ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร 


ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน


ทำนายฝัน วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561

รายการเว็บ

 >>> ดูดวง

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นซุง ทำนายฝันว่าเห็นซุง 1199
ทำนายฝันเห็นโซ่ตรวน ทำนายฝันว่าเห็นโซ่ตรวน 1431
ทำนายฝันเห็นเชิงเทียน ทำนายฝันว่าเห็นเชิงเทียน 2241
ทำนายฝันเห็นช่างปั้น ทำนายฝันว่าเห็นช่างปั้น 1230
ทำนายฝันเห็นเชิงตะกอนเผาศพ ทำนายฝันว่าเห็นเชิงตะกอนเผาศพ 7441
ทำนายฝันเห็นช้องผม ทำนายฝันว่าเห็นช้องผม 1220
ทำนายฝันเห็นชลธารหรือฝันว่าเห็นลำธาร(ทะเลสาบ ,ร่องน้ำ ,ลำคลอง ,น้ำตก) 3614
ทำนายฝันเห็นไก่ชน ทำนายฝันว่าเห็นไก่ชน 7443
ทำนายฝันเห็นชฎา ทำนายฝันว่าเห็นชฎา 3810
ทำนายฝันเห็นว่าว ทำนายฝันว่าเห็นว่าว 10658
ทำนายฝันเห็นช่อดอกไม้ ทำนายฝันว่เห็นช่อดอกไม้ 2212
ทำนายฝันเห็นการชกต่อย ทำนายฝันว่าเห็นการชกต่อย 2002
ทำนายฝันเห็นช้อนหรือชามจาน ทำนายฝันว่าเห็นช้อนหรือชามจาน 7014
ทำนายฝันเห็นช้าง ฝันว่าเห็นช้าง 50277
ฝันเห็นฉลอง(งานฉลอง) ฝันว่าเห็นฉลอง(งานฉลอง) 1234
ทำนายฝันเห็นฉากกั้น ทำนายฝันว่าเห็นฉากกั้น 1008
ทำนายฝันเห็นฉางข้าว ทำนายฝันว่าเห็นฉางข้าว 1291
ทำนายฝันเห็นฉลาม ทำนายฝันว่าเห็นฉลาม 4866
ทำนายฝันเห็นฉลองพระบาท ทำนายฝันว่าเห็นฉลองพระบาท 1878
ทำนายฝันเห็นฉมวก ทำนายฝันว่าเห็นฉมวก 1660
ทำนายฝันเห็นฉัตรเงิน ทำนายฝันว่าเห็นฉัตรเงิน 1342
ทำนายฝันเห็นฉิ่งฉาบ ฝันว่าเห็นฉิ่งฉาบ 3380
ทำนายฝันเห็นจับปิ้ง ทำนายฝันว่าเห็นจับปิ้ง 1426
ทำนายฝันเห็นพระจุฬามณี ทำนายฝันว่าเห็นพระจุฬามณี 2301
ทำนายฝันเห็นจันทร์ทรงกลด ทำนายฝันว่าเห็นจันทร์ทรงกลด 3888
ทำนายฝันเห็นจันทร์ ทำนายฝันว่าเห็นจันทร์ 1198
ทำนายฝันเห็นจักรเย็บผ้า ทำนายฝันว่าเห็นจักรเย็บผ้า 2624
ทำนายฝันเห็นเจว็ด ทำนายฝันว่าเห็นเจว็ด 1547
ทำนายฝันเห็นเจดีย์ ทำนายฝันว่าเห็นเจดีย์ 7582
ทำนายฝันเห็นจิ้งหรีด ทำนายฝันว่าเห็นจิ้งหรีด 1456
ทำนายฝันเห็นจันทรุปราคา ทำนายฝันว่าเห็นจันทรุปราคา 17757
ทำนายฝันเห็นจักรยาน ทำนายฝันว่าเห็นจักรยาน 13007
ทำนายฝันเห็นจรวดยาน ทำนายฝันว่าเห็นจรวดยาน 1841
ทำนายฝันเห็นจิ้งจก ทำนายฝันว่าเห็นจิ้งจก 35905
ทำนายฝันเห็นจมน้ำ ทำนายฝันว่าเห็นจมน้ำ 13446
ทำนายฝันเห็นจลาจล ทำนายฝันว่าเห็นจลาจล 1165
ทำนายฝันเห็นจอบหรือเสียม ทำนายฝันว่าเห็นจอบหรือเสียม 4550
ทำนายฝันเห็นจอมปลวก ทำนายฝันว่าเห็นจอมปลวก 23432
ทำนายฝันเห็นจระเข้ ทำนายฝันว่าเห็นจระเข้ 203401
ทำนายฝันเห็นจานชาม ทำนายฝันว่าเห็นจานชาม 4530
