าเจดีย์สามองค์ 379
ทำนายฝันเห็นเจดีย์สีเขียวมรกตทอง ทำนายฝันว่าเจดีย์สีเขียวมรกตทอง 509
ทำนายฝันเห็นเจดีย์สวยมาก ทำนายฝันว่าเจดีย์สวยมาก 327
ทำนายฝันเห็นเจดีย์สีแดงและสีเขียว ทำนายฝันว่าเจดีย์สีแดงและสีเขียว 511
ทำนายฝันเห็นเจดีย์ใหญ่ล้ม ทำนายฝันว่าเจดีย์ใหญ่ล้ม 572
ทำนายฝันเห็นเจดีย์หัก ทำนายฝันว่าเจดีย์หัก 1069
ทำนายฝันเห็นเจดีย์ใหญ่ ทำนายฝันว่าเจดีย์ใหญ่ 306
ทำนายฝันเห็นเจดีย์เก่า ทำนายฝันว่าเจดีย์เก่า 300
ทำนายฝันเห็นม้านิลมังกร ทำนายฝันว่าม้านิลมังกร 1415
ทำนายฝันเห็นเจดีย์พระธาตุ ทำนายฝันว่าเจดีย์พระธาตุ 416
ทำนายฝันเห็นจับจิ้งหรีด ทำนายฝันว่าจับจิ้งหรีด 370
ทำนายฝันเห็นม้าดำ ทำนายฝันว่าม้าดำ 421
ทำนายฝันเห็นจิ้งหรีดทอด ทำนายฝันว่าจิ้งหรีดทอด 436
ทำนายฝันเห็นม้าแข่ง ทำนายฝันว่าม้าแข่ง 439
ทำนายฝันเห็นจิ้งหรีดออกลูก ทำนายฝันว่าจิ้งหรีดออกลูก 283
ทำนายฝันเห็นม้าสวยมาก ทำนายฝันว่าม้าสวยมาก 393
ทำนายฝันเห็นจิ้งหรีดเยอะมากทำนายฝันว่าจิ้งหรีดเยอะมาก 277
ทำนายฝันเห็นม้าตกน้ำ ทำนายฝันว่าม้าตกน้ำ 499
ทำนายฝันเห็นม้าตกมันวิ่งไล่ ทำนายฝันว่าม้าตกมันวิ่งไล่ 857
ทำนายฝันเห็นม้าตกมัน ทำนายฝันว่าม้าตกมัน 244
ทำนายฝันเห็นม้าตกมันวิ่งไล่หมายจะทำร้าย ทำนายฝันว่าม้าตกมันวิ่งไล่หมายจะทำร้าย 922
ทำนายฝันเห็นม้าจะทำร้าย ทำนายฝันว่าม้าจะทำร้าย 351
ทำนายฝันเห็นม้า ทำนายฝันว่าม้า 305
ทำนายฝันเห็นบ้านถล่ม ทำนายฝันว่าบ้านถล่ม 1433
ทำนายฝันเห็นบ้านหลังใหญ่ ทำนายฝันว่าบ้านหลังใหญ่ 28818
ทำนายฝันเห็นบ้านหลังเก่า ทำนายฝันว่าบ้านหลังเก่า 28249
ทำนายฝันเห็นโรงแรม ทำนายฝันว่าโรงแรม 2958
ทำนายฝันเห็นอาคาร บ้านเรือน โรงแรม ทำนายฝันว่าอาคาร บ้านเรือน โรงแรม 825
ทำนายฝันเห็นบ้านเรือน ทำนายฝันว่าบ้านเรือน 425
ทำนายฝันเห็นอาคาร ทำนายฝันว่าอาคาร 575
ทำนายฝันเห็นอาคารบ้านเรือน ทำนายฝันว่าอาคารบ้านเรือน 463
ทำนายฝันเห็นจักจั่นผสมพันธุ์ ทำนายฝันว่าจักจั่นผสมพันธุ์ 288
ทำนายฝันเห็นจักจั่นผสมพันธุ์กันบนต้นไม้ ทำนายฝันว่าจักจั่นผสมพันธุ์กันบนต้นไม้ 310
ทำนายฝันเห็นจักจั่นร้อง ทำนายฝันว่าจักจั่นร้อง 293
ทำนายฝันเห็นจักจั่นร้องเดือนไหน ทำนายฝันว่าจักจั่นร้องเดือนไหน 284
ทำนายฝันเห็นไข่จั๊กจั่น ทำนายฝันว่าไข่จั๊กจั่น 459
