ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร 


ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน


ทำนายฝัน วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 2561

รายการเว็บ

 >>> ดูดวง

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นซุง ทำนายฝันว่าเห็นซุง 1242
ทำนายฝันเห็นโซ่ตรวน ทำนายฝันว่าเห็นโซ่ตรวน 1474
ทำนายฝันเห็นเชิงเทียน ทำนายฝันว่าเห็นเชิงเทียน 2323
ทำนายฝันเห็นช่างปั้น ทำนายฝันว่าเห็นช่างปั้น 1284
ทำนายฝันเห็นเชิงตะกอนเผาศพ ทำนายฝันว่าเห็นเชิงตะกอนเผาศพ 7746
ทำนายฝันเห็นช้องผม ทำนายฝันว่าเห็นช้องผม 1257
ทำนายฝันเห็นชลธารหรือฝันว่าเห็นลำธาร(ทะเลสาบ ,ร่องน้ำ ,ลำคลอง ,น้ำตก) 3714
ทำนายฝันเห็นไก่ชน ทำนายฝันว่าเห็นไก่ชน 7693
ทำนายฝันเห็นชฎา ทำนายฝันว่าเห็นชฎา 3897
ทำนายฝันเห็นว่าว ทำนายฝันว่าเห็นว่าว 11069
ทำนายฝันเห็นช่อดอกไม้ ทำนายฝันว่เห็นช่อดอกไม้ 2267
ทำนายฝันเห็นการชกต่อย ทำนายฝันว่าเห็นการชกต่อย 2048
ทำนายฝันเห็นช้อนหรือชามจาน ทำนายฝันว่าเห็นช้อนหรือชามจาน 7131
ทำนายฝันเห็นช้าง ฝันว่าเห็นช้าง 50689
ฝันเห็นฉลอง(งานฉลอง) ฝันว่าเห็นฉลอง(งานฉลอง) 1271
ทำนายฝันเห็นฉากกั้น ทำนายฝันว่าเห็นฉากกั้น 1045
ทำนายฝันเห็นฉางข้าว ทำนายฝันว่าเห็นฉางข้าว 1329
ทำนายฝันเห็นฉลาม ทำนายฝันว่าเห็นฉลาม 4921
ทำนายฝันเห็นฉลองพระบาท ทำนายฝันว่าเห็นฉลองพระบาท 2042
ทำนายฝันเห็นฉมวก ทำนายฝันว่าเห็นฉมวก 1742
ทำนายฝันเห็นฉัตรเงิน ทำนายฝันว่าเห็นฉัตรเงิน 1378
ทำนายฝันเห็นฉิ่งฉาบ ฝันว่าเห็นฉิ่งฉาบ 3459
ทำนายฝันเห็นจับปิ้ง ทำนายฝันว่าเห็นจับปิ้ง 1511
ทำนายฝันเห็นพระจุฬามณี ทำนายฝันว่าเห็นพระจุฬามณี 2377
ทำนายฝันเห็นจันทร์ทรงกลด ทำนายฝันว่าเห็นจันทร์ทรงกลด 3955
ทำนายฝันเห็นจันทร์ ทำนายฝันว่าเห็นจันทร์ 1227
ทำนายฝันเห็นจักรเย็บผ้า ทำนายฝันว่าเห็นจักรเย็บผ้า 2699
ทำนายฝันเห็นเจว็ด ทำนายฝันว่าเห็นเจว็ด 1589
ทำนายฝันเห็นเจดีย์ ทำนายฝันว่าเห็นเจดีย์ 7649
ทำนายฝันเห็นจิ้งหรีด ทำนายฝันว่าเห็นจิ้งหรีด 1505
ทำนายฝันเห็นจันทรุปราคา ทำนายฝันว่าเห็นจันทรุปราคา 18277
ทำนายฝันเห็นจักรยาน ทำนายฝันว่าเห็นจักรยาน 13107
ทำนายฝันเห็นจรวดยาน ทำนายฝันว่าเห็นจรวดยาน 1891
ทำนายฝันเห็นจิ้งจก ทำนายฝันว่าเห็นจิ้งจก 36520
ทำนายฝันเห็นจมน้ำ ทำนายฝันว่าเห็นจมน้ำ 13589
ทำนายฝันเห็นจลาจล ทำนายฝันว่าเห็นจลาจล 1205
ทำนายฝันเห็นจอบหรือเสียม ทำนายฝันว่าเห็นจอบหรือเสียม 4732
ทำนายฝันเห็นจอมปลวก ทำนายฝันว่าเห็นจอมปลวก 24115
ทำนายฝันเห็นจระเข้ ทำนายฝันว่าเห็นจระเข้ 204639
ทำนายฝันเห็นจานชาม ทำนายฝันว่าเห็นจานชาม 4590
