ดูดวงฟรี จะคัดเฉพาะนักดูดวงคุณภาพไว้ เว็บ Goosiam.com จะกลับมาพัฒนาคอลัมน์ดูดวง ให้ยิ่งใหญ่กว่าในอดีต ขณะนี้กำลังซุ่มทำคอลัมน์ดูดวง ที่การันตีว่า มีข้อมูลมากที่สุดในประเทศไทย อาจารย์ดูดวงคุณภาพทุกท่านเตรียมตัวเติบโตไปพร้อมกันในอนาคตอันใกล้นี้ ทางเว็บไซต์กลับมาพัฒนาดูดวงใหม่แล้ว ขณะนี้ระดมทีมงาน และโปรแกรมเมอร์พัฒนาดูดวงในหลายคอลัมน์ เปิดตัวปลายปี57 นี้ หรือต้นปี 58 พบกันเร็วๆนี้
อ.บังนันต์เลข7ตัว

 
อาจารย์บังนันต์ เมืองตูล
 
          ผู้ชำนาญการพยากรณ์ชะตาชีวิตด้วยหลักยุทธศาสตร์บนฝ่ามือและการใช้ฐานพยากรณ์ เลข  7  ตัว  แบบพิสดาร  โปรดได้ให้ความไว้วางใจชี้แนะวิถีทางชีวิตของท่าน  จะไม่ผิดหวังเหมือนคราวที่ผ่าน ๆ มา  จะแจ้งความประสงค์ไปตามที่อยู่ข้างล่าง  วงเล็บมุมซองว่าพยากรณ์ชะตาชีวิต  หรือผ่านมาทาง  www.goosiam.com นี้ก็ยินดีรับใช้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  จะไม่มีการใช้วิชามารมาเบียดเบียนท่านโดยเด็ดขาด
          ท่านทราบหรือไม่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาย่อมเป็นไปตามกรรม  ใครสร้างมาแต่ปางก่อนอย่างไรผลกรรมนั้น ๆ  จะติดตัวท่านมาทุกผู้ทุกนาม  ไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์ประเภทใด  ย่อมหนีกรรมไม่พ้น  มนุษย์เราถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ  เพราะมีมันสมองมากกว่าสัตว์อื่น ๆ  จึงเป็นผู้ฉลาดกว่ารู้จักผิดชอบชั่วดี  รู้จักสร้างที่อยู่อาศัย  รู้จักเก็บสะสมอาหาร  รู้จักการทำเครื่องทุ่นแรงและเครื่องนุ่งห่ม  อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ  สร้างสมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  จนถึงขั้นแข่งขันกันทำมาหากิน  บางคนจน  บางคนรวย  คนจนมีความเป็นอยู่อย่างยากไร้  คนรวยมีความเป็นอยู่อย่างผาสุข ที่เป็นเช่นนี้หาใช่เพราะความขยันมานะบากบั่นไม่  แต่เป็นเพราะวาสนาและวิบากกรรม  คือ  การกระทำไว้แต่ชาติปางก่อน  แต่มีบางท่านที่มีวาสนาดีอยู่  แต่ทำไม่ทำมาหากินไม่ขึ้น  ก็เพราะเขาเดินทางผิด  คือไปเดินตามเพื่อน  แล้วมันไม่ใช่ทางของเรามันก็หลงทาง (นั่นคือทางทำมาหากินและทางชีวิต)  เส้นทางเดินไม่ใช่อยู่ที่ไหน  มันอยู่ในฝ่ามือของท่าน  มันคือลายเส้นบนฝ่ามือทั้งสองข้างนั่นเอง  
          ลายเส้นบนฝ่ามือ  ประดุจดังแผนที่ชีวิตเลยเชียว  ถ้าเส้นดีก็หมายถึงทางดี  ถ้าไม่ดีก็มีทางเลี่ยงเดินให้มันดีได้  หรือไม่เข้าใจไม่ทราบมันก็เหมือนคนตาบอดเดินไปตามเรื่องล้มลุกคุกคานหาจุดหมายปลายทางอะไรไม่ได้
          นอกจากนั้นยังมีดิถีวันเดือนปีเกิด  ย่อมมีอิทธิพลทำให้ชะตาชีวิตของคนเราเป็นไปตามนั้น ๆ  เช่นนี้อาจารย์บังนันต์  เมืองตูล  จึงศึกษาเล่าเรียนหา  สมุฏฐาน  ของชะตาชีวิตคนเรา  โดยการใช้วิชาเลข  7   ตัวแบบพิสดาร  ด้วยการรวบรวมจากตำราของพรหมชาติและจากตำราอื่น ๆ  พร้อมทั้งเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์ผู้ชำนาญทางโหราศาสตร์หลายท่าน  หลายประเทศ  จนเชี่ยวชาญจึงมีความต้องการใช้วิชานี้ให้เกิดประโยชน์แต่ท่านทั้งหลาย  เพื่อชี้แนวทางเดินของชะตาชีวิตให้ถูกทาง  ความเป็นอยู่จะได้สมหวังรุ่งเรืองขึ้น  ถ้ามีความไว้วางใจกันสนใจที่จะทราบตามนี้ก็จงติดต่อสื่อสารไปตามที่อยู่ดังแจ้งไว้แล้วเบื้องต้น  ขอให้โชคดีและสมหวังดังใจปรารถนาทุกท่านเทอญ
ด้วยความปรารถนาดี
บังนันต์  เมืองตูล
 
 
 
อาจารย์บังนันต์ เปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้ว
จองคิวล่วงหน้าได้ที่ 0873120591  
ดูดวงฟรี งานที่ผ่านมา  
นักดูดวงฟรีทุกท่านที่ถูกคัดเลือกไว้ ทางเว็บกูสยามจะนำรายชื่อท่านพร้อมภาพไปแสดงผลที่หน้าแรกเว็บกูสยามในอีก 3-4 เดือนข้างหน้านี้ และโปรโมท เติบโตไปพร้อมๆกัน พบกันเร็วๆนี้ สงสัยถามได้ทางอีเมล์  ทางผมกลับมาพัฒนาคอลัมน์ดูดวงใหม่แล้ว หลังจากทิ้งไปนานหลายปี กลับมาแล้วครับ ระดมคนหลายคนซุ่มทำกันอยู่แล้วเจอกัน  อาจารย์ที่ยังอยู่ผมถือว่ามีคุณภาพ นี่ผมทิ้งการพัฒนาดูดวงไปหลายปีท่านก็ยังตอบดูดวงสม่ำเสมอ ผมจะตอบแทนโดยการโปรโมทให้อย่างดี เมื่อเปิดตัวดูดวงใหม่ ขอแสดงความนับถือ อาจารย์ดูดวงทุกท่านที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน