ดูดวง คนเกิดวันพฤหัสบดี  ปี2552

ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้   พระประจำวันเกิดคนเกิดวันพฤหัสบดี
 
กำลังฐาน 7
ทำนายว่า ปีนี้ จะทำการสิ่งใด ดำเนินชีวิตไปอย่างไร จะมีผู้มีบารมี มีอำนาจ มีฐานะ มีการเงิน มีอิทธิพล ที่เหนือกว่าเรา เป็นศัตรูกับเรา โดยไม่อาจเลี่ยงได้ ให้สู้ตามกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น อย่าไปสู้ในทางมืด เพราะจะมีแต่แพ้  ต้องสู้ในทางถูกต้อง และทางสว่างเท่านั้น

ญาติ
ญาติพี่น้องในปีนี้ จะช่วยเกื้อหนุนกำลังเงิน ค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการต่างๆ หรือแม้โรคภัยไข้เจ็บ

การเงิน
การเงินในปีนี้จะสำเร็จได้ต้องมาจากเพื่อน การลงทุน การร่วมหุ้น การร่วมลงทุน  การทำกิจการใดๆเป็นการร่วมเงินลงขันกับเพื่อนที่ไว้วางใจ ทำสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมาย งานที่ทำนั้นๆในปีนี้จะสำเร็จอย่างแน่นอน และสร้างการเงินให้ผลกำไรได้มากมายหลายเท่าที่ลงทุนไป อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ดวงคู่
สำหรับคนที่มีดวงพร้อมมีคู่แล้ว หากต้องการจะมีคู่ ญาติพี่น้องจะเป็นผู้แนะนำมาให้  จะได้คู่ที่ดี คู่ที่เหมาะสมทั้ง รูปร่างหน้าตานิสัยใจคอ ฐานะสมส่วนกัน
มีอีกประเด็นหนึ่ง  คนเกิดวันพฤหัสบดีที่จะเจอคู่ในปีนี้  คู่ที่เจอเป็นคนที่ร่วมบุญกันมาโดยแท้จริง ครับ ไม่ใช่คู่เล่นๆเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไป  
คำว่าคู่ไม่ใช่ว่าจะได้เจอกันทุกคนครับ  ต้องเป็นคนที่มีดวงพร้อมมีคู่แล้วเท่านั้นจึงจะได้เจอ อย่าเหมารวมว่าตัวจะได้เจอนะครับ ต้องดูวัย ดูความเหมาะสม ดูเวลา และโอกาสของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวม

บริวาร
ปีนี้ เป็นดวงบริวาร แข็งมาก หากเราดูแลดี ก็จะได้รับการส่งเสริมดี  แต่หากเราดูแลไม่ดี จะเกิดการแข็งข้อจนเราต้องพ่าย  จึงแนะนำว่าผู้มีกิจการมีลูกน้อง มีผู้ใต้บังคับบัญชา  เราต้องรู้จักที่จะเอาความยุติธรรมให้กับทุกคน อย่าเลือกที่รักมักที่ชัง  เพราะปีนี้ดวงบริวารแข็ง หากต่อต้านขึ้นมา เราจะต้องเสียมากกว่าได้เสียอีก

ดวงเพื่อน
ในปีนี้ คบคนดี ย่อมพาไปเจอสิ่งที่ดี  คบคนไม่ดีย่อมได้เจอแต่สิ่งไม่ดี  เพื่อนในปีนี้ จะเข้ามา 2 แบบ  เพื่อนดี และ เลว  เพื่อนดีจะชี้ประโยชน์ให้  เพื่อนเลว จะปลอกลอกเผาผลาญเงินทองเรา ดูให้ดี เลือกคบคน   จริงคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นผู้เลือกอยู่แล้วผมไม่ต้องแนะนำอะไรมากเกี่ยวกับการคบหาคน

สุดท้ายนี้ สิ่งที่เราประสบความสำเร็จได้ และถูกขีดเส้นไว้ในอนาคตว่าจะเจออะไร แท้จริงนั้นมาจากกรรมดี กรรมชั่วของเราเอง  เราทำกรรมดี กรรมชั่วอย่างใดเท่าไหร่ก็จะถูกขีดไว้ในชาตินี้ชาติต่อไป เรื่อยๆ  แม้ว่าชีวิตนี้เราเกิดมาไม่สบายไม่ร่ำรวยเงินทอง แต่หากเราหมั่นร่ำรวยความดี ชาตินี้อนาคตก็เปลี่ยนแปลงได้ เส้นจะถูกขีดใหม่ให้ดีขึ้น  ให้สิ่งเลวร้ายในอนาคตเบาบางลง  ให้ชาติภพใหม่เจอสิ่งที่ดีขึ้น

จริง ปากกาที่ขีดอนาคตคุณจะต้องเจออะไร จะเป็นอะไร จะพบเจออะไร แท้จริงก็คือตัวคุณนั่นเอง ไม่มีใครกำหนดให้คุณได้หรอก คุณทำความดีมาก สร้างกรรมดีมาก อนาคตก็ถูกขีดให้ดี  ทำกรรมชั่วมาก อนาคตก็ถูกขีดให้ชั่ว  ผมเป็นผู้ดูดวงคนหนึ่ง ที่ใช้กรรมเป็นตัวกำหนดดวงชะตา ไม่ใช่ดวงชะตากำหนดชีวิตของเรา  ทำอย่างไรได้อย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านสอน  แล้วทุกวันนี้ท่านมีศาสนาประดับไว้ในทะเบียนบ้านไว้ทำไม  ศาสนาไม่ใช่เครื่องประดับ  แต่เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาค้นคว้าค้นหาให้รู้แจ้งเห็นจริง ชีวิตเราจึงจะมีทางออก
 
 
ลิขสิทธิ์ผลงานของ ผู้ดูดวงวัฒนา Goosiam.com
อนุญาตให้นำ Url ดูดวงนี้ไปติดยังเว็บไซต์ท่านได้
ไม่อนุญาตให้คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ข้อมูลไปยังสื่อใดๆ
ติดต่อผู้ดูแลข้อมูลได้ที่
meesook9@yahoo.com