โหวตเลขรายวัน
วันที่ 21/7/2560

เริ่ม 21/7/2560 ถึง 21/7/2560 เวลา 16:20:00
เลขเด็ดที่ได้รับการโหวตสูงสุด
ประจำวันนี้
เด่นบน
7
เด่นล่าง
4
2 ตัวบน
74
2 ตัวล่าง
44
ป้อนเลขเด็ดเพื่อโหวตเลขรายวัน
โหวตซ้ำได้ทุก 30 นาที
โหวตแล้วจะเป็นช่องสีเทา
เด่นบน
เด่นล่าง
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
ดูผลโหวตทั้งหมด