ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร 


ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน


ทำนายฝัน วันจันทร์ที่ 24 ก.ย. 2561

รายการเว็บ

 >>> ดูดวง

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นไม้เท้าหัก ทำนายฝันว่าไม้เท้าหัก 468
ทำนายฝันเห็นไม้เท้าหัวงู ทำนายฝันว่าไม้เท้าหัวงู 438
ทำนายฝันเห็นไม้เท้าพญานาค ทำนายฝันว่าไม้เท้าพญานาค 1292
ทำนายฝันเห็นไม้เท้า ทำนายฝันว่าไม้เท้า 273
ทำนายฝันเห็นเป็ดเห็นห่าน ทำนายฝันว่าเป็ดเห็นห่าน 1829
ทำนายฝันเห็นห่านสีขาว ทำนายฝันว่าห่านสีขาว 1025
ทำนายฝันเห็นห่านหลายตัว ทำนายฝันว่าห่านหลายตัว 579
ทำนายฝันเห็นเป็ดเห็นห่านวิ่งไล่ตาม ทำนายฝันว่าเป็ดเห็นห่านวิ่งไล่ตาม 485
ทำนายฝันเห็นห่านจิก ทำนายฝันว่าห่านจิก 726
ทำนายฝันเห็นห่านตาย ทำนายฝันว่าห่านตาย 403
ทำนายฝันเห็นห่านออกไข่ ทำนายฝันว่าห่านออกไข่ 424
ทำนายฝันเห็นห่าน2ตัว ทำนายฝันว่าห่าน2ตัว 586
ทำนายฝันเห็นห่านไล่จิก ทำนายฝันว่าห่านไล่จิก 1516
ทำนายฝันเห็นห่าน ทำนายฝันว่าห่าน 479
ทำนายฝันเห็นหมอกสีเทา ทำนายฝันว่าหมอกสีเทา 575
ทำนายฝันเห็นหมอก ทำนายฝันว่าหมอก 1125
ทำนายฝันเห็นเมฆ ทำนายฝันว่าเมฆ 365
ทำนายฝันเห็นเมฆหมอก ทำนายฝันว่าเมฆหมอก 314
ทำนายฝันเห็นเมฆหมอกสีเทา ทำนายฝันว่าเมฆหมอกสีเทา 330
ทำนายฝันเห็นดาวเต็มท้องฟ้า ทำนายฝันว่าดาวเต็มท้องฟ้า 333
ทำนายฝันเห็นดาวอังคาร ทำนายฝันว่าดาวอังคาร 307
ทำนายฝันเห็นดาวเต็มฟ้า ทำนายฝันว่าดาวเต็มฟ้า 339
ทำนายฝันเห็นประตูรั้วบ้านถูกขโมย ทำนายฝันว่าประตูรั้วบ้านถูกขโมย 617
ทำนายฝันเห็นกำแพงรั้วบ้านทำใหม่สวยมาก ทำนายฝันว่ากำแพงรั้วบ้านทำใหม่สวยมาก 326
ทำนายฝันเห็นงูพันรั้วบ้าน ทำนายฝันว่างูพันรั้วบ้าน 563
ทำนายฝันเห็นขับรถชนประตูรั้วบ้าน ทำนายฝันว่าขับรถชนประตูรั้วบ้าน 2306
ทำนายฝันเห็นไฟไหม้รั้วบ้าน ทำนายฝันว่าไฟไหม้รั้วบ้าน 646
ทำนายฝันเห็นรั้วบ้านหัก ทำนายฝันว่ารั้วบ้านหัก 277
ทำนายฝันเห็นรั้วบ้านโดนทุบพังหมด ทำนายฝันว่ารั้วบ้านโดนทุบพังหมด 600
ทำนายฝันเห็นรั้วบ้านถูกรื้อออกไปบางส่วน ทำนายฝันว่ารั้วบ้านถูกรื้อออกไปบางส่วน 1699
ทำนายฝันเห็นรั้วบ้านหาย ทำนายฝันว่ารั้วบ้านหาย 715
ทำนายฝันเห็นรื้อรั้วบ้าน ทำนายฝันว่ารื้อรั้วบ้าน 281
ทำนายฝันเห็นรั้วบ้านพัง ทำนายฝันว่ารั้วบ้านพัง 986
ทำนายฝันเห็นเปิดประตูรั้วบ้าน ทำนายฝันว่าเปิดประตูรั้วบ้าน 628
ทำนายฝันเห็นรั้วบ้าน ทำนายฝันว่ารั้วบ้าน 242
ทำนายฝันเห็นศีรษะบุบ ทำนายฝันว่าศีรษะบุบ 540
ทำนายฝันเห็นหัวคน ทำนายฝันว่าหัวคน 1117
ทำนายฝันเห็นหน้าต่าง ทำนายฝันว่าหน้าต่าง 272
ทำนายฝันเห็นหน้าต่างบ้านพัง ทำนายฝันว่าหน้าต่างบ้านพัง 1144