ทำนายฝันเห็นเก็บไข่จั๊กจั่น ทำนายฝันว่าเก็บไข่จั๊กจั่น 494
ทำนายฝันเห็นจับจั๊กจั่น ทำนายฝันว่าจับจั๊กจั่น 1137
ทำนายฝันเห็นได้ถือพร้า ทำนายฝันว่าได้ถือพร้า 289
ทำนายฝันเห็นมีดพร้าบาด ทำนายฝันว่ามีดพร้าบาด 314
ทำนายฝันเห็นมีดพร้าสองเล่ม ทำนายฝันว่ามีดพร้าสองเล่ม 325
ทำนายฝันเห็นมีดพร้าและถางป่า ทำนายฝันว่ามีดพร้าและถางป่า 280
ทำนายฝันเห็นมีดพร้า ทำนายฝันว่ามีดพร้า 288
ทำนายฝันเห็นศาลพระภูมิหักพัง ทำนายฝันว่าศาลพระภูมิหักพัง 6860
ทำนายฝันเห็นศาลพระภูมิสีเขียว ทำนายฝันว่าศาลพระภูมิสีเขียว 780
ทำนายฝันเห็นศาลเจ้าที่จีน ทำนายฝันว่าศาลเจ้าที่จีน 962
ทำนายฝันเห็นศาลเจ้าที่ ทำนายฝันว่าศาลเจ้าที่ 466
ทำนายฝันเห็นศาลพระภูมิ ทำนายฝันว่าศาลพระภูมิ 469
ทำนายฝันเห็นศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ทำนายฝันว่าศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ 508
ทำนายฝันเห็นเจว็ดศาลพระภูมิ ทำนายฝันว่าเจว็ดศาลพระภูมิ 291
ทำนายฝันเห็นเจว็ดพระภูมิ ทำนายฝันว่าเจว็ดพระภูมิ 303
ทำนายฝันเห็นเจว็ด ทำนายฝันว่าเจว็ด 262
ทำนายฝันเห็นจับจอบเสียมขุดดิน ทำนายฝันว่าจับจอบเสียมขุดดิน 1303
ทำนายฝันเห็นจอบหัก ทำนายฝันว่าจอบหัก 462
ทำนายฝันเห็นจอบขุดดินหลุด ทำนายฝันว่าจอบขุดดินหลุด 362
ทำนายฝันเห็นจอบ เสียม ทำนายฝันว่าจอบ เสียม 318
ทำนายฝันเห็นจิ้งจกสามหาง ทำนายฝันว่าจิ้งจกสามหาง 777
ทำนายฝันเห็นจิ้งจกเผือก ทำนายฝันว่าจิ้งจกเผือก 571
ทำนายฝันเห็นจิ้งจก2หัว ทำนายฝันว่าจิ้งจก2หัว 285
ทำนายฝันเห็นจิ้งจกสีฟ้า ทำนายฝันว่าจิ้งจกสีฟ้า 348
ทำนายฝันเห็นจิ้งจก 3 ตัว ทำนายฝันว่าจิ้งจก 3 ตัว 1327
ทำนายฝันเห็นจิ้งจกปี้กัน ทำนายฝันว่าจิ้งจกปี้กัน 1901
ทำนายฝันเห็นกุญแจรถยนต์พัง ทำนายฝันว่ากุญแจรถยนต์พัง 326
ทำนายฝันเห็นกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ ทำนายฝันว่ากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ 815
ทำนายฝันเห็นกุญแจหัก ทำนายฝันว่ากุญแจหัก 1011
ทำนายฝันเห็นกุญแจบ้าน ทำนายฝันว่ากุญแจบ้าน 392
ทำนายฝันเห็นกุญแจรถยนต์หาย ทำนายฝันว่ากุญแจรถยนต์หาย 340
ทำนายฝันเห็นกุญแจรถงอ ทำนายฝันว่ากุญแจรถงอ 533
ทำนายฝันเห็นกุญแจบ้านหาย ทำนายฝันว่ากุญแจบ้านหาย 970
