ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน

ทำนายฝัน วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 2561

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดสีน้ำตาล ทำนายฝันว่าเข็มขัดสีน้ำตาล 586
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดสีขาว ทำนายฝันว่าเข็มขัดสีขาว 291
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดสีดำ ทำนายฝันว่าเข็มขัดสีดำ 1822
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดสีเหลือง ทำนายฝันว่าเข็มขัดสีเหลือง 259
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดสีเขียว ทำนายฝันว่าเข็มขัดสีเขียว 349
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดสีน้ำเงิน ทำนายฝันว่าเข็มขัดสีน้ำเงิน 286
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดสีม่วง ทำนายฝันว่าเข็มขัดสีม่วง 277
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดสีชมพู ทำนายฝันว่าเข็มขัดสีชมพู 310
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดสีส้ม ทำนายฝันว่าเข็มขัดสีส้ม 252
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดสีแดง ทำนายฝันว่าเข็มขัดสีแดง 369
ทำนายฝันเห็นถุงเท้าสีน้ำตาล ทำนายฝันว่าถุงเท้าสีน้ำตาล 268
ทำนายฝันเห็นถุงเท้าสีเทา ทำนายฝันว่าถุงเท้าสีเทา 296
ทำนายฝันเห็นถุงเท้าสีขาว ทำนายฝันว่าถุงเท้าสีขาว 1098
ทำนายฝันเห็นถุงเท้าสีดำ ทำนายฝันว่าถุงเท้าสีดำ 717
ทำนายฝันเห็นถุงเท้าเด็กสีฟ้า ทำนายฝันว่าถุงเท้าเด็กสีฟ้า 271
ทำนายฝันเห็นถุงเท้าสีชมพู ทำนายฝันว่าถุงเท้าสีชมพู 308
ทำนายฝันเห็นถุงเท้าสีส้ม ทำนายฝันว่าถุงเท้าสีส้ม 233
ทำนายฝันเห็นถุงเท้าสีแดง ทำนายฝันว่าถุงเท้าสีแดง 337
ทำนายฝันเห็นถุงมือสีขาว ทำนายฝันว่าถุงมือสีขาว 749
ทำนายฝันเห็นถุงมือสีดำ ทำนายฝันว่าถุงมือสีดำ 471
ทำนายฝันเห็นถุงมือเด็กสีฟ้า ทำนายฝันว่าถุงมือเด็กสีฟ้า 291
ทำนายฝันเห็นถุงมือทารก ทำนายฝันว่าถุงมือทารก 268
ทำนายฝันเห็นถุงมือสีส้ม ทำนายฝันว่าถุงมือสีส้ม 209
ทำนายฝันเห็นถุงมือสีแดง ทำนายฝันว่าถุงมือสีแดง 305
ทำนายฝันเห็นต่างหูสีเงิน ทำนายฝันว่าต่างหูสีเงิน 272
ทำนายฝันเห็นต่างหูสีทอง ทำนายฝันว่าต่างหูสีทอง 538
ทำนายฝันเห็นต่างหูพลอยสีขาว ทำนายฝันว่าต่างหูพลอยสีขาว 363
ทำนายฝันเห็นต่างหูสีดำ ทำนายฝันว่าต่างหูสีดำ 512
ทำนายฝันเห็นต่างหูเพชรสีเหลือง ทำนายฝันว่าต่างหูเพชรสีเหลือง 384
ทำนายฝันเห็นต่างหูพลอยสีเขียว ทำนายฝันว่าต่างหูพลอยสีเขียว 425
ทำนายฝันเห็นต่างหูสีฟ้า ทำนายฝันว่าต่างหูสีฟ้า 422
ทำนายฝันเห็นต่างหูเพชรสีน้ำเงิน ทำนายฝันว่าต่างหูเพชรสีน้ำเงิน 395
ทำนายฝันเห็นต่างหูสีม่วง ทำนายฝันว่าต่างหูสีม่วง 311
ทำนายฝันเห็นต่างหูสีชมพู ทำนายฝันว่าต่างหูสีชมพู 519
ทำนายฝันเห็นต่างหูสีเหลืองสีส้ม ทำนายฝันว่าต่างหูสีเหลืองสีส้ม 315
ทำนายฝันเห็นต่างหูสีแดง ทำนายฝันว่าต่างหูสีแดง 321
ทำนายฝันเห็นหญิงใส่ชุดว่ายน้ำสีแดง ทำนายฝันว่าหญิงใส่ชุดว่ายน้ำสีแดง 736
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีเงิน ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีเงิน 1043
