ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร 


ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน


ทำนายฝัน วันจันทร์ที่ 24 ก.ย. 2561

รายการเว็บ

 >>> ดูดวง

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นไส้กรอกอีสานดิบ ทำนายฝันว่าไส้กรอกอีสานดิบ 497
ทำนายฝันเห็นคนขายไส้กรอกอีสาน ทำนายฝันว่าคนขายไส้กรอกอีสาน 269
ทำนายฝันเห็นกินไส้กรอก ทำนายฝันว่ากินไส้กรอก 605
ทำนายฝันเห็นไส้กรอก ทำนายฝันว่าไส้กรอก 593
ทำนายฝันเห็นกินเบคอนดิบๆ ทำนายฝันว่ากินเบคอนดิบๆ 264
ทำนายฝันเห็นกินเบคอน ทำนายฝันว่ากินเบคอน 308
ทำนายฝันเห็นเบคอน ทำนายฝันว่าเบคอน 316
ทำนายฝันเห็นกุนเชียงทอด ทำนายฝันว่ากุนเชียงทอด 189
ทำนายฝันเห็นทอดกุนเชียง ทำนายฝันว่าทอดกุนเชียง 334
ทำนายฝันเห็นกินกุนเชียง ทำนายฝันว่ากินกุนเชียง 402
ทำนายฝันเห็นกุนเชียง ทำนายฝันว่ากุนเชียง 363
ทำนายฝันเห็นกล้วยแขก ทำนายฝันว่ากล้วยแขก 404
ทำนายฝันเห็นพ่อครัวทำสุกี้แห้งให้กิน ทำนายฝันว่าพ่อครัวทำสุกี้แห้งให้กิน 224
ทำนายฝันเห็นเตะฟุตบอลเข้าประตู ทำนายฝันว่าเตะฟุตบอลเข้าประตู 422
ทำนายฝันเห็นเล่นฟุตบอล ทำนายฝันว่าเล่นฟุตบอล 269
ทำนายฝันเห็นคนเล่นฟุตบอล ทำนายฝันว่าคนเล่นฟุตบอล 303
ทำนายฝันเห็นคนเตะฟุตบอล ทำนายฝันว่าคนเตะฟุตบอล 541
ทำนายฝันเห็นเตะฟุตบอล ทำนายฝันว่าเตะฟุตบอล 332
ทำนายฝันเห็นได้ไปแข่งฟุตบอล ทำนายฝันว่าได้ไปแข่งฟุตบอล 252
ทำนายฝันเห็นแข่งฟุตบอล ทำนายฝันว่าแข่งฟุตบอล 540
ทำนายฝันเห็นฟักแฟงมีผลแฝด ทำนายฝันว่าฟักแฟงมีผลแฝด 447
ทำนายฝันเห็นฟัก2ลูก ทำนายฝันว่าฟัก2ลูก 234
ทำนายฝันเห็นฟักลูกใหญ่ลอยน้ำ ทำนายฝันว่าฟักลูกใหญ่ลอยน้ำ 246
ทำนายฝันเห็นฟักแฟงลูกใหญ่มาก ทำนายฝันว่าฟักแฟงลูกใหญ่มาก 1111
ทำนายฝันเห็นฟักเขียว ทำนายฝันว่าฟักเขียว 281
ทำนายฝันเห็นพริกขี้หนูเข้าตาเด็ก ทำนายฝันว่าพริกขี้หนูเข้าตาเด็ก 306
ทำนายฝันเห็นพริกกองอยู่ที่ถนน ทำนายฝันว่าพริกกองอยู่ที่ถนน 229
ทำนายฝันเห็นพริกเขียวพริกแดง ทำนายฝันว่าพริกเขียวพริกแดง 1479
ทำนายฝันเห็นพริกแดงเม็ดใหญ่ ทำนายฝันว่าพริกแดงเม็ดใหญ่ 522
ทำนายฝันเห็นพริกป่น ทำนายฝันว่าพริกป่น 517
ทำนายฝันเห็นเก็บพริกแห้ง ทำนายฝันว่าเก็บพริกแห้ง 327
ทำนายฝันเห็นพริกสดมากมาย ทำนายฝันว่าพริกสดมากมาย 1260
ทำนายฝันเห็นพริก ทำนายฝันว่าพริก 267
ทำนายฝันเห็นยำแหนมสดๆ ทำนายฝันว่ายำแหนมสดๆ 251
ทำนายฝันเห็นกินยำแหนมสด ทำนายฝันว่ากินยำแหนมสด 287
ทำนายฝันเห็นได้กินยำแหนมสด ทำนายฝันว่าได้กินยำแหนมสด 284
