ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร 


ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน


ทำนายฝัน วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 2561

รายการเว็บ

 >>> ดูดวง

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นไม้เท้าหัก ทำนายฝันว่าไม้เท้าหัก 434
ทำนายฝันเห็นไม้เท้าหัวงู ทำนายฝันว่าไม้เท้าหัวงู 416
ทำนายฝันเห็นไม้เท้าพญานาค ทำนายฝันว่าไม้เท้าพญานาค 1198
ทำนายฝันเห็นไม้เท้า ทำนายฝันว่าไม้เท้า 258
ทำนายฝันเห็นเป็ดเห็นห่าน ทำนายฝันว่าเป็ดเห็นห่าน 1619
ทำนายฝันเห็นห่านสีขาว ทำนายฝันว่าห่านสีขาว 959
ทำนายฝันเห็นห่านหลายตัว ทำนายฝันว่าห่านหลายตัว 511
ทำนายฝันเห็นเป็ดเห็นห่านวิ่งไล่ตาม ทำนายฝันว่าเป็ดเห็นห่านวิ่งไล่ตาม 457
ทำนายฝันเห็นห่านจิก ทำนายฝันว่าห่านจิก 685
ทำนายฝันเห็นห่านตาย ทำนายฝันว่าห่านตาย 371
ทำนายฝันเห็นห่านออกไข่ ทำนายฝันว่าห่านออกไข่ 390
ทำนายฝันเห็นห่าน2ตัว ทำนายฝันว่าห่าน2ตัว 540
ทำนายฝันเห็นห่านไล่จิก ทำนายฝันว่าห่านไล่จิก 1392
ทำนายฝันเห็นห่าน ทำนายฝันว่าห่าน 456
ทำนายฝันเห็นหมอกสีเทา ทำนายฝันว่าหมอกสีเทา 545
ทำนายฝันเห็นหมอก ทำนายฝันว่าหมอก 989
ทำนายฝันเห็นเมฆ ทำนายฝันว่าเมฆ 345
ทำนายฝันเห็นเมฆหมอก ทำนายฝันว่าเมฆหมอก 297
ทำนายฝันเห็นเมฆหมอกสีเทา ทำนายฝันว่าเมฆหมอกสีเทา 313
ทำนายฝันเห็นดาวเต็มท้องฟ้า ทำนายฝันว่าดาวเต็มท้องฟ้า 309
ทำนายฝันเห็นดาวอังคาร ทำนายฝันว่าดาวอังคาร 292
ทำนายฝันเห็นดาวเต็มฟ้า ทำนายฝันว่าดาวเต็มฟ้า 313
ทำนายฝันเห็นประตูรั้วบ้านถูกขโมย ทำนายฝันว่าประตูรั้วบ้านถูกขโมย 571
ทำนายฝันเห็นกำแพงรั้วบ้านทำใหม่สวยมาก ทำนายฝันว่ากำแพงรั้วบ้านทำใหม่สวยมาก 307
ทำนายฝันเห็นงูพันรั้วบ้าน ทำนายฝันว่างูพันรั้วบ้าน 519
ทำนายฝันเห็นขับรถชนประตูรั้วบ้าน ทำนายฝันว่าขับรถชนประตูรั้วบ้าน 2118
ทำนายฝันเห็นไฟไหม้รั้วบ้าน ทำนายฝันว่าไฟไหม้รั้วบ้าน 594
ทำนายฝันเห็นรั้วบ้านหัก ทำนายฝันว่ารั้วบ้านหัก 263
ทำนายฝันเห็นรั้วบ้านโดนทุบพังหมด ทำนายฝันว่ารั้วบ้านโดนทุบพังหมด 569
ทำนายฝันเห็นรั้วบ้านถูกรื้อออกไปบางส่วน ทำนายฝันว่ารั้วบ้านถูกรื้อออกไปบางส่วน 1495
ทำนายฝันเห็นรั้วบ้านหาย ทำนายฝันว่ารั้วบ้านหาย 650
ทำนายฝันเห็นรื้อรั้วบ้าน ทำนายฝันว่ารื้อรั้วบ้าน 264
ทำนายฝันเห็นรั้วบ้านพัง ทำนายฝันว่ารั้วบ้านพัง 862
ทำนายฝันเห็นเปิดประตูรั้วบ้าน ทำนายฝันว่าเปิดประตูรั้วบ้าน 565
ทำนายฝันเห็นรั้วบ้าน ทำนายฝันว่ารั้วบ้าน 224
ทำนายฝันเห็นศีรษะบุบ ทำนายฝันว่าศีรษะบุบ 494
ทำนายฝันเห็นหัวคน ทำนายฝันว่าหัวคน 1044
ทำนายฝันเห็นหน้าต่าง ทำนายฝันว่าหน้าต่าง 258
