ดูน้ำเสียงหญิง

 - เสียงกังวานแจ่มใส
          
สตรีใดมีเสียงที่กังวานแจ่มใสชวนฟัง ไม่ถึงกับดังมากแต่ออกเสียงชัดเจนรู้สึกทุ้มหู ทำนายว่าสตรีผู้นั้นเป็นคนมีจิตใจดี เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาและคุณธรรม มีความจริงใจต่อผู้คนโดยทั่วไป

 -
เสียงนิ่มนวลชวนฟัง
          
สตรีใดมีเสียงนิ่มนวลเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน มักเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งตกทุกข็ได้ยากอยู่เสมอ จิตใจดีมีเมตตา แต่อาจจะถูกคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย ค่อนข้างจะเป็นคนใจอ่อน คล้อยตามผู้อื่นได้ง่าย

 -
เสียงทุ้มกังวานเน้นปลายเสียง
          
สตรีใดมีนน้ำเสียงลักษณะเช่นนี้ เป็นเสียงของผู้ที่มีอำนาจและมีสิ่งซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็งและชอบอวดตัว วางอำนาจ มักชอบอยู่เหนือผู้อื่น แต่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว หากไม่รู้จักโอนอ่อนผ่อนตามจะหาคนรักที่คบกันยืดยาวได้ยาก

 -
เสียงแหลม เสียงสูง หรือพูดเร็วเหมือนลิ้นจะพันกัน
          
เป็นผู้ที่ขาดความจริงใจค่อนข้างจะคบยาก มีนิสัยรักสนุก ไม่คิดจริงจังแม้แต่ในเรื่องของความรักก็เห็นเป็นของเล่นหรือเกมกีฬา ชอบจะอยู่อย่างโลดโผน โฉบฉายในสังคมชั้นสูง  หาความจริงจังอะไรไม่ใคร่ได้ มีแต่ความเหลวไหล

 -
เสียงแหลมกังวานแจ่มชัดคล้ายกับระฆังเงิน
          
เป็นเสียงของผู้มีบุญ จะมีผู้สนับสนุนค้ำจุนให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป ชอบเป็นใหญ่เหนือผู้อื่น มีสง่าราศีดี อุดมไปด้วยลาภสักการะ ชายใดได้ไว้เป็นแม่ศรีเรือนจะช่วยส่งเสริมสง่าราศีและดวงชะตาให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จ

 -
เสียงแหบเครือ พูดน้ำเสียงอ้อมแอ้มไม่ชัดเจน
          
เป็นคนที่อาภัพ มักไม่ใคร่ประสบความสำเร็จในชีวิต ความคิดแคบค่อนข้างสับสน ไม่มั่นใจในตัวเอง ขาดคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ต้องหมั่นขวนขวายต่อสู้ด้วยตนเองจึงจะประสบความสำเร็จได้ มักขาดมิตรสหายเพราะมีจิตใจอิจฉาริษยาหรือชอบยุแหย่ผู้อื่นจึงควรปรังปรุงแก้ไข

 -
สตรีที่พูดสองเสียง คือบางคราวพูดเสียงต่ำห้าวและแหบบางคราวพูดเสียงแหลมเล็กพูดเร็วลิ้นรัวหรือตะเบ็งเสียงกระแทกเสียง หูตาค้อนปลับปะเหลือก
          
เป็นหญิงกาลกิณี ไร้สกุล ขาดการศึกษาอบรมดูแล มีนิสัยมักง่าย ชอบใส่ร้ายส่อเสียดยุยงผู้อื่น มักเห็นแก่ตัว เข้ากับผู้อื่นไม่ได้ นินทาว่าร้ายคนไม่เลือกหน้า เนรคุณหน้าไหว้หลังหลอก ชอบอวดดีคุยโม้มักพาลหาเรื่องผู้อื่นอยู่เสมอ หากพบเห็นคนประเภทนี้จงรีบหลีกหนีให้ไกล

 -
แนะนำเสียงผู้หญิงตามประสบการณ์ผู้ดูดวงเองนั้น ดูแล้วว่า  เสียงผู้หญิงที่มีความเพรียบพร้อมทั้งลักษณะนิสัย และจิตใจที่ดีพร้อมนั้น   จะต้องเป็นเสียงที่ดูนิ่มนวลสดใส  ระดับเสียงไม่ต่ำไม่สูง กลางๆ   ลักษณะเสียงแฝงด้วยความเข้มแข็งและจริงใจ  และไม่ใช่การเล่นเสียงเพื่อให้ไพเราะ ซึ่งจะต้องออกมาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง  ดูแล้วจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัย มีความเมตาอารี มีความอ่อนโยน  มีความรักที่ดี  จริงใจ  มีความซื่อสัตย์  รู้จักบุญคุณโทษ  คนอื่นเห็นต่อหน้าอย่างไร ลับหลังก็เป็นอย่างนั้น คือดีเสมอต้น เสมอปลาย  มีบุญกุศล และบารมีมาก อยู่แห่งหนใดมีแต่คนรัก  ถ้ามีศัตรู ก็มักจะเป็นผู้ที่คอยอิจฉา แต่ก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้

 - วิธีเทคนิคการแก้เสียง  การที่เสียงทุกๆคนจะเป็นในลักษณะอย่างไรก็ตาม  ถ้ารู้จักปรับ น้ำเสียง และบุคลิก ได้ นิสัยของบุคคลๆนั้นก็สามารถเปลี่ยนไปได้เช่นกัน  เพราะน้ำเสียงที่เปล่งออกมา จะเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ของบุคคลๆนั้น  และถ้าคุณเป็นคนใจร้อน  ต้องการปรับปรุงตนเองให้เป็นคนใจเย็นคุณลองพูดช้าๆ ที่พอเหมาะสม ระดับเสียงไม่ต้องดัง ปรับบุคลิกรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น คุณก็สามารถปรับนิสัยให้เป็นคนใจเย็นได้  

 - สุดท้ายนี้ผู้ดูดวงจึงจะให้ในข้อคิดว่า  การที่เราจะดูคนให้เก่ง  ดูคนให้ละเอียด  ดูคนแบบอ่านใจคนได้ว่าใครคิดอะไร  มีความรู้สึกอย่างไรนั้น คุณก็ต้องเป็นคนที่ชอบการสังเกตให้มาก และต้องชอบเป็นนิสัย ที่สำคัญคนที่ชอบสังเกตคนจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องใช้ปัญญาควบคู่ไปด้วย ไม่ใช่มองอย่างเดียวโดยไม่คิดอะไรเลย (คิดแบบมีเหตุมีผลไม่ใช่คิดในทางนินทาว่าร้าย)   เพราะคนที่ชอบการสังเกตคน และคิดด้วยปัญญา  คนนั้นจะมีความสามารถในการดูคน ไม่ว่าจะเป็นเสียง  ลักษณะบุคลิกต่างๆ หรืออื่นๆ โดยไม่ต้องเอาตำราที่ไหนมาอ่านก็มีความสามารถเกิดขึ้นเอง

อ.โหราศาสตร์ วัฒนา Goosiam.com