ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร 


ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน


ทำนายฝัน วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561

รายการเว็บ

 >>> ดูดวง

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นกำไลมุก ทำนายฝันว่ากำไลมุก 463
ทำนายฝันเห็น ทำนายฝันว่ากิ๊บดำ 576
ทำนายฝันเห็นกิ๊บติดผมมุก ทำนายฝันว่ากิ๊บติดผมมุก 480
ทำนายฝันเห็นกิ๊บติดผม ทำนายฝันว่ากิ๊บติดผม 2178
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าถือ ทำนายฝันว่ากระเป๋าถือ 746
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าถือขาด ทำนายฝันว่ากระเป๋าถือขาด 1146
ทำนายฝันเห็นใส่ชุดครุย ทำนายฝันว่าใส่ชุดครุย 1600
ทำนายฝันเห็นชุดครุย ทำนายฝันว่าชุดครุย 585
ทำนายฝันเห็นรองเท้าคอมแบทหลายคู่ ทำนายฝันว่ารองเท้าคอมแบทหลายคู่ 446
ทำนายฝันเห็นรองเท้าคอมแบท ทำนายฝันว่ารองเท้าคอมแบท 597
ทำนายฝันเห็นเห็นผู้หญิงถือสะดึง ทำนายฝันว่าเห็นผู้หญิงถือสะดึง 302
ทำนายฝันเห็นสะดึง ทำนายฝันว่าสะดึง 375
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสะพายซิบแตก ทำนายฝันว่ากระเป๋าสะพายซิบแตก 446
ทำนายฝันเห็นกระโปรง ซิบแตก ทำนายฝันว่ากระโปรง ซิบแตก 352
ทำนายฝันเห็นใส่กางเกงซิปแตก ทำนายฝันว่าใส่กางเกงซิปแตก 582
ทำนายฝันเห็นซิปแตก ทำนายฝันว่าซิปแตก 557
ทำนายฝันเห็นกางเกงยีนส์สีซีด ทำนายฝันว่ากางเกงยีนส์สีซีด 481
ทำนายฝันเห็นกางเกงยีนส์ ทำนายฝันว่ากางเกงยีนส์ 1421
ทำนายฝันเห็นกางเกงยีนส์ขาด ทำนายฝันว่ากางเกงยีนส์ขาด 2366
ทำนายฝันเห็นกางเกงหลุดเห็นก้น ทำนายฝันว่ากางเกงหลุดเห็นก้น 1862
ทำนายฝันเห็นใส่กางเกงวอร์มขายาว ทำนายฝันว่าใส่กางเกงวอร์มขายาว 744
ทำนายฝันเห็นพับกางเกงบ๊อกเซอร์ผู้ชาย ทำนายฝันว่าพับกางเกงบ๊อกเซอร์ผู้ชาย 416
ทำนายฝันเห็นเสื้อกันฝน ทำนายฝันว่าเสื้อกันฝน 667
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดหนังหลายเส้น ทำนายฝันว่าเข็มขัดหนังหลายเส้น 783
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดหนังสีดำ ทำนายฝันว่าเข็มขัดหนังสีดำ 777
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดหนังจระเข้ ทำนายฝันว่าเข็มขัดหนังจระเข้ 319
ทำนายฝันเห็ หน่อไม้ฝรั่ง ทำนายฝันว่าหน่อไม้ฝรั่ง 521
ทำนายฝันเห็นเก็บเห็ดตับเต่า ทำนายฝันว่าเก็บเห็ดตับเต่า 1501
ทำนายฝันเห็นต้นยูคาลิปตัส ทำนายฝันว่าต้นยูคาลิปตัส 1048
