ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร 


ศาสตร์การทำนายฝันคือ การนำเอาความฝันมาตีความ ทำนายฝันแม่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายความฝัน ดูดวงทำนายฝัน ดูทำนายฝัน มีทำนายฝัน ทำนายฝันเลขเด็ด ทำนายฝันงู ทำนายฝันวันไม่รู้ และ ทำนายฝันฟันหัก ไม่ว่าความฝันของท่านคืออะไร ที่นี้มีคำตอบให้ เพราะนี้คือศูนย์รวมแห่งศาสตร์การทำนายฝัน ผู้ทำนายฝัน ขอใส่ประสบการณ์ทำนายฝันจริงของผู้ทำนายฝัน ที่จะเพิ่มพูนความรู้ทำนายฝันที่แตกแขนงการทำนายฝัน ออกมาให้เห็น ความรู้ทำนายฝันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝัน ว.วรันณ์ธร เจ้าของเว็บ Goosiam.com นั้น พบว่าความฝัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีบางอย่างทำให้เกิดความฝันขึ้น ความฝันของแต่ละคนนั้น เกิดได้หลากหลายประการ โดยความฝันนั้นจะมีผู้ควบคุมความฝันอยู่ เช่น ความฝันเกิดจากสภาพร่างกายเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางใจ  ความฝันเกิดจากการจดจำจากสิ่งทีผ่านมาในแต่ละวัน ความฝันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ความฝันเกิดจากการบอกเหตุจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความฝันเกิดจากองค์เทพประจำตัวของแต่ละบุคคลนั้นๆ บางคนจะเห็นอนาคตล่วงหน้าในความฝัน และต่อมาก็เจอจริงตามที่ฝัน ความฝันจากการถูกควบคุมมาโดยเทวดา ยมทูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ จะนำพามาให้เข้าฝันบุคคลนั้นให้บอกเหตุ บอกลา บอกสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณนั้นต้องการให้ทราบ วิญญาณต่างๆ นั้นจะมีผู้ควบคุมมาไม่ได้มาได้เอง วิญญาณจากจากเจ้ากรรมนายเวร หากเข้ามาเล่นงานในความฝัน ผู้ควบคุมความฝันก็ไม่ห้าม เพราะเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกัน ตามกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้ ความฝันหลายอย่างที่คนไม่รู้ มีเยอะมากมาย ที่ผมดูแล้วยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องความฝัน ดูแล้วการอ้างอิงจากตำราเป็นส่วนใหญ่ คนที่รู้จักความฝันไม่ได้เผยแพร่สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือไม่มีช่องทางให้เผยแพร่ คนมีความรู้ในการทำนายฝัน ตายไปความรู้ทำนายฝันก็สาปสูญหายไป

คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ นอนไม่หลับ โดนรบกวนบ่อยเวลานอน ควรบูชาพระประจำวันเกิด โดยการเขียนชื่อ สกุล ของตนเองฝังไว้ใต้ฐานพระ และนำไปถวายวัดที่ปฎิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝากพระประจำวันเกิด ที่ท่านถวายนำไปไว้ที่โบสถ์ สิ่งต่างๆ ที่รบกวนก็จะหายไปหรือดีขึ้น เพราะท่านจะมีทั้งพระประจำวันเกิด และพระเกตุ คุ้มครองท่าน ดูรายละเอียดพระประจำวันเกิดความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณ
หากความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ  ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็จะไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้ เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝัน ได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม ความฝันแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงไม่ต้องใช้หลักทำนายฝัน หากใช้ทำนายฝันก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
หากความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้ เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝัน ให้ระวังภัยและป้องกัน ความฝันแบบนี้น่าเชื่อถือ ควรใช้หลักการทำนายฝัน มีความแม่นยำมากในการทำนายฝัน
หากความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ฝันลักษณะแบบนี้มักมาจากจิตใต้สำนัก ความฝันนี้น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง สามารถใช้หลักทำนายฝันได้ ความแม่นยำอยู่ในระดับปานกลาง
                                 
