เครื่องรางของขลัง แนะนำ
1.ของเสน่ห์ เสริมความรัก คู่รัก คลิกที่นี่
2.
ของให้โชคเสริมหวย งาน เงิน คลิกที่นี่
3.
วัตถุมงคลมาใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่
4.
วัตถุมงคลทั้งหมดคลิกที่นี่


คอลัมน์พระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล วัตถุมงคล พระสมเด็จ พระกรุ พระเก่า พระผง พระแจกฟรี มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง เหล็กไหล7สี

เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้

สามัคคีชุมนุม
พระเครื่อง
IP : 182.53.215.192


3 ม.ค. 2558
เวลา 19:18:19 น.

สามัคคีชุมนุม

อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี
สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ จักชูชาติเชิดพระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน

ความสามัคคี เป็นเรื่องสำคัญสูงยิ่งที่ทุกคนในบ้านเมืองไทยกำลังเรียกร้องแสวงหา กองทัพบก มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้นำเสนอมหาเถรสมาคมให้มีมติให้วัดทั่วประเทศสอดแทรกคุณธรรม เรื่องความรักความสามัคคีของคนในชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในการเทศน์วันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งให้สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเผยแพร่กิจกรรมการบรรยายธรรมของคณะสงฆ์อย่างกว้างขวาง

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทของพระองค์ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี เนื่องจากความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้ ทรงสอนประโยชน์ของความสามัคคีปรองดองไว้ว่า

๑. ท่านทั้งหลายจงเห็นการทะเลาะวิวาทเป็นภัย การไม่ทะเลาะวิวาท คือ ความปลอดภัย จงสามัคคีประนีประนอมปรองดองกันไว้เถิด
๒. ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดความสุข การให้ความสนับสนุนบุคคลผู้พร้อมเพรียงกันก็เป็นสุข ผู้ยินดีในบุคคลผู้พร้อมเพรียงดำรงตนอยู่ในคุณธรรม ย่อมพบกับธรรมอันเกษม
๓. ควรศึกษาเรียนรู้ความสามัคคี นักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญความสามัคคี ผู้ยินดีในสามัคคี ย่อมพบธรรมอันเกษม

สังคมไทยจะเกิดความรักความสามัคคี ความปรองดองของคนในชาติได้นั้น ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัด ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุสามเณรให้สามัคคีพร้อมเพรียงกัน รักเคารพซึ่งกันและกัน ๖ ประการ คือ

๑. จะทำอะไรก็ทำด้วยเมตตา ปรารถนาให้เขาเป็นสุขทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๒. จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา ปรารถนาให้เขาเป็นสุขทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๓. จะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตา ปรารถนาให้เขาเป็นสุข คิดทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์
๔. แบ่งปันสิ่งของผลประโยชน์ที่ได้มาโดยชอบธรรม นำมาเฉลี่ยแจกจ่ายซึ่งกันและกัน
๕. มีศีลบริสุทธิ์ไม่ทุจริตฉ้อโกง ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๖. มีความคิดความเห็นถูกต้องเที่ยงตรงร่วมกับสมาชิกทั้งต่อหน้าและลับหลัง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ถวายการสนับสนุนการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่และการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นศาสนทายาทได้ทำหน้าที่ประกาศพระพุทธศาสนา เพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขของสังคมไทย และความมั่นคงสถาพรของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จักได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยตลอดไป ตามนัยของเพลงสามัคคีชุมนุมดังกล่าวแล้ว

 เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะสามารถแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์


แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 400 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 400 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่