เครื่องรางของขลัง แนะนำ
1.ของเสน่ห์ เสริมความรัก คู่รัก คลิกที่นี่
2.
ของให้โชคเสริมหวย งาน เงิน คลิกที่นี่
3.
วัตถุมงคลมาใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่
4.
วัตถุมงคลทั้งหมดคลิกที่นี่


คอลัมน์พระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล วัตถุมงคล พระสมเด็จ พระกรุ พระเก่า พระผง พระแจกฟรี มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง เหล็กไหล7สี

เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้

พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระเครื่อง
IP : 182.53.215.192


3 ม.ค. 2558
เวลา 20:14:01 น.

พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เห็นบทบาทและความสำคัญของพระภิกษุที่สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ และเปรียญธรรม เก้าประโยค ว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี มีความสามารถในด้านการถ่ายทอดอบรมสั่งสอนวิชาการพระพุทธศาสนาอย่างมีเทคนิคและวิธีการเป็นที่ประทับใจของผู้รับการถ่ายทอด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในการหารือกับเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ ปฏิบัติภารกิจ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เรียกว่า พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งในการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้พระบัณฑิตกลับไปปฏิบัติศาสนกิจและเผยแผ่พระพุทธศาสนายังภูมิลำเนา เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการนำธรรมคำสอนไปเผยแผ่แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ประชาชนมีศรัทธายอมรับและประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข เพื่อให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำนุบำรุง ดูแล รักษา และส่งเสริมสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถได้มีบทบาทในด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม โดยสอดคล้องกับแผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม และเพื่อรับสนองงานคณะสงฆ์และรัฐในด้านการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนเชิงรุก โดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดประชุมสัมมนาพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำนวน ๔๐๐ รูป ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คาดหวังว่า พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา จะได้รับแนวคิดและแนวทางการทำงานและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผลต่อการทำให้งานสงเคราะห์ประชาชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เยาวชนและประชาชนจะได้รับการอบรมด้านคุณธรรม และจริยธรรม การฝึกอบรมด้านจิตใจ จากบุคลากรทางศาสนาที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความเป็นจริงมากยิงขึ้น

 เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะสามารถแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์


แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 400 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 400 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่