......แรงสัตยาอธิษฐาน......
( วัดเกาะลอยศรีมหาราชา จังหวัดชลบุร) 

CAMCE.GIF

คำแนะนำวิธีการเสี่ยงเซียมซี

  1.. ให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิหยุดนิ่ง  1 นาที - 3 นาที  พอจิตเป็นสมาธิ แล้วอธิฐาน สิ่งที่ต้องการรู้ แล้ว คลิกที่รูปเซียมซีเขย่า

  • ผู้ที่มีความทุกข์เดือดร้อน ควรเสี่ยงเซียมซี 7 วัน/ 1 ครั้ง
  • ผู้ไม่มีความทุกข์เดือนร้อนควรเสี่ยงเซียมซี 1-3 เดือน เสี่ยง 1 ครั้ง 

หมายเหตุ ไม่ควรเสี่ยง 2 ครั้งติดกัน หากได้ใบใดนั้นใบแรกจะเป็นใบผลทำนายของคุณ หากเสี่ยง2ครั้ง 3 ครั้งติดต่อกันดวงจะยุ่งเหยิงทำให้ไม่ค่อยมีความสุขใจมากนัก  

กรณีได้ใบที่เป็นเคราะห์  ก็จะมีวิธีแก้เคราะห์ตามใบเสี่ยงทายตามใบเซียมซีนั้น เช่นการถวายน้ำมัน   การเติมน้ำมันตะเกียง การปล่อยสัตว์นก ปลา เต่า กบ สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า สัตว์อื่นๆเท่าที่เราพอหาได้ การซื้อสัตว์ไปปล่อย แนะนำให้ไปซื้อที่ตลาด หรือที่ๆคนเค้าจับไปขาย หากเจอก็ซื้อชีวิตนั้นไว้แล้วให้นำไปปล่อยจะเป็นบุญกุศลอย่างแรง และช่วยส่งผลบุญนั้นทำให้เคราะห์กรรมของตัวเราเบาบางลง