......แรงสัตยาอธิษฐาน......
เสี่ยงเซียมซี  เดือนธันวาคม

คำแนะนำวิธีการเสี่ยงเซียมซี

  1.. ให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิหยุดนิ่ง  1 นาที - 3 นาที  พอจิตเป็นสมาธิ แล้วอธิฐาน สิ่งที่ต้องการรู้
แล้ว คลิกที่รูปเซียมซีเขย่า
ข้อแนะนำ  เซียมซีนี้เสี่ยงได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น คำทำนายใบแรกจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง