ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน

ทำนายฝัน วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 2561

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นไส้กรอกอีสานดิบ ทำนายฝันว่าไส้กรอกอีสานดิบ 395
ทำนายฝันเห็นคนขายไส้กรอกอีสาน ทำนายฝันว่าคนขายไส้กรอกอีสาน 219
ทำนายฝันเห็นกินไส้กรอก ทำนายฝันว่ากินไส้กรอก 473
ทำนายฝันเห็นไส้กรอก ทำนายฝันว่าไส้กรอก 471
ทำนายฝันเห็นกินเบคอนดิบๆ ทำนายฝันว่ากินเบคอนดิบๆ 221
ทำนายฝันเห็นกินเบคอน ทำนายฝันว่ากินเบคอน 257
ทำนายฝันเห็นเบคอน ทำนายฝันว่าเบคอน 237
ทำนายฝันเห็นกุนเชียงทอด ทำนายฝันว่ากุนเชียงทอด 154
ทำนายฝันเห็นทอดกุนเชียง ทำนายฝันว่าทอดกุนเชียง 277
ทำนายฝันเห็นกินกุนเชียง ทำนายฝันว่ากินกุนเชียง 315
ทำนายฝันเห็นกุนเชียง ทำนายฝันว่ากุนเชียง 296
ทำนายฝันเห็นกล้วยแขก ทำนายฝันว่ากล้วยแขก 331
ทำนายฝันเห็นพ่อครัวทำสุกี้แห้งให้กิน ทำนายฝันว่าพ่อครัวทำสุกี้แห้งให้กิน 183
ทำนายฝันเห็นเตะฟุตบอลเข้าประตู ทำนายฝันว่าเตะฟุตบอลเข้าประตู 256
ทำนายฝันเห็นเล่นฟุตบอล ทำนายฝันว่าเล่นฟุตบอล 241
ทำนายฝันเห็นคนเล่นฟุตบอล ทำนายฝันว่าคนเล่นฟุตบอล 237
ทำนายฝันเห็นคนเตะฟุตบอล ทำนายฝันว่าคนเตะฟุตบอล 360
ทำนายฝันเห็นเตะฟุตบอล ทำนายฝันว่าเตะฟุตบอล 279
ทำนายฝันเห็นได้ไปแข่งฟุตบอล ทำนายฝันว่าได้ไปแข่งฟุตบอล 207
ทำนายฝันเห็นแข่งฟุตบอล ทำนายฝันว่าแข่งฟุตบอล 433
ทำนายฝันเห็นฟักแฟงมีผลแฝด ทำนายฝันว่าฟักแฟงมีผลแฝด 370
ทำนายฝันเห็นฟัก2ลูก ทำนายฝันว่าฟัก2ลูก 192
ทำนายฝันเห็นฟักลูกใหญ่ลอยน้ำ ทำนายฝันว่าฟักลูกใหญ่ลอยน้ำ 206
ทำนายฝันเห็นฟักแฟงลูกใหญ่มาก ทำนายฝันว่าฟักแฟงลูกใหญ่มาก 852
ทำนายฝันเห็นฟักเขียว ทำนายฝันว่าฟักเขียว 236
ทำนายฝันเห็นพริกขี้หนูเข้าตาเด็ก ทำนายฝันว่าพริกขี้หนูเข้าตาเด็ก 257
ทำนายฝันเห็นพริกกองอยู่ที่ถนน ทำนายฝันว่าพริกกองอยู่ที่ถนน 187
ทำนายฝันเห็นพริกเขียวพริกแดง ทำนายฝันว่าพริกเขียวพริกแดง 1135
ทำนายฝันเห็นพริกแดงเม็ดใหญ่ ทำนายฝันว่าพริกแดงเม็ดใหญ่ 422
ทำนายฝันเห็นพริกป่น ทำนายฝันว่าพริกป่น 387
ทำนายฝันเห็นเก็บพริกแห้ง ทำนายฝันว่าเก็บพริกแห้ง 273
ทำนายฝันเห็นพริกสดมากมาย ทำนายฝันว่าพริกสดมากมาย 895
ทำนายฝันเห็นพริก ทำนายฝันว่าพริก 229
ทำนายฝันเห็นยำแหนมสดๆ ทำนายฝันว่ายำแหนมสดๆ 207
ทำนายฝันเห็นกินยำแหนมสด ทำนายฝันว่ากินยำแหนมสด 233
ทำนายฝันเห็นได้กินยำแหนมสด ทำนายฝันว่าได้กินยำแหนมสด 232
ทำนายฝันเห็นยำแหนมสด ทำนายฝันว่ายำแหนมสด 196