ทำนาายฝันเห็นเงา ทำนาายฝันว่าเห็นเงา 1423
ทำนายฝันเห็นงานศพ ทำนายฝันว่าเห็นงานศพ 121077
ทำนายฝันเห็นงาช้าง ทำนายฝันว่าเห็นงาช้าง 15463
ทำนายฝันเห็นเงินหรือทอง ทำนายฝันว่าเห็นเงินหรือทอง 6343
ทำนายฝันเห็นฆ้อง ทำนายฝันว่าเห็นฆ้อง 1965
ทำนายฝันเห็นการฆาตกรรม ทำนายฝันว่าเห็นการฆาตกรรม 8384
ทำนายฝันเห็นคนหิ้วโคมตะเกียง ทำนายฝันว่าเห็นคนหิ้วโคมตะเกียง 1123
ทำนายฝันเห็นคางคก ทำนายฝันว่าเห็นคางคก 11296
ทำนายฝันเห็นค้อนตอกตะปู ทำนายฝันว่าเห็นค้อนตอกตะปู 4745
ทำนายฝันเห็นครัวหรือเครื่องครัว ทำนายฝันว่าเห็นครัวหรือเครื่องครัว 2462
ทำนายฝันเห็นคราส(สุริยคราส) ทำนายฝันว่าเห็นคราส(สุริยคราส) 5292
ทำนายฝันเห็นคราด ทำนายฝันว่าเห็นคราด 1001
ทำนายฝันเห็นเครื่องดนตรี ทำนายฝันว่าเห็นเครื่องดนตรี 2033
ทำนายฝันเห็นคู่รักหรือคนรัก ทำนายฝันว่าเห็นคู่รักหรือคนรัก 33914
ทำนายฝันเห็น เครื่องบิน ทำนายฝันว่าเห็นเครื่องบิน 10565
ทำนายฝันเห็นเครื่องแต่งตัว ทำนายฝันว่าเห็นเครื่องแต่งตัว 2846
ทำนายฝันเห็นคูน้ำหรือ คูคลอง ทำนายฝันว่าเห็นคูน้ำหรือ คูคลอง 3050
ทำนายฝันเห็นเครือญาติ ทำนายฝันว่าเห็นเครือญาติ 16582
ทำนายฝันเห็นครกสาก ทำนายฝันว่าเห็นครกสาก 6701
ทำนายฝันเห็นควันไฟ ทำนายฝันว่าเห็นควันไฟ 4620
ทำนายฝันเห็นโคลน ทำนายฝันว่าเห็นโคลน 2375
ทำนายฝันเห็นทำนายฝันว่าเห็นคนนั่งแคร่หามหรือคานหาม 1208
ทำนายฝันเห็นทำนายฝันว่าคลอดบุตรหรือหญิงมีครรภ์ 14934
ทำนายฝันเห็นค้างคาวบิน ทำนายฝันว่าเห็นค้างคาวบิน 9202
ทำนายฝันเห็นคนตาย ทำนายฝันว่าเห็นคนตาย 67661
ทำนายฝันเห็นควายวัว ทำนายฝันว่าเห็นควายวัว 4596
ทำนายฝันเห็นขัน ทำนายฝันว่าเห็นขัน 2933
ทำนายฝันเห็นเข็มเย็บผ้า ทำนายฝันว่าเห็นเข็มเย็บผ้า 8541
ทำนายฝันเห็นไข่ ทำนายฝันว่าเห็นไข่ 22875
ทำนายฝันเห็นเขียนหนังสือ ทำนายฝันว่าเห็นเขียนหนังสือ 1351
ทำนายฝันเห็นขื่อคา ทำนายฝันว่าเห็นขื่อคา 1363
ทำนายฝันเห็นขวด ทำนายฝันว่าเห็นขวด 3477
ทำนายฝันเห็นขนตา ทำนายฝันว่าเห็นขนตา 2320
ทำนายฝันเห็นแขนขา ทำนายฝันว่าเห็นแขนขา 1456
ทำนายฝันเห็นขนสัตว์ ทำนายฝันว่าเห็นขนสัตว์ 1107
ทำนายฝันเห็นขึ้นบันได ทำนายฝันเห็นว่าขึ้นบันได 2329
ทำนายฝันเห็นขอนไม้ ทำนายฝันว่าเห็นขอนไม้ 3703
ทำนายฝันเห็นขวาน ทำนายฝันว่าเห็นขวาน 2556
ทำนายฝันเห็นขอทาน ทำนายฝันว่าเห็นขอทาน 3993
ทำนายฝันเห็นขับรถ ทำนายฝันเห็นว่าขับรถ 4803
ทำนายฝันเห็นขึ้นต้นไม้ ทำนายฝันเห็นว่าขึ้นต้นไม้ 3345
ทำนายฝันเห็นข้าวสาร ทำนายฝันว่าเห็นข้าวสาร 13657
ทำนายฝันเห็นขี่ม้า หรือขี่วัวควาย ทำนายฝันว่าเห็นขี่ม้า หรือขี่วัวควาย 7509
