โหวตเลขรายวัน
วันที่ 20/10/2560

เริ่ม 20/10/2560 ถึง 20/10/2560 เวลา 16:20:00
เลขเด็ดที่ได้รับการโหวตสูงสุด
ประจำวันนี้
เด่นบน
4
เด่นล่าง
8
2 ตัวบน
99
2 ตัวล่าง
46
ป้อนเลขเด็ดเพื่อโหวตเลขรายวัน
โหวตซ้ำได้ทุก 30 นาที
โหวตแล้วจะเป็นช่องสีเทา
เด่นบน
เด่นล่าง
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
ดูผลโหวตทั้งหมด