วันของความฝัน
ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆที่เรารู้จัก
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง
สูตรวันของความฝันนี้ทดสอบแล้ว กับผู้ทำนายฝันเอง และทดสอบกับผู้อื่นแล้วมามากมาย กว่า 30 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ หากผู้ฝัน ฝันเอง จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝัน 50 เปอร์เซนต์ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆตามตำรา  หากฝันวันเสาร์เกี่ยวข้องกับผู้ฝัน 100 เปอร์เซนต์                 
เวลาที่ท่านฝัน
ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
ฝันเวลายามสี่ (ตีสี่) เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายแก้ฝันกับแม่พระคงคา สระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี )
ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์)
เท่าที่ผู้ทำนายฝันเองได้สังเกตุ ความฝันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมากว่า 30 ปีแล้วกับการทำนายฝัน พบว่า ความฝันในช่วงเวลา ตี 3.30 ถึงตี 5.30 น. เป็นความฝันที่เป็นความจริง  เพราะความฝันในช่วงเวลานี้ เทพ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ พี่น้อง วิญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมมาเพื่อบอกกล่าว มักจะมาเข้าฝันในเวลานี้ เหตุนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ทำนายฝันเองที่เห็นมาตลอดการทำนายฝัน


ทำนายฝัน วันพุธที่ 12 ธ.ค. 2561

รายการเว็บ

 >>> ดูดวง

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

หมวดหมู่ทำนายฝัน


ค้นหาทำนายฝัน
พิมพ์สิ่งที่คุณฝันเห็น หรือ คำที่เกี่ยวกับความฝันของคุณ
เช่น ฝันเห็นนก ก็พิมพ์คำว่า นก
คุณฝันเห็นอะไร?


เริ่มหัวข้อใหม่

จำนวนข้อความทำนายฝัน ที่แสดงต่อ 1 หน้า [ 25 | 50 | 100 | 200 ]


ทำนายฝัน รวมทุกหมวด
พบทำนายฝันทั้งหมด 9529 ข้อความทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