ทำนายฝันเห็นหน้าต่างบ้านพัง ทำนายฝันว่าหน้าต่างบ้านพัง 1072
ทำนายฝันเห็นหน้าต่างพัง ทำนายฝันว่าหน้าต่างพัง 375
ทำนายฝันเห็นหน้าต่างบ้าน ทำนายฝันว่าหน้าต่างบ้าน 329
ทำนายฝันเห็นจอภาพยนตร์จอใหญ่ ทำนายฝันว่าจอภาพยนตร์จอใหญ่ 258
ทำนายฝันเห็นจอภาพยนตร์ ทำนายฝันว่าจอภาพยนตร์ 269
ทำนายฝันเห็นจอหนังกลางแปลง ทำนายฝันว่าจอหนังกลางแปลง 1236
ทำนายฝันเห็นไพ่ ทำนายฝันว่าไพ่ 401
ทำนายฝันเห็นไพ่ 7ดอกจิก ทำนายฝันว่าไพ่ 7ดอกจิก 316
ทำนายฝันเห็นไพ่ 10 ดอกจิก ทำนายฝันว่าไพ่ 10 ดอกจิก 258
ทำนายฝันเห็นไพ่ 9 ดอกจิก ทำนายฝันว่าไพ่ 9 ดอกจิก 261
ทำนายฝันเห็นไพ่ 8 ดอกจิก ทำนายฝันว่าไพ่ 8 ดอกจิก 354
ทำนายฝันเห็นไพ่ข้าวหลามตัด ทำนายฝันว่าไพ่ข้าวหลามตัด 511
ทำนายฝันเห็นไพ่แห่มมโพแดง ทำนายฝันว่าไพ่แห่มมโพแดง 274
ทำนายฝันเห็นไพ่ KKK ทำนายฝันว่าไพ่ KKK 407
ทำนายฝันเห็นไพ่รูปตัว K ทำนายฝันว่าไพ่รูปตัว K 349
ทำนายฝันเห็นดูไพ่ยิปซี ทำนายฝันว่าดูไพ่ยิปซี 632
ทำนายฝันเห็นซื้อมุ้ง ทำนายฝันว่าซื้อมุ้ง 261
ทำนายฝันเห็นมุ้งขาด ทำนายฝันว่ามุ้งขาด 654
ทำนายฝันเห็นมุ้งสีขาว ทำนายฝันว่ามุ้งสีขาว 571
ทำนายฝันเห็นมุ้งและคนนอนในมุ้ง ทำนายฝันว่ามุ้งและคนนอนในมุ้ง 705
ทำนายฝันเห็นกางมุ้ง ทำนายฝันว่ากางมุ้ง 782
ทำนายฝันเห็นมุ้งกางอยู่ ทำนายฝันว่ามุ้งกางอยู่ 1316
ทำนายฝันเห็นมุ้งเก่า ทำนายฝันว่ามุ้งเก่า 404
ทำนายฝันเห็นได้ผ้าเช็ดหน้า ทำนายฝันว่าได้ผ้าเช็ดหน้า 644
ทำนายฝันเห็นผ้าเช็ดหน้าผืนเก่าที่เคยใช้ ทำนายฝันว่าผ้าเช็ดหน้าผืนเก่าที่เคยใช้ 319
ทำนายฝันเห็นผ้าเช็ดหน้ามากมาย ทำนายฝันว่าผ้าเช็ดหน้ามากมาย 270
ทำนายฝันเห็นกระต่ายโดนหมากัดตาย ทำนายฝันว่ากระต่ายโดนหมากัดตาย 360
ทำนายฝันเห็นกระต่ายสีขาว ตาแดง ทำนายฝันว่ากระต่ายสีขาว ตาแดง 346
ทำนายฝันเห็นกระต่ายตาย ทำนายฝันว่ากระต่ายตาย 247
ทำนายฝันเห็นกระต่ายกัดมือ ทำนายฝันว่ากระต่ายกัดมือ 957
ทำนายฝันเห็นกระต่ายกัดมือเลือดออก ทำนายฝันว่ากระต่ายกัดมือเลือดออก 657
ทำนายฝันเห็นหนังสือหลายเล่ม ทำนายฝันว่าหนังสือหลายเล่ม 293
ทำนายฝันเห็นหนังสือธรรมะตกใส่ ทำนายฝันว่าหนังสือธรรมะตกใส่ 266
ทำนายฝันเห็นอ่านหนังสือ ทำนายฝันว่าอ่านหนังสือ 698
ทำนายฝันเห็นหนังสือราชการที่มีครุฑ ทำนายฝันว่าหนังสือราชการที่มีครุฑ 337
ทำนายฝันเห็นหนังสือเรียน ทำนายฝันว่าหนังสือเรียน 696
ทำนายฝันเห็นหนังสือราชการ ทำนายฝันว่าหนังสือราชการ 276
ทำนายฝันเห็นหนังสือเยอะมาก ทำนายฝันว่าหนังสือเยอะมาก 425
ทำนายฝันเห็นหนังสือขาด ทำนายฝันว่าหนังสือขาด 490
ทำนายฝันเห็นหนังสือหายไป ทำนายฝันว่าหนังสือหายไป 272
