ทายนิสัยจากการอ่านหนังสือ

 - หญิงชายที่อ่านหนังสือแบบเสียงดังฟังชัด  ได้วรรคตอนชัดเจนไม่อ่านไปหยุดไปหรือหยุดเสียกลางคันกลางประโยค
          
แสดงว่าเป็นคนมีอุปนิสัยใจคอกล้าหาญ  น่าคบ  เป็นคนมีน้ำใจ  รักเพื่อนฝูงญาติมิตร  มีความเป็นผู้นำ  รักความก้าวหน้า  ต่อไปจะประสบความสำเร็จในชีวิต  เป็นผู้มีโชควาสนาและชอบชีวิตที่ต้องต่อสู้โลดโผนผจญภัย  จิตใจแน่วแน่ทำอะไรก็ทำจริง

 -
หญิงชายที่อ่านหนังสือออกเสียงตะกุกตะกัก  ไม่ชัดเจนหรือออกเสียงอ้อมแอ้มอยู่ในคอ
          
แสดงว่าเป็นคนมีนิสัยขลาดเขลา  จิตใจอ่อนไหวง่ายขาดความเป็นผู้นำ  และไม่กล้าที่จะกระทำในเรื่องใดๆ ให้สำเร็จต้องคนคอยช่วยเหลือหรือมีผู้นำ  มักขี้อายชอบเก็บตัวและเจ้าอารมณ์  จะไม่ค่อย ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

 -
หญิงชายใด อ่านหนังสือเสียงขาด เป็นห้วนๆ อ่านไป หยุดไป หรือสักแต่ว่าอ่านไม่ได้สนใจเนื้อหาใจความนัก
          
แสดงว่าเป็นคนใจร้อนวู่วาม นิสัยมักง่ายเอาแต่ได้ ทำอะไรเพียงแต่ให้พ้นๆมือแม้จะเสร็จก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ขาดความระเอียดรอบคอบในกิจการงานของตน ควรปรับปรุงแก้ไข

 -
หญิงชายใด อ่านหนังสือคล่อง แต่ไม่มีวรรคตอน
          
แสดงว่าเป็นคนเจ้าชู้  ปากหวาน  ใจเร็วด่วนได้  เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่เป็นคนใจง่าย  มักเชื่อถือผู้อื่นหรือมีคนมาชักจูงง่าย  ไม่ชอบทำอะไรตามกฎระเบียบนัก

 -
หญิงชายใด อ่านหนังสือติดอ่าง หรือมีเสียงเอ้อๆอ้าๆ ตลอดเวลาในการอ่าน
          
แสดงว่าเป็นคนช่างคิดช่างไตร่ตรอง สติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบดี แต่สมองนั้นสั่งงานได้เร็วจนปากตามไม่ทัน ชอบทางด้านการเขียนหรือการประพันธ็ และจะประสบความสำเร็จทางด้านนี้ด้วย แต่จะเป็นคนที่มีความคิดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 -
หญิงชายใด ที่ชอบอ่านหนังสือรวดเดียวจบ หรืออ่านได้เป็นเวลานานๆติดต่อกันโดยไม่รู้จักเบื่อหน่าย
          
แสดงว่าเป็นคนรักการเรียนรู้ ใส่ใจในวิชาการ จะประสบความสำเร็จในชีวิต และเป็นคนรอบรู้ ทันคน มีความคิดริเริ่ม และเข้าใจปัญหาต่างๆ ได้ดี มีความเพียรพยายาม ไม่หวั่นเกรงต่อปัญหาหรืออุปสรรค มนุษยสัมพันธ็ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

อ.โหราศาสตร์ วัฒนา Goosiam.com