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีทอง ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีทอง 2770
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีน้ำตาล ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีน้ำตาล 483
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีทหาร ทำนายฝันว่าชุดราตรีทหาร 320
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีเทา ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีเทา 715
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีขาว ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีขาว 1841
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีดำ ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีดำ 1642
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีเหลือง ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีเหลือง 424
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีเขียวอ่อน ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีเขียวอ่อน 540
ทำนายฝันเห็นชุดราตรียาวสีเขียว ทำนายฝันว่าชุดราตรียาวสีเขียว 1938
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีฟ้า ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีฟ้า 874
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีน้ำเงิน ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีน้ำเงิน 633
ทำนายฝันเห็นชุดราตรียาวสีม่วง ทำนายฝันว่าชุดราตรียาวสีม่วง 384
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีม่วง ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีม่วง 488
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีชมพู ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีชมพู 1422
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีส้มอ่อน ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีส้มอ่อน 360
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีส้มโอรส ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีส้มโอรส 586
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีส้ม ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีส้ม 526
ทำนายฝันเห็นชุดราตรีสีแดง ทำนายฝันว่าชุดราตรีสีแดง 3057
ทำนายฝันเห็นปลาสีเงินตัวใหญ่ ทำนายฝันว่าปลาสีเงินตัวใหญ่ 802
ทำนายฝันเห็นโบว์สีทอง ทำนายฝันว่าโบว์สีทอง 411
ทำนายฝันเห็นโบว์หนีบผม ทำนายฝันว่าโบว์หนีบผม 323
ทำนายฝันเห็นโบว์ผูกผมสีขาว ทำนายฝันว่าโบว์ผูกผมสีขาว 922
ทำนายฝันเห็นโบว์สีดำ ทำนายฝันว่าโบว์สีดำ 440
ทำนายฝันเห็นโบว์สีเหลือง ทำนายฝันว่าโบว์สีเหลือง 323
ทำนายฝันเห็นโบว์สีเขียว ทำนายฝันว่าโบว์สีเขียว 318
ทำนายฝันเห็นโบว์สีฟ้า ทำนายฝันว่าโบว์สีฟ้า 394
ทำนายฝันเห็นโบว์สีน้ำเงิน ทำนายฝันว่าโบว์สีน้ำเงิน 416
ทำนายฝันเห็นโบว์สีชมพู ทำนายฝันว่าโบว์สีชมพู 598
ทำนายฝันเห็นโบว์สีแดง ทำนายฝันว่าโบว์สีแดง 730
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาแมวตัวใหญ่ ทำนายฝันว่าตุ๊กตาแมวตัวใหญ่ 638
