ทายนิสัยจากการเขียนหนังสือ

 - เขียนโย้หน้า โย้หลังไม่เป็นระเบียบ  หรือเล่นหางหวัดจนเกินไป
         
เป็นคนใจโลเลไม่หนักแน่น มักง่ายทำงานแบบขอไปที  ทำงานใช้สมองไม่เก่งเท่ากับการใช้แรง  มือหยาบทำงานไม่ปราณีต  ความคิดผันแปรอยู่เสมอ หาความแน่นอนไม่ได้เลย

 -
เขียนหนังสือหวัด เล่นหางโย้หน้าโย้หลัง
         
เป็นคนใจร้อน วู่วาม  โมโหง่าย เอาแต่ใจตัวเองชอบทำอะไรเสี่ยงๆ  มุทะลุขาดความยั้งคิด  เอาแต่ใจตัวเอง ทำอะไรค่อนข้างมักง่าย  รักความเป็นอิสระ  และเกลียดคนประจบสอพลอตลบแตลง

 -
เขียนหนังสือไม่มีหัว
         
เป็นคนใจร้อนวู่วาม  มักง่าย  ขี้เกียจ  ชอบการทำอะไรคั่งค้าง  สะเพร่า ใจเร็วด่วนได้แต่สติปัญญาไวและเอาตัวรอดเก่ง  ไม่ถนัดงานศิลปะแต่เก่งในด้านการติดต่อสื่อสาร  มีความคล่องตัวค่องข้างสูง  ไม่ชอบกฎระเบียบ

 -
เขียนหนังสือตัวใหญ่ และเล่นหาง ช่องไฟห่าง
         
เป็นคนจิตใจกว้างขวาง  มีน้ำใจ  ชอบการช่วยเหลือผู้อื่นมักทำคุณใครไม่ขึ้น  ใจนักเลยเชื่อคนง่ายและประมาทเลินเล่อ ใช้จ่ายเงินทองไม่ระวังตัวต้องมีคนคอยช่วยควบคุมจึงจะดี

 -
เขียนหนังสือเป็นระเบียบตัวตรง  เอนบ้างเล็กน้อยแต่ดูเป็นระเบียบส่วนงาม
         
เป็นคนสุภาพอ่อนน้อม  อารมณ์เย็น  จิตใจดีฝีมือประณีต  รักสวยรักงาม  เป็นคนประหยัดรู้จักหารู้จักใช้  เลือกคบแต่คนดี มีความถนัดในด้านศิลปะ ดนตรี  เจรจาอ่อนหวาน  เป็นที่รักของคนทั่วไป

 -
เขียนหนังสือตัวกลม  ช่องไฟเป็นระเบียบเรียบร้อย
         
เป็นคนที่ค่อนข้างพิถีพิถัน  เจ้าระเบียบ  นิสัยเจ้าชู้  ใจนักเลง  ชอบการคบคน อารมณ์หวั่นไหว เปลี่ยนแปลงได้ง่าย

 -
เขียนหนังสือมีหัว
         
เป็นคนสุขุม  ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ชอบงานด้านศิลปะ  ดนตรี  ขับร้อง  นิสัยน่าคบหา  รักเพื่อนฝูง  ชอบความถูกต้องเที่ยงธรรม

อ.โหราศาสตร์ วัฒนา Goosiam.com