ทำนายฝันเห็นหนังสือ 2 เล่ม ทำนายฝันว่าหนังสือ 2 เล่ม 421
ทำนายฝันเห็นหนังสือหาย ทำนายฝันว่าหนังสือหาย 632
ทำนายฝันเห็นหนังสือพระ ทำนายฝันว่าหนังสือพระ 605
ทำนายฝันเห็นหนังสือพระไตรปิฎกหลายเล่ม ทำนายฝันว่าหนังสือพระไตรปิฎกหลายเล่ม 621
ทำนายฝันเห็นหนังสือเก่า ทำนายฝันว่าหนังสือเก่า 525
ทำนายฝันเห็นหนังสือเก่าโบราณขาด ๆ ทำนายฝันว่าหนังสือเก่าโบราณขาด ๆ 756
ทำนายฝันเห็นงูเหลือมในลังไม้ ทำนายฝันว่างูเหลือมในลังไม้ 356
ทำนายฝันเห็นลังไม้ใส่ผ้าลอยน้ำ ทำนายฝันว่าลังไม้ใส่ผ้าลอยน้ำ 224
ทำนายฝันเห็นลังไม้มีรองเท้าอยู่ ทำนายฝันว่าลังไม้มีรองเท้าอยู่ 280
ทำนายฝันเห็นลังไม้ ทำนายฝันว่าลังไม้ 281
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำ ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำ 529
ทำนายฝันเห็นมีคนเอากระเป๋าเดินทางมาให้ ทำนายฝันว่ามีคนเอากระเป๋าเดินทางมาให้ 625
ทำนายฝันเห็นซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่ ทำนายฝันว่าซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่ 300
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ 1114
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทาง2ใบ ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทาง2ใบ 439
ทำนายฝันเห็นจัดกระเป๋าเดินทาง ทำนายฝันว่าจัดกระเป๋าเดินทาง 1091
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางหลายใบ ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทางหลายใบ 1121
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทาง ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทาง 275
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางใบเก่า ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทางใบเก่า 397
ทำนายฝันเห็นลืมกระเป๋าเดินทาง ทำนายฝันว่าลืมกระเป๋าเดินทาง 1767
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางหาย ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทางหาย 2806
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางมากมาย ทำนายฝันว่ากระเป๋าเดินทางมากมาย 270
ทำนายฝันเห็นโลงศพหล่นทับ ทำนายฝันว่าโลงศพหล่นทับ 680
ทำนายฝันเห็นโลงศพ กับผี ทำนายฝันว่าโลงศพ กับผี 891
ทำนายฝันเห็นคนรู้จักนอนตายในโลงศพ ทำนายฝันว่าคนรู้จักนอนตายในโลงศพ 8332
ทำนายฝันเห็นโลงศพและไปงานศพ ทำนายฝันว่าโลงศพและไปงานศพ 1701
ทำนายฝันเห็นฟันหลุด 3 ซี่ ทำนายฝันว่าฟันหลุด 3 ซี่ 15696
ทำนายฝันเห็นฟันหลุดหลายซี่ ทำนายฝันว่าฟันหลุดหลายซี่ 1163
ทำนายฝันเห็นสามเณรหลายรูป ทำนายฝันว่าสามเณรหลายรูป 809