ทำนายฝันเห็นยำแหนมสด ทำนายฝันว่ายำแหนมสด 245
ทำนายฝันเห็นกินแหนมสด ทำนายฝันว่ากินแหนมสด 227
ทำนายฝันเห็นได้กินแหนมสด ทำนายฝันว่าได้กินแหนมสด 343
ทำนายฝันเห็นแหนมสด ทำนายฝันว่าแหนมสด 304
ทำนายฝันเห็นได้กินยำแหนมหมู ทำนายฝันว่าได้กินยำแหนมหมู 294
ทำนายฝันเห็นพี่ชายได้กินยำแหนมหมู ทำนายฝันว่าพี่ชายได้กินยำแหนมหมู 283
ทำนายฝันเห็นยำแหนมหมู ทำนายฝันว่ายำแหนมหมู 321
ทำนายฝันเห็นกินยำแหนมหมู ทำนายฝันว่ากินยำแหนมหมู 220
ทำนายฝันเห็นพี่ชายกินยำแหนมหมู ทำนายฝันว่าพี่ชายกินยำแหนมหมู 272
ทำนายฝันเห็นได้กินยำแหนม ทำนายฝันว่าได้กินยำแหนม 326
ทำนายฝันเห็น ทำนายฝันว่าพี่ชายได้กินยำแหนม 252
ทำนายฝันเห็นยำแหนม ทำนายฝันว่ายำแหนม 265
ทำนายฝันเห็นกินยำแหนม ทำนายฝันว่ากินยำแหนม 237
ทำนายฝันเห็นพี่ชายกินยำแหนม ทำนายฝันว่าพี่ชายกินยำแหนม 314
ทำนายฝันเห็นแหนมหมู ทำนายฝันว่าแหนมหมู 675
ทำนายฝันเห็นกินแหนม ทำนายฝันว่ากินแหนม 265
ทำนายฝันเห็นกินแหนมหมู ทำนายฝันว่ากินแหนมหมู 515
ทำนายฝันเห็นได้กินแหนม ทำนายฝันว่าได้กินแหนม 263
ทำนายฝันเห็นได้กินแหนมหมู ทำนายฝันว่าได้กินแหนมหมู 363
ทำนายฝันเห็นแหนมบูด ทำนายฝันว่าแหนมบูด 313
ทำนายฝันเห็นแหนม ทำนายฝันว่าแหนม 625
ทำนายฝันเห็นแหนบหาย ทำนายฝันว่าแหนบหาย 258
ทำนายฝันเห็นแหนบหาบ ทำนายฝันว่าแหนบหาบ 381
ทำนายฝันเห็นแหนบถอนผม ทำนายฝันว่าแหนบถอนผม 392
ทำนายฝันเห็นแหนบ ทำนายฝันว่าแหนบ 350
ทำนายฝันเห็นแหนบถอน ทำนายฝันว่าแหนบถอน 626
ทำนายฝันเห็นแหนบถอนขน ทำนายฝันว่าแหนบถอนขน 885
ทำนายฝันเห็นหนังยางหลายๆวง ทำนายฝันว่าหนังยางหลายๆวง 520
ทำนายฝันเห็นยางวง ทำนายฝันว่ายางวง 543
ทำนายฝันเห็นได้ไม้บรรทัด ทำนายฝันว่าได้ไม้บรรทัด 230
ทำนายฝันเห็นไม้บรรทัด ทำนายฝันว่าไม้บรรทัด 306
ทำนายฝันเห็นปากบวมตึง ทำนายฝันว่าปากบวมตึง 689
ทำนายฝันเห็นปากฉีก ทำนายฝันว่าปากฉีก 733
ทำนายฝันเห็นใบไม้แห้งเต็มบ้าน ทำนายฝันว่าใบไม้แห้งเต็มบ้าน 1129
ทำนายฝันเห็นใบไม้สีทอง ทำนายฝันว่าใบไม้สีทอง 350
ทำนายฝันเห็นใบไม้แห้งเยอะแยะ ทำนายฝันว่าใบไม้แห้งเยอะแยะ 1704
ทำนายฝันเห็นใบไม้ ทำนายฝันว่าใบไม้ 429
ทำนายฝันเห็นขึ้นบันได ทำนายฝันว่าขึ้นบันได 444
ทำนายฝันเห็นบันไดบ้านพัง ทำนายฝันว่าบันไดบ้านพัง 2118
ทำนายฝันเห็นบันได ทำนายฝันว่าบันได 368
ทำนายฝันเห็นบันไดหัก ทำนายฝันว่าบันไดหัก 1832
ทำนายฝันเห็นบันไดบ้าน ทำนายฝันว่าบันไดบ้าน 322
ทำนายฝันเห็นงูรัดแน่นมากเลย ทำนายฝันว่างูรัดแน่นมากเลย 708
ทำนายฝันเห็นงูรัดแน่น ทำนายฝันว่างูรัดแน่น 510
