ทายนิสัยคนจากกรุ๊ปเลือด

หมู่ A

          เป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง  ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งหรือขัดกับผู้อื่น พูดง่ายๆก็คือไม่เป็นคนขวางโลก  รักสวยรักงาม  รสนิยมเป็นเลิศ ถ้าเป็นผู้ชายก็แต่งตัวดูดี    เป็นหญิงก็แต่งตัวสวย( แต่ถ้าเป็นสาวประเภท2 อันนี้ก็ไม่ทราบว่าสวยหรือหล่อกันนะค่ะ) รักใครรักจริงเป็นคนใจเดียว(ไม่ใช่ใครหลายคน...ไม่ใช่คนหลายใจ)       หากรักเปลี่ยน " เป็นช้ำ " จะสลัดทิ้งได้ด้วยความเข้มแข็ง  น้ำตาแม้จะตกใน  ก็ไม่ต้องขอร้องให้ใครมาเมตตาหรือสงสาร

หมู่ AB

          เป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหว(แต่ไม่ใช่คนใจอ่อน  คนอ่อนใจ)  มีความละเอียดอ่อนในการใช้สมองหรือที่เรียกกันว่าคิดมาก เป็นคนมีใจเมตตากรุณา(แม้กระทั่งมดยังไม่ยอมจะฆ่าต่อหน้าสาธารณะชนแต่ลับหลังใครจะรู)้  เห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่น  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  รักใครรักหมดสุดขั้วของหัวใจ  เกลียดใครเกลียดเข้ากระดูกดำ

 หมู่ B

          นิสัยร่าเริง รักอิสระเสรี free dom เข้ากับ concept ของเครือข่ายของโทรศัพท์อะไรสักอย่าง เข้าสังคมเก่งๆ ทำงานเก่ง มีประสิทธิภาพ เป็นคนเด็ดเดี่ยว(แต่ไม่โดดเด่น)  ใจกว้าง  และกล้าแสดงออก (ก็ไม่ได้แสดงเข้านั่นเอง)และกล้าแสดงความคิดเห็น  จริงใจ จริงจัง กับความรักอย่างมาก  รักใครรักจริง แน่วแน่มั่นคงดั่งภูผา

 หมู่ O

          เป็นคนสุขุมรอบคอบ  ตัดสินด้วยเหตุผล การกระทำทุกอย่างตั้งอยู่บนหลักความจริง ถือคติ "สิบปากว่า  ไม่เท่าตาเห็น " มีความโอบอ้อมอารี  รักเพื่อนพ้อง รักใครรักจริงถ้าเป็นชายเชื่อได้เกิน40%ว่าเขาเป็นคนที่เชื่อใจได้ แต่ถ้าเป็นหญิงเชื่อได้50%  นอกนั้นยังเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี  เป็นที่โปรดปรานของเจ้านาย