......แรงสัตยาอธิษฐาน......
(
เซียมซี Meesook.com)

CAMCE.GIF

คำแนะนำวิธีการเสี่ยงเซียมซี ฉบับ Meesook.com

  1.. ให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิหยุดนิ่ง  1 นาที - 3 นาที  พอจิตเป็นสมาธิ แล้วอธิฐาน สิ่งที่ต้องการรู้ แล้ว คลิกที่รูปเขย่าเซียมซี

  • ผู้ที่มีความทุกข์เดือดร้อน ควรเสี่ยงเซียมซี 7 วัน/ 1 ครั้ง
  • ผู้ไม่มีความทุกข์เดือนร้อนควรเสี่ยงเซียมซี 1-3 เดือน เสี่ยง 1 ครั้ง 

หมายเหตุ : ไม่ควรเสี่ยง 2 ครั้งติดต่อกัน   จากประสบการณ์ผู้ดูดวงเองนั้นรู้ว่าการเสี่ยงเซียมซีมากเกินไปจะทำให้ดวงมีสิทธิเปลี่ยนได้ และจิตใจจะไขว้เขว  มีแต่จะเป็นไปในทางลบ   จึงแนะนำให้เสี่ยงเพียงครั้งเดียวอย่าไปเสี่ยงเซียมซี 2 ครั้งติดกัน  

กรณีได้ใบที่เป็นเคราะห์  ก็จะมีวิธีแก้เคราะห์ตามใบเสี่ยงทายตามใบเซียมซีนั้น เช่นการถวายน้ำมัน   การเติมน้ำมันตะเกียง หากได้ใบเคราะห์ก็ขอให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงที่วัดใดก็ได้ ตามแต่สะดวก