ทำนายฝันเห็นหน้าต่างพัง ทำนายฝันว่าหน้าต่างพัง 403
ทำนายฝันเห็นหน้าต่างบ้าน ทำนายฝันว่าหน้าต่างบ้าน 350
ทำนายฝันเห็นจอภาพยนตร์จอใหญ่ ทำนายฝันว่าจอภาพยนตร์จอใหญ่ 272
ทำนายฝันเห็นจอภาพยนตร์ ทำนายฝันว่าจอภาพยนตร์ 281
ทำนายฝันเห็นจอหนังกลางแปลง ทำนายฝันว่าจอหนังกลางแปลง 1427
ทำนายฝันเห็นไพ่ ทำนายฝันว่าไพ่ 418
ทำนายฝันเห็นไพ่ 7ดอกจิก ทำนายฝันว่าไพ่ 7ดอกจิก 335
ทำนายฝันเห็นไพ่ 10 ดอกจิก ทำนายฝันว่าไพ่ 10 ดอกจิก 271
ทำนายฝันเห็นไพ่ 9 ดอกจิก ทำนายฝันว่าไพ่ 9 ดอกจิก 273
ทำนายฝันเห็นไพ่ 8 ดอกจิก ทำนายฝันว่าไพ่ 8 ดอกจิก 368
ทำนายฝันเห็นไพ่ข้าวหลามตัด ทำนายฝันว่าไพ่ข้าวหลามตัด 554
ทำนายฝันเห็นไพ่แห่มมโพแดง ทำนายฝันว่าไพ่แห่มมโพแดง 290
ทำนายฝันเห็นไพ่ KKK ทำนายฝันว่าไพ่ KKK 439
ทำนายฝันเห็นไพ่รูปตัว K ทำนายฝันว่าไพ่รูปตัว K 370
ทำนายฝันเห็นดูไพ่ยิปซี ทำนายฝันว่าดูไพ่ยิปซี 719
ทำนายฝันเห็นซื้อมุ้ง ทำนายฝันว่าซื้อมุ้ง 278
ทำนายฝันเห็นมุ้งขาด ทำนายฝันว่ามุ้งขาด 718
ทำนายฝันเห็นมุ้งสีขาว ทำนายฝันว่ามุ้งสีขาว 625
ทำนายฝันเห็นมุ้งและคนนอนในมุ้ง ทำนายฝันว่ามุ้งและคนนอนในมุ้ง 746
ทำนายฝันเห็นกางมุ้ง ทำนายฝันว่ากางมุ้ง 875
ทำนายฝันเห็นมุ้งกางอยู่ ทำนายฝันว่ามุ้งกางอยู่ 1588
ทำนายฝันเห็นมุ้งเก่า ทำนายฝันว่ามุ้งเก่า 441
ทำนายฝันเห็นได้ผ้าเช็ดหน้า ทำนายฝันว่าได้ผ้าเช็ดหน้า 710
ทำนายฝันเห็นผ้าเช็ดหน้าผืนเก่าที่เคยใช้ ทำนายฝันว่าผ้าเช็ดหน้าผืนเก่าที่เคยใช้ 333
ทำนายฝันเห็นผ้าเช็ดหน้ามากมาย ทำนายฝันว่าผ้าเช็ดหน้ามากมาย 287
ทำนายฝันเห็นกระต่ายโดนหมากัดตาย ทำนายฝันว่ากระต่ายโดนหมากัดตาย 385
ทำนายฝันเห็นกระต่ายสีขาว ตาแดง ทำนายฝันว่ากระต่ายสีขาว ตาแดง 376
ทำนายฝันเห็นกระต่ายตาย ทำนายฝันว่ากระต่ายตาย 259
ทำนายฝันเห็นกระต่ายกัดมือ ทำนายฝันว่ากระต่ายกัดมือ 1011
ทำนายฝันเห็นกระต่ายกัดมือเลือดออก ทำนายฝันว่ากระต่ายกัดมือเลือดออก 692
ทำนายฝันเห็นหนังสือหลายเล่ม ทำนายฝันว่าหนังสือหลายเล่ม 314
ทำนายฝันเห็นหนังสือธรรมะตกใส่ ทำนายฝันว่าหนังสือธรรมะตกใส่ 276
ทำนายฝันเห็นอ่านหนังสือ ทำนายฝันว่าอ่านหนังสือ 824
ทำนายฝันเห็นหนังสือราชการที่มีครุฑ ทำนายฝันว่าหนังสือราชการที่มีครุฑ 351
ทำนายฝันเห็นหนังสือเรียน ทำนายฝันว่าหนังสือเรียน 737
ทำนายฝันเห็นหนังสือราชการ ทำนายฝันว่าหนังสือราชการ 311
ทำนายฝันเห็นหนังสือเยอะมาก ทำนายฝันว่าหนังสือเยอะมาก 465
ทำนายฝันเห็นหนังสือขาด ทำนายฝันว่าหนังสือขาด 526
ทำนายฝันเห็นหนังสือหายไป ทำนายฝันว่าหนังสือหายไป 286
ทำนายฝันเห็นหนังสือ 2 เล่ม ทำนายฝันว่าหนังสือ 2 เล่ม 458
ทำนายฝันเห็นหนังสือหาย ทำนายฝันว่าหนังสือหาย 673