ทำนายฝันเห็นกินถั่วแมคคาเดเมีย ทำนายฝันว่ากินถั่วแมคคาเดเมีย 294
ทำนายฝันเห็นเมี่ยงคำ ทำนายฝันว่าเมี่ยงคำ 513
ทำนายฝันเห็นต้นมันมือเสือ ทำนายฝันว่าต้นมันมือเสือ 410
ทำนายฝันเห็นมันฝรั่งทอด ทำนายฝันว่ามันฝรั่งทอด 314
ทำนายฝันเห็นมันฝรั่ง ทำนายฝันว่ามันฝรั่ง 434
ทำนายฝันเห็นส้มเน่า ทำนายฝันว่าส้มเน่า 708
ทำนายฝันเห็นมะละกอเน่า ทำนายฝันว่ามะละกอเน่า 350
ทำนายฝันเห็นมะยงชิดสุกเต็มต้น ทำนายฝันว่ามะยงชิดสุกเต็มต้น 546
ทำนายฝันเห็นเก็บลูกมะยงชิดลูกใหญ่ ทำนายฝันว่าเก็บลูกมะยงชิดลูกใหญ่ 342
ทำนายฝันเห็นมะยงชิด ทำนายฝันว่ามะยงชิด 585
ทำนายฝันเห็นเปลือกมะนาว ทำนายฝันว่าเปลือกมะนาว 264
ทำนายฝันเห็นมะนาวเน่า ทำนายฝันว่ามะนาวเน่า 436
ทำนายฝันเห็นมะนาวดอง ทำนายฝันว่ามะนาวดอง 367
ทำนายฝันเห็นกินมะขามคลุกน้ำตาล ทำนายฝันว่ากินมะขามคลุกน้ำตาล 367
ทำนายฝันเห็นมะขามแช่อิ่มเยอะมาก ทำนายฝันว่ามะขามแช่อิ่มเยอะมาก 383
ทำนายฝันเห็นกินมะขามแช่อิ่ม ทำนายฝันว่ากินมะขามแช่อิ่ม 571
ทำนายฝันเห็นมะขามดอง ทำนายฝันว่ามะขามดอง 345
ทำนายฝันเห็นมะขามแช่อิ่ม ทำนายฝันว่ามะขามแช่อิ่ม 429
ทำนายฝันเห็นเก็บมะเขือพวง ทำนายฝันว่าเก็บมะเขือพวง 738
ทำนายฝันเห็นต้นมะเขือพวง ทำนายฝันว่าต้นมะเขือพวง 380
ทำนายฝันเห็นมะเขือพวง ทำนายฝันว่ามะเขือพวง 545
ทำนายฝันเห็นกินลูกพรุน ทำนายฝันว่ากินลูกพรุน 361
ทำนายฝันเห็นฝักเพกา ทำนายฝันว่าฝักเพกา 564
ทำนายฝันเห็นผักเสี้ยน ทำนายฝันว่าผักเสี้ยน 264
ทำนายฝันเห็นผักแว่น ทำนายฝันว่าผักแว่น 816
ทำนายฝันเห็นหัวไชเท้า ทำนายฝันว่าหัวไชเท้า 713
ทำนายฝันเห็นผักกวางตุ้ง ทำนายฝันว่าผักกวางตุ้ง 375
ทำนายฝันเห็นกินแป๊ะก๊วย ทำนายฝันว่ากินแป๊ะก๊วย 386
ทำนายฝันเห็นแปะก๊วย ทำนายฝันว่าแปะก๊วย 407
ทำนายฝันเห็นต้นปอ ทำนายฝันว่าต้นปอ 500
ทำนายฝันเห็นแกงบอน ทำนายฝันว่าแกงบอน 463
ทำนายฝันเห็นตัดต้นบอน ทำนายฝันว่าตัดต้นบอน 403
ทำนายฝันเห็นต้นบอน ทำนายฝันว่าต้นบอน 611
ทำนายฝันเห็นใบย่านาง ทำนายฝันว่าใบย่านาง 731
ทำนายฝันเห็นเก็บสายบัวในสระบัว ทำนายฝันว่าเก็บสายบัวในสระบัว 1853
ทำนายฝันเห็นแกงสายบัว ทำนายฝันว่าแกงสายบัว 348
ทำนายฝันเห็นสายบัว ทำนายฝันว่าสายบัว 712
ทำนายฝันเห็นบ๊วยหวาน ทำนายฝันว่าบ๊วยหวาน 404
ทำนายฝันเห็นกินบ๊วยเค็ม ทำนายฝันว่ากินบ๊วยเค็ม 481
ทำนายฝันเห็นบวบหอม ทำนายฝันว่าบวบหอม 862
ทำนายฝันเห็นบวบเหลี่ยม ทำนายฝันว่าบวบเหลี่ยม 899
ทำนายฝันเห็นผลนุ่น ทำนายฝันว่าผลนุ่น 291
ทำนายฝันเห็นเม็ดนุ่น ทำนายฝันว่าเม็ดนุ่น 414
