......แรงสัตยาอธิษฐาน......
เสี่ยงเซียมซี  รายวัน

คำแนะนำวิธีการเสี่ยงเซียมซี

  1.. ให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิหยุดนิ่ง  1 นาที - 3 นาที  พอจิตเป็นสมาธิ แล้วอธิฐาน สิ่งที่ต้องการรู้
แล้ว คลิกที่รูปเซียมซีเขย่า

  • เซียมซีรายวัน เป็นเซียมซีพิเศษ คำนวณสูตรคำทำนายโดยใช้หลักรายวัน ทำนายเหตุการณ์ต่างๆของแต่ละวันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิต  การเสี่ยงเซียมซี สามารถเสี่ยงได้เพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น