ทำนาายฝันเห็นเงา ทำนาายฝันว่าเห็นเงา 1483
ทำนายฝันเห็นงานศพ ทำนายฝันว่าเห็นงานศพ 125038
ทำนายฝันเห็นงาช้าง ทำนายฝันว่าเห็นงาช้าง 15886
ทำนายฝันเห็นเงินหรือทอง ทำนายฝันว่าเห็นเงินหรือทอง 6440
ทำนายฝันเห็นฆ้อง ทำนายฝันว่าเห็นฆ้อง 2008
ทำนายฝันเห็นการฆาตกรรม ทำนายฝันว่าเห็นการฆาตกรรม 8674
ทำนายฝันเห็นคนหิ้วโคมตะเกียง ทำนายฝันว่าเห็นคนหิ้วโคมตะเกียง 1149
ทำนายฝันเห็นคางคก ทำนายฝันว่าเห็นคางคก 11384
ทำนายฝันเห็นค้อนตอกตะปู ทำนายฝันว่าเห็นค้อนตอกตะปู 4904
ทำนายฝันเห็นครัวหรือเครื่องครัว ทำนายฝันว่าเห็นครัวหรือเครื่องครัว 2538
ทำนายฝันเห็นคราส(สุริยคราส) ทำนายฝันว่าเห็นคราส(สุริยคราส) 5434
ทำนายฝันเห็นคราด ทำนายฝันว่าเห็นคราด 1033
ทำนายฝันเห็นเครื่องดนตรี ทำนายฝันว่าเห็นเครื่องดนตรี 2078
ทำนายฝันเห็นคู่รักหรือคนรัก ทำนายฝันว่าเห็นคู่รักหรือคนรัก 34225
ทำนายฝันเห็น เครื่องบิน ทำนายฝันว่าเห็นเครื่องบิน 10736
ทำนายฝันเห็นเครื่องแต่งตัว ทำนายฝันว่าเห็นเครื่องแต่งตัว 2973
ทำนายฝันเห็นคูน้ำหรือ คูคลอง ทำนายฝันว่าเห็นคูน้ำหรือ คูคลอง 3117
ทำนายฝันเห็นเครือญาติ ทำนายฝันว่าเห็นเครือญาติ 16989
ทำนายฝันเห็นครกสาก ทำนายฝันว่าเห็นครกสาก 6796
ทำนายฝันเห็นควันไฟ ทำนายฝันว่าเห็นควันไฟ 4702
ทำนายฝันเห็นโคลน ทำนายฝันว่าเห็นโคลน 2468
ทำนายฝันเห็นทำนายฝันว่าเห็นคนนั่งแคร่หามหรือคานหาม 1247
ทำนายฝันเห็นทำนายฝันว่าคลอดบุตรหรือหญิงมีครรภ์ 15040
ทำนายฝันเห็นค้างคาวบิน ทำนายฝันว่าเห็นค้างคาวบิน 9299
ทำนายฝันเห็นคนตาย ทำนายฝันว่าเห็นคนตาย 68171
ทำนายฝันเห็นควายวัว ทำนายฝันว่าเห็นควายวัว 4700
ทำนายฝันเห็นขัน ทำนายฝันว่าเห็นขัน 3026
ทำนายฝันเห็นเข็มเย็บผ้า ทำนายฝันว่าเห็นเข็มเย็บผ้า 8694
ทำนายฝันเห็นไข่ ทำนายฝันว่าเห็นไข่ 22974
ทำนายฝันเห็นเขียนหนังสือ ทำนายฝันว่าเห็นเขียนหนังสือ 1389
ทำนายฝันเห็นขื่อคา ทำนายฝันว่าเห็นขื่อคา 1434
ทำนายฝันเห็นขวด ทำนายฝันว่าเห็นขวด 3575
ทำนายฝันเห็นขนตา ทำนายฝันว่าเห็นขนตา 2365
ทำนายฝันเห็นแขนขา ทำนายฝันว่าเห็นแขนขา 1496
ทำนายฝันเห็นขนสัตว์ ทำนายฝันว่าเห็นขนสัตว์ 1161
ทำนายฝันเห็นขึ้นบันได ทำนายฝันเห็นว่าขึ้นบันได 2420
ทำนายฝันเห็นขอนไม้ ทำนายฝันว่าเห็นขอนไม้ 3852
ทำนายฝันเห็นขวาน ทำนายฝันว่าเห็นขวาน 2643
ทำนายฝันเห็นขอทาน ทำนายฝันว่าเห็นขอทาน 4046
ทำนายฝันเห็นขับรถ ทำนายฝันเห็นว่าขับรถ 4938
ทำนายฝันเห็นขึ้นต้นไม้ ทำนายฝันเห็นว่าขึ้นต้นไม้ 3431
ทำนายฝันเห็นข้าวสาร ทำนายฝันว่าเห็นข้าวสาร 13829
ทำนายฝันเห็นขี่ม้า หรือขี่วัวควาย ทำนายฝันว่าเห็นขี่ม้า หรือขี่วัวควาย 7735