ทำนายฝันเห็นกินแหนมสด ทำนายฝันว่ากินแหนมสด 195
ทำนายฝันเห็นได้กินแหนมสด ทำนายฝันว่าได้กินแหนมสด 232
ทำนายฝันเห็นแหนมสด ทำนายฝันว่าแหนมสด 246
ทำนายฝันเห็นได้กินยำแหนมหมู ทำนายฝันว่าได้กินยำแหนมหมู 248
ทำนายฝันเห็นพี่ชายได้กินยำแหนมหมู ทำนายฝันว่าพี่ชายได้กินยำแหนมหมู 242
ทำนายฝันเห็นยำแหนมหมู ทำนายฝันว่ายำแหนมหมู 261
ทำนายฝันเห็นกินยำแหนมหมู ทำนายฝันว่ากินยำแหนมหมู 184
ทำนายฝันเห็นพี่ชายกินยำแหนมหมู ทำนายฝันว่าพี่ชายกินยำแหนมหมู 232
ทำนายฝันเห็นได้กินยำแหนม ทำนายฝันว่าได้กินยำแหนม 275
ทำนายฝันเห็น ทำนายฝันว่าพี่ชายได้กินยำแหนม 210
ทำนายฝันเห็นยำแหนม ทำนายฝันว่ายำแหนม 214
ทำนายฝันเห็นกินยำแหนม ทำนายฝันว่ากินยำแหนม 185
ทำนายฝันเห็นพี่ชายกินยำแหนม ทำนายฝันว่าพี่ชายกินยำแหนม 276
ทำนายฝันเห็นแหนมหมู ทำนายฝันว่าแหนมหมู 604
ทำนายฝันเห็นกินแหนม ทำนายฝันว่ากินแหนม 221
ทำนายฝันเห็นกินแหนมหมู ทำนายฝันว่ากินแหนมหมู 404
ทำนายฝันเห็นได้กินแหนม ทำนายฝันว่าได้กินแหนม 220
ทำนายฝันเห็นได้กินแหนมหมู ทำนายฝันว่าได้กินแหนมหมู 291
ทำนายฝันเห็นแหนมบูด ทำนายฝันว่าแหนมบูด 261
ทำนายฝันเห็นแหนม ทำนายฝันว่าแหนม 525
ทำนายฝันเห็นแหนบหาย ทำนายฝันว่าแหนบหาย 222
ทำนายฝันเห็นแหนบหาบ ทำนายฝันว่าแหนบหาบ 318
ทำนายฝันเห็นแหนบถอนผม ทำนายฝันว่าแหนบถอนผม 335
ทำนายฝันเห็นแหนบ ทำนายฝันว่าแหนบ 294
ทำนายฝันเห็นแหนบถอน ทำนายฝันว่าแหนบถอน 516
ทำนายฝันเห็นแหนบถอนขน ทำนายฝันว่าแหนบถอนขน 643
ทำนายฝันเห็นหนังยางหลายๆวง ทำนายฝันว่าหนังยางหลายๆวง 435
ทำนายฝันเห็นยางวง ทำนายฝันว่ายางวง 463
ทำนายฝันเห็นได้ไม้บรรทัด ทำนายฝันว่าได้ไม้บรรทัด 197
ทำนายฝันเห็นไม้บรรทัด ทำนายฝันว่าไม้บรรทัด 256
ทำนายฝันเห็นปากบวมตึง ทำนายฝันว่าปากบวมตึง 487
ทำนายฝันเห็นปากฉีก ทำนายฝันว่าปากฉีก 631
ทำนายฝันเห็นใบไม้แห้งเต็มบ้าน ทำนายฝันว่าใบไม้แห้งเต็มบ้าน 913
ทำนายฝันเห็นใบไม้สีทอง ทำนายฝันว่าใบไม้สีทอง 279
ทำนายฝันเห็นใบไม้แห้งเยอะแยะ ทำนายฝันว่าใบไม้แห้งเยอะแยะ 1445
ทำนายฝันเห็นใบไม้ ทำนายฝันว่าใบไม้ 360
ทำนายฝันเห็นขึ้นบันได ทำนายฝันว่าขึ้นบันได 376
ทำนายฝันเห็นบันไดบ้านพัง ทำนายฝันว่าบันไดบ้านพัง 1739
ทำนายฝันเห็นบันได ทำนายฝันว่าบันได 303
ทำนายฝันเห็นบันไดหัก ทำนายฝันว่าบันไดหัก 1447
ทำนายฝันเห็นบันไดบ้าน ทำนายฝันว่าบันไดบ้าน 266
ทำนายฝันเห็นงูรัดแน่นมากเลย ทำนายฝันว่างูรัดแน่นมากเลย 621
ทำนายฝันเห็นงูรัดแน่น ทำนายฝันว่างูรัดแน่น 441