ทำนายฝันเห็นงูรัดแน่นมาก ทำนายฝันว่างูรัดแน่นมาก 379
ทำนายฝันเห็นงูรัดแขนแน่น ทำนายฝันว่างูรัดแขนแน่น 2241
ทำนายฝันเห็นงูรัดแขนแน่นมาก ทำนายฝันว่างูรัดแขนแน่นมาก 518
ทำนายฝันเห็นเห็บเกาะแน่น ทำนายฝันว่าเห็บเกาะแน่น 4487
ทำนายฝันเห็นเห็บเกาะแน่นเลย ทำนายฝันว่าเห็บเกาะแน่นเลย 765
ทำนายฝันเห็นเห็บเกาะตีนแน่น ทำนายฝันว่าเห็บเกาะตีนแน่น 487
ทำนายฝันเห็นเห็บเกาะตีนแน่นเลย ทำนายฝันว่าเห็บเกาะตีนแน่นเลย 425
ทำนายฝันเห็นแน่นจมูก ทำนายฝันว่าแน่นจมูก 339
ทำนายฝันเห็นรองเท้าหลวม ทำนายฝันว่ารองเท้าหลวม 494
ทำนายฝันเห็นใส่รองเท้าหลวม ทำนายฝันว่าใส่รองเท้าหลวม 1262
ทำนายฝันเห็นได้ใส่รองเท้าหลวม ทำนายฝันว่าได้ใส่รองเท้าหลวม 447
ทำนายฝันเห็นแหวนแหลวม ทำนายฝันว่าแหวนแหลวม 240
ทำนายฝันเห็นใส่แหวนแหลวม ทำนายฝันว่าใส่แหวนแหลวม 367
ทำนายฝันเห็นใส่แหวนแต่หลวม ทำนายฝันว่าใส่แหวนแต่หลวม 1709
ทำนายฝันเห็นกางเกงหลวมหลุดเห็นตูด ทำนายฝันว่ากางเกงหลวมหลุดเห็นตูด 684
ทำนายฝันเห็นกางเกงหลวมหลุด ทำนายฝันว่ากางเกงหลวมหลุด 227
ทำนายฝันเห็นกางเกงหลวมกางเกงหลุดตูด ทำนายฝันว่ากางเกงหลวมกางเกงหลุดตูด 1027
ทำนายฝันเห็นนุ่งกางเกงหลวมหลุดเห็นตูด ทำนายฝันว่านุ่งกางเกงหลวมหลุดเห็นตูด 392
ทำนายฝันเห็นกางเกงหลวมหลุดตูด ทำนายฝันว่ากางเกงหลวมหลุดตูด 314
ทำนายฝันเห็นนุ่งกางเกงหลวมหลุด ทำนายฝันว่านุ่งกางเกงหลวมหลุด 659
ทำนายฝันเห็นนุ่งกางเกงหลวมหลุดตูด ทำนายฝันว่านุ่งกางเกงหลวมหลุดตูด 285
ทำนายฝันเห็นนุ่งกางเกงหลวม ทำนายฝันว่านุ่งกางเกงหลวม 238
ทำนายฝันเห็นนุ่งกางเกงหลวมกางเกงหลุดตูด ทำนายฝันว่านุ่งกางเกงหลวมกางเกงหลุดตูด 390
ทำนายฝันเห็นกางเกงหลวม ทำนายฝันว่ากางเกงหลวม 449
ทำนายฝันเห็นแย่งมีดแหลม ทำนายฝันว่าแย่งมีดแหลม 677
ทำนายฝันเห็นแย่งมีดปลายแหลม ทำนายฝันว่าแย่งมีดปลายแหลม 597
ทำนายฝันเห็นแหลมพรหมเทพ ทำนายฝันว่าแหลมพรหมเทพ 261
ทำนายฝันเห็นไม้แหลมแทงปลา ทำนายฝันว่าไม้แหลมแทงปลา 420
ทำนายฝันเห็นมีดแหลม ทำนายฝันว่ามีดแหลม 464
ทำนายฝันเห็นจับมีดแหลม ทำนายฝันว่าจับมีดแหลม 402
ทำนายฝันเห็นได้จับมีดแหลม ทำนายฝันว่าได้จับมีดแหลม 682
ทำนายฝันเห็นมีดปลายแหลม ทำนายฝันว่ามีดปลายแหลม 749
ทำนายฝันเห็นจับมีดปลายแหลม ทำนายฝันว่าจับมีดปลายแหลม 525
ทำนายฝันเห็นได้จับมีดปลายแหลม ทำนายฝันว่าได้จับมีดปลายแหลม 1388
ทำนายฝันเห็นเหล็กแหลมแทง ทำนายฝันว่าเหล็กแหลมแทง 2133
ทำนายฝันเห็นเหล็กแหลม ทำนายฝันว่าเหล็กแหลม 369
ทำนายฝันเห็นไม้แหลม ทำนายฝันว่าไม้แหลม 387
