ทายนิสัยจากการนอน

 - นอนคว่ำ
           
มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัว  อาภัพจิตใจคับแคบ  ไม่ค่อยจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  อารมณ์มักฉุนเฉียวหงุดหงิดง่าย  มักชอบพาลหาเรื่อง  สติปัญญาไม่ค่อยดีนัก  ไม่ค่อยชอบการเข้าสังคมสักเท่าไร  ชอบการเก็บตัว  ชอบทำอะไรด้วยตนเองมากกว่าการหวังพึ่งพาคนอื่น

 -
นอนตะแคงซ้าย
         
มักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์  ขี้อาย  ขาดความมั่นใจในตัวเอง  เกิดมามักจะอาภัพ  มีปมด้อย  ทำอะไรมักจะมีอุปสรรค  เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอ  อ่อนไหวต่อสิ่งรอบข้าง   ขาดความเป็นผู้นำ  มักจะชอบการเป็นผู้ตามมากกว่า  มักต้องการผู้นำที่เข้มแข็งกว่าตนคอยดูแลเอาใจใส่  และคอยปกป้อง

 -
นอนตะแคงขวา
          
เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ  จิตใจดี  กล้าหาญ  รักความเป็นธรรม  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  ไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั่วไป  เข้ากับคนทุกคนได้ไม่เลือกชั้นวรรณะ  รักความก้าวหน้า  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำสูง  มีพลังอำนาจดุลดังพญาราชสีห์

 -
นอนคุดคู้
          
เป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง  ไม่ค่อยกล้าคิดกล้าทำ  ชอบหวาดระแวง  คิดมาก  มักจะเก็บเอาคำพูดของคนอื่นมาคิดอยู่เสมอ  ชอบการพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอ  ไม่มีความเป็นผู้นำ  ชีวิตการงานมักจะไม่ค่อยก้าวหน้า  ผู้คนไม่ให้ความเคารพนับถือสักเท่าไร  จำเป็นจะต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี

 -
นอนเอามือก่ายหน้าผาก
          
เป็นคนที่ชอบคิดมาก  ช่างคิดช่างจำ  จิตใจอ่อนไหว  ไม่ค่อยหนักแน่น  ชอบการสร้างวิมานในอากาศ  จะมีความสุขกับการได้เพ้อฝัน  ชอบความฉาบฉวย  รักสนุก  ชอบการสนุกสนานไปวัน ๆ  ไม่ค่อยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ขาดความรับผิดชอบ  เป็นคนที่อาภัพ

 -
นอนหงาย
          
เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างมาก  ชอบอะไรที่ตรงไปตรงมา  เปิดเผย  จริงใจ  รักความก้าวหน้ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เป็นคนที่รู้จักตัวเอง  ไม่ลืมตัว  แต่ถ้าเป็นหญิงนอนหงายตัวตรงมากมักจะไม่ค่อยดี  จะเป็นคนที่อาภัพในความรัก

อ.โหราศาสตร์ วัฒนา Goosiam.com