โปรแกรมทำนายรักจากตั๋วรถเมล์

 

ผู้พัฒนา นายชัยรัตน์ ขันธิพล
 
po_2000@thaimail.com

          เมื่อเวลาเราขึ้นรถเมล์ แล้วให้เก็บตั๋วไว้  แล้วนำตั๋วรถเมล์ที่เราได้มา  กรอกใส่ ในช่องตัวเลข แล้วคลิกปุ่ม เพื่อรับการทำนาย ก็จะได้การทำนายความรักจากตั๋วรถเมล์ขึ้นมา

Down load