ทำนายฝันเห็นกุญแจ 3 ดอก ทำนายฝันว่ากุญแจ 3 ดอก 513
ทำนายฝันเห็นกุญแจรถตกน้ำ ทำนายฝันว่ากุญแจรถตกน้ำ 829
ทำนายฝันเห็นกุญแจรถยนต์ ทำนายฝันว่ากุญแจรถยนต์ 299
ทำนายฝันเห็นกุญแจล็อค ทำนายฝันว่ากุญแจล็อค 320
ทำนายฝันเห็นกุญแจทอง ทำนายฝันว่ากุญแจทอง 680
ทำนายฝันเห็นกุญแจหาย ทำนายฝันว่ากุญแจหาย 829
ทำนายฝันเห็นกุญแจรถหายแต่ได้คืน ทำนายฝันว่ากุญแจรถหายแต่ได้คืน 1582
ทำนายฝันเห็นกุญแจ ทำนายฝันว่ากุญแจ 288
ทำนายฝันเห็นทะเลาะกับพ่อ ทำนายฝันว่าทะเลาะกับพ่อ 8932
ทำนายฝันเห็นวิหคเพลิง ทำนายฝันว่าวิหคเพลิง 324
ทำนายฝันเห็นวิหคเพลิงมาที่บ้าน ทำนายฝันว่าวิหคเพลิงมาที่บ้าน 325
ทำนายฝันเห็นวิหคจิกงูตาย3ตัว ทำนายฝันว่าวิหคจิกงูตาย3ตัว 277
ทำนายฝันเห็นวิหค ทำนายฝันว่าวิหค 330
ทำนายฝันเห็นวิหคอมตะ ทำนายฝันว่าวิหคอมตะ 273
ทำนายฝันเห็นวิหคเทพ ทำนายฝันว่าวิหคเทพ 282
ทำนายฝันเห็นตีระฆัง ทำนายฝันว่าตีระฆัง 272
ทำนายฝันเห็นระฆังใหญ่ ทำนายฝันว่าระฆังใหญ่ 589
ทำนายฝันเห็นระฆังแตก ทำนายฝันว่าระฆังแตก 347
ทำนายฝันเห็นระฆังเงิน ทำนายฝันว่าระฆังเงิน 362
ทำนายฝันเห็นระฆังเงินระฆังทอง ทำนายฝันว่าระฆังเงินระฆังทอง 764
ทำนายฝันเห็นระฆังทองเล็ก ทำนายฝันว่าระฆังทองเล็ก 779
ทำนายฝันเห็นสะพานโค้งสูงมาก ทำนายฝันว่าสะพานโค้งสูงมาก 1019
ทำนายฝันเห็นสะพานโค้ง ทำนายฝันว่าสะพานโค้ง 816
ทำนายฝันเห็นลูกเต๋าใหญ่ ทำนายฝันว่าลูกเต๋าใหญ่ 233
ทำนายฝันเห็นลูกเต๋า ทำนายฝันว่าลูกเต๋า 321
ทำนายฝันเห็นใช้กระบวยตักน้ำกิน ทำนายฝันว่าใช้กระบวยตักน้ำกิน 327
ทำนายฝันเห็นกระบวยทอง ทำนายฝันว่ากระบวยทอง 253
ทำนายฝันเห็นกระบวยตักน้ำในตุ่ม ทำนายฝันว่ากระบวยตักน้ำในตุ่ม 311
ทำนายฝันเห็นกระบวย ทำนายฝันว่ากระบวย 269
ทำนายฝันเห็นกระบวยตักน้ำ ทำนายฝันว่ากระบวยตักน้ำ 520
ทำนายฝันเห็นถูกคนเอาขวานฟันกลางหลัง ทำนายฝันว่าถูกคนเอาขวานฟันกลางหลัง 785
ทำนายฝันเห็นขวานบาดมือ ทำนายฝันว่าขวานบาดมือ 462
ทำนายฝันเห็นขวานไล่แทง ทำนายฝันว่าขวานไล่แทง 313
ทำนายฝันเห็นขวาน ทำนายฝันว่าขวาน 313
ทำนายฝันเห็นขวานทอง ทำนายฝันว่าขวานทอง 423
ทำนายฝันเห็นขวานเงิน ทำนายฝันว่าขวานเงิน 275
ทำนายฝันเห็นขวานเงินขวานทอง ทำนายฝันว่าขวานเงินขวานทอง 596
ทำนายฝันเห็นคันร่ม ทำนายฝันว่าคันร่ม 322
