วัน อาทิตย์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2560
ตรงกับ วัน อาทิจวาร, แรม 14 คํ่า , เดือน : 4, ปี วอก  
ปกติสุรทิน, นพศก, ปกติมาส, ปกติวาร
ร.ศ. : 236, จุลศักราช : 1379, คริสต์ศักราช : 2017
กาลโยค วันธงชัย : เสาร์ (7), วันอธิบดี : พุธ(4), วันอุบาทว์ : ศุกร์(6), วันโลกาวินาศ : ศุกร์(6)
๑๔