ทำนายฝันเห็นขี้หรืออุจจาระ ทำนายฝันว่าเห็นขี้หรืออุจจาระ 42317
ทำนายฝันเห็นขนม ทำนายฝันว่าเห็นขนม 2399
ทำนายฝันเห็นก้างปลา ทำนายฝันว่าเห็นก้างปลา 1571
ทำนายฝันเห็นเกี่ยวข้าว ทำนายฝันเห็นว่าเกี่ยวข้าว 5075
ทำนายฝันเห็นกัลปพฤกษ์ ทำนายฝันว่าเห็นกัลปพฤกษ์ 1365
ทำนายฝันเห็นกลางคืน ทำนายฝันว่าเห็นกลางคืน 2117
ทำนายฝันเห็นกังหัน ทำนายฝันว่าเห็นกังหัน 1435
ทำนายฝันเห็นกอดรัด ทำนายฝันว่าเห็นกอดรัด 2570
ทำนายฝันเห็นกรด ทำนายฝันว่าเห็นกรด 994
ทำนายฝันเห็นกินนร ทำนายฝันว่าเห็นกินนร 1338
ทำนายฝันเห็นกระโปรง ทำนายฝันว่าเห็นกระโปรง 4389
ทำนายฝันเห็นเกลือ ทำนายฝันว่าเห็นเกลือ 3063
ทำนายฝันเห็นกา ทำนายฝันว่าเห็นกา 5944
ทำนายฝันเห็นกระจาด ทำนายฝันว่าเห็นกระจาด 1753
ทำนายฝันเห็นกระทง ทำนายฝันว่าเห็นกระทง 2261
ทำนายฝันเห็นกำแพงโบราณ ทำนายฝันว่าเห็นกำแพงโบราณ 1194
ทำนายฝันเห็นกริช ทำนายฝันว่าเห็นกริช 3838
ทำนายฝันเห็นกระบอกไม้ไผ่ ทำนายฝันว่าเห็นกระบอกไม้ไผ่ 3086
ทำนายฝันเห็นกระดิ่ง ทำนายฝันว่าเห็นกระดิ่ง 2473
ทำนายฝันเห็นกระท่อม ทำนายฝันว่าเห็นกระท่อม 4828
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าใส่เงิน ทำนายฝันว่าเห็นกระเป๋าใส่เงิน 21589
ทำนายฝันเห็นกฤช ทำนายฝันว่าเห็นกฤช 990
ทำนายฝันเห็นกบ ทำนายฝันว่าเห็นกบ 51649
ทำนายฝันเห็นกงเต๊ก ทำนายฝันว่าเห็นกงเต๊ก 1038
ทำนายฝันเห็นกฐิน(องค์กฐิน) ทำนายฝันว่าเห็นกฐิน(องค์กฐิน) 1223
ทำนายฝันเห็นกรวดทราย ทำนายฝันว่าเห็นกรวดทราย 1477
ทำนายฝันเห็นกล้องถ่ายรูป ทำนายฝันว่าเห็นกล้องถ่ายรูป 3349
ทำนายฝันเห็นกระดุม ทำนายฝันว่าเห็นกระดุม 2082
ทำนายฝันเห็นกาสาวพัสตร์(ผ้าเหลือง) 3111
ทำนายฝันเห็นโกมุท(ดอกบัว) ทำนายฝันว่าเห็นโกมุท(ดอกบัว) 2239
ทำนายฝันเห็นเกือก(รองเท้า) ทำนายฝันว่าเห็นเกือก(รองเท้า) 1863
ทำนายฝันเห็นโกนผม ทำนายฝันว่าเห็นโกนผม 8957
ทำนายฝันเห็นโกศ ทำนายฝันว่าเห็นโกศ 7212
ทำนายฝันเห็นกวาง ทำนายฝันว่าเห็นกวาง 10810
ทำนายฝันเห็นเกาทัณฑ์ ทำนายฝันว่าเห็นเกาทัณฑ์ 869
ทำนายฝันเห็นกางเขน(นก) ทำนายฝันว่าเห็นกางเขน(นก) 1021
ทำนายฝันเห็นกางเขน ทำนายฝันว่าเห็นกางเขน 955
ทำนายฝันเห็นกุ้งปลา ทำนายฝันว่าเห็นกุ้งปลา 24129
ทำนายฝันเห็นกระจก ทำนายฝันว่าเห็นกระจก 7152
ทำนายฝันเห็นกระต่าย ทำนายฝันว่าเห็นกระต่าย 27338
ทำนายฝันเห็นเกวียน ทำนายฝันว่าเห็นเกวียน 1747
ทำนายฝันเห็นกุญแจ ทำนายฝันว่าเห็นกุญแจ 4521
ทำนายฝันเห็นกลอง ทำนายฝันว่าเห็นกลอง 2300
ทำนายฝันเห็นแก้ว ทำนายฝันว่าเห็นแก้ว 1520
ทำนายฝันเห็นไก่ ทำนายฝันว่าเห็นไก่ 5601
ทำนายฝันเห็นกษัตริย์ ทำนายฝันว่าเห็นกษัตริย์ 52989