หน้าแรก -> รวมทุกหมวด

  หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นกำไลมุก ทำนายฝันว่ากำไลมุก 506
ทำนายฝันเห็น ทำนายฝันว่ากิ๊บดำ 623
ทำนายฝันเห็นกิ๊บติดผมมุก ทำนายฝันว่ากิ๊บติดผมมุก 504
ทำนายฝันเห็นกิ๊บติดผม ทำนายฝันว่ากิ๊บติดผม 2322
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าถือ ทำนายฝันว่ากระเป๋าถือ 815
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าถือขาด ทำนายฝันว่ากระเป๋าถือขาด 1240
ทำนายฝันเห็นใส่ชุดครุย ทำนายฝันว่าใส่ชุดครุย 1772
ทำนายฝันเห็นชุดครุย ทำนายฝันว่าชุดครุย 636
ทำนายฝันเห็นรองเท้าคอมแบทหลายคู่ ทำนายฝันว่ารองเท้าคอมแบทหลายคู่ 484
ทำนายฝันเห็นรองเท้าคอมแบท ทำนายฝันว่ารองเท้าคอมแบท 667
ทำนายฝันเห็นเห็นผู้หญิงถือสะดึง ทำนายฝันว่าเห็นผู้หญิงถือสะดึง 327
ทำนายฝันเห็นสะดึง ทำนายฝันว่าสะดึง 409
ทำนายฝันเห็นกระเป๋าสะพายซิบแตก ทำนายฝันว่ากระเป๋าสะพายซิบแตก 497
ทำนายฝันเห็นกระโปรง ซิบแตก ทำนายฝันว่ากระโปรง ซิบแตก 383
ทำนายฝันเห็นใส่กางเกงซิปแตก ทำนายฝันว่าใส่กางเกงซิปแตก 616
ทำนายฝันเห็นซิปแตก ทำนายฝันว่าซิปแตก 602
ทำนายฝันเห็นกางเกงยีนส์สีซีด ทำนายฝันว่ากางเกงยีนส์สีซีด 510
ทำนายฝันเห็นกางเกงยีนส์ ทำนายฝันว่ากางเกงยีนส์ 1510
ทำนายฝันเห็นกางเกงยีนส์ขาด ทำนายฝันว่ากางเกงยีนส์ขาด 2485
ทำนายฝันเห็นกางเกงหลุดเห็นก้น ทำนายฝันว่ากางเกงหลุดเห็นก้น 1927
ทำนายฝันเห็นใส่กางเกงวอร์มขายาว ทำนายฝันว่าใส่กางเกงวอร์มขายาว 783
ทำนายฝันเห็นพับกางเกงบ๊อกเซอร์ผู้ชาย ทำนายฝันว่าพับกางเกงบ๊อกเซอร์ผู้ชาย 445
ทำนายฝันเห็นเสื้อกันฝน ทำนายฝันว่าเสื้อกันฝน 719
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดหนังหลายเส้น ทำนายฝันว่าเข็มขัดหนังหลายเส้น 834
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดหนังสีดำ ทำนายฝันว่าเข็มขัดหนังสีดำ 840
ทำนายฝันเห็นเข็มขัดหนังจระเข้ ทำนายฝันว่าเข็มขัดหนังจระเข้ 346
ทำนายฝันเห็ หน่อไม้ฝรั่ง ทำนายฝันว่าหน่อไม้ฝรั่ง 547
ทำนายฝันเห็นเก็บเห็ดตับเต่า ทำนายฝันว่าเก็บเห็ดตับเต่า 1568
ทำนายฝันเห็นต้นยูคาลิปตัส ทำนายฝันว่าต้นยูคาลิปตัส 1122
ทำนายฝันเห็นกินถั่วแมคคาเดเมีย ทำนายฝันว่ากินถั่วแมคคาเดเมีย 315
ทำนายฝันเห็นเมี่ยงคำ ทำนายฝันว่าเมี่ยงคำ 556
ทำนายฝันเห็นต้นมันมือเสือ ทำนายฝันว่าต้นมันมือเสือ 440
ทำนายฝันเห็นมันฝรั่งทอด ทำนายฝันว่ามันฝรั่งทอด 342
ทำนายฝันเห็นมันฝรั่ง ทำนายฝันว่ามันฝรั่ง 469
ทำนายฝันเห็นส้มเน่า ทำนายฝันว่าส้มเน่า 752