ทำนายฝันเห็นหนังสือพระ ทำนายฝันว่าหนังสือพระ 655
ทำนายฝันเห็นหนังสือพระไตรปิฎกหลายเล่ม ทำนายฝันว่าหนังสือพระไตรปิฎกหลายเล่ม 669
ทำนายฝันเห็นหนังสือเก่า ทำนายฝันว่าหนังสือเก่า 544
ทำนายฝันเห็นหนังสือเก่าโบราณขาด ๆ ทำนายฝันว่าหนังสือเก่าโบราณขาด ๆ 805
ทำนายฝันเห็นงูเหลือมในลังไม้ ทำนายฝันว่างูเหลือมในลังไม้ 377
ทำนายฝันเห็นลังไม้ใส่ผ้าลอยน้ำ ทำนายฝันว่าลังไม้ใส่ผ้าลอยน้ำ 240
ทำนายฝันเห็นลังไม้มีรองเท้าอยู่ ทำนายฝันว่าลังไม้มีรองเท้าอยู่ 299
ทำนายฝันเห็นลังไม้ ทำนายฝันว่าลังไม้ 295
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำ ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำ 587
ทำนายฝันเห็นมีคนเอากระเป๋าเดินทางมาให้ ทำนายฝันว่ามีคนเอากระเป๋าเดินทางมาให้ 669
ทำนายฝันเห็นซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่ ทำนายฝันว่าซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่ 317
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ 1211
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทาง2ใบ ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทาง2ใบ 471
ทำนายฝันเห็นจัดกระเป๋าเดินทาง ทำนายฝันว่าจัดกระเป๋าเดินทาง 1208
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางหลายใบ ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทางหลายใบ 1237
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทาง ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทาง 291
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางใบเก่า ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทางใบเก่า 436
ทำนายฝันเห็นลืมกระเป๋าเดินทาง ทำนายฝันว่าลืมกระเป๋าเดินทาง 1901
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางหาย ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทางหาย 3045
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางมากมาย ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทางมากมาย 285
ทำนายฝันเห็นโลงศพหล่นทับ ทำนายฝันว่าโลงศพหล่นทับ 724
ทำนายฝันเห็นโลงศพ กับผี ทำนายฝันว่าโลงศพ กับผี 1072
ทำนายฝันเห็นคนรู้จักนอนตายในโลงศพ ทำนายฝันว่าคนรู้จักนอนตายในโลงศพ 8990
ทำนายฝันเห็นโลงศพและไปงานศพ ทำนายฝันว่าโลงศพและไปงานศพ 2097
ทำนายฝันเห็นฟันหลุด 3 ซี่ ทำนายฝันว่าฟันหลุด 3 ซี่ 17362
ทำนายฝันเห็นฟันหลุดหลายซี่ ทำนายฝันว่าฟันหลุดหลายซี่ 1212
ทำนายฝันเห็นสามเณรหลายรูป ทำนายฝันว่าสามเณรหลายรูป 891
ทำนายฝันเห็นเณรน้อย ทำนายฝันว่าเณรน้อย 7231
ทำนายฝันเห็นสามเณร2รูป ทำนายฝันว่าสามเณร2รูป 426