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 17 มิถุนายน - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 415
ทำนายฝันเห็นงูเผือกหรืองูสีขาว ทำนายฝันว่างูเผือกหรืองูสีขาว 343
ทำนายฝันเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ 273
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 253
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง 245
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 243
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 226
ทำนายฝันตนเองบวชหรือห่มผ้าเหลือง ทำนายฝันว่าตนเองบวชหรือห่มผ้าเหลือง 222
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 218
ทำนายฝันเห็นถูกตำรวจจับ ทำนายฝันว่าถูกตำรวจจับ 212
ทำนายฝันเห็นเด็กผู้ชาย ทำนายฝันว่าเห็นเด็กผู้ชาย 194
ทำนายฝันเห็นพระสงฆ์ ทำนายฝันว่าเห็นพระสงฆ์ 193
ทำนายฝันเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ ทำนายฝันว่าเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ หรือจับต้องนาฬิกาข้อมือ ฉบับที่ 2 186
ทำนายฝันเห็นงูเข้าบ้าน ทำนายฝันว่างูเข้าบ้าน 183
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 183
ทำนายฝันเห็นเก็บเงินได้ ทำนายฝันเห็นว่าเก็บเงินได้ 182
ทำนายฝันเห็นงูหลายตัว ทำนายฝันว่างูหลายตัว 181
ทำนายฝันเห็นแฟนนอกใจ ทำนายฝันเห็นว่าแฟนนอกใจ 179
ทำนายฝันเห็นงานศพ ทำนายฝันว่าเห็นงานศพ 169
ทำนายฝันเห็นงูจงอาง ทำนายฝันว่างูจงอาง 163


ดูดวง หวย เกมส์ ข่าว สารบัญเว็บ ฟรีเว็บบอร์ด เครื่องรางของขลัง / วัตถุมงคล / พระเครื่อง Sitemap

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 by www.goosiam.com ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

เครื่องราง / ของเสน่ห์ / บูชาแล้วรวย คลิกที่นี่