ทำนายฝันเห็นต้นนุ่น ทำนายฝันว่าต้นนุ่น 533
ทำนายฝันเห็นถั่วเหลือง ทำนายฝันว่าถั่วเหลือง 423
ทำนายฝันเห็นถั่วลิสงคั่ว ทำนายฝันว่าถั่วลิสงคั่ว 883
ทำนายฝันเห็นถั่วปากอ้า ทำนายฝันว่าถั่วปากอ้า 403
ทำนายฝันเห็นกินถั่วแดงต้ม ทำนายฝันว่ากินถั่วแดงต้ม 479
ทำนายฝันเห็นถั่วแดง ทำนายฝันว่าถั่วแดง 475
ทำนายฝันเห็นถั่วดำ ทำนายฝันว่าถั่วดำ 488
ทำนายฝันเห็นซื้อถั่วแขก ทำนายฝันว่าซื้อถั่วแขก 356
ทำนายฝันเห็นถั่วเขียวต้มน้ำตาล ทำนายฝันว่าถั่วเขียวต้มน้ำตาล 730
ทำนายฝันเห็นเมล็ดถั่วเขียว ทำนายฝันว่าเมล็ดถั่วเขียว 866
ทำนายฝันเห็นน้ำใบเตย ทำนายฝันว่าน้ำใบเตย 398
ทำนายฝันเห็นต้นใบเตย ทำนายฝันว่าต้นใบเตย 552
ทำนายฝันเห็นแกงจืดตำลึง ทำนายฝันว่าแกงจืดตำลึง 321
ทำนายฝันเห็นยอดตำลึงเยอะมาก ทำนายฝันว่ายอดตำลึงเยอะมาก 599
ทำนายฝันเห็นเก็บลูกตำลึงสุก ทำนายฝันว่าเก็บลูกตำลึงสุก 520
ทำนายฝันเห็นต้นตำลึง ทำนายฝันว่าต้นตำลึง 371
ทำนายฝันเห็นเก็บดีปลีดอกส้ม ทำนายฝันว่าเก็บดีปลีดอกส้ม 303
ทำนายฝันเห็นต้นดีปลี ทำนายฝันว่าต้นดีปลี 338
ทำนายฝันเห็นต้นคูณออกดอก ทำนายฝันว่าต้นคูณออกดอก 778
ทำนายฝันเห็นเปลือกไข่ ทำนายฝันว่าเปลือกไข่ 792
ทำนายฝันเห็นไข่แตก ทำนายฝันว่าไข่แตก 2215
ทำนายฝันเห็นกินไข่ลูกเขย ทำนายฝันว่ากินไข่ลูกเขย 353
ทำนายฝันเห็นไข่ลูกเขย ทำนายฝันว่าไข่ลูกเขย 382
ทำนายฝันเห็นไข่ตุ๋นหลายถ้วย ทำนายฝันว่าไข่ตุ๋นหลายถ้วย 262
ทำนายฝันเห็นไข่ตุ๋น ทำนายฝันว่าไข่ตุ๋น 567
ทำนายฝันเห็นไข่เจียว ทำนายฝันว่าไข่เจียว 625
ทำนายฝันเห็นไข่ต้ม ทำนายฝันว่าไข่ต้ม 1996
ทำนายฝันเห็นไข่ดาว ทำนายฝันว่าไข่ดาว 913
ทำนายฝันเห็นกินไข่หวาน ทำนายฝันว่ากินไข่หวาน 357
ทำนายฝันเห็นกินไข่น้ำ ทำนายฝันว่ากินไข่น้ำ 269
ทำนายฝันเห็นเมล็ดข้าวสาลี ทำนายฝันว่าเมล็ดข้าวสาลี 482
ทำนายฝันเห็นข้าวสาลี ทำนายฝันว่าข้าวสาลี 266
ทำนายฝันเห็นเมล็ดข้าวโพด ทำนายฝันว่าเมล็ดข้าวโพด 863
ทำนายฝันเห็นไร่ข้าวโพด ทำนายฝันว่าไร่ข้าวโพด 677
ทำนายฝันเห็นต้นข้าวโพด ทำนายฝันว่าต้นข้าวโพด 811
ทำนายฝันเห็นข้าวโพด ทำนายฝันว่าข้าวโพด 398
ทำนายฝันเห็นกินข้าวโพด ทำนายฝันว่ากินข้าวโพด 2756
ทำนายฝันเห็นต้นข่า ทำนายฝันว่าต้นข่า 378
ทำนายฝันเห็นกินน้ำเก๊กฮวย ทำนายฝันว่ากินน้ำเก๊กฮวย 394
ทำนายฝันเห็นน้ำเก๊กฮวย ทำนายฝันว่าน้ำเก๊กฮวย 350
ทำนายฝันเห็นกาแฟเย็นปั่น ทำนายฝันว่ากาแฟเย็นปั่น 730
ทำนายฝันเห็นกาแฟเย็น ทำนายฝันว่ากาแฟเย็น 1493
ทำนายฝันเห็นโกโก้ปั่น ทำนายฝันว่าโกโก้ปั่น 497