ทำนายฝันเห็นงูรัดแน่นมาก ทำนายฝันว่างูรัดแน่นมาก 330
ทำนายฝันเห็นงูรัดแขนแน่น ทำนายฝันว่างูรัดแขนแน่น 1229
ทำนายฝันเห็นงูรัดแขนแน่นมาก ทำนายฝันว่างูรัดแขนแน่นมาก 453
ทำนายฝันเห็นเห็บเกาะแน่น ทำนายฝันว่าเห็บเกาะแน่น 3883
ทำนายฝันเห็นเห็บเกาะแน่นเลย ทำนายฝันว่าเห็บเกาะแน่นเลย 633
ทำนายฝันเห็นเห็บเกาะตีนแน่น ทำนายฝันว่าเห็บเกาะตีนแน่น 417
ทำนายฝันเห็นเห็บเกาะตีนแน่นเลย ทำนายฝันว่าเห็บเกาะตีนแน่นเลย 355
ทำนายฝันเห็นแน่นจมูก ทำนายฝันว่าแน่นจมูก 274
ทำนายฝันเห็นรองเท้าหลวม ทำนายฝันว่ารองเท้าหลวม 434
ทำนายฝันเห็นใส่รองเท้าหลวม ทำนายฝันว่าใส่รองเท้าหลวม 1044
ทำนายฝันเห็นได้ใส่รองเท้าหลวม ทำนายฝันว่าได้ใส่รองเท้าหลวม 396
ทำนายฝันเห็นแหวนแหลวม ทำนายฝันว่าแหวนแหลวม 198
ทำนายฝันเห็นใส่แหวนแหลวม ทำนายฝันว่าใส่แหวนแหลวม 297
ทำนายฝันเห็นใส่แหวนแต่หลวม ทำนายฝันว่าใส่แหวนแต่หลวม 1355
ทำนายฝันเห็นกางเกงหลวมหลุดเห็นตูด ทำนายฝันว่ากางเกงหลวมหลุดเห็นตูด 571
ทำนายฝันเห็นกางเกงหลวมหลุด ทำนายฝันว่ากางเกงหลวมหลุด 189
ทำนายฝันเห็นกางเกงหลวมกางเกงหลุดตูด ทำนายฝันว่ากางเกงหลวมกางเกงหลุดตูด 843
ทำนายฝันเห็นนุ่งกางเกงหลวมหลุดเห็นตูด ทำนายฝันว่านุ่งกางเกงหลวมหลุดเห็นตูด 314
ทำนายฝันเห็นกางเกงหลวมหลุดตูด ทำนายฝันว่ากางเกงหลวมหลุดตูด 265
ทำนายฝันเห็นนุ่งกางเกงหลวมหลุด ทำนายฝันว่านุ่งกางเกงหลวมหลุด 509
ทำนายฝันเห็นนุ่งกางเกงหลวมหลุดตูด ทำนายฝันว่านุ่งกางเกงหลวมหลุดตูด 235
ทำนายฝันเห็นนุ่งกางเกงหลวม ทำนายฝันว่านุ่งกางเกงหลวม 206
ทำนายฝันเห็นนุ่งกางเกงหลวมกางเกงหลุดตูด ทำนายฝันว่านุ่งกางเกงหลวมกางเกงหลุดตูด 304
ทำนายฝันเห็นกางเกงหลวม ทำนายฝันว่ากางเกงหลวม 337
ทำนายฝันเห็นแย่งมีดแหลม ทำนายฝันว่าแย่งมีดแหลม 525
ทำนายฝันเห็นแย่งมีดปลายแหลม ทำนายฝันว่าแย่งมีดปลายแหลม 505
ทำนายฝันเห็นแหลมพรหมเทพ ทำนายฝันว่าแหลมพรหมเทพ 222
ทำนายฝันเห็นไม้แหลมแทงปลา ทำนายฝันว่าไม้แหลมแทงปลา 343
ทำนายฝันเห็นมีดแหลม ทำนายฝันว่ามีดแหลม 392
ทำนายฝันเห็นจับมีดแหลม ทำนายฝันว่าจับมีดแหลม 340
ทำนายฝันเห็นได้จับมีดแหลม ทำนายฝันว่าได้จับมีดแหลม 603
ทำนายฝันเห็นมีดปลายแหลม ทำนายฝันว่ามีดปลายแหลม 645
ทำนายฝันเห็นจับมีดปลายแหลม ทำนายฝันว่าจับมีดปลายแหลม 446
ทำนายฝันเห็นได้จับมีดปลายแหลม ทำนายฝันว่าได้จับมีดปลายแหลม 908
ทำนายฝันเห็นเหล็กแหลมแทง ทำนายฝันว่าเหล็กแหลมแทง 1703
ทำนายฝันเห็นเหล็กแหลม ทำนายฝันว่าเหล็กแหลม 305