ทำนายฝันเห็นเณรน้อย ทำนายฝันว่าเณรน้อย 6718
ทำนายฝันเห็นสามเณร2รูป ทำนายฝันว่าสามเณร2รูป 398
ทำนายฝันเห็นเณรตาย ทำนายฝันว่าเณรตาย 995
ทำนายฝันเห็นยิงธนู ทำนายฝันว่ายิงธนู 283
ทำนายฝันเห็นธนูแทง ทำนายฝันว่าธนูแทง 229
ทำนายฝันเห็นธนู ทำนายฝันว่าธนู 270
ทำนายฝันเห็นธนูไฟ ทำนายฝันว่าธนูไฟ 448
ทำนายฝันเห็นเรือล่ม ทำนายฝันว่าเรือล่ม 383
ทำนายฝันเห็นลมพายุพัดบ้านพัง ทำนายฝันว่าลมพายุพัดบ้านพัง 8950
ทำนายฝันเห็นลมพายุพัดบ้านไม่พัง ทำนายฝันว่าลมพายุพัดบ้านไม่พัง 1246
ทำนายฝันเห็นลมพายุพัดเข้าหาตัวเอง ทำนายฝันว่าลมพายุพัดเข้าหาตัวเอง 353
ทำนายฝันเห็นลมพายุพัดเข้าบ้าน ทำนายฝันว่าลมพายุพัดเข้าบ้าน 2066
ทำนายฝันเห็นลมพายุหมุน ทำนายฝันว่าลมพายุหมุน 449
ทำนายฝันเห็นลมพายุฝน ทำนายฝันว่าลมพายุฝน 491
ทำนายฝันเห็นลมหมุนเป็นวง ทำนายฝันว่าลมหมุนเป็นวง 498
ทำนายฝันเห็นลมพายุพัดอย่างแรง ทำนายฝันว่าลมพายุพัดอย่างแรง 342
ทำนายฝันเห็นลมพายุหมุนพัดแรงมากๆ ทำนายฝันว่าลมพายุหมุนพัดแรงมากๆ 10843
ทำนายฝันเห็นลมพายุพัดแรงมาก ทำนายฝันว่าลมพายุพัดแรงมาก 421
ทำนายฝันเห็นลมพายุ ทำนายฝันว่าลมพายุ 309
ทำนายฝันเห็นหมาสามขา ทำนายฝันว่าหมาสามขา 377
ทำนายฝันเห็นเก้าอี้สามขา ทำนายฝันว่าเก้าอี้สามขา 279
ทำนายฝันเห็นช้างเดินสามขา ทำนายฝันว่าช้างเดินสามขา 303
ทำนายฝันเห็นคนสามขา ทำนายฝันว่าคนสามขา 273
ทำนายฝันเห็นอุ้มเด็กสามขา ทำนายฝันว่าอุ้มเด็กสามขา 435
ทำนายฝันเห็นนกสามขา ทำนายฝันว่านกสามขา 259
ทำนายฝันเห็นช้างสามขา ทำนายฝันว่าช้างสามขา 349
ทำนายฝันเห็นหมาพิการสามขา ทำนายฝันว่าหมาพิการสามขา 718
ทำนายฝันเห็นขับรถสามล้อ ทำนายฝันว่าขับรถสามล้อ 835
ทำนายฝันเห็นนั่งรถสามล้อ ทำนายฝันว่านั่งรถสามล้อ 789
ทำนายฝันเห็นรถสามล้อเครื่อง ทำนายฝันว่ารถสามล้อเครื่อง 668
ทำนายฝันเห็นรถสามล้อ ทำนายฝันว่ารถสามล้อ 310
ทำนายฝันเห็นนั่งรถสามล้อเครื่อง ทำนายฝันว่านั่งรถสามล้อเครื่อง 1604
ทำนายฝันเห็นตะพาบน้ำ 2 ตัว ทำนายฝันว่าตะพาบน้ำ 2 ตัว 970
ทำนายฝันเห็นตะพาบน้ำหลายตัว ทำนายฝันว่าตะพาบน้ำหลายตัว 1824
ทำนายฝันเห็นตะพาบน้ำสีทอง ทำนายฝันว่าตะพาบน้ำสีทอง 1308
ทำนายฝันเห็นตะพาบน้ำตาย ทำนายฝันว่าตะพาบน้ำตาย 575
ทำนายฝันเห็นตะพาบน้ำ ทำนายฝันว่าตะพาบน้ำ 315
ทำนายฝันเห็นตะพาบตัวใหญ่ ทำนายฝันว่าตะพาบตัวใหญ่ 1078
ทำนายฝันเห็นธงสามเหลี่ยมสีเขียว ทำนายฝันว่าธงสามเหลี่ยมสีเขียว 251
ทำนายฝันเห็นธงสามเหลี่ยม ทำนายฝันว่าธงสามเหลี่ยม 252
ทำนายฝันเห็นทางสามแพร่ง ทำนายฝันว่าทางสามแพร่ง 1594
ทำนายฝันเห็นทางสามแยก ทำนายฝันว่าทางสามแยก 553
ทำนายฝันเห็นคฑาจอมพล ทำนายฝันว่าคฑาจอมพล 339
ทำนายฝันเห็นถือไม้คฑาเดินพาเหรด ทำนายฝันว่าถือไม้คฑาเดินพาเหรด 719
ทำนายฝันเห็นคฑา ทำนายฝันว่าคฑา 734
ทำนายฝันเห็นคฑายู่อี่ ทำนายฝันว่าคฑายู่อี่ 259
ทำนายฝันเห็นคทาวิเศษ ทำนายฝันว่าคทาวิเศษ 258
ทำนายฝันเห็นทำคราดหล่นหาย ทำนายฝันว่าทำคราดหล่นหาย 294
ทำนายฝันเห็นถือคราด ทำนายฝันว่าถือคราด 246
ทำนายฝันเห็นคราด ทำนายฝันว่าคราด 276
ทำนายฝันเห็นคราดนา ทำนายฝันว่าคราดนา 260
ทำนายฝันเห็นคราด 3 อัน ทำนายฝันว่าคราด 3 อัน 256
ทำนายฝันเห็นสามง่าม2อัน ทำนายฝันว่าสามง่าม2อัน 260
ทำนายฝันเห็นสามง่ามแทงปลา ทำนายฝันว่าสามง่ามแทงปลา 270
ทำนายฝันเห็นสามง่ามฉมวก ทำนายฝันว่าสามง่ามฉมวก 270
ทำนายฝันเห็นแมลงสามง่าม ทำนายฝันว่าแมลงสามง่าม 316
ทำนายฝันเห็นแขนหักข้างขวา ทำนายฝันว่าแขนหักข้างขวา 3009
ทำนายฝันเห็นแขนเสื้อขาด ทำนายฝันว่าแขนเสื้อขาด 2582
ทำนายฝันเห็นแขนซ้ายหัก ทำนายฝันว่าแขนซ้ายหัก 1716
ทำนายฝันเห็นแขนหักใส่เฝือก ทำนายฝันว่าแขนหักใส่เฝือก 1194
ทำนายฝันเห็นแขนเป็นแผลผุพอง ทำนายฝันว่าแขนเป็นแผลผุพอง 2932
ทำนายฝันเห็นเพื่อนแขนขาด ทำนายฝันว่าเพื่อนแขนขาด 2034
ทำนายฝันเห็นแขนหลุด ทำนายฝันว่าแขนหลุด 405
ทำนายฝันเห็นแขนเป็นแผล เปื่อย ทำนายฝันว่าแขนเป็นแผล เปื่อย 4030
ทำนายฝันเห็นแขนบวม ทำนายฝันว่าแขนบวม 347
ทำนายฝันเห็นแขนขาดข้างเดียว ทำนายฝันว่าแขนขาดข้างเดียว 7750
ทำนายฝันเห็นแขนบวมโต ทำนายฝันว่าแขนบวมโต 783
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลออกจากเท้า ทำนายฝันว่าเลือดไหลออกจากเท้า 686
ทำนายฝันเห็น เลือดและหนองทำนายฝันว่าเลือดและหนอง 425
ทำนายฝันเห็นเลือดประจำเดือนของคนอื่น ทำนายฝันว่าเลือดประจำเดือนของคนอื่น 20782
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลออกจากนิ้วมือ ทำนายฝันว่าเลือดไหลออกจากนิ้วมือ 1068
ทำนายฝันเห็นเลือดอาบคนอื่น ทำนายฝันว่าเลือดอาบคนอื่น 1320
ทำนายฝันเห็นเลือดสัตว์ ทำนายฝันว่าเลือดสัตว์ 519
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลออกจากตา ทำนายฝันว่าเลือดไหลออกจากตา 2738
ทำนายฝันเห็นเลือดออกปาก ทำนายฝันว่าเลือดออกปาก 1677
ทำนายฝันเห็นเลือดออกทางจมูก ทำนายฝันว่าเลือดออกทางจมูก 3612
ทำนายฝันเห็นเลือดประจำเดือนผู้หญิง ทำนายฝันว่าเลือดประจำเดือนผู้หญิง 3364
ทำนายฝันเห็นเลือดคนตาย ทำนายฝันว่าเลือดคนตาย 1704
ทำนายฝันเห็นเลือด ทำนายฝันว่าเลือด 843
ทำนายฝันเห็นเลือดเต็มตัว ทำนายฝันว่าเลือดเต็มตัว 2366
ทำนายฝันเห็นเลือดออกตามร่างกาย ทำนายฝันว่าเลือดออกตามร่างกาย 631
ทำนายฝันเห็นเลือดออกจากตัว ทำนายฝันว่าเลือดออกจากตัว 605
ทำนายฝันเห็นเลือดตัวเอง ทำนายฝันว่าเลือดตัวเอง 557