ทำนายฝันเห็นไม้แหลมแทง ทำนายฝันว่าไม้แหลมแทง 453
ทำนายฝันเห็นตุ่มเม็ดเต็มตัว ทำนายฝันว่าตุ่มเม็ดเต็มตัว 343
ทำนายฝันเห็นาตุ่มเม็ดขึ้น ทำนายฝันว่าาตุ่มเม็ดขึ้น 320
ทำนายฝันเห็นตุ่มเม็ดขึ้นเต็มตัว ทำนายฝันว่าตุ่มเม็ดขึ้นเต็มตัว 404
ทำนายฝันเห็นตุ่มพุพอง ทำนายฝันว่าตุ่มพุพอง 456
ทำนายฝันเห็นตุ่มพุพองตามตัว ทำนายฝันว่าตุ่มพุพองตามตัว 782
ทำนายฝันเห็นตุ่มพุพองขึ้น ทำนายฝันว่าตุ่มพุพองขึ้น 314
ทำนายฝันเห็นตุ่มพุพองขึ้นตามตัว ทำนายฝันว่าตุ่มพุพองขึ้นตามตัว 7082
ทำนายฝันเห็นตุ่มตามตัว ทำนายฝันว่าตุ่มตามตัว 374
ทำนายฝันเห็นตุ่มขึ้น ทำนายฝันว่าตุ่มขึ้น 314
ทำนายฝันเห็นตุ่มขึ้นตามตัว ทำนายฝันว่าตุ่มขึ้นตามตัว 531
ทำนายฝันเห็นตุ่มน้ำ ทำนายฝันว่าตุ่มน้ำ 689
ทำนายฝันเห็นตุ่ม ทำนายฝันว่าตุ่ม 259
ทำนายฝันเห็น ทำนายฝันว่าตุ่มใส่น้ำ 474
ทำนายฝันเห็นบ้านเอียง ทำนายฝันว่าบ้านเอียง 1018
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยงดำสองตัว ทำนายฝันว่านกเอี้ยงดำสองตัว 434
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยงสองตัว ทำนายฝันว่านกเอี้ยงสองตัว 333
ทำนายฝันเห็นลูกนกเอี้ยงดำสองตัว ทำนายฝันว่าลูกนกเอี้ยงดำสองตัว 475
ทำนายฝันเห็นลูกนกเอี้ยงสองตัว ทำนายฝันว่าลูกนกเอี้ยงสองตัว 309
ทำนายฝันเห็นต้นกล้วยเอียง ทำนายฝันว่าต้นกล้วยเอียง 338
ทำนายฝันเห็นต้นกล้วยไม่เอียง ทำนายฝันว่าต้นกล้วยไม่เอียง 261
ทำนายฝันเห็นฟันเอียง ทำนายฝันว่าฟันเอียง 1105
ทำนายฝันเห็นฟันบนเอียง ทำนายฝันว่าฟันบนเอียง 487
ทำนายฝันเห็นฟันบนเอียงทั้งแถบ ทำนายฝันว่าฟันบนเอียงทั้งแถบ 426
ทำนายฝันเห็นเอี้ยงดำตาย ทำนายฝันว่าเอี้ยงดำตาย 240
ทำนายฝันเห็นเอี้ยงตาย ทำนายฝันว่าเอี้ยงตาย 258
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยงดำตาย ทำนายฝันว่านกเอี้ยงดำตาย 502
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยงตาย ทำนายฝันว่านกเอี้ยงตาย 591
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยง 1 ตัว ทำนายฝันว่านกเอี้ยง 1 ตัว 346
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยงดำ 1 ตัว ทำนายฝันว่านกเอี้ยงดำ 1 ตัว 328
ทำนายฝันเห็นเลี้ยงนกเอี้ยงดำ ทำนายฝันว่าเลี้ยงนกเอี้ยงดำ 261
ทำนายฝันเห็นเลี้ยงนกเอี้ยง ทำนายฝันว่าเลี้ยงนกเอี้ยง 255
ทำนายฝันเห็นเลี้ยงนกเอี้ยงดำ 1 ตัว ทำนายฝันว่าเลี้ยงนกเอี้ยงดำ 1 ตัว 337
ทำนายฝันเห็นเลี้ยงนกเอี้ยง 1 ตัว ทำนายฝันว่าเลี้ยงนกเอี้ยง 1 ตัว 306
ทำนายฝันเห็นเอี้ยงดำ ทำนายฝันว่าเอี้ยงดำ 213