ทำนายฝันเห็นไม้แหลม ทำนายฝันว่าไม้แหลม 332
ทำนายฝันเห็นไม้แหลมแทง ทำนายฝันว่าไม้แหลมแทง 350
ทำนายฝันเห็นตุ่มเม็ดเต็มตัว ทำนายฝันว่าตุ่มเม็ดเต็มตัว 286
ทำนายฝันเห็นาตุ่มเม็ดขึ้น ทำนายฝันว่าาตุ่มเม็ดขึ้น 284
ทำนายฝันเห็นตุ่มเม็ดขึ้นเต็มตัว ทำนายฝันว่าตุ่มเม็ดขึ้นเต็มตัว 348
ทำนายฝันเห็นตุ่มพุพอง ทำนายฝันว่าตุ่มพุพอง 393
ทำนายฝันเห็นตุ่มพุพองตามตัว ทำนายฝันว่าตุ่มพุพองตามตัว 663
ทำนายฝันเห็นตุ่มพุพองขึ้น ทำนายฝันว่าตุ่มพุพองขึ้น 261
ทำนายฝันเห็นตุ่มพุพองขึ้นตามตัว ทำนายฝันว่าตุ่มพุพองขึ้นตามตัว 5368
ทำนายฝันเห็นตุ่มตามตัว ทำนายฝันว่าตุ่มตามตัว 303
ทำนายฝันเห็นตุ่มขึ้น ทำนายฝันว่าตุ่มขึ้น 268
ทำนายฝันเห็นตุ่มขึ้นตามตัว ทำนายฝันว่าตุ่มขึ้นตามตัว 448
ทำนายฝันเห็นตุ่มน้ำ ทำนายฝันว่าตุ่มน้ำ 559
ทำนายฝันเห็นตุ่ม ทำนายฝันว่าตุ่ม 219
ทำนายฝันเห็น ทำนายฝันว่าตุ่มใส่น้ำ 336
ทำนายฝันเห็นบ้านเอียง ทำนายฝันว่าบ้านเอียง 793
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยงดำสองตัว ทำนายฝันว่านกเอี้ยงดำสองตัว 359
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยงสองตัว ทำนายฝันว่านกเอี้ยงสองตัว 270
ทำนายฝันเห็นลูกนกเอี้ยงดำสองตัว ทำนายฝันว่าลูกนกเอี้ยงดำสองตัว 392
ทำนายฝันเห็นลูกนกเอี้ยงสองตัว ทำนายฝันว่าลูกนกเอี้ยงสองตัว 275
ทำนายฝันเห็นต้นกล้วยเอียง ทำนายฝันว่าต้นกล้วยเอียง 287
ทำนายฝันเห็นต้นกล้วยไม่เอียง ทำนายฝันว่าต้นกล้วยไม่เอียง 225
ทำนายฝันเห็นฟันเอียง ทำนายฝันว่าฟันเอียง 819
ทำนายฝันเห็นฟันบนเอียง ทำนายฝันว่าฟันบนเอียง 373
ทำนายฝันเห็นฟันบนเอียงทั้งแถบ ทำนายฝันว่าฟันบนเอียงทั้งแถบ 361
ทำนายฝันเห็นเอี้ยงดำตาย ทำนายฝันว่าเอี้ยงดำตาย 201
ทำนายฝันเห็นเอี้ยงตาย ทำนายฝันว่าเอี้ยงตาย 225
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยงดำตาย ทำนายฝันว่านกเอี้ยงดำตาย 403
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยงตาย ทำนายฝันว่านกเอี้ยงตาย 450
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยง 1 ตัว ทำนายฝันว่านกเอี้ยง 1 ตัว 276
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยงดำ 1 ตัว ทำนายฝันว่านกเอี้ยงดำ 1 ตัว 272
ทำนายฝันเห็นเลี้ยงนกเอี้ยงดำ ทำนายฝันว่าเลี้ยงนกเอี้ยงดำ 213
ทำนายฝันเห็นเลี้ยงนกเอี้ยง ทำนายฝันว่าเลี้ยงนกเอี้ยง 200
ทำนายฝันเห็นเลี้ยงนกเอี้ยงดำ 1 ตัว ทำนายฝันว่าเลี้ยงนกเอี้ยงดำ 1 ตัว 261
ทำนายฝันเห็นเลี้ยงนกเอี้ยง 1 ตัว ทำนายฝันว่าเลี้ยงนกเอี้ยง 1 ตัว 249
