โหวตเลขรายวัน
วันที่ 27/5/2562

เริ่ม 27/5/2562 ถึง 27/5/2562 เวลา 16:20:00
เลขเด็ดที่ได้รับการโหวตสูงสุด
ประจำวันนี้
เด่นบน
7
เด่นล่าง
8
2 ตัวบน
78
2 ตัวล่าง
87
ป้อนเลขเด็ดเพื่อโหวตเลขรายวัน
โหวตซ้ำได้ทุก 30 นาที
โหวตแล้วจะเป็นช่องสีเทา
เด่นบน
เด่นล่าง
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
ดูผลโหวตทั้งหมด