ทำนายฝันเห็นโกโก้เย็น ทำนายฝันว่าโกโก้เย็น 712
ทำนายฝันเห็นโกโก้  ทำนายฝันว่าโกโก้ 327
ทำนายฝันเห็นเกาลัดแกะแล้ว ทำนายฝันว่าเกาลัดแกะแล้ว 336
ทำนายฝันเห็นได้กินเกาลัด ทำนายฝันว่าได้กินเกาลัด 889
ทำนายฝันเห็นลูกเกาลัด ทำนายฝันว่าลูกเกาลัด 498
ทำนายฝันเห็นกะหล่ำดอก ทำนายฝันว่ากะหล่ำดอก 380
ทำนายฝันเห็นต้นกระวานใหญ่ ทำนายฝันว่าต้นกระวานใหญ่ 269
ทำนายฝันเห็นกระวาน ทำนายฝันว่ากระวาน 279
ทำนายฝันเห็นขุดว่านกระวาน ทำนายฝันว่าขุดว่านกระวาน 261
ทำนายฝันเห็นกระเทียมเจียว ทำนายฝันว่ากระเทียมเจียว 359
ทำนายฝันเห็นกระเทียมโทน ทำนายฝันว่ากระเทียมโทน 472
ทำนายฝันเห็นกระท้อนดอง ทำนายฝันว่ากระท้อนดอง 349
ทำนายฝันเห็นกินกระท้อนแช่อิ่ม ทำนายฝันว่ากินกระท้อนแช่อิ่ม 376
ทำนายฝันเห็นกินกระท้อน ทำนายฝันว่ากินกระท้อน 994
ทำนายฝันเห็นกระทกรก ทำนายฝันว่ากระทกรก 417
ทำนายฝันเห็นเก็บผักกระถิน ทำนายฝันว่าเก็บผักกระถิน 826
ทำนายฝันเห็นกินเม็ดกระถินเยอะมาก ทำนายฝันว่ากินเม็ดกระถินเยอะมาก 1042
ทำนายฝันเห็นกระถิน ทำนายฝันว่ากระถิน 370
ทำนายฝันเห็นกระจับลูกสีดำ ทำนายฝันว่ากระจับลูกสีดำ 317
ทำนายฝันเห็นต้นกกน้ำโดนตัดต้น ทำนายฝันว่าต้นกกน้ำโดนตัดต้น 579
ทำนายฝันเห็นต้นกก ทำนายฝันว่าต้นกก 314
ทำนายฝันเห็นท่อน้ำทิ้ง ทำนายฝันว่าท่อน้ำทิ้ง 941
ทำนายฝันเห็นผ้าเช็ดผม ทำนายฝันว่าผ้าเช็ดผม 392
ทำนายฝันเห็นผ้าขนหนู ทำนายฝันว่าผ้าขนหนู 931
ทำนายฝันเห็นกระจกเงาห้องน้ำ ทำนายฝันว่ากระจกเงาห้องน้ำ 354
ทำนายฝันเห็นกระจกเงา ทำนายฝันว่ากระจกเงา 379
ทำนายฝันเห็นกระจกเงา 2 บาน ทำนายฝันว่ากระจกเงา 2 บาน 381
ทำนายฝันเห็นอ่างล้างหน้าแตก ทำนายฝันว่าอ่างล้างหน้าแตก 570
ทำนายฝันเห็นอ่างล้างหน้าสีขาว ทำนายฝันว่าอ่างล้างหน้าสีขาว 466
ทำนายฝันเห็นอาบน้ำให้ลูกชาย ทำนายฝันว่าอาบน้ำให้ลูกชาย 2176
ทำนายฝันเห็นโถปัสสาวะ ทำนายฝันว่าโถปัสสาวะ 463
ทำนายฝันเห็นผ้าม่านห้องน้ำ ทำนายฝันว่าผ้าม่านห้องน้ำ 420
ทำนายฝันเห็นฝักบัว ทำนายฝันว่าฝักบัว 1082
ทำนายฝันเห็นนาฬิกาปลุก ทำนายฝันว่านาฬิกาปลุก 650
ทำนายฝันเห็นวอลล์เปเปอร์ ทำนายฝันว่าวอลล์เปเปอร์ 324
ทำนายฝันเห็นลู่วิ่งไฟฟ้า ทำนายฝันว่าลู่วิ่งไฟฟ้า 330
ทำนายฝันเห็นขี่จักรยานไฟฟ้า ทำนายฝันว่าขี่จักรยานไฟฟ้า 442
ทำนายฝันเห็นจักรยานออกกำลังกาย ทำนายฝันว่าจักรยานออกกำลังกาย 394
ทำนายฝันเห็นจักรยานพับ ทำนายฝันว่าจักรยานพับ 389
ทำนายฝันเห็นเครื่องตัดหญ้า ทำนายฝันว่าเครื่องตัดหญ้า 660
