วัน อาทิตย์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560
ตรงกับ วัน อาทิจวาร, แรม 8 คํ่า , เดือน : 3   *, ปี วอก  
ปกติสุรทิน, นพศก, ปกติมาส, ปกติวาร
ร.ศ. : 236, จุลศักราช : 1379, คริสต์ศักราช : 2017
กาลโยค วันธงชัย : เสาร์ (7), วันอธิบดี : พุธ(4), วันอุบาทว์ : ศุกร์(6), วันโลกาวินาศ : ศุกร์(6)