ทายนิสัยจากการยืน

 - ผู้ที่ชอบยืนเอามือกอดหน้าอกยืดตัวตรง
          
เป็นคนรอบคอบเจ้าความคิด  อารมณ์เย็น รู้จักไตร่ตรอง มีความคิดฝันอยู่เสมอมิได้ขาด และชอบเป็นคนวางท่าบ้างเล็กน้อย

 -
ผู้ชอบยืนเอามือไขว้หลัง
          
เป็นคนหยิ่งถือตัว มักเอาความคิดตนเป็นใหญ่  ใจนักเลงกล้างได้กล้าเสีย มีความอดทนอดกลั้นเป็นเลิศ มีเล่ห์เหลี่ยม  รู้ทันคนไม่เสียทีใครง่ายๆ

 -
คนที่ชอบเอามือล้วงกระเป๋า
          
เป็นคนมีลับลมคมใจ  ผู้คนทั้งไปให้ความเชื่อถือ  มีจิตใจกว้างขวางชอบการเข้าสังคมมักปกปิดเรื่องของตนไม่ให้ผู้อื่นรู้มากนัก

 -
ผู้ที่ชอบยืนก้มหน้า หลบสายตาผู้อื่น
          
เป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  เข้าสังคมไม่เก่ง  ขาดการเจรจาที่เป็นผลดีกับตัวเอง ไม่กล้าแสดงออก  ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  มักจะเสียเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอ

อ.โหราศาสตร์ วัฒนา Goosiam.com