ดูดวงเดือนเกิด
บทความเขียน โดย อ.อนันต์ เมืองตูล Goosiam.com

เดือนธันวาคม (ราศี ธนู)  

ระหว่างห่างวันที่  16  ธันวาคม – 15 มกราคม

           ท่านที่เกิดในราศีนี้ ท่านมีไฟแห่งความร้อนรนภายใน เพื่อเผาความหนาวเย็นของอากาศ  ในฤดูแห่งเหมันต์ อยู่แล้ว ความร้อนแรงในอารมณ์ท่านจึงเบาบางลงเยอะ  แต่ไฟแห่งความร้อนรนของท่าน ยังมีอิทธิพลต่อท่านด้วยการที่ต้องทำกิจกรรมอะไรๆ ก็ตามอย่างให้เสร็จโดยรวดเร็ว แต่จะคิดถึงคุณภาพไว้ด้วยเสมอ  ไม่ใช่เสร็จเร็วแบบรวกๆ  หรือตามที่สุภาษิตโบราณว่า  “สุกเอา เผากิน”   ท่านเกิดมาพกพาความฉลาดเฉียบแหลมคมและปราดเปรียวว่องไว  ประดุจ  ดอกธนู  แร่นออกจากคันธนูทีเดียวและสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เร็วร้ายให้ดีได้ดังใจ  ถ้าท่านเป็นนักบวชจะเป็นผู้ที่เคารพนับถือ ของปวงชนทั่วไป  ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ หรือวิทยากร ก็จะมีความสามารถ ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ  ให้ ลูกศิษย์ได้เป็นอย่างดียิ่ง  ถ้าท่านเป็นนักรัก  เพศตรงข้ามก็จะหลงไหลในตัวคุณมาก  เพราะคุณมีศิลป์บทบาทถูกใจเข้า  ถ้าท่านเป็นนักพยากรณ์ชะตาชีวิต  ชื่อเสียงของท่านจะโด่งดังดุจพลุ  แต่อย่างมาแย่งอาชีพทางนี้เลยเดี๋ยวบังนันต์  เมืองตูล  จะหมดอาชีพทางนี้  แต่ถ้าผันใจก็จะพร้อมที่จะชี้แนะให้โดยไม่ปิดบังเลย  ก่อนจากกันครั้งนี้ขอบอกให้ท่านหาพระเครื่องสักองค์ติดตัวไว้ ยึดเหนี่ยวจิตใจให้มั่นคงไม่รวนเร  หรือวอกแวก  ราศีนี้จะต้องใช้พระประเภทสร้างด้วยเนื้อผลหรือผสมหว่านก็ได้จะช่วยให้ชีวิตท่านดีขึ้นครับ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
Copyright2005 all right reserved by www.goosiam.com and
www.meesook.com