ทำนายฝันเห็นเลือดท่วมตัวคนอื่น ทำนายฝันว่าเลือดท่วมตัวคนอื่น 5642
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลออกจากร่างกายตนเอง ทำนายฝันว่าเลือดไหลออกจากร่างกายตนเอง 903
ทำนายฝันเห็นเลือดคนอื่น ทำนายฝันว่าเลือดคนอื่น 13163
ทำนายฝันเห็นได้โหนไปตามขื่อคาโรงเรียน ทำนายฝันว่าได้โหนไปตามขื่อคาโรงเรียน 292
ทำนายฝันเห็นจุดธูปเทียนบูชาศาลพระภูมิ ทำนายฝันว่าจุดธูปเทียนบูชาศาลพระภูมิ 485
ทำนายฝันเห็นหมอลักษณ์ฟันธง ทำนายฝันว่าหมอลักษณ์ฟันธง 3468
ทำนายฝันเห็นธงกฐิน ทำนายฝันว่าธงกฐิน 408
ทำนายฝันเห็นธงชาติไทย ทำนายฝันว่าธงชาติไทย 1793
ทำนายฝันเห็นแฟนทาเล็บ ทำนายฝันว่าแฟนทาเล็บ 483
ทำนายฝันเห็นทาเล็บมือสีม่วง ทำนายฝันว่าทาเล็บมือสีม่วง 245

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 17 มิถุนายน - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 486
ทำนายฝันเห็นงูเผือกหรืองูสีขาว ทำนายฝันว่างูเผือกหรืองูสีขาว 414
ทำนายฝันเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ 337
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 300
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง 291
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 273
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 270
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 269
ทำนายฝันตนเองบวชหรือห่มผ้าเหลือง ทำนายฝันว่าตนเองบวชหรือห่มผ้าเหลือง 257
ทำนายฝันเห็นถูกตำรวจจับ ทำนายฝันว่าถูกตำรวจจับ 251
ทำนายฝันเห็นพระสงฆ์ ทำนายฝันว่าเห็นพระสงฆ์ 242
ทำนายฝันเห็นเด็กผู้ชาย ทำนายฝันว่าเห็นเด็กผู้ชาย 239
ทำนายฝันเห็นงูเข้าบ้าน ทำนายฝันว่างูเข้าบ้าน 229
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 225
ทำนายฝันเห็นงูหลายตัว ทำนายฝันว่างูหลายตัว 222
ทำนายฝันเห็นเก็บเงินได้ ทำนายฝันเห็นว่าเก็บเงินได้ 211
ทำนายฝันเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ ทำนายฝันว่าเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ หรือจับต้องนาฬิกาข้อมือ ฉบับที่ 2 210
ทำนายฝันเห็นแฟนนอกใจ ทำนายฝันเห็นว่าแฟนนอกใจ 205
ทำนายฝันเห็นงานศพ ทำนายฝันว่าเห็นงานศพ 201
ทำนายฝันเห็นงูจงอาง ทำนายฝันว่างูจงอาง 200


ดูดวง หวย เกมส์ ข่าว สารบัญเว็บ ฟรีเว็บบอร์ด เครื่องรางของขลัง / วัตถุมงคล / พระเครื่อง Sitemap

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 by www.goosiam.com ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

เครื่องราง / ของเสน่ห์ / บูชาแล้วรวย คลิกที่นี่