ทายนิสัยจากการนั่ง

 - การนั่งไขว่ห้าง
          
เป็นคนที่ชอบนั่งไขว่ห้างนั้นค่อนข้างจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  มีความตื่นตัวอยู่เสมอ  และเป็นคนที่มีอำนาจน่าเกรงขามอยู่ในที  รู้จักการเจรจาที่ไม่ทำให้ตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบ  รู้เท่าทันคน  ไม่ยอมเสียเปรียบใครง่าย ๆ  มีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำมากว่าผู้ตาม

 -
การนั่งก้มหน้า
          
เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความจริงใจอะไรกับใครมากนัก  มักจะมีเล่ห์เหลี่ยมแอบแฝงอยู่  หรือเป็นคนที่ชอบหวาดระแวง  วิตกกังวล  ขี้อาย  ขาดความมั่นใจในตนเอง  มักจะคล้อยตามผู้อื่นได้ง่าย  ไม่ค่อยชอบการพบปะผู้อื่น  ไม่ชอบออกงานสังคมสักเท่าไหร

 -
การนั่งกระดิกมือหรือเท้า
          
เป็นคนที่ค่อนข้างจะขาดความมั่นใจในตัวเอง  ไม่ค่อยกล้าคิดกล้าทำอะไรด้วยตนเอง  ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ความสามารถก็ตาม  แต่เป็นคนที่มีสติปัญญาดีพอสมควร  และเป็นคนที่ค่อนข้างหูเบา  เชื่อคนง่าย  อารมณ์อ่อนไหว  เป็นคนที่ต้องการให้ผู้อื่นให้ความสนใจแก่ตน  ชอบการเป็นจุดเด่นให้คนสนใจ  หรือกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่  หรือที่เรียกว่าเรียกร้องความสนใจ  หรืออาจจะถึงขนาดที่เรียกว่าหลงตัวเองก็เป็นได้

 -
การนั่งเหม่อลอย
          
เป็นคนที่ค่อนข้างจะเกียจคร้านไม่มีความรับผิดชอบ    ชอบการเพ้อฝัน  ชอบการวาดวิมานในอากาศ  มีความสุขกับการได้คิดหรือฝันในสิ่งที่อยากได้อยากมี  ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน  ไม่ค่อยมีความทะเยอทะยานมากนัก  มักจะหวังที่จะพึ่งผู้อื่นมากกว่าที่จะหวังพึ่งตนเอง

 -
การนั่งกอดเข่า
          
เป็นคนที่ไม่ค่อยสดใสร่าเริง  จิตใจอารมณ์และความคิดไม่หลักแหลม  ไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควร  ไม่ค่อยกล้าคิดกล้าทำอะไรด้วยตนเอง  จะทำอะไรก็ต้องการผู้นำที่เข้มแข็งกว่าตนมาช่วยในการตัดสินใจ  เพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง

 -
การนั่งเงยหน้า
          
เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นอย่างมาก  มีความรู้ความสามารถ  สามารถที่จะเป็นผู้นำผู้อื่นได้อย่างสบาย  และสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้  จนบางครั้งอาจจะกลายเป็นคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่น  ไม่ชอบเสียเปรียบใคร

 -
การนั่งอย่างสง่าผ่าเผย
          
เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  จิตใจซื่อตรง  มีจิตใจที่ดี  มีความคิดความอ่านที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน  เป็นคนที่มีเสน่ห์  ใคร ๆ  ก็นิยมชมชอบ   มีความมั่นใจในตัวเองสูง  รู้เท่าทันคน  ทันเหตุการณ์  ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมากคนหนึ่งเลยทีเดียว  

อ.โหราศาสตร์ วัฒนา Goosiam.com