ทำนายฝันเห็นมะละกอเน่า ทำนายฝันว่ามะละกอเน่า 379
ทำนายฝันเห็นมะยงชิดสุกเต็มต้น ทำนายฝันว่ามะยงชิดสุกเต็มต้น 573
ทำนายฝันเห็นเก็บลูกมะยงชิดลูกใหญ่ ทำนายฝันว่าเก็บลูกมะยงชิดลูกใหญ่ 369
ทำนายฝันเห็นมะยงชิด ทำนายฝันว่ามะยงชิด 619
ทำนายฝันเห็นเปลือกมะนาว ทำนายฝันว่าเปลือกมะนาว 289
ทำนายฝันเห็นมะนาวเน่า ทำนายฝันว่ามะนาวเน่า 475
ทำนายฝันเห็นมะนาวดอง ทำนายฝันว่ามะนาวดอง 391
ทำนายฝันเห็นกินมะขามคลุกน้ำตาล ทำนายฝันว่ากินมะขามคลุกน้ำตาล 395
ทำนายฝันเห็นมะขามแช่อิ่มเยอะมาก ทำนายฝันว่ามะขามแช่อิ่มเยอะมาก 420
ทำนายฝันเห็นกินมะขามแช่อิ่ม ทำนายฝันว่ากินมะขามแช่อิ่ม 633
ทำนายฝันเห็นมะขามดอง ทำนายฝันว่ามะขามดอง 383
ทำนายฝันเห็นมะขามแช่อิ่ม ทำนายฝันว่ามะขามแช่อิ่ม 475
ทำนายฝันเห็นเก็บมะเขือพวง ทำนายฝันว่าเก็บมะเขือพวง 778
ทำนายฝันเห็นต้นมะเขือพวง ทำนายฝันว่าต้นมะเขือพวง 410
ทำนายฝันเห็นมะเขือพวง ทำนายฝันว่ามะเขือพวง 584
ทำนายฝันเห็นกินลูกพรุน ทำนายฝันว่ากินลูกพรุน 392
ทำนายฝันเห็นฝักเพกา ทำนายฝันว่าฝักเพกา 614
ทำนายฝันเห็นผักเสี้ยน ทำนายฝันว่าผักเสี้ยน 296
ทำนายฝันเห็นผักแว่น ทำนายฝันว่าผักแว่น 847
ทำนายฝันเห็นหัวไชเท้า ทำนายฝันว่าหัวไชเท้า 768
ทำนายฝันเห็นผักกวางตุ้ง ทำนายฝันว่าผักกวางตุ้ง 405
ทำนายฝันเห็นกินแป๊ะก๊วย ทำนายฝันว่ากินแป๊ะก๊วย 423
ทำนายฝันเห็นแปะก๊วย ทำนายฝันว่าแปะก๊วย 431
ทำนายฝันเห็นต้นปอ ทำนายฝันว่าต้นปอ 546
ทำนายฝันเห็นแกงบอน ทำนายฝันว่าแกงบอน 503
ทำนายฝันเห็นตัดต้นบอน ทำนายฝันว่าตัดต้นบอน 442
ทำนายฝันเห็นต้นบอน ทำนายฝันว่าต้นบอน 670
ทำนายฝันเห็นใบย่านาง ทำนายฝันว่าใบย่านาง 790
ทำนายฝันเห็นเก็บสายบัวในสระบัว ทำนายฝันว่าเก็บสายบัวในสระบัว 1950
ทำนายฝันเห็นแกงสายบัว ทำนายฝันว่าแกงสายบัว 385
ทำนายฝันเห็นสายบัว ทำนายฝันว่าสายบัว 770
ทำนายฝันเห็นบ๊วยหวาน ทำนายฝันว่าบ๊วยหวาน 443
ทำนายฝันเห็นกินบ๊วยเค็ม ทำนายฝันว่ากินบ๊วยเค็ม 512
ทำนายฝันเห็นบวบหอม ทำนายฝันว่าบวบหอม 909
ทำนายฝันเห็นบวบเหลี่ยม ทำนายฝันว่าบวบเหลี่ยม 955
ทำนายฝันเห็นผลนุ่น ทำนายฝันว่าผลนุ่น 328
ทำนายฝันเห็นเม็ดนุ่น ทำนายฝันว่าเม็ดนุ่น 454
ทำนายฝันเห็นต้นนุ่น ทำนายฝันว่าต้นนุ่น 575
ทำนายฝันเห็นถั่วเหลือง ทำนายฝันว่าถั่วเหลือง 457
ทำนายฝันเห็นถั่วลิสงคั่ว ทำนายฝันว่าถั่วลิสงคั่ว 943
ทำนายฝันเห็นถั่วปากอ้า ทำนายฝันว่าถั่วปากอ้า 432
ทำนายฝันเห็นกินถั่วแดงต้ม ทำนายฝันว่ากินถั่วแดงต้ม 522
ทำนายฝันเห็นถั่วแดง ทำนายฝันว่าถั่วแดง 511