ทำนายฝันเห็นเณรตาย ทำนายฝันว่าเณรตาย 1085
ทำนายฝันเห็นยิงธนู ทำนายฝันว่ายิงธนู 300
ทำนายฝันเห็นธนูแทง ทำนายฝันว่าธนูแทง 239
ทำนายฝันเห็นธนู ทำนายฝันว่าธนู 281
ทำนายฝันเห็นธนูไฟ ทำนายฝันว่าธนูไฟ 474
ทำนายฝันเห็นเรือล่ม ทำนายฝันว่าเรือล่ม 397
ทำนายฝันเห็นลมพายุพัดบ้านพัง ทำนายฝันว่าลมพายุพัดบ้านพัง 9876
ทำนายฝันเห็นลมพายุพัดบ้านไม่พัง ทำนายฝันว่าลมพายุพัดบ้านไม่พัง 1364
ทำนายฝันเห็นลมพายุพัดเข้าหาตัวเอง ทำนายฝันว่าลมพายุพัดเข้าหาตัวเอง 378
ทำนายฝันเห็นลมพายุพัดเข้าบ้าน ทำนายฝันว่าลมพายุพัดเข้าบ้าน 2288
ทำนายฝันเห็นลมพายุหมุน ทำนายฝันว่าลมพายุหมุน 476
ทำนายฝันเห็นลมพายุฝน ทำนายฝันว่าลมพายุฝน 718
ทำนายฝันเห็นลมหมุนเป็นวง ทำนายฝันว่าลมหมุนเป็นวง 533
ทำนายฝันเห็นลมพายุพัดอย่างแรง ทำนายฝันว่าลมพายุพัดอย่างแรง 367
ทำนายฝันเห็นลมพายุหมุนพัดแรงมากๆ ทำนายฝันว่าลมพายุหมุนพัดแรงมากๆ 11774
ทำนายฝันเห็นลมพายุพัดแรงมาก ทำนายฝันว่าลมพายุพัดแรงมาก 454
ทำนายฝันเห็นลมพายุ ทำนายฝันว่าลมพายุ 337
ทำนายฝันเห็นหมาสามขา ทำนายฝันว่าหมาสามขา 394
ทำนายฝันเห็นเก้าอี้สามขา ทำนายฝันว่าเก้าอี้สามขา 294
ทำนายฝันเห็นช้างเดินสามขา ทำนายฝันว่าช้างเดินสามขา 322
ทำนายฝันเห็นคนสามขา ทำนายฝันว่าคนสามขา 300
ทำนายฝันเห็นอุ้มเด็กสามขา ทำนายฝันว่าอุ้มเด็กสามขา 464
ทำนายฝันเห็นนกสามขา ทำนายฝันว่านกสามขา 285
ทำนายฝันเห็นช้างสามขา ทำนายฝันว่าช้างสามขา 372
ทำนายฝันเห็นหมาพิการสามขา ทำนายฝันว่าหมาพิการสามขา 778
ทำนายฝันเห็นขับรถสามล้อ ทำนายฝันว่าขับรถสามล้อ 908
ทำนายฝันเห็นนั่งรถสามล้อ ทำนายฝันว่านั่งรถสามล้อ 886
ทำนายฝันเห็นรถสามล้อเครื่อง ทำนายฝันว่ารถสามล้อเครื่อง 701
ทำนายฝันเห็นรถสามล้อ ทำนายฝันว่ารถสามล้อ 333
ทำนายฝันเห็นนั่งรถสามล้อเครื่อง ทำนายฝันว่านั่งรถสามล้อเครื่อง 1675
ทำนายฝันเห็นตะพาบน้ำ 2 ตัว ทำนายฝันว่าตะพาบน้ำ 2 ตัว 1018
ทำนายฝันเห็นตะพาบน้ำหลายตัว ทำนายฝันว่าตะพาบน้ำหลายตัว 1906
ทำนายฝันเห็นตะพาบน้ำสีทอง ทำนายฝันว่าตะพาบน้ำสีทอง 1444
ทำนายฝันเห็นตะพาบน้ำตาย ทำนายฝันว่าตะพาบน้ำตาย 614
ทำนายฝันเห็นตะพาบน้ำ ทำนายฝันว่าตะพาบน้ำ 336
ทำนายฝันเห็นตะพาบตัวใหญ่ ทำนายฝันว่าตะพาบตัวใหญ่ 1172
ทำนายฝันเห็นธงสามเหลี่ยมสีเขียว ทำนายฝันว่าธงสามเหลี่ยมสีเขียว 267
ทำนายฝันเห็นธงสามเหลี่ยม ทำนายฝันว่าธงสามเหลี่ยม 271
ทำนายฝันเห็นทางสามแพร่ง ทำนายฝันว่าทางสามแพร่ง 1689
ทำนายฝันเห็นทางสามแยก ทำนายฝันว่าทางสามแยก 611
ทำนายฝันเห็นคฑาจอมพล ทำนายฝันว่าคฑาจอมพล 365
ทำนายฝันเห็นถือไม้คฑาเดินพาเหรด ทำนายฝันว่าถือไม้คฑาเดินพาเหรด 810
ทำนายฝันเห็นคฑา ทำนายฝันว่าคฑา 774