ทำนายฝันเห็นขี้หรืออุจจาระ ทำนายฝันว่าเห็นขี้หรืออุจจาระ 42621
ทำนายฝันเห็นขนม ทำนายฝันว่าเห็นขนม 2457
ทำนายฝันเห็นก้างปลา ทำนายฝันว่าเห็นก้างปลา 1620
ทำนายฝันเห็นเกี่ยวข้าว ทำนายฝันเห็นว่าเกี่ยวข้าว 5142
ทำนายฝันเห็นกัลปพฤกษ์ ทำนายฝันว่าเห็นกัลปพฤกษ์ 1406
ทำนายฝันเห็นกลางคืน ทำนายฝันว่าเห็นกลางคืน 2275
ทำนายฝันเห็นกังหัน ทำนายฝันว่าเห็นกังหัน 1472
ทำนายฝันเห็นกอดรัด ทำนายฝันว่าเห็นกอดรัด 2648
ทำนายฝันเห็นกรด ทำนายฝันว่าเห็นกรด 1036
ทำนายฝันเห็นกินนร ทำนายฝันว่าเห็นกินนร 1404
ทำนายฝันเห็นกระโปรง ทำนายฝันว่าเห็นกระโปรง 4472
ทำนายฝันเห็นเกลือ ทำนายฝันว่าเห็นเกลือ 3171
ทำนายฝันเห็นกา ทำนายฝันว่าเห็นกา 6026
ทำนายฝันเห็นกระจาด ทำนายฝันว่าเห็นกระจาด 1800
ทำนายฝันเห็นกระทง ทำนายฝันว่าเห็นกระทง 2317
ทำนายฝันเห็นกำแพงโบราณ ทำนายฝันว่าเห็นกำแพงโบราณ 1239
ทำนายฝันเห็นกริช ทำนายฝันว่าเห็นกริช 3983
ทำนายฝันเห็นกระบอกไม้ไผ่ ทำนายฝันว่าเห็นกระบอกไม้ไผ่ 3241
ทำนายฝันเห็นกระดิ่ง ทำนายฝันว่าเห็นกระดิ่ง 2632
ทำนายฝันเห็นกระท่อม ทำนายฝันว่าเห็นกระท่อม 4983
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าใส่เงิน ทำนายฝันว่าเห็นกระเป๋าใส่เงิน 22200
ทำนายฝันเห็นกฤช ทำนายฝันว่าเห็นกฤช 1024
ทำนายฝันเห็นกบ ทำนายฝันว่าเห็นกบ 52118
ทำนายฝันเห็นกงเต๊ก ทำนายฝันว่าเห็นกงเต๊ก 1077
ทำนายฝันเห็นกฐิน(องค์กฐิน) ทำนายฝันว่าเห็นกฐิน(องค์กฐิน) 1291
ทำนายฝันเห็นกรวดทราย ทำนายฝันว่าเห็นกรวดทราย 1555
ทำนายฝันเห็นกล้องถ่ายรูป ทำนายฝันว่าเห็นกล้องถ่ายรูป 3418
ทำนายฝันเห็นกระดุม ทำนายฝันว่าเห็นกระดุม 2172
ทำนายฝันเห็นกาสาวพัสตร์(ผ้าเหลือง) 3243
ทำนายฝันเห็นโกมุท(ดอกบัว) ทำนายฝันว่าเห็นโกมุท(ดอกบัว) 2310
ทำนายฝันเห็นเกือก(รองเท้า) ทำนายฝันว่าเห็นเกือก(รองเท้า) 1911
ทำนายฝันเห็นโกนผม ทำนายฝันว่าเห็นโกนผม 9107
ทำนายฝันเห็นโกศ ทำนายฝันว่าเห็นโกศ 7451
ทำนายฝันเห็นกวาง ทำนายฝันว่าเห็นกวาง 11229
ทำนายฝันเห็นเกาทัณฑ์ ทำนายฝันว่าเห็นเกาทัณฑ์ 902
ทำนายฝันเห็นกางเขน(นก) ทำนายฝันว่าเห็นกางเขน(นก) 1059
ทำนายฝันเห็นกางเขน ทำนายฝันว่าเห็นกางเขน 994
ทำนายฝันเห็นกุ้งปลา ทำนายฝันว่าเห็นกุ้งปลา 24228
ทำนายฝันเห็นกระจก ทำนายฝันว่าเห็นกระจก 7242
ทำนายฝันเห็นกระต่าย ทำนายฝันว่าเห็นกระต่าย 27863
ทำนายฝันเห็นเกวียน ทำนายฝันว่าเห็นเกวียน 1955
ทำนายฝันเห็นกุญแจ ทำนายฝันว่าเห็นกุญแจ 4606
ทำนายฝันเห็นกลอง ทำนายฝันว่าเห็นกลอง 2360
ทำนายฝันเห็นแก้ว ทำนายฝันว่าเห็นแก้ว 1570
ทำนายฝันเห็นไก่ ทำนายฝันว่าเห็นไก่ 5753
ทำนายฝันเห็นกษัตริย์ ทำนายฝันว่าเห็นกษัตริย์ 53858