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยง ทำนายฝันว่านกเอี้ยง 1257
ทำนายฝันเห็นนกเอี้ยงดำ ทำนายฝันว่านกเอี้ยงดำ 355
ทำนายฝันเห็นปุ่มจัดฟันหลุด ทำนายฝันว่าปุ่มจัดฟันหลุด 337
ทำนายฝันเห็นปุ่มจัดฟัน ทำนายฝันว่าปุ่มจัดฟัน 345
ทำนายฝันเห็นปุ่มดัดฟัน ทำนายฝันว่าปุ่มดัดฟัน 273
ทำนายฝันเห็นปุ่มดัดฟันหลุด ทำนายฝันว่าปุ่มดัดฟันหลุด 307
ทำนายฝันเห็นปุ่มเหงือก ทำนายฝันว่าปุ่มเหงือก 325
ทำนายฝันเห็นปุ่มเหงือกและฟันบนหลุด ทำนายฝันว่าปุ่มเหงือกและฟันบนหลุด 1540
ทำนายฝันเห็นไอโฟนหลายเครื่อง ทำนายฝันว่าไอโฟนหลายเครื่อง 312
ทำนายฝันเห็นไอแพดหลายเครื่อง ทำนายฝันว่าไอแพดหลายเครื่อง 274
ทำนายฝันเห็นไอโฟน ทำนายฝันว่าไอโฟน 253
ทำนายฝันเห็นไอโฟนหาย ทำนายฝันว่าไอโฟนหาย 561
ทำนายฝันเห็นไอแพด ทำนายฝันว่าไอแพด 300
ทำนายฝันเห็นไอแพดหาย ทำนายฝันว่าไอแพดหาย 612
ทำนายฝันเห็นไอ้ไข่เด็กวัด ทำนายฝันว่าไอ้ไข่เด็กวัด 392
ทำนายฝันเห็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ทำนายฝันว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ 4795
ทำนายฝันเห็นไอเจ็บคอ ทำนายฝันว่าไอเจ็บคอ 527
ทำนายฝันเห็นเด็กไอ ทำนายฝันว่าเด็กไอ 304
ทำนายฝันเห็นคนไอ ทำนายฝันว่าคนไอ 348
ทำนายฝันเห็นไอ ทำนายฝันว่าไอ 282
ทำนายฝันเห็นไอเป็นเลือด ทำนายฝันว่าไอเป็นเลือด 2153
ทำนายฝันเห็นไอศครีม ทำนายฝันว่าไอศครีม 1271
ทำนายฝันเห็นไอติม ทำนายฝันว่าไอติม 5099
ทำนายฝันเห็นตนเองถางป่า ทำนายฝันว่าตนเองถางป่า 337
ทำนายฝันเห็นตนเองถางหญ้า ทำนายฝันว่าตนเองถางหญ้า 305
ทำนายฝันเห็นเอาจอบตัดต้นไม้ถางหญ้า ทำนายฝันว่าเอาจอบตัดต้นไม้ถางหญ้า 467
ทำนายฝันเห็นถือจอบแล้วถางป่า ทำนายฝันว่าถือจอบแล้วถางป่า 276
ทำนายฝันเห็นถือจอบถางป่า ทำนายฝันว่าถือจอบถางป่า 311
ทำนายฝันเห็นถือจอบถางหญ้า ทำนายฝันว่าถือจอบถางหญ้า 336
ทำนายฝันเห็นถือจอบแล้วถางหญ้า ทำนายฝันว่าถือจอบแล้วถางหญ้า 287
ทำนายฝันเห็นถางหญ้าในป่า ทำนายฝันว่าถางหญ้าในป่า 367
ทำนายฝันเห็นถางหญ้าในป่าลึก ทำนายฝันว่าถางหญ้าในป่าลึก 310
ทำนายฝันเห็นถางป่าในป่า ทำนายฝันว่าถางป่าในป่า 367
ทำนายฝันเห็นถางป่า ทำนายฝันว่าถางป่า 311
ทำนายฝันเห็นถางหญ้า ทำนายฝันว่าถางหญ้า 253
ทำนายฝันเห็นถางป่าในป่าลึก ทำนายฝันว่าถางป่าในป่าลึก 375
ทำนายฝันเห็นพ่อครัว ทำนายฝันว่าพ่อครัว 268
ทำนายฝันเห็นกินหมูสะเต๊ะ ทำนายฝันว่ากินหมูสะเต๊ะ 416
ทำนายฝันเห็นหมูสะเต๊ะ ทำนายฝันว่าหมูสะเต๊ะ 335
ทำนายฝันเห็นกินผัดไทย ทำนายฝันว่ากินผัดไทย 671