ทำนายฝันเห็นคฑายู่อี่ ทำนายฝันว่าคฑายู่อี่ 276
ทำนายฝันเห็นคทาวิเศษ ทำนายฝันว่าคทาวิเศษ 276
ทำนายฝันเห็นทำคราดหล่นหาย ทำนายฝันว่าทำคราดหล่นหาย 308
ทำนายฝันเห็นถือคราด ทำนายฝันว่าถือคราด 260
ทำนายฝันเห็นคราด ทำนายฝันว่าคราด 288
ทำนายฝันเห็นคราดนา ทำนายฝันว่าคราดนา 272
ทำนายฝันเห็นคราด 3 อัน ทำนายฝันว่าคราด 3 อัน 272
ทำนายฝันเห็นสามง่าม2อัน ทำนายฝันว่าสามง่าม2อัน 279
ทำนายฝันเห็นสามง่ามแทงปลา ทำนายฝันว่าสามง่ามแทงปลา 283
ทำนายฝันเห็นสามง่ามฉมวก ทำนายฝันว่าสามง่ามฉมวก 283
ทำนายฝันเห็นแมลงสามง่าม ทำนายฝันว่าแมลงสามง่าม 330
ทำนายฝันเห็นแขนหักข้างขวา ทำนายฝันว่าแขนหักข้างขวา 3248
ทำนายฝันเห็นแขนเสื้อขาด ทำนายฝันว่าแขนเสื้อขาด 2762
ทำนายฝันเห็นแขนซ้ายหัก ทำนายฝันว่าแขนซ้ายหัก 1840
ทำนายฝันเห็นแขนหักใส่เฝือก ทำนายฝันว่าแขนหักใส่เฝือก 1283
ทำนายฝันเห็นแขนเป็นแผลผุพอง ทำนายฝันว่าแขนเป็นแผลผุพอง 3318
ทำนายฝันเห็นเพื่อนแขนขาด ทำนายฝันว่าเพื่อนแขนขาด 2201
ทำนายฝันเห็นแขนหลุด ทำนายฝันว่าแขนหลุด 423
ทำนายฝันเห็นแขนเป็นแผล เปื่อย ทำนายฝันว่าแขนเป็นแผล เปื่อย 4375
ทำนายฝันเห็นแขนบวม ทำนายฝันว่าแขนบวม 373
ทำนายฝันเห็นแขนขาดข้างเดียว ทำนายฝันว่าแขนขาดข้างเดียว 8318
ทำนายฝันเห็นแขนบวมโต ทำนายฝันว่าแขนบวมโต 828
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลออกจากเท้า ทำนายฝันว่าเลือดไหลออกจากเท้า 852
ทำนายฝันเห็น เลือดและหนองทำนายฝันว่าเลือดและหนอง 460
ทำนายฝันเห็นเลือดประจำเดือนของคนอื่น ทำนายฝันว่าเลือดประจำเดือนของคนอื่น 22088
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลออกจากนิ้วมือ ทำนายฝันว่าเลือดไหลออกจากนิ้วมือ 1291
ทำนายฝันเห็นเลือดอาบคนอื่น ทำนายฝันว่าเลือดอาบคนอื่น 1404
ทำนายฝันเห็นเลือดสัตว์ ทำนายฝันว่าเลือดสัตว์ 577
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลออกจากตา ทำนายฝันว่าเลือดไหลออกจากตา 3061
ทำนายฝันเห็นเลือดออกปาก ทำนายฝันว่าเลือดออกปาก 2346
ทำนายฝันเห็นเลือดออกทางจมูก ทำนายฝันว่าเลือดออกทางจมูก 4018
ทำนายฝันเห็นเลือดประจำเดือนผู้หญิง ทำนายฝันว่าเลือดประจำเดือนผู้หญิง 4733
ทำนายฝันเห็นเลือดคนตาย ทำนายฝันว่าเลือดคนตาย 1888
ทำนายฝันเห็นเลือด ทำนายฝันว่าเลือด 914
ทำนายฝันเห็นเลือดเต็มตัว ทำนายฝันว่าเลือดเต็มตัว 2635
ทำนายฝันเห็นเลือดออกตามร่างกาย ทำนายฝันว่าเลือดออกตามร่างกาย 674
ทำนายฝันเห็นเลือดออกจากตัว ทำนายฝันว่าเลือดออกจากตัว 650
ทำนายฝันเห็นเลือดตัวเอง ทำนายฝันว่าเลือดตัวเอง 584
ทำนายฝันเห็นเลือดท่วมตัวคนอื่น ทำนายฝันว่าเลือดท่วมตัวคนอื่น 5847
