ดูดวงคนเกิดเดือนเมษายน

  • ลักษณะ
  • รูปร่างสันทัด  ผิวเนื้อดำแดง  คอยาว  แต่ส่วนใหญ่ผอม  บางคนผอมสูง
  • นิสัย
  • เป็นคนที่ว่องไว  ทำงานไว กล้าหาญ  พูดจาตรงไปตรงมาตามความคิดของตน  สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ให้พ้นจากตัวเองได้ เพราะเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาด  ชอบการอิสระเสรี  ไม่ชอบอยู่ใต้คำสั่งของใคร  เป็นคนใจร้อน อารมณ์ภายในร้อนแรง ซึ่งจะทำให้ทำผิดพลาดได้เสมอ ทำให้เกิดเคราะห์กรรมบันดาลให้อนาคตไม่สดใส ต้องระงับความใจร้อนของตนเองไว้  จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำอะไรลงไป  
  • คู่ครอง
  • เดือนตุลาคม…พฤภาคม   พฤศจิกายน  
  • แต่ถ้าคนที่มีกรรมมากก็จะเจอแต่คู่กรรม
  • การงาน
  • ชอบการเป็นผู้นำ  ทหาร  ตำรวจ  ไกด์นำเที่ยว  นักประดิษฐ์