ทำนายฝันเห็นผัดไทย ทำนายฝันว่าผัดไทย 677
ทำนายฝันเห็นแซนวิช ทำนายฝันว่าแซนวิช 598
ทำนายฝันเห็นกินแซนวิช ทำนายฝันว่ากินแซนวิช 744
ทำนายฝันเห็นได้ทอดไข่นกกระทา ทำนายฝันว่าได้ทอดไข่นกกระทา 482
ทำนายฝันเห็นกินเกี๊ยวซ่า ทำนายฝันว่ากินเกี๊ยวซ่า 383
ทำนายฝันเห็นสะพานลอยขาด ทำนายฝันว่าสะพานลอยขาด 688
ทำนายฝันเห็นสะพานลอย ทำนายฝันว่าสะพานลอย 848
ทำนายฝันเห็นร้านเสริมสวย ทำนายฝันว่าร้านเสริมสวย 799

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 17 กันยายน - 24 กันยายน พ.ศ. 2561
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ 665
ทำนายฝันเห็นงูเผือกหรืองูสีขาว ทำนายฝันว่างูเผือกหรืองูสีขาว 635
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 614
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 522
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง 427
ทำนายฝันเห็นเก็บเงินได้ ทำนายฝันเห็นว่าเก็บเงินได้ 404
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 404
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 397
ทำนายฝันเห็นงูเข้าบ้าน ทำนายฝันว่างูเข้าบ้าน 377
ทำนายฝันตนเองบวชหรือห่มผ้าเหลือง ทำนายฝันว่าตนเองบวชหรือห่มผ้าเหลือง 365
ทำนายฝันเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ ทำนายฝันว่าเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ หรือจับต้องนาฬิกาข้อมือ ฉบับที่ 2 364
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 355
ทำนายฝันเห็นงูหลายตัว ทำนายฝันว่างูหลายตัว 343
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 337
ทำนายฝันเห็นปืนหรือได้ยิงปืน ทำนายฝันว่าเห็นปืนหรือได้ยิงปืน 331
ทำนายฝันเห็นตัวเองได้สระผม ทำนายฝันว่าเห็นตัวเองได้สระผม ฉบับที่ 2 321
ทำนายฝันเห็นเก็บเห็ดโคน ทำนายฝันว่าเก็บเห็ดโคน 319
ทำนายฝันเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ทำนายฝันว่าเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ฉบับที่ 2 298
ทำนายฝันเห็นนม เต้านมของหญิงสาว ทำนายฝันว่าเห็นนม เต้านมของหญิงสาว 289
ทำนายฝันเห็นแฟนนอกใจ ทำนายฝันเห็นว่าแฟนนอกใจ 286


ดูดวง หวย เกมส์ ข่าว สารบัญเว็บ ฟรีเว็บบอร์ด เครื่องรางของขลัง / วัตถุมงคล / พระเครื่อง Sitemap

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 by www.goosiam.com ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

เครื่องราง / ของเสน่ห์ / บูชาแล้วรวย คลิกที่นี่