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลออกจากร่างกายตนเอง ทำนายฝันว่าเลือดไหลออกจากร่างกายตนเอง 940
ทำนายฝันเห็นเลือดคนอื่น ทำนายฝันว่าเลือดคนอื่น 13666
ทำนายฝันเห็นได้โหนไปตามขื่อคาโรงเรียน ทำนายฝันว่าได้โหนไปตามขื่อคาโรงเรียน 304
ทำนายฝันเห็นจุดธูปเทียนบูชาศาลพระภูมิ ทำนายฝันว่าจุดธูปเทียนบูชาศาลพระภูมิ 546
ทำนายฝันเห็นหมอลักษณ์ฟันธง ทำนายฝันว่าหมอลักษณ์ฟันธง 3628
ทำนายฝันเห็นธงกฐิน ทำนายฝันว่าธงกฐิน 439
ทำนายฝันเห็นธงชาติไทย ทำนายฝันว่าธงชาติไทย 1879
ทำนายฝันเห็นแฟนทาเล็บ ทำนายฝันว่าแฟนทาเล็บ 522
ทำนายฝันเห็นทาเล็บมือสีม่วง ทำนายฝันว่าทาเล็บมือสีม่วง 254

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 17 กันยายน - 24 กันยายน พ.ศ. 2561
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ 594
ทำนายฝันเห็นงูเผือกหรืองูสีขาว ทำนายฝันว่างูเผือกหรืองูสีขาว 583
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 574
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 481
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง 397
ทำนายฝันเห็นเก็บเงินได้ ทำนายฝันเห็นว่าเก็บเงินได้ 375
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 373
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 373
ทำนายฝันเห็นงูเข้าบ้าน ทำนายฝันว่างูเข้าบ้าน 348
ทำนายฝันเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ ทำนายฝันว่าเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ หรือจับต้องนาฬิกาข้อมือ ฉบับที่ 2 344
ทำนายฝันตนเองบวชหรือห่มผ้าเหลือง ทำนายฝันว่าตนเองบวชหรือห่มผ้าเหลือง 339
ทำนายฝันเห็นงูหลายตัว ทำนายฝันว่างูหลายตัว 317
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 311
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 310
ทำนายฝันเห็นปืนหรือได้ยิงปืน ทำนายฝันว่าเห็นปืนหรือได้ยิงปืน 300
ทำนายฝันเห็นเก็บเห็ดโคน ทำนายฝันว่าเก็บเห็ดโคน 294
ทำนายฝันเห็นตัวเองได้สระผม ทำนายฝันว่าเห็นตัวเองได้สระผม ฉบับที่ 2 291
ทำนายฝันเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ทำนายฝันว่าเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ฉบับที่ 2 274
ทำนายฝันเห็นแฟนนอกใจ ทำนายฝันเห็นว่าแฟนนอกใจ 271
ทำนายฝันเห็นนม เต้านมของหญิงสาว ทำนายฝันว่าเห็นนม เต้านมของหญิงสาว 270


ดูดวง หวย เกมส์ ข่าว สารบัญเว็บ ฟรีเว็บบอร์ด เครื่องรางของขลัง / วัตถุมงคล / พระเครื่อง Sitemap

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 by www.goosiam.com ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

เครื่องราง / ของเสน่ห์ / บูชาแล้วรวย คลิกที่นี่