......แรงสัตยาอธิษฐาน ......
เซียมซีรายวัน
ใบที่ ๑

     คุณเสี่ยงเซียมซีได้ใบที่หนึ่ง  คำทำนายของคุณในวันนี้  
จะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จดังที่หวังไว้  วันนี้ต้องเริ่มกิจการต่าง ๆ  
แต่ไม่เหมาะสมกับงานด้านศิลปิน  เพราะถ่อมตนไม่เป็น  
วันนี้มักจะพบกับความว้าเหว่  และไม่สบอารมณ์กับเรื่องต่าง ๆ  
หลายอย่างได้ง่าย  เนื่องจากคุณชอบทำตัวเป็นหัวหน้าหรือผู้นำ  
หากเดินทางในวันนี้  คุณจะได้ไปในสถานที่เกี่ยวกับราชการ  
สถานที่ใหญ่โตกว้างขวาง  ควรติดต่อเจรจากับคนผิวดำ  หรือดำแดง
หากต้องการให้ชีวิตของคุณในวันนี้  ดำเนินไปอย่างสะดวกไม่มีอุปสรรค  
วันนี้คุณต้องทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์

- 1257 ๑