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาแมวนำโชค ทำนายฝันว่าตุ๊กตาแมวนำโชค 551
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาแมวปลุกเสก ทำนายฝันว่าตุ๊กตาแมวปลุกเสก 330
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาผู้หญิงผมสีทอง ทำนายฝันว่าตุ๊กตาผู้หญิงผมสีทอง 488
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาสีทอง ทำนายฝันว่าตุ๊กตาสีทอง 385
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาจีนสีทอง ทำนายฝันว่าตุ๊กตาจีนสีทอง 358
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาผู้หญิง ทำนายฝันว่าตุ๊กตาผู้หญิง 370
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาช้าง ทำนายฝันว่าตุ๊กตาช้าง 1125
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาสีเทา ทำนายฝันว่าตุ๊กตาสีเทา 284
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตากระต่าย ทำนายฝันว่าตุ๊กตากระต่าย 367
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาคู่หญิงชาย ทำนายฝันว่าตุ๊กตาคู่หญิงชาย 590
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาผ้า สีขาว ทำนายฝันว่าตุ๊กตาผ้า สีขาว 301
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาหมาตัวใหญ่สีขาว ทำนายฝันว่าตุ๊กตาหมาตัวใหญ่สีขาว 353
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตา หุ่นสีขาว ทำนายฝันว่าตุ๊กตา หุ่นสีขาว 263
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาสีดำ2ตัว ทำนายฝันว่าตุ๊กตาสีดำ2ตัว 411
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาสีดำขาว ทำนายฝันว่าตุ๊กตาสีดำขาว 337
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาสีดำ ทำนายฝันว่าตุ๊กตาสีดำ 445
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาบาร์บี้ ทำนายฝันว่าตุ๊กตาบาร์บี้ 781
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาใส่ชุดสีเหลือง ทำนายฝันว่าตุ๊กตาใส่ชุดสีเหลือง 278
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาผ้าสีเหลือง ทำนายฝันว่าตุ๊กตาผ้าสีเหลือง 376
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาผี ทำนายฝันว่าตุ๊กตาผี 2719
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาบลายธ์ ทำนายฝันว่าตุ๊กตาบลายธ์ 616
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาสีฟ้า ทำนายฝันว่าตุ๊กตาสีฟ้า 525
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่สีฟ้า ทำนายฝันว่าตุ๊กตาหมีตัวใหญ่สีฟ้า 1005
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตานางรำ ทำนายฝันว่าตุ๊กตานางรำ 2709
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาสีชมพู ทำนายฝันว่าตุ๊กตาสีชมพู 317
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาหมีสีชมพู ทำนายฝันว่าตุ๊กตาหมีสีชมพู 820
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตา 2 ตัว ทำนายฝันว่าตุ๊กตา 2 ตัว 469
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตานางรำสีแดงคู่ ทำนายฝันว่าตุ๊กตานางรำสีแดงคู่ 592
