เครื่องรางของขลัง แนะนำ
1.ของเสน่ห์ เสริมความรัก คู่รัก คลิกที่นี่
2.
ของให้โชคเสริมหวย งาน เงิน คลิกที่นี่
3.
วัตถุมงคลมาใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่
4.
วัตถุมงคลทั้งหมดคลิกที่นี่


คอลัมน์พระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล วัตถุมงคล พระสมเด็จ พระกรุ พระเก่า พระผง พระแจกฟรี มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง เหล็กไหล7สี

เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้

พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ
พระเครื่อง
IP : 182.53.215.192


3 ม.ค. 2558
เวลา 20:15:17 น.

พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในพื้นที่เฉพาะ

การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริง มีศรัทธายอมรับและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำให้สังคมมีความสุขร่มเย็น นั้นถือว่าเป็นงานหลักของพระสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันนี้พระสงฆ์ที่เป็นกำลงสำคัญทำงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวชายแดน ของประเทศ ชุมชนชาวเขา และพื้นที่ที่มีปัญหาด้านยาเสพติดและความรุนแรงอันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายสับสน และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาได้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ให้การสนับสนุนพระภิกษุที่มีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เฉพาะ ตามแนวชายแดนของประเทศ ชุมชนชาวเขาและพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดและความรุนแรง พระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เรียกว่า พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ เพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งในการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปเผยแผ่แก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ประชาชนมีศรัทธายอมรับและประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข และทำให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นกำลังสำคัญในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อทำนุบำรุง ดูแลและรักษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งจึงได้กำหนดประชุมสัมมนาพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ (หนกลาง หนเหนือ และหนตะวันออก) จำนวน ๑๗๕ รูป ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จากการประชุมสัมมนาพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะในครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระภิกษุที่ได้เข้ารับการประชุมสัมมนาจะได้รับทราบนโยบาย ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แล้วยังได้รับแนวคิดและแนวทางการทำงาน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผลต่อการทำให้งานสงเคราะห์ประชาชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เยาวชนและประชาช

 เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะสามารถแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์


แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 400 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 400 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่