ทำนายฝันเห็นคันร่มยาวและหัก ทำนายฝันว่าคันร่มยาวและหัก 274

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 17 ธันวาคม - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 27
ทำนายฝันเห็นโทรศัพท์หน้าจอแตก ทำนายฝันว่าโทรศัพท์หน้าจอแตก 20
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 16
ทำนายฝันเห็นเก็บเงินได้ ทำนายฝันเห็นว่าเก็บเงินได้ 15
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 15
ทำนายฝันเห็นตัวเองได้สระผม ทำนายฝันว่าเห็นตัวเองได้สระผม ฉบับที่ 2 14
ทำนายฝันเห็นโทรศัพท์มือถือหาย ทำนายฝันว่าโทรศัพท์มือถือหาย 13
ทำนายฝันเห็นแหวนหัก แตก ทำนายฝันว่าแหวนหัก แตก 11
ทำนายฝันเห็นพระสงฆ์ ทำนายฝันว่าเห็นพระสงฆ์ 11
ทำนายฝันเห็นลูกแมวหลายตัว ทำนายฝันว่าลูกแมวหลายตัว 10
ทำนายฝันเห็นถูกเสี้ยน หนาม ตะปู ของแหลม ตำเท้า ทำนายฝันว่าเห็นถูกเสี้ยน หนาม ตะปู ของแหลม ตำเท้า หรือตำเข้าไปในผิวหนังได้รับความเจ็บปวด ฉบับที่ 2 10
ทำนายฝันเห็นได้นั่งรถ ยานพาหนะ ในรถ หรือในเรือ ทำนายฝันว่าเห็นได้นั่งรถ ยานพาหนะ ในรถ หรือในเรือ ฉบับที่ 2 10
ทำนายฝันเห็นตัดผมตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมตนเอง ฉบับที่ 2 10
ทำนายฝันเห็นหอยแครง ทำนายฝันว่าหอยแครง 9
ทำนายฝันเห็นรถไฟ ทำนายฝันว่าเห็นรถไฟ 9
ทำนายฝันเห็นโขลงช้าง ช้างหลายเชือก รวมกันเป็นโขลงใหญ่ ทำนายฝันว่าเห็นโขลงช้าง ช้างหลายเชือก รวมกันเป็นโขลงใหญ่ ฉบับที่ 2 8
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 8
ทำนายฝันเห็นรังต่อ ทำนายฝันว่ารังต่อ 8
ทำนายฝันเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ทำนายฝันว่าเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ฉบับที่ 2 8
ทำนายฝันเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ ทำนายฝันว่าเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ หรือจับต้องนาฬิกาข้อมือ ฉบับที่ 2 8


ดูดวง หวย เกมส์ ข่าว สารบัญเว็บ ฟรีเว็บบอร์ด เครื่องรางของขลัง / วัตถุมงคล / พระเครื่อง Sitemap

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 by www.goosiam.com ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

เครื่องราง / ของเสน่ห์ / บูชาแล้วรวย คลิกที่นี่