ทำนายฝันเห็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่สีแดง ทำนายฝันว่าตุ๊กตาหมีตัวใหญ่สีแดง 717
ทำนายฝันเห็นที่คาดผมสีโอรส ทำนายฝันว่าที่คาดผมสีโอรส 213
ทำนายฝันเห็นที่คาดผมสีขาว ทำนายฝันว่าที่คาดผมสีขาว 300
ทำนายฝันเห็นที่คาดผมสีดำ ทำนายฝันว่าที่คาดผมสีดำ 682
ทำนายฝันเห็นที่คาดผมสีเหลือง ทำนายฝันว่าที่คาดผมสีเหลือง 349
ทำนายฝันเห็นที่คาดผมสีเขียว ทำนายฝันว่าที่คาดผมสีเขียว 307
ทำนายฝันเห็นที่คาดผมสีฟ้า ทำนายฝันว่าที่คาดผมสีฟ้า 334
ทำนายฝันเห็นที่คาดผมสีม่วง ทำนายฝันว่าที่คาดผมสีม่วง 389
ทำนายฝันเห็นที่คาดผมสีชมพู ทำนายฝันว่าที่คาดผมสีชมพู 589
ทำนายฝันเห็นที่คาดผม ทำนายฝันว่าที่คาดผม 1434
ทำนายฝันเห็นที่คาดผมสีแดง ทำนายฝันว่าที่คาดผมสีแดง 367
ทำนายฝันเห็นยางรัดผมสีขาว ทำนายฝันว่ายางรัดผมสีขาว 323
ทำนายฝันเห็นยางรัดผมสีดำ ทำนายฝันว่ายางรัดผมสีดำ 1054
ทำนายฝันเห็นยางรัดผมกุหลาบสีเหลือง ทำนายฝันว่ายางรัดผมกุหลาบสีเหลือง 237
ทำนายฝันเห็นยางรัดผมสีเขียว ทำนายฝันว่ายางรัดผมสีเขียว 398
ทำนายฝันเห็นยางรัดผมหลายเส้น ทำนายฝันว่ายางรัดผมหลายเส้น 1125
ทำนายฝันเห็นชุดชั้นใน ทำนายฝันว่าชุดชั้นใน 7090
ทำนายฝันเห็นชุดชั้นในสีขาว ทำนายฝันว่าชุดชั้นในสีขาว 390
ทำนายฝันเห็นชุดชั้นในสีดำ ทำนายฝันว่าชุดชั้นในสีดำ 972
ทำนายฝันเห็นชุดชั้นในสีเหลือง ทำนายฝันว่าชุดชั้นในสีเหลือง 329
ทำนายฝันเห็นชุดชั้นในสีเขียว  ทำนายฝันว่าชุดชั้นในสีเขียว 260
ทำนายฝันเห็นชุดชั้นในสีน้ำเงิน ทำนายฝันว่าชุดชั้นในสีน้ำเงิน 384
ทำนายฝันเห็นชุดชั้นในสีม่วง ทำนายฝันว่าชุดชั้นในสีม่วง 398
ทำนายฝันเห็นชุดชั้นในสีชมพู ทำนายฝันว่าชุดชั้นในสีชมพู 624
ทำนายฝันเห็นชุดชั้นในสีส้ม ทำนายฝันว่าชุดชั้นในสีส้ม 403
ทำนายฝันเห็นชุดชั้นในสีแดง ทำนายฝันว่าชุดชั้นในสีแดง 748
ทำนายฝันเห็นหวี ทำนายฝันว่าหวี 5913
ทำนายฝันเห็นหวีเสนียด ทำนายฝันว่าหวีเสนียด 1010
ทำนายฝันเห็นหวีสีขาวหลายอัน ทำนายฝันว่าหวีสีขาวหลายอัน 272
ทำนายฝันเห็นหวีสีขาว ทำนายฝันว่าหวีสีขาว 307
ทำนายฝันเห็นหวีสีดำ ทำนายฝันว่าหวีสีดำ 361
ทำนายฝันเห็นหวีสีเขียวหัก ทำนายฝันว่าหวีสีเขียวหัก 244
ทำนายฝันเห็นหวีสีฟ้า ทำนายฝันว่าหวีสีฟ้า 285
ทำนายฝันเห็นหวีสีม่วง ทำนายฝันว่าหวีสีม่วง 207
ทำนายฝันเห็นหวีสีชมพู ทำนายฝันว่าหวีสีชมพู 316
ทำนายฝันเห็นหวีสีส้ม ทำนายฝันว่าหวีสีส้ม 247
ทำนายฝันเห็นหวีสีแดง ทำนายฝันว่าหวีสีแดง 420
ทำนายฝันเห็นกระปุกออมสินสีทอง ทำนายฝันว่ากระปุกออมสินสีทอง 520
ทำนายฝันเห็นกระปุกออมสิน ทำนายฝันว่ากระปุกออมสิน 1152
ทำนายฝันเห็นกระปุกออมสินสีดำ ทำนายฝันว่ากระปุกออมสินสีดำ 245
ทำนายฝันเห็นกระปุกออมสินหมูสีชมพู ทำนายฝันว่ากระปุกออมสินหมูสีชมพู 840
ทำนายฝันเห็นกระปุกออมสินสีแดง ทำนายฝันว่ากระปุกออมสินสีแดง 692
ทำนายฝันเห็นปากกาสีทอง ทำนายฝันว่าปากกาสีทอง 496
ทำนายฝันเห็นปากกาสีดำ ทำนายฝันว่าปากกาสีดำ 426
ทำนายฝันเห็นปากกาสีเขียว ทำนายฝันว่าปากกาสีเขียว 311
ทำนายฝันเห็นปากกาหลายแท่ง ทำนายฝันว่าปากกาหลายแท่ง 339
ทำนายฝันเห็นปากกาสีน้ำเงิน ทำนายฝันว่าปากกาสีน้ำเงิน 449
ทำนายฝันเห็นปากกาสีม่วง ทำนายฝันว่าปากกาสีม่วง 263
ทำนายฝันเห็นปากกาสีชมพู ทำนายฝันว่าปากกาสีชมพู 363
ทำนายฝันเห็นปากกาสีแดง ทำนายฝันว่าปากกาสีแดง 539
ทำนายฝันเห็นแหวนสีเงิน ทำนายฝันว่าแหวนสีเงิน 459
ทำนายฝันเห็นแหวนทอง ทำนายฝันว่าแหวนทอง 1363
ทำนายฝันเห็นแหวนพลอยสีน้ำตาล ทำนายฝันว่าแหวนพลอยสีน้ำตาล 460
ทำนายฝันเห็นแหวนหยกสีเทา ทำนายฝันว่าแหวนหยกสีเทา 388
ทำนายฝันเห็นแหวนหยกสีขาว ทำนายฝันว่าแหวนหยกสีขาว 1272
ทำนายฝันเห็นแหวนเพชรสีดำ ทำนายฝันว่าแหวนเพชรสีดำ 581
ทำนายฝันเห็นแหวนพลอยสีเหลือง ทำนายฝันว่าแหวนพลอยสีเหลือง 1571
ทำนายฝันเห็นแหวนพลอยสีเขียว ทำนายฝันว่าแหวนพลอยสีเขียว 1220
ทำนายฝันเห็นแหวนพลอยสีฟ้า ทำนายฝันว่าแหวนพลอยสีฟ้า 899
ทำนายฝันเห็นแหวนแต่งงานหัวพลอยสีน้ำเงิน ทำนายฝันว่าแหวนแต่งงานหัวพลอยสีน้ำเงิน 473
ทำนายฝันเห็นแหวนพลอยสีม่วง ทำนายฝันว่าแหวนพลอยสีม่วง 923
ทำนายฝันเห็นแหวนทับทิมสีชมพู ทำนายฝันว่าแหวนทับทิมสีชมพู 937
ทำนายฝันเห็นแหวนพลอยสีส้ม ทำนายฝันว่าแหวนพลอยสีส้ม 541
ทำนายฝันเห็นแหวนทับทิมสีแดง ทำนายฝันว่าแหวนทับทิมสีแดง 5105
ทำนายฝันเห็นโซฟาสีขาว ทำนายฝันว่าโซฟาสีขาว 434
ทำนายฝันเห็นโซฟาสีเขียว ทำนายฝันว่าโซฟาสีเขียว 638
ทำนายฝันเห็นโซฟา ทำนายฝันว่าโซฟา 1341
ทำนายฝันเห็นโซฟาสีน้ำเงินเก่า ทำนายฝันว่าโซฟาสีน้ำเงินเก่า 465
ทำนายฝันเห็นโซฟาสีม่วง ทำนายฝันว่าโซฟาสีม่วง 585
ทำนายฝันเห็นโซฟาสีส้ม ทำนายฝันว่าโซฟาสีส้ม 482
ทำนายฝันเห็นโซฟาสีแดง ทำนายฝันว่าโซฟาสีแดง 697
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสีทอง ทำนายฝันว่ากระเป๋าสีทอง 736
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลใบใหญ่ ทำนายฝันว่ากระเป๋าสะพายสีน้ำตาลใบใหญ่ 1804
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าถือสีเทาจากเพื่อน ทำนายฝันว่ากระเป๋าถือสีเทาจากเพื่อน 363
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าใบใหม่สีขาว ทำนายฝันว่ากระเป๋าใบใหม่สีขาว 631
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสะพายสีดำ ทำนายฝันว่ากระเป๋าสะพายสีดำ 2160
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสีเหลือง ทำนายฝันว่ากระเป๋าสีเหลือง 511
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสีเขียว ทำนายฝันว่ากระเป๋าสีเขียว 790
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสีฟ้า ทำนายฝันว่ากระเป๋าสีฟ้า 474
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสีน้ำเงิน ทำนายฝันว่ากระเป๋าสีน้ำเงิน 440
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสีม่วง ทำนายฝันว่ากระเป๋าสีม่วง 395
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสตางค์สีชมพู ทำนายฝันว่ากระเป๋าสตางค์สีชมพู 983
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสีส้ม ทำนายฝันว่ากระเป๋าสีส้ม 506
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสีแดง ทำนายฝันว่ากระเป๋าสีแดง 960
ทำนายฝันเห็นย้อมผมสีทอง ทำนายฝันว่าย้อมผมสีทอง 2902
ทำนายฝันเห็นย้อมผมเป็นสีน้ำตาล ทำนายฝันว่าย้อมผมเป็นสีน้ำตาล 768