ทำนายฝันเห็นถั่วดำ ทำนายฝันว่าถั่วดำ 524
ทำนายฝันเห็นซื้อถั่วแขก ทำนายฝันว่าซื้อถั่วแขก 377
ทำนายฝันเห็นถั่วเขียวต้มน้ำตาล ทำนายฝันว่าถั่วเขียวต้มน้ำตาล 786
ทำนายฝันเห็นเมล็ดถั่วเขียว ทำนายฝันว่าเมล็ดถั่วเขียว 916
ทำนายฝันเห็นน้ำใบเตย ทำนายฝันว่าน้ำใบเตย 431
ทำนายฝันเห็นต้นใบเตย ทำนายฝันว่าต้นใบเตย 582
ทำนายฝันเห็นแกงจืดตำลึง ทำนายฝันว่าแกงจืดตำลึง 354
ทำนายฝันเห็นยอดตำลึงเยอะมาก ทำนายฝันว่ายอดตำลึงเยอะมาก 663
ทำนายฝันเห็นเก็บลูกตำลึงสุก ทำนายฝันว่าเก็บลูกตำลึงสุก 559
ทำนายฝันเห็นต้นตำลึง ทำนายฝันว่าต้นตำลึง 414
ทำนายฝันเห็นเก็บดีปลีดอกส้ม ทำนายฝันว่าเก็บดีปลีดอกส้ม 331
ทำนายฝันเห็นต้นดีปลี ทำนายฝันว่าต้นดีปลี 375
ทำนายฝันเห็นต้นคูณออกดอก ทำนายฝันว่าต้นคูณออกดอก 840
ทำนายฝันเห็นเปลือกไข่ ทำนายฝันว่าเปลือกไข่ 857
ทำนายฝันเห็นไข่แตก ทำนายฝันว่าไข่แตก 2492
ทำนายฝันเห็นกินไข่ลูกเขย ทำนายฝันว่ากินไข่ลูกเขย 381
ทำนายฝันเห็นไข่ลูกเขย ทำนายฝันว่าไข่ลูกเขย 410
ทำนายฝันเห็นไข่ตุ๋นหลายถ้วย ทำนายฝันว่าไข่ตุ๋นหลายถ้วย 283
ทำนายฝันเห็นไข่ตุ๋น ทำนายฝันว่าไข่ตุ๋น 613
ทำนายฝันเห็นไข่เจียว ทำนายฝันว่าไข่เจียว 686
ทำนายฝันเห็นไข่ต้ม ทำนายฝันว่าไข่ต้ม 2141
ทำนายฝันเห็นไข่ดาว ทำนายฝันว่าไข่ดาว 972
ทำนายฝันเห็นกินไข่หวาน ทำนายฝันว่ากินไข่หวาน 384
ทำนายฝันเห็นกินไข่น้ำ ทำนายฝันว่ากินไข่น้ำ 295
ทำนายฝันเห็นเมล็ดข้าวสาลี ทำนายฝันว่าเมล็ดข้าวสาลี 517
ทำนายฝันเห็นข้าวสาลี ทำนายฝันว่าข้าวสาลี 297
ทำนายฝันเห็นเมล็ดข้าวโพด ทำนายฝันว่าเมล็ดข้าวโพด 917
ทำนายฝันเห็นไร่ข้าวโพด ทำนายฝันว่าไร่ข้าวโพด 738
ทำนายฝันเห็นต้นข้าวโพด ทำนายฝันว่าต้นข้าวโพด 861
ทำนายฝันเห็นข้าวโพด ทำนายฝันว่าข้าวโพด 476
ทำนายฝันเห็นกินข้าวโพด ทำนายฝันว่ากินข้าวโพด 2870
ทำนายฝันเห็นต้นข่า ทำนายฝันว่าต้นข่า 414
ทำนายฝันเห็นกินน้ำเก๊กฮวย ทำนายฝันว่ากินน้ำเก๊กฮวย 423
ทำนายฝันเห็นน้ำเก๊กฮวย ทำนายฝันว่าน้ำเก๊กฮวย 373
ทำนายฝันเห็นกาแฟเย็นปั่น ทำนายฝันว่ากาแฟเย็นปั่น 760
ทำนายฝันเห็นกาแฟเย็น ทำนายฝันว่ากาแฟเย็น 1546
ทำนายฝันเห็นโกโก้ปั่น ทำนายฝันว่าโกโก้ปั่น 531
ทำนายฝันเห็นโกโก้เย็น ทำนายฝันว่าโกโก้เย็น 759
ทำนายฝันเห็นโกโก้  ทำนายฝันว่าโกโก้ 345
ทำนายฝันเห็นเกาลัดแกะแล้ว ทำนายฝันว่าเกาลัดแกะแล้ว 361
ทำนายฝันเห็นได้กินเกาลัด ทำนายฝันว่าได้กินเกาลัด 935
ทำนายฝันเห็นลูกเกาลัด ทำนายฝันว่าลูกเกาลัด 534
ทำนายฝันเห็นกะหล่ำดอก ทำนายฝันว่ากะหล่ำดอก 420
