ดูน้ำเสียงชาย

 - ผู้ที่มีเสียงห้าวและห้วน  หรือมีหางเสียงกระโชกโฮกฮาก
         
เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยใจนักเลง  ชอบหาเรื่องมาใส่ตัวโดยไม่จำเป็น  มักไม่ใคร่สบอารมณ์ของผู้คนทั่วไป  ไม่ใคร่ได้รับความเมตตาช่วยเหลือ  ยิ่งหากมีอากัปกริยาท่าทางที่ไม่ดีประกอบด้วยแล้ว  จะมีศัตรูมากมาย

 -
ชายที่มีน้ำเสียงสุภาพ  อ่อนน้อม  น้ำเสียงรื่นหูน่าฟัง
         
จะเป็นที่ชื่นชอบของเพศตรงข้ามและคนทั่วไป  มีผู้ให้ความอุปการะช่วยเหลือค้ำจุนอยู่เสมอ  มักเข้าได้กับทุกคน  ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใด

 -
ชายใดที่มีน้ำเสียงคล้ายกับผู้หญิง
         
เสียงเล็กแหลมกังวานหรือนุ่มทุ้มไม่ห้าวกังวานเหมือนกับชายชาตรีโดยปกติทั่วไป  แต่ฟังรู้ว่าเป็นเสียงของผู้ชาย  มักเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเพทุบาย ฉลาดแกมโกงมักซ่อนความคิดชั่วร้ายเอาไว้ในสีหน้า ขาดความซื่อตรงไม่จริงใจกับใคร ชอบเอาเปรียบผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง  มักแสดงตัวให้ผู้คนชื่นชมได้ในระยะแรก ๆ แต่ต่อมาทุกคนจะรู้ว่าเป็นคนคบหาด้วยมิได้

 -
ชายที่พูดเร็ว พูดคล่อง คล่อก ออกไปทางกะล่อน
         
เป็นคนเจ้าสำราญหาสาระแก่นสารในชีวิตอะไรไม่ใคร่ได้  คิดแต่วันนี้เท่านั้นไม่คำนึงถึงอนาคตในภายหน้ามักอยู่ไปวัน ๆ แต่งตัวโก้เก๋เฉิดฉายไปตามแหล่งเริงรมย์ หญิงใดได้ไว้เป็นสามีจะเสียใจน้ำตาเช็ดหัวเข่าไปตลอดชาติ เพราะไม่มีความรับผิดชอบเป็นผู้ที่มักเจ้าชู้ปลิ้นปล้อน

 -
ชายใดเป็นคนที่พูดเสียงหนัก ไม่ค่อยมีหางเสียง
         
เป็นคนตรงไปตรงมา มักเอาใจตัวเองเป็นใหญ่ แม้มีนิสัยซื่อตรงแต่เป็นคนขวานผ่าซาก จะพบกับความสำเร็จในชีวิตได้ยาก มีนิสัยหัวรั้นไม่ค่อยจะฟังใคร แต่เป็นคนที่มีใจคอเด็ดเดี่ยวและรักเดียวใจเดียว จิตวิทยาไม่ใคร่รู้จักการเอาอกเอาใจพะเน้าพะนอ

 -
ชายที่มีเสียงเล็กและเบา เป็นเสียงที่ขาดอำนาจ
         มักไม่ใคร่มีใครเชื่อถือหรือเชื่อฟังนัก สติปัญญาค่อนข้างเฉื่อยชาหรือไม่ทันผู้คนมีปมด้อย พูดน้อย ขาดความมั่นใจในตัวเอง ชีวิตจะดำเนินไปเรื่อยไร้จุดหมาย เมื่อแต่งงานมักจะตกเป็นเบี้ยล่างของภรรยา

 -
ชายที่มีเสียงห้าวทุ้มและกังวาน แต่มักพูดเร็วหรือทอดจังหวะ บางครั้งอ้อยอิ่งอ่อนเนือยเหมือนแกล้งดัดจริต
         เป็นคนที่คบหายาก มีแผนการณ์เล่ห์เหลี่ยมอยู่ในใจ หากเป็นคนดีก็จะเป็นผู้คงแก่เรียนรู้มากเป็นครูหรือนักปราชญ์

 -
ชายที่พูดเสียงแหบเครือ เสียงสั่นกระเส่า
          เป็นคนขาดความเชื่อมั่น ไม่เชื่อถือตัวเอง ขาดความก้าวหน้า หวาดกลัว ไม่กล้าแสดงออกหรือคัดค้าน มักคล้อยตามผู้อื่น

 -
ชายที่มีน้ำเสียงห้าวต่ำ พูดช้า ๆ เน้นถ้อยคำ
          
เป็นคนชอบอวดตัว เย้อหยิ่งจองหอง มักชอบยกตนข่มผู้อื่น หากไร้การศึกษาจะเป็นคนที่โง่แกมหยิ่ง มักจะทำไม่ได้อย่างที่คุยอวดไว้ มีแต่โครงการใหญ่แต่หาทางสำเร็จได้ยากแม้เพียงจะคิดเริ่มต้น

 -
ผู้ที่มีเสียงห้าวเหมือนลิ้นคับปาก พูดเสียงขาด ๆ หาย ๆ ตะกุกตะกัก
          เป็นคนใจเร็วด่วนได้ มักชอบวางอำนาจ หรือขี้ประจบ ไม่ชอบเอาเปรียบใคร และไม่ยอมให้อื่นมาเอาเปรียบตนปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