ทำนายฝันเห็นเอี้ยงดำ ทำนายฝันว่าเอี้ยงดำ 176
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยง ทำนายฝันว่านกเอี้ยง 966
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยงดำ ทำนายฝันว่านกเอี้ยงดำ 278
ทำนายฝันเห็นปุ่มจัดฟันหลุด ทำนายฝันว่าปุ่มจัดฟันหลุด 267
ทำนายฝันเห็นปุ่มจัดฟัน ทำนายฝันว่าปุ่มจัดฟัน 282
ทำนายฝันเห็นปุ่มดัดฟัน ทำนายฝันว่าปุ่มดัดฟัน 227
ทำนายฝันเห็นปุ่มดัดฟันหลุด ทำนายฝันว่าปุ่มดัดฟันหลุด 247
ทำนายฝันเห็นปุ่มเหงือก ทำนายฝันว่าปุ่มเหงือก 268
ทำนายฝันเห็นปุ่มเหงือกและฟันบนหลุด ทำนายฝันว่าปุ่มเหงือกและฟันบนหลุด 1319
ทำนายฝันเห็นไอโฟนหลายเครื่อง ทำนายฝันว่าไอโฟนหลายเครื่อง 260
ทำนายฝันเห็นไอแพดหลายเครื่อง ทำนายฝันว่าไอแพดหลายเครื่อง 225
ทำนายฝันเห็นไอโฟน ทำนายฝันว่าไอโฟน 220
ทำนายฝันเห็นไอโฟนหาย ทำนายฝันว่าไอโฟนหาย 494
ทำนายฝันเห็นไอแพด ทำนายฝันว่าไอแพด 258
ทำนายฝันเห็นไอแพดหาย ทำนายฝันว่าไอแพดหาย 507
ทำนายฝันเห็นไอ้ไข่เด็กวัด ทำนายฝันว่าไอ้ไข่เด็กวัด 335
ทำนายฝันเห็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ทำนายฝันว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ 3815
ทำนายฝันเห็นไอเจ็บคอ ทำนายฝันว่าไอเจ็บคอ 419
ทำนายฝันเห็นเด็กไอ ทำนายฝันว่าเด็กไอ 263
ทำนายฝันเห็นคนไอ ทำนายฝันว่าคนไอ 301
ทำนายฝันเห็นไอ ทำนายฝันว่าไอ 238
ทำนายฝันเห็นไอเป็นเลือด ทำนายฝันว่าไอเป็นเลือด 1704
ทำนายฝันเห็นไอศครีม ทำนายฝันว่าไอศครีม 1082
ทำนายฝันเห็นไอติม ทำนายฝันว่าไอติม 3971
ทำนายฝันเห็นตนเองถางป่า ทำนายฝันว่าตนเองถางป่า 294
ทำนายฝันเห็นตนเองถางหญ้า ทำนายฝันว่าตนเองถางหญ้า 277
ทำนายฝันเห็นเอาจอบตัดต้นไม้ถางหญ้า ทำนายฝันว่าเอาจอบตัดต้นไม้ถางหญ้า 410
ทำนายฝันเห็นถือจอบแล้วถางป่า ทำนายฝันว่าถือจอบแล้วถางป่า 230
ทำนายฝันเห็นถือจอบถางป่า ทำนายฝันว่าถือจอบถางป่า 265
ทำนายฝันเห็นถือจอบถางหญ้า ทำนายฝันว่าถือจอบถางหญ้า 287
ทำนายฝันเห็นถือจอบแล้วถางหญ้า ทำนายฝันว่าถือจอบแล้วถางหญ้า 237
ทำนายฝันเห็นถางหญ้าในป่า ทำนายฝันว่าถางหญ้าในป่า 313
ทำนายฝันเห็นถางหญ้าในป่าลึก ทำนายฝันว่าถางหญ้าในป่าลึก 259
ทำนายฝันเห็นถางป่าในป่า ทำนายฝันว่าถางป่าในป่า 293
ทำนายฝันเห็นถางป่า ทำนายฝันว่าถางป่า 250
ทำนายฝันเห็นถางหญ้า ทำนายฝันว่าถางหญ้า 200
ทำนายฝันเห็นถางป่าในป่าลึก ทำนายฝันว่าถางป่าในป่าลึก 304
ทำนายฝันเห็นพ่อครัว ทำนายฝันว่าพ่อครัว 225