ทำนายฝันเห็นต้นกระวานใหญ่ ทำนายฝันว่าต้นกระวานใหญ่ 291
ทำนายฝันเห็นกระวาน ทำนายฝันว่ากระวาน 295
ทำนายฝันเห็นขุดว่านกระวาน ทำนายฝันว่าขุดว่านกระวาน 282
ทำนายฝันเห็นกระเทียมเจียว ทำนายฝันว่ากระเทียมเจียว 384
ทำนายฝันเห็นกระเทียมโทน ทำนายฝันว่ากระเทียมโทน 516
ทำนายฝันเห็นกระท้อนดอง ทำนายฝันว่ากระท้อนดอง 377
ทำนายฝันเห็นกินกระท้อนแช่อิ่ม ทำนายฝันว่ากินกระท้อนแช่อิ่ม 408
ทำนายฝันเห็นกินกระท้อน ทำนายฝันว่ากินกระท้อน 1044
ทำนายฝันเห็นกระทกรก ทำนายฝันว่ากระทกรก 474
ทำนายฝันเห็นเก็บผักกระถิน ทำนายฝันว่าเก็บผักกระถิน 875
ทำนายฝันเห็นกินเม็ดกระถินเยอะมาก ทำนายฝันว่ากินเม็ดกระถินเยอะมาก 1092
ทำนายฝันเห็นกระถิน ทำนายฝันว่ากระถิน 394
ทำนายฝันเห็นกระจับลูกสีดำ ทำนายฝันว่ากระจับลูกสีดำ 344
ทำนายฝันเห็นต้นกกน้ำโดนตัดต้น ทำนายฝันว่าต้นกกน้ำโดนตัดต้น 610
ทำนายฝันเห็นต้นกก ทำนายฝันว่าต้นกก 338
ทำนายฝันเห็นท่อน้ำทิ้ง ทำนายฝันว่าท่อน้ำทิ้ง 999
ทำนายฝันเห็นผ้าเช็ดผม ทำนายฝันว่าผ้าเช็ดผม 435
ทำนายฝันเห็นผ้าขนหนู ทำนายฝันว่าผ้าขนหนู 994
ทำนายฝันเห็นกระจกเงาห้องน้ำ ทำนายฝันว่ากระจกเงาห้องน้ำ 376
ทำนายฝันเห็นกระจกเงา ทำนายฝันว่ากระจกเงา 410
ทำนายฝันเห็นกระจกเงา 2 บาน ทำนายฝันว่ากระจกเงา 2 บาน 417
ทำนายฝันเห็นอ่างล้างหน้าแตก ทำนายฝันว่าอ่างล้างหน้าแตก 622
ทำนายฝันเห็นอ่างล้างหน้าสีขาว ทำนายฝันว่าอ่างล้างหน้าสีขาว 504
ทำนายฝันเห็นอาบน้ำให้ลูกชาย ทำนายฝันว่าอาบน้ำให้ลูกชาย 2299
ทำนายฝันเห็นโถปัสสาวะ ทำนายฝันว่าโถปัสสาวะ 504
ทำนายฝันเห็นผ้าม่านห้องน้ำ ทำนายฝันว่าผ้าม่านห้องน้ำ 463
ทำนายฝันเห็นฝักบัว ทำนายฝันว่าฝักบัว 1162
ทำนายฝันเห็นนาฬิกาปลุก ทำนายฝันว่านาฬิกาปลุก 683
ทำนายฝันเห็นวอลล์เปเปอร์ ทำนายฝันว่าวอลล์เปเปอร์ 365
ทำนายฝันเห็นลู่วิ่งไฟฟ้า ทำนายฝันว่าลู่วิ่งไฟฟ้า 358
ทำนายฝันเห็นขี่จักรยานไฟฟ้า ทำนายฝันว่าขี่จักรยานไฟฟ้า 481
ทำนายฝันเห็นจักรยานออกกำลังกาย ทำนายฝันว่าจักรยานออกกำลังกาย 424
ทำนายฝันเห็นจักรยานพับ ทำนายฝันว่าจักรยานพับ 414
ทำนายฝันเห็นเครื่องตัดหญ้า ทำนายฝันว่าเครื่องตัดหญ้า 718
ทำนายฝันเห็นรถตัดหญ้า ทำนายฝันว่ารถตัดหญ้า 428
ทำนายฝันเห็นเครื่องล้างจาน ทำนายฝันว่าเครื่องล้างจาน 447
ทำนายฝันเห็นพัดลมดูดอากาศเสีย ทำนายฝันว่าพัดลมดูดอากาศเสีย 381
ทำนายฝันเห็นสายโทรศัพท์ สองสาย ทำนายฝันว่าสายโทรศัพท์ สองสาย 383
ทำนายฝันเห็นสายโทรศัพท์ขาด ทำนายฝันว่าสายโทรศัพท์ขาด 493
ทำนายฝันเห็นแอร์เสีย ทำนายฝันว่าแอร์เสีย 576
