โปรแกรมเซียมซี

 

ผู้พัฒนา  http://come.to/namber7

          โปรแกรมเสี่ยงเซียมซี ใช้งานง่าย สามารถเลือกเสี่ยงเซียมซีได้หลายวัด เช่นวันพระธาตุดอยสุเทพ  วัดพระบาทตากผ้า

Download