ทำนายฝัน วันที่ฝัน บอกผลที่ได้รับกับใคร

วันอาทิตย์ ฝันวันนี้
ดีร้าย ได้แก่คนส่วนมาก หรือ ผู้เป็นใหญ่ เจ้านาย

วันจันทร์ ฝันวันนี้
ดีร้าย ได้แก่ญาติ และ มิตรสหาย ของผู้ฝัน

วันอังคาร ฝันวันนี้
ดีร้าย ได้แก่บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง ของเรา

วันพุธ ฝันวันนี้

ดีร้าย ได้แก่สามีภรรยา หรือ บุตรหลาน

วันพฤหัสบดี ฝันวันนี้
ดีร้าย ได้แก่ครูบา อาจารย์ หรือ ผู้อบรม สั่งสอน

วันศุกร์ ฝันวันนี้
ดีร้าย ได้แก่ข้าทาส บริวาร สัตว์ และสิ่งของ เครื่องใช้

วันเสาร์ ฝันวันนี้
ดีร้าย ได้แก่ตนผู้ฝัน ทั้งปวง