ทำนายฝันเห็นเครื่องปรับอากาศ ทำนายฝันว่าเครื่องปรับอากาศ 516
ทำนายฝันเห็นเครื่องคั้นน้ำสมุนไพรขนาดใหญ่ ทำนายฝันว่าเครื่องคั้นน้ำสมุนไพรขนาดใหญ่ 292
ทำนายฝันเห็นเครื่องปั่นด้าย ทำนายฝันว่าเครื่องปั่นด้าย 670
ทำนายฝันเห็นเตารีดไอน้ำไหม้ ทำนายฝันว่าเตารีดไอน้ำไหม้ 773
ทำนายฝันเห็นเครื่องปั่นพริก ทำนายฝันว่าเครื่องปั่นพริก 470
ทำนายฝันเห็นหั่นผัก ทำนายฝันว่าหั่นผัก 699
ทำนายฝันเห็นช่วยแม่ล้างผัก ทำนายฝันว่าช่วยแม่ล้างผัก 504
ทำนายฝันเห็นล้างผักกาด ทำนายฝันว่าล้างผักกาด 583
ทำนายฝันเห็นเครื่องบดยาสมุนไพร ทำนายฝันว่าเครื่องบดยาสมุนไพร 814
ทำนายฝันเห็นเครื่องบดข้าวโพด ทำนายฝันว่าเครื่องบดข้าวโพด 501
ทำนายฝันเห็นสีผสมอาหาร ทำนายฝันว่าสีผสมอาหาร 429
ทำนายฝันเห็นเครื่องบวช ทำนายฝันว่าเครื่องบวช 1144
ทำนายฝันเห็นเครื่องปิ้งขนมปัง ทำนายฝันว่าเครื่องปิ้งขนมปัง 573
ทำนายฝันเห็นพัดลมไอน้ำ ทำนายฝันว่าพัดลมไอน้ำ 527
ทำนายฝันเห็นพัดลมพัง ทำนายฝันว่าพัดลมพัง 1212
ทำนายฝันเห็นทีวีจอแบน ทำนายฝันว่าทีวีจอแบน 805
ทำนายฝันเห็นทีวีเสีย ทำนายฝันว่าทีวีเสีย 480
ทำนายฝันเห็นทีวีเก่า ทำนายฝันว่าทีวีเก่า 1012
ทำนายฝันเห็นเครื่องเสียง ทำนายฝันว่าเครื่องเสียง 925
ทำนายฝันเห็นบัวรดน้ำสีทอง ทำนายฝันว่าบัวรดน้ำสีทอง 472
ทำนายฝันเห็นแม่แรง ทำนายฝันว่าแม่แรง 430
ทำนายฝันเห็นรอก ทำนายฝันว่ารอก 408
ทำนายฝันเห็นเครื่องยนต์ ทำนายฝันว่าเครื่องยนต์ 676
ทำนายฝันเห็นขี่มอเตอร์ไซค์ ทำนายฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ 20821
ทำนายฝันเห็นเครื่องปั่นไฟ ทำนายฝันว่าเครื่องปั่นไฟ 628
ทำนายฝันเห็นเครื่องดูดฝุ่น ทำนายฝันว่าเครื่องดูดฝุ่น 688
ทำนายฝันเห็นเครื่องสูบน้ำ ทำนายฝันว่าเครื่องสูบน้ำ 421
ทำนายฝันเห็นเสาคอนกรีต ทำนายฝันว่าเสาคอนกรีต 949
ทำนายฝันเห็นพ้นสีรถยนต์ ทำนายฝันว่าพ้นสีรถยนต์ 752
ทำนายฝันเห็นปั๊มลม ทำนายฝันว่าปั๊มลม 371
ทำนายฝันเห็นเครื่องเชื่อมเหล็ก ทำนายฝันว่าเครื่องเชื่อมเหล็ก 1119
ทำนายฝันเห็นได้ยินเครื่องเจียรเหล็ก ทำนายฝันว่าได้ยินเครื่องเจียรเหล็ก 463
ทำนายฝันเห็นลูกดิ่ง ทำนายฝันว่าลูกดิ่ง 377
ทำนายฝันเห็นแปรงทองเหลืองเก่า ทำนายฝันว่าแปรงทองเหลืองเก่า 413
ทำนายฝันเห็นแปรงทองเหลือง ทำนายฝันว่าแปรงทองเหลือง 334
ทำนายฝันเห็นตะไบเล็บ ทำนายฝันว่าตะไบเล็บ 873
ทำนายฝันเห็นตะไบ ทำนายฝันว่าตะไบ 1373
ทำนายฝันเห็นใบเลื่อยตัดเหล็ก ทำนายฝันว่าใบเลื่อยตัดเหล็ก 954
ทำนายฝันเห็น ทำนายฝันว่าดอกสว่าน 541