ทำนายฝันเห็นย้อมผมสีเทา ทำนายฝันว่าย้อมผมสีเทา 1091
ทำนายฝันเห็นย้อมผมสีขาวทั้งหัว ทำนายฝันว่าย้อมผมสีขาวทั้งหัว 1415
ทำนายฝันเห็นย้อมผมสีดํา ทำนายฝันว่าย้อมผมสีดํา 826
ทำนายฝันเห็นย้อมผมสีเขียว ทำนายฝันว่าย้อมผมสีเขียว 1390
ทำนายฝันเห็นย้อมผมเป็นสีฟ้า ทำนายฝันว่าย้อมผมเป็นสีฟ้า 1031
ทำนายฝันเห็นย้อมผมสีน้ำเงิน ทำนายฝันว่าย้อมผมสีน้ำเงิน 775
ทำนายฝันเห็นย้อมผมสีม่วง ทำนายฝันว่าย้อมผมสีม่วง 2239
ทำนายฝันเห็นย้อมผมสีส้มทั้งหัว ทำนายฝันว่าย้อมผมสีส้มทั้งหัว 509
ทำนายฝันเห็นย้อมผมเป็นสีชมพู ทำนายฝันว่าย้อมผมเป็นสีชมพู 878
ทำนายฝันเห็นย้อมผมสีแดง ทำนายฝันว่าย้อมผมสีแดง 2055
ทำนายฝันเห็นถือหนังสือสีขาว ทำนายฝันว่าถือหนังสือสีขาว 212
ทำนายฝันเห็นหนังสือธรรมมะของพระ ทำนายฝันว่าหนังสือธรรมมะของพระ 1274
ทำนายฝันเห็นหนังสือสีเขียว ทำนายฝันว่าหนังสือสีเขียว 297
ทำนายฝันเห็นหนังสือสีน้ำเงิน ทำนายฝันว่าหนังสือสีน้ำเงิน 262
ทำนายฝันเห็นหนังสือสีม่วง ทำนายฝันว่าหนังสือสีม่วง 216
ทำนายฝันเห็นหนังสือสีแดง ทำนายฝันว่าหนังสือสีแดง 323
ทำนายฝันเห็นสมุดบันทึกปกหนังสีน้ำตาล ทำนายฝันว่าสมุดบันทึกปกหนังสีน้ำตาล 466
ทำนายฝันเห็นสมุดสีดำ ทำนายฝันว่าสมุดสีดำ 653

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 17 มีนาคม - 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นดอกดาวเรือง ทำนายฝันว่าดอกดาวเรือง 669
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 567
ทำนายฝันเห็นพระสงฆ์ ทำนายฝันว่าเห็นพระสงฆ์ 562
ทำนายฝันเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ 554
ทำนายฝันเห็นฟันตนเองหักหรือหลุดล่วง ทำนายฝันเห็นว่าฟันตนเองหักหรือหลุดล่วง 480
ทำนายฝันเห็นงูเผือกหรืองูสีขาว ทำนายฝันว่างูเผือกหรืองูสีขาว 473
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 463
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง 379
ทำนายฝันเห็นแฟนนอกใจ ทำนายฝันเห็นว่าแฟนนอกใจ 354
ทำนายฝันเห็นงูจงอาง ทำนายฝันว่างูจงอาง 325
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 317
ทำนายฝันเห็นขี้หรืออุจจาระ ได้จับขี้ ทำนายฝันว่าเห็นขี้หรืออุจจาระ ได้จับขี้ หรือตัวเองถ่ายอุจจาระ ฉบับที่ 2 315
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 305
ทำนายฝันเห็นงูเข้าบ้าน ทำนายฝันว่างูเข้าบ้าน 302
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 291
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 284
ทำนายฝันเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ทำนายฝันว่าเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ฉบับที่ 2 258
ทำนายฝันเห็นเพื่อนเก่าหลายคน ทำนายฝันว่าเพื่อนเก่าหลายคน 239
ทำนายฝันเห็นงูหลายตัว ทำนายฝันว่างูหลายตัว 239
ทำนายฝันเห็นแหวนหัก แตก ทำนายฝันว่าแหวนหัก แตก 229


ทำนายฝัน

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 bywww.goosiam.comติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

ของเสน่ห์แรงๆ ทำเสน่ห์ ว่านเสน่ห์ คลิกที่นี่