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 2 ธันวาคม - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นเก็บเงินได้ ทำนายฝันเห็นว่าเก็บเงินได้ 436
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 395
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 322
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 311
ทำนายฝันเห็นโทรศัพท์มือถือหาย ทำนายฝันว่าโทรศัพท์มือถือหาย 288
ทำนายฝันเห็นแหวนหัก แตก ทำนายฝันว่าแหวนหัก แตก 269
ทำนายฝันเห็นตัวเองได้สระผม ทำนายฝันว่าเห็นตัวเองได้สระผม ฉบับที่ 2 252
ทำนายฝันเห็นโทรศัพท์หน้าจอแตก ทำนายฝันว่าโทรศัพท์หน้าจอแตก 249
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 233
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 210
ทำนายฝันเห็นถอนฟันตัวเองจนหลุด ทำนายฝันว่าถอนฟันตัวเองจนหลุด 206
ทำนายฝันเห็นนม เต้านมของหญิงสาว ทำนายฝันว่าเห็นนม เต้านมของหญิงสาว 198
ทำนายฝันเห็นนั่งรถไฟ ทำนายฝันว่านั่งรถไฟ 198
ทำนายฝันเห็นได้นั่งรถ ยานพาหนะ ในรถ หรือในเรือ ทำนายฝันว่าเห็นได้นั่งรถ ยานพาหนะ ในรถ หรือในเรือ ฉบับที่ 2 186
ทำนายฝันเห็นต่างหู ตุ้มหู ถ้าฝันว่าได้สวมหรือได้รับกับมือ ทำนายฝันว่าเห็นต่างหู ตุ้มหู ถ้าฝันว่าได้สวมหรือได้รับกับมือ 184
ทำนายฝันเห็นตัดผมตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมตนเอง ฉบับที่ 2 184
ทำนายฝันเห็นย้ายบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือย้ายห้องนอนตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นย้ายบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือย้ายห้องนอนตนเอง ฉบับที่ 2 171
ทำนายฝันวันข้างขึ้น ทำนายฝันวันข้างแรม ทำนายฝันว่าวันข้างขึ้น ทำนายฝันว่าวันข้างแรม 165
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 164
ทำนายฝันเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ทำนายฝันว่าเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ฉบับที่ 2 158


ดูดวง หวย เกมส์ ข่าว สารบัญเว็บ ฟรีเว็บบอร์ด เครื่องรางของขลัง / วัตถุมงคล / พระเครื่อง Sitemap

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 by www.goosiam.com ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

เครื่องราง / ของเสน่ห์ / บูชาแล้วรวย คลิกที่นี่