โหวตเลขรายวัน
วันที่ 19/12/2560

เริ่ม 19/12/2560 ถึง 19/12/2560 เวลา 16:20:00
เลขเด็ดที่ได้รับการโหวตสูงสุด
ประจำวันนี้
เด่นบน
0
เด่นล่าง
0
2 ตัวบน
00
2 ตัวล่าง
00
ป้อนเลขเด็ดเพื่อโหวตเลขรายวัน
โหวตซ้ำได้ทุก 30 นาที
โหวตแล้วจะเป็นช่องสีเทา
เด่นบน
เด่นล่าง
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
ดูผลโหวตทั้งหมด