ทำนายฝันเห็นรถตัดหญ้า ทำนายฝันว่ารถตัดหญ้า 399
ทำนายฝันเห็นเครื่องล้างจาน ทำนายฝันว่าเครื่องล้างจาน 412
ทำนายฝันเห็นพัดลมดูดอากาศเสีย ทำนายฝันว่าพัดลมดูดอากาศเสีย 352
ทำนายฝันเห็นสายโทรศัพท์ สองสาย ทำนายฝันว่าสายโทรศัพท์ สองสาย 353
ทำนายฝันเห็นสายโทรศัพท์ขาด ทำนายฝันว่าสายโทรศัพท์ขาด 445
ทำนายฝันเห็นแอร์เสีย ทำนายฝันว่าแอร์เสีย 547
ทำนายฝันเห็นเครื่องปรับอากาศ ทำนายฝันว่าเครื่องปรับอากาศ 477
ทำนายฝันเห็นเครื่องคั้นน้ำสมุนไพรขนาดใหญ่ ทำนายฝันว่าเครื่องคั้นน้ำสมุนไพรขนาดใหญ่ 273
ทำนายฝันเห็นเครื่องปั่นด้าย ทำนายฝันว่าเครื่องปั่นด้าย 627
ทำนายฝันเห็นเตารีดไอน้ำไหม้ ทำนายฝันว่าเตารีดไอน้ำไหม้ 727
ทำนายฝันเห็นเครื่องปั่นพริก ทำนายฝันว่าเครื่องปั่นพริก 429
ทำนายฝันเห็นหั่นผัก ทำนายฝันว่าหั่นผัก 650
ทำนายฝันเห็นช่วยแม่ล้างผัก ทำนายฝันว่าช่วยแม่ล้างผัก 466
ทำนายฝันเห็นล้างผักกาด ทำนายฝันว่าล้างผักกาด 539
ทำนายฝันเห็นเครื่องบดยาสมุนไพร ทำนายฝันว่าเครื่องบดยาสมุนไพร 784
ทำนายฝันเห็นเครื่องบดข้าวโพด ทำนายฝันว่าเครื่องบดข้าวโพด 452
ทำนายฝันเห็นสีผสมอาหาร ทำนายฝันว่าสีผสมอาหาร 399
ทำนายฝันเห็นเครื่องบวช ทำนายฝันว่าเครื่องบวช 1081
ทำนายฝันเห็นเครื่องปิ้งขนมปัง ทำนายฝันว่าเครื่องปิ้งขนมปัง 532
ทำนายฝันเห็นพัดลมไอน้ำ ทำนายฝันว่าพัดลมไอน้ำ 487
ทำนายฝันเห็นพัดลมพัง ทำนายฝันว่าพัดลมพัง 1158
ทำนายฝันเห็นทีวีจอแบน ทำนายฝันว่าทีวีจอแบน 762
ทำนายฝันเห็นทีวีเสีย ทำนายฝันว่าทีวีเสีย 446
ทำนายฝันเห็นทีวีเก่า ทำนายฝันว่าทีวีเก่า 958
ทำนายฝันเห็นเครื่องเสียง ทำนายฝันว่าเครื่องเสียง 872
ทำนายฝันเห็นบัวรดน้ำสีทอง ทำนายฝันว่าบัวรดน้ำสีทอง 437
ทำนายฝันเห็นแม่แรง ทำนายฝันว่าแม่แรง 401
ทำนายฝันเห็นรอก ทำนายฝันว่ารอก 364
ทำนายฝันเห็นเครื่องยนต์ ทำนายฝันว่าเครื่องยนต์ 629
ทำนายฝันเห็นขี่มอเตอร์ไซค์ ทำนายฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ 20253
ทำนายฝันเห็นเครื่องปั่นไฟ ทำนายฝันว่าเครื่องปั่นไฟ 597
ทำนายฝันเห็นเครื่องดูดฝุ่น ทำนายฝันว่าเครื่องดูดฝุ่น 632
ทำนายฝันเห็นเครื่องสูบน้ำ ทำนายฝันว่าเครื่องสูบน้ำ 376
ทำนายฝันเห็นเสาคอนกรีต ทำนายฝันว่าเสาคอนกรีต 880
ทำนายฝันเห็นพ้นสีรถยนต์ ทำนายฝันว่าพ้นสีรถยนต์ 707
ทำนายฝันเห็นปั๊มลม ทำนายฝันว่าปั๊มลม 334
ทำนายฝันเห็นเครื่องเชื่อมเหล็ก ทำนายฝันว่าเครื่องเชื่อมเหล็ก 1074
ทำนายฝันเห็นได้ยินเครื่องเจียรเหล็ก ทำนายฝันว่าได้ยินเครื่องเจียรเหล็ก 413