หน้าแรก -> รวมทุกหมวด


หมวดหมู่ทำนายฝัน


คลิกดูทำนายฝันแต่ละหน้า

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048


20 อันดับทำนายฝัน ที่คนเข้าดูในวันที่ 2 ธันวาคม - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เริ่มนับสถิติใหม่ทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือน
หัวข้อ ดู
ทำนายฝันเห็นเก็บเงินได้ ทำนายฝันเห็นว่าเก็บเงินได้ 387
ทำนายฝันเห็นตัดผมสั้น ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมสั้น 340
ทำนายฝันวันนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำนายฝันว่าวันนี้เกิดขึ้นกับใคร 299
ทำนายฝันเห็นประจำเดือนมา ทำนายฝันว่าประจำเดือนมา 290
ทำนายฝันเห็นโทรศัพท์มือถือหาย ทำนายฝันว่าโทรศัพท์มือถือหาย 258
ทำนายฝันเห็นแหวนหัก แตก ทำนายฝันว่าแหวนหัก แตก 232
ทำนายฝันเห็นตัวเองได้สระผม ทำนายฝันว่าเห็นตัวเองได้สระผม ฉบับที่ 2 231
ทำนายฝันเห็นโทรศัพท์หน้าจอแตก ทำนายฝันว่าโทรศัพท์หน้าจอแตก 229
ทำนายฝันเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนายฝันว่าเห็นตนเองไหว้พระหรือไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 216
ทำนายฝันเห็นถอนฟันตัวเองจนหลุด ทำนายฝันว่าถอนฟันตัวเองจนหลุด 186
ทำนายฝันเห็นตัวเองมีผมหงอก ทำนายฝันว่าตัวเองมีผมหงอก 186
ทำนายฝันเห็นนม เต้านมของหญิงสาว ทำนายฝันว่าเห็นนม เต้านมของหญิงสาว 181
ทำนายฝันเห็นนั่งรถไฟ ทำนายฝันว่านั่งรถไฟ 177
ทำนายฝันเห็นตัดผมตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นตัดผมตนเอง ฉบับที่ 2 170
ทำนายฝันเห็นได้นั่งรถ ยานพาหนะ ในรถ หรือในเรือ ทำนายฝันว่าเห็นได้นั่งรถ ยานพาหนะ ในรถ หรือในเรือ ฉบับที่ 2 168
ทำนายฝันเห็นต่างหู ตุ้มหู ถ้าฝันว่าได้สวมหรือได้รับกับมือ ทำนายฝันว่าเห็นต่างหู ตุ้มหู ถ้าฝันว่าได้สวมหรือได้รับกับมือ 159
ทำนายฝันวันข้างขึ้น ทำนายฝันวันข้างแรม ทำนายฝันว่าวันข้างขึ้น ทำนายฝันว่าวันข้างแรม 155
ทำนายฝันเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายฝันว่าเห็นได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร 150
ทำนายฝันเห็นย้ายบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือย้ายห้องนอนตนเอง ทำนายฝันว่าเห็นย้ายบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือย้ายห้องนอนตนเอง ฉบับที่ 2 148
ทำนายฝันเห็นเสือ ทำนายฝันว่าเห็นเสือ 146


ดูดวง หวย เกมส์ ข่าว สารบัญเว็บ ฟรีเว็บบอร์ด เครื่องรางของขลัง / วัตถุมงคล / พระเครื่อง Sitemap

ผลงานสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พรบ.2537 by www.goosiam.com ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไอดีไลน์ goosiam

 

 

 

 

 

 

เครื่องราง / ของเสน่ห์ / บูชาแล้วรวย คลิกที่นี่