ทำนายฝันเห็นกินหมูสะเต๊ะ ทำนายฝันว่ากินหมูสะเต๊ะ 332
ทำนายฝันเห็นหมูสะเต๊ะ ทำนายฝันว่าหมูสะเต๊ะ 270
ทำนายฝันเห็นกินผัดไทย ทำนายฝันว่ากินผัดไทย 540
ทำนายฝันเห็นผัดไทย ทำนายฝันว่าผัดไทย 527
ทำนายฝันเห็นแซนวิช ทำนายฝันว่าแซนวิช 483
ทำนายฝันเห็นกินแซนวิช ทำนายฝันว่ากินแซนวิช 632
ทำนายฝันเห็นได้ทอดไข่นกกระทา ทำนายฝันว่าได้ทอดไข่นกกระทา 382
ทำนายฝันเห็นกินเกี๊ยวซ่า ทำนายฝันว่ากินเกี๊ยวซ่า 299
ทำนายฝันเห็นสะพานลอยขาด ทำนายฝันว่าสะพานลอยขาด 545
ทำนายฝันเห็นสะพานลอย ทำนายฝันว่าสะพานลอย 712
ทำนายฝันเห็นร้านเสริมสวย ทำนายฝันว่าร้านเสริมสวย 637

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 17 มีนาคม - 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นดอกดาวเรือง ทำนายฝันว่าดอกดาวเรือง 669
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 567
ทำนายฝันเห็นพระสงฆ์ ทำนายฝันว่าเห็นพระสงฆ์ 563
ทำนายฝันเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ 557
ทำนายฝันเห็นฟันตนเองหักหรือหลุดล่วง ทำนายฝันเห็นว่าฟันตนเองหักหรือหลุดล่วง 481
ทำนายฝันเห็นงูเผือกหรืองูสีขาว ทำนายฝันว่างูเผือกหรืองูสีขาว 473
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 465
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง 379
ทำนายฝันเห็นแฟนนอกใจ ทำนายฝันเห็นว่าแฟนนอกใจ 355
ทำนายฝันเห็นงูจงอาง ทำนายฝันว่างูจงอาง 327
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 318
ทำนายฝันเห็นขี้หรืออุจจาระ ได้จับขี้ ทำนายฝันว่าเห็นขี้หรืออุจจาระ ได้จับขี้ หรือตัวเองถ่ายอุจจาระ ฉบับที่ 2 316
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 305
ทำนายฝันเห็นงูเข้าบ้าน ทำนายฝันว่างูเข้าบ้าน 303
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 293
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 285
ทำนายฝันเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ทำนายฝันว่าเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ฉบับที่ 2 258
ทำนายฝันเห็นเพื่อนเก่าหลายคน ทำนายฝันว่าเพื่อนเก่าหลายคน 239
ทำนายฝันเห็นงูหลายตัว ทำนายฝันว่างูหลายตัว 239
ทำนายฝันเห็นแหวนหัก แตก ทำนายฝันว่าแหวนหัก แตก 229


ทำนายฝัน

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 bywww.goosiam.comติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

ของเสน่ห์แรงๆ ทำเสน่ห์ ว่านเสน่ห์ คลิกที่นี่