ปลูกดอกไม้กับวันเกิด สไตล์วัยรุ่น

 - วันอาทิตย์  
ปลูก  กุหลาบสีส้ม

 -
วันจันทร์  
ปลูก  ดอกมะลิหรือดอกกุหลาบสีขาว

 -
วันอังคาร  
ปลูก  ดอกกล้วยไม้สีชมพู

 - วันพุธ  
ปลูก  ดอกบัว,

 - วันพฤหัสบดี  
ปลูก  คาเนชัน

 - วันศุกร์  
ปลูก  กุหลาบสีอะไรก็ได้

 - วันเสาร์  
ปลูก  ดอกลิ้นลี

อ.โหราศาสตร์ วัฒนา Goosiam.com