 -
ผู้ที่มีน้ำเสียงทุ้ม เรียบ หางเสียงสม่ำเสมอ หรือมีน้ำเสียงปานกลาง
          เป็นคนอารมณ์เย็น ค่อนขางเฉย ไม่ชอบเอาเรื่องราวอะไรนัก แต่ชอบสนุกสนานเฮฮา เจ้าชู้บ้างไม่มากนัก เข้ากับคนได้ง่าย

 -
ผู้ที่มีน้ำเสียงกระโชกโฮกฮากและขู่ตะคอก
          แสดงถึงเป็นคนไร้ชาติตระกูล ขาดการศึกษาอบรม มักไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวัน ๆ ทำงานใหญ่ไม่สำเร็จ เพราะขาดจิตวิทยา ชีวิตต้องอาบเหวื่อต่างน้ำเป็นลูกน้องเขาร่ำไป

 -
ผู้ที่มีเสียงเล็ก พูดเสียงเหมือนคนเป็นหวัดคัดจมูก
         
เป็นคนที่มีสมลักษณะชาย มักอาภัพ ไร้ชาติสกุล มีนิสัยซื่อสัตย์ แต่ไม่พบกับความก้าวหน้าในชีวิตนัก

 -
ผู้ที่มีเสียงอ่อย ๆ ไม่ค่อยและไม่ดังนัก หรือเวลาพูดเสียงขาดเป็นห้วง ๆ  มักพูดซ้ำ ๆ ประโยค
         
แสดงว่าเป็นคนใจเย็น ออกจะเฉื่อยชาย ขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้ารับผิดชอบงานใหญ่ นิสัยชอบสำรวยโฉบฉาย เป็นคนมีลับลมคมใน ไม่มีใครนับเป็นมิตรสหาย ชอบเอาเปรียบผู้อื่น มักได้ เห็นแก่ตัว

 -
ผู้ที่มีน้ำเสียงทุ้ม แจ่มชัด สามารถรักษาระดับน้ำเสียงได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะอยู่ในอารมณ์ต่าง ๆ กัน
          แสดงว่าเป็นผู้มีจิตใจเที่ยงตรง ทรงคุณธรรม ไม่หลงไปกับลาภยศสรรเสริญ มีจิตใจกว้างขวาง ถ่อมตน แต่ชอบให้คนมายกย่องบ้างเล็กน้อยตามธรรมเนียมคล้ายกับคนบ้ายอ แต่แล้วกลับถ่อมตน มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ผู้คนทั่วไป

 - แนะนำเพิ่มเติม ลักษณะการดูเสียงของชายนั้น ตามประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นผมพอจะสรุปแบบคร่าวๆให้ผู้ที่ศึกษาอ่าน  คือลักษณะเสียงของชายที่ดีนั้น  ต้องเป็นเสียงทุ้ม  แจ่มชัด  น้ำเสียงระดับเดียวกัน ไม่เล็ก ไม่ใหญ่จนเกินไป   จะแสดงถึงความซื่อสัตย์ ซื่อตรง  มีความจริงใจ มีคุณธรรมใจตนเอง  เจ้าชู้เล็กน้อย  ชอบการยกยอ แต่ไม่มาก เป็นคนรักใครแล้วรักจริง ไม่ชอบการหักหลังผู้อื่น  มีคนรักมากกว่าคนชัง  แต่คนที่ชังมักจะอิจฉา  มากกว่าจึงหาทางคอยกลั่นแกล้ง แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก   ถ้าเป็นคนมีความรู้จะเด่นดังในสังคมมากทีเดียว  

 - วิธีเทคนิคการแก้เสียง  การที่เสียงทุกๆคนจะเป็นในลักษณะอย่างไรก็ตาม  ถ้ารู้จักปรับ น้ำเสียง และบุคลิก ได้ นิสัยของบุคคลๆนั้นก็สามารถเปลี่ยนไปได้เช่นกัน  เพราะน้ำเสียงที่เปล่งออกมา จะเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ของบุคคลๆนั้น  และถ้าคุณเป็นคนใจร้อน  ต้องการปรับปรุงตนเองให้เป็นคนใจเย็นคุณลองพูดช้าๆ ที่พอเหมาะสม ระดับเสียงไม่ต้องดัง ปรับบุคลิกรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น คุณก็สามารถปรับนิสัยให้เป็นคนใจเย็นได้  

 - สุดท้ายนี้ผู้ดูดวงจึงจะให้ในข้อคิดว่า  การที่เราจะดูคนให้เก่ง  ดูคนให้ละเอียด  ดูคนแบบอ่านใจคนได้ว่าใครคิดอะไร  มีความรู้สึกอย่างไรนั้น คุณก็ต้องเป็นคนที่ชอบการสังเกตให้มาก และต้องชอบเป็นนิสัย ที่สำคัญคนที่ชอบสังเกตคนจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องใช้ปัญญาควบคู่ไปด้วย ไม่ใช่มองอย่างเดียวโดยไม่คิดอะไรเลย (คิดแบบมีเหตุมีผลไม่ใช่คิดในทางนินทาว่าร้าย)   เพราะคนที่ชอบการสังเกตคน และคิดด้วยปัญญา  คนนั้นจะมีความสามารถในการดูคน ไม่ว่าจะเป็นเสียง  ลักษณะบุคลิกต่างๆ หรืออื่นๆ โดยไม่ต้องเอาตำราที่ไหนมาอ่านก็มีความสามารถเกิดขึ้นเอง

อ.โหราศาสตร์ วัฒนา Goosiam.com