ทำนายฝันเห็นลูกดิ่ง ทำนายฝันว่าลูกดิ่ง 346
ทำนายฝันเห็นแปรงทองเหลืองเก่า ทำนายฝันว่าแปรงทองเหลืองเก่า 373
ทำนายฝันเห็นแปรงทองเหลือง ทำนายฝันว่าแปรงทองเหลือง 311
ทำนายฝันเห็นตะไบเล็บ ทำนายฝันว่าตะไบเล็บ 820
ทำนายฝันเห็นตะไบ ทำนายฝันว่าตะไบ 1338
ทำนายฝันเห็นใบเลื่อยตัดเหล็ก ทำนายฝันว่าใบเลื่อยตัดเหล็ก 905
ทำนายฝันเห็น ทำนายฝันว่าดอกสว่าน 503

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 17 กันยายน - 23 กันยายน พ.ศ. 2561
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 506
ทำนายฝันเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองร้องไห้เสียใจ 503
ทำนายฝันเห็นงูเผือกหรืองูสีขาว ทำนายฝันว่างูเผือกหรืองูสีขาว 486
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 411
ทำนายฝันเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นเลือดไหลนองหรือมีเลือดออกจากร่างกายตนเอง 345
ทำนายฝันเห็นเก็บเงินได้ ทำนายฝันเห็นว่าเก็บเงินได้ 325
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 324
ทำนายฝันเห็นงูเข้าบ้าน ทำนายฝันว่างูเข้าบ้าน 298
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 297
ทำนายฝันตนเองบวชหรือห่มผ้าเหลือง ทำนายฝันว่าตนเองบวชหรือห่มผ้าเหลือง 296
ทำนายฝันเห็นงูหลายตัว ทำนายฝันว่างูหลายตัว 292
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 280
ทำนายฝันเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ ทำนายฝันว่าเห็นนาฬิกา ได้สวมใส่ หรือจับต้องนาฬิกาข้อมือ ฉบับที่ 2 279
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 266
ทำนายฝันเห็นเก็บเห็ดโคน ทำนายฝันว่าเก็บเห็ดโคน 260
ทำนายฝันเห็นปืนหรือได้ยิงปืน ทำนายฝันว่าเห็นปืนหรือได้ยิงปืน 252
ทำนายฝันเห็นตัวเองได้สระผม ทำนายฝันว่าเห็นตัวเองได้สระผม ฉบับที่ 2 249
ทำนายฝันเห็นพญาครุฑ ทำนายฝันว่าพญาครุฑ 242
ทำนายฝันเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ทำนายฝันว่าเห็นบิดา มารดา หรือบุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว ฉบับที่ 2 240
ทำนายฝันเห็นงูจงอาง ทำนายฝันว่างูจงอาง 235


ดูดวง หวย เกมส์ ข่าว สารบัญเว็บ ฟรีเว็บบอร์ด เครื่องรางของขลัง / วัตถุมงคล / พระเครื่อง Sitemap

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 by www.goosiam.com ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

เครื่องราง / ของเสน่ห์